กฎทั่วไปเกี่ยวกับการใช้งาน Bangkokbusclub.com

1. ห้ามนำเสนอข้อมูล หรือ วิพากษ์วิจารณ์สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และพระราชวงศ์ ในทางเสื่อมเสีย/ มีแนวโน้ม/หรือส่อไปในทางเสื่อมเสียโดยเด็ดขาด

2. ห้ามเสนอข้อความหรือเนื้อหาอันเป็นการวิพากษ์วิจารณ์ หรือพาดพิงการเมือง

3. ห้ามนำเสนอข้อมูลอันเป็น/หรือส่อไปในทางหยาบคาย ลามก อนาจาร ขัดต่อกฎหมาย และศีลธรรมอันดี

4. ห้ามนำเสนอข้อมูลอันอาจเป็นเหตุให้เกิดความเข้าใจผิด ความขัดแย้ง ท้าทาย ชักชวนให้ก่อเกิดความวุ่นวาย ต่อบุคคลหรือระหว่างบุคคล องค์กรและสถาบันต่างๆ รวมถึงข้อมูลที่ไม่มีแหล่งที่มาของข้อมูลที่ชัดเจน

5. ห้ามนำเสนอข้อมูลอันเป็นการพาดพิง/ใส่ความ/ชี้น้ำผู้อื่นให้ได้รับการดูหมิ่น เกลียดชังจากบุคคลอื่น โดยไม่มีแหล่งที่มาของข้อมูลที่ชัดเจน

6. ห้ามนำเสนอข้อมูลที่ทำให้เกิดความเข้าใจไขว้เขว อันอาจนำมาซึ่งความเสียหาย หรือความเข้าใจผิด ให้แก่สังคม บุคคล องค์กร และสถาบันต่างๆ

7. ห้ามใช้เว็บไซต์นี้เพื่อประโยชน์ทางการค้า หรือเพื่อประโยชน์ส่วนตน

8. ห้ามโพสต์ข้อความในลักษณะก่อกวน, สร้างความเดือดร้อนรำคาญ, ข้อความที่โพสต์ซ้ำๆ เป็นจำนวนมาก โดยไม่มีส่วนร่วมกับประเด็นกระทู้

9. โปรดเคารพในเสรีภาพของการเสนอความคิดเห็นของผู้อื่น พึงตระหนักอยู่เสมอว่านี่เป็นเสมือนสังคมหนึ่งที่เปิดกว้างต่อสาธารณะ

10. ให้ความสำคัญในเรื่องลิขสิทธิ์ และไม่ควรละเมิดลิขสิทธิ์ผู้อื่น
รวมถึงไม่ควรดึง URL ของรูปภาพจากผู้อื่น มาโพสโดยตรง (Hotlink)

11. หากพบเห็นความผิดพลาดในการแสดงความคิดเห็นของสมาชิกท่านอื่น ควรเตือนด้วยการส่งข้อความส่วนตัวไปยังสมาชิกท่านนั้น
เพื่อรักษาน้ำใจของผู้แสดงความคิดเห็น ซึ่งอาจไม่ได้ตั้งใจให้เกิดข้อผิดพลาดดังกล่าว

12. ข้อมูลต่างๆ ที่นำเสนอโดยผู้ใช้งาน ความรับผิดชอบต่อเนื้อหาเหล่านั้นจะเป็นของผู้ใช้งานผู้นั้นเท่านั้น
ทางทีมงานผู้ดูแล Bangkokbusclub.com จะไม่รับผิดชอบต่อข้อมูลใดๆ ที่นำเสนอโดยผู้ใช้งาน
แต่จะให้ความร่วมมือในการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับ บุคคล หรือองค์กรอื่นๆ

13. การตัดสินใจลบข้อความ/กระทู้ หรือการดำเนินการใดๆ กับ Bangkokbusclub.com เป็นสิทธิ์ขาดของทีมงานผู้ดูแล Bangkokbusclub.com

14. หากทีมงานผู้ดูแล Bangkokbusclub.com ตรวจพบข้อมูลใดที่เข้าข่ายข้างต้น หรือไม่เหมาะสมในการนำเสนอ
ทีมงานผู้ดูแล Bangkokbusclub.com ขอสงวนสิทธิ์ ในการดำเนินการกับข้อมูลดังกล่าวตามที่พิจารณาแล้วว่าเหมาะสมที่สุด
โดยไม่จำเป็นต้องชี้แจ้งเหตุผลใดๆ ทั้งสิ้น และอาจตัดสิทธิ์การให้บริการแก่ผู้เป็นเจ้าของข้อมูล โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

15. สมาชิกผู้ใช้งาน Bangkokbusclub.com จะต้องทำความเข้าใจ ยอมรับและปฎิบัติตามข้อตกลงนี้อย่างเคร่งครัด

16. ทีมงานผู้ดูแล Bangkokbusclub.com ถือว่าสมาชิกทุกคนที่ใช้บริการได้เข้าใจ และยอมรับในข้อตกลงข้างต้น จึงเข้าใช้งานใน Bangkokbusclub.com
และขอได้โปรดทราบว่า Bangkokbusclub.com ที่ท่านใช้งานอยู่ในขณะนี้ มิได้เป็นเว็บบอร์ดทางการขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.)

โปรดอย่าใช้ Bangkokbusclub.com เป็นเครื่องมือสนองอารมณ์คะนองส่วนตัว

(คำว่าข้อมูล หมายถึง สิ่งใดๆ ก็ตามที่ผู้ใช้งานส่งเข้ามาในบอร์ด เช่น หัวข้อกระทู้ เนื้อความในกระทู้ รูปภาพประกอบ ชื่อผู้โพสต์ และอีเมล เป็นต้น)

ทีมงานผู้ดูแล Bangkokbusclub.com ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขกฎการใช้งานที่ปรากฎอยู่นี้ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าประกาศใช้ตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2553 เป็นต้นไป
ทีมงานผู้ดูแล Bangkokbusclub.com