สามารถใช้เครื่องมือค้นหา (Search) โดยกดคีย์ Ctrl+F แล้วพิมพ์เลขสายที่ต้องการค้นหา

และสามารถคลิกที่หัวข้อนั้นๆ เพื่อเข้าสู่ WIKI แต่ละเขตได้ครับรถ ขสมก. เขต 1
สาย : 29 34 39 59 95 95ก 107 129 185 503 510 520 522 543 543ก 555 A1 A2 A3 A4


รถ ขสมก. เขต 2
สาย : 11 22 26 60 71 93 96 131 143 168 197 206 501 502 514 519 525 526


รถ ขสมก. เขต 3
สาย : 2 23 25 45 102 145 142 207 508 511 536 S1


รถ ขสมก. เขต 4
สาย : 1 4 12 13 47 62 67 72 77 136 137 179 180 195 205


รถ ขสมก. เขต 5
สาย : 15 20 21 37 68 75 76 82 88 101 105 111 138 140 141 720


รถ ขสมก. เขต 6
สาย : 7 7ก 42 53 79 80 80ก 84 84ก 91 91ก 165 189 198 509 515 556 710


รถ ขสมก. เขต 7
สาย : 18 32 50 63 64 65 66 70 97 114 134 166 505 516 751


รถ ขสมก. เขต 8
สาย : 3 16 24 36 36ก 49 54 73 73ก 117 156 178 191 204

รถร่วม-มินิบัส เขต 1
สาย : 29 34 39 126 524


รถร่วม-มินิบัส เขต 2
สาย : 11 27 58 60 71 115 143 151 207


รถร่วม-มินิบัส เขต 3
สาย : 2 25 38 46 132 133 139


รถร่วม-มินิบัส เขต 4
สาย : 1 4 12 74 77 89 149


รถร่วม-มินิบัส เขต 5
สาย : 6 17 20 35 82 105 140 171 529


รถร่วม-มินิบัส เขต 6
สาย : 7 42 43 56 57 80 81 108 120 123 146 157


รถร่วม-มินิบัส เขต 7
สาย : 14 18 30 33 64 90 97 99 203


รถร่วม-มินิบัส เขต 8
สาย : 8 28 44 92 98 122 170 182 539


รถเอกชน โครงการปฏิรูปเส้นทางรถเมล์
สาย : R26E Y70E 9 28 29 40 48 51 52 69 75 104 110 113 124 127 113 147 150 167 203 504 507 538 547 554 558 B1 B2 B3