PDA

แสดงเวอร์ชันเต็ม : ห้องภาพกิจกรรมรถเมล์ 1. [2552/09/30] นิทรรศการ 33 ปี ขสมก. ณ อู่แสมดำ เขตการเดินรถที่ 5
 2. [2553/03/05] โครงการเยาวชนปลอดภัย ห่างไกลอุบัติเหตุ (เขต 5) ณ โรงเรียนบางมดวิทยา (สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์)
 3. [2554/03/01] พิธีการแถลงข่าวการจำหน่ายตั๋วเดือน-ตั๋วสัปดาห์ อย่างเป็นทางการ
 4. [2554/07/28] พิธีการเปิดกิจกรรม Read on the Move
 5. [2555/02/08] กิจกรรมรณรงค์ความปลอดภัย ลดอุบัติเหตุ และนิทรรศการเว็บไซต์ Bangkokbusclub.com
 6. [2553/12/03] งาน "คมนาคมรวมใจ เทิดไท้องค์ราชัน"
 7. [2555/09/01] พิธีเปิดอาคารที่ทำการ (ชั่วคราว) อู่วัดไร่ขิง เขตการเดินรถที่ 6
 8. [2555/10/06] รองนายกฯ 'กิตติรัตน์' ตรวจเยี่ยม ขสมก. และนิทรรศการผลงานเขตการเดินรถ ณ อู่บางเขน
 9. [2555/12/28] พิธีทำบุญอู่มีนบุรี และนิทรรศการเว็บไซต์ Bangkokbusclub.com
 10. [2556/01/30] ปรับปรุงรถโดยสาร สำหรับคนพิการ
 11. [2556/09/18-24] นิทรรศการ ขสมก. (อู่มีนบุรี) ในงาน 111 ปี เขตมีนบุรี
 12. [2556/09/28] งานเลี้ยงเกษียณอายุพนักงาน "เกษียณอย่างเกษม" กปด.12 อู่มีนบุรี
 13. [2556/11/28] พิธีเปิดโครงการนำร่อง การเพิ่มคุณภาพการให้บริการและความปลอดภัยของประชาชน
 14. [2542/08/05] พิธีเปิดเดินรถ ปอ.ยูโรทู บริการคนพิการใช้รถ Whell Chair
 15. [2556/12/31] นิทรรศการ BUS FOR ALL รถเมล์เพื่อประชาชน ทุกคนต้องขึ้นได้
 16. [2556/12/27] พิธีส่งมอบสติ๊กเกอร์ "สวัสดีปีใหม่ 2557"
 17. [2557/02/28] การทดลองระบบ "Tablet ประเมินผล" โครงการเพิ่มคุณภาพการให้บริการฯ
 18. [2557/05/12] พิธีเปิด...โครงการประชาชนเดินทางปลอดภัย ซ้ายตลอดจอดทุกป้าย (เมื่อผู้โดยสารจะขึ้น-ลง)
 19. [2557/05/16] การทดสอบการตรวจมลพิษจากรถโดยสารประจำทาง
 20. [2557/06/10] พิธีเปิดศูนย์ประชาสัมพันธ์รถ ขสมก. เขตการเดินรถที่ 2 ร่วมกับ สน.บางชัน
 21. [2557/10/01] งานวันคล้ายวันก่อตั้ง ขสมก. ครบรอบ 38 ปี และเปิดตัวตราสัญลักษณ์ (Logo) พร้อมสีตัวถังใหม่
 22. [2558/01/10] ทำความสะอาด อู่แสมดำ
 23. [2558/01/10] บ.กิตติสุนทร ร่วมจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 2558
 24. [2558/01/10] ขสมก.เขตการเดินรถที่ 6 ร่วมจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 2558
 25. [2558/03/18] พิธีลงนาม MOU ขสมก. กับ วสท. และนิทรรศการ Behind the scene
 26. [2558/03/27] นิทรรศการ " ขสมก.โฉมใหม่ " ณ อู่บางเขน