PDA

แสดงเวอร์ชันเต็ม : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง 1. [รวม TOR / ประกาศ] โครงการว่าจ้างซ่อมแซม / เหมาซ่อม และบำรุงรักษารถโดยสาร ของ ขสมก.
 2. โครงการเช่าระบบบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์พร้อมอุปกรณ์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
 3. [รวม TOR / ประกาศ] โครงการปรับปรุงสภาพรถโดยสาร ของ ขสมก.
 4. โครงการเช่าระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดและระบบตรวจนับการเดินรถ
 5. โครงการเปลี่ยนเครื่องยนต์รถโดยสาร (ยูโรฮีโน่) พร้อมจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษา
 6. เชิญชวนให้เอกชนเข้าร่วมเดินรถโดยสาร สาย 186
 7. โครงการเช่าระบบติดตามรถโดยสารผ่านดาวเทียม (GPS) พร้อมอุปกรณ์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
 8. เชิญชวนให้เอกชนเข้าร่วมเดินรถโดยสาร สาย 105 203
 9. เชิญชวนให้เอกชนเช่าพื้นที่โฆษณา รถโดยสารปรับอากาศครีม-น้ำเงิน
 10. โครงการว่าจ้างซ่อมแซมปรับปรุงอาคารสำนักงาน เขตการเดินรถที่ 7 และ 8 ณ อู่กำแพงเพชร
 11. ขอเชิญให้ยื่นความประสงค์เข้าร่วมเดินรถในเส้นทางปรับอากาศ สาย 513
 12. ขายทอดตลาดรถโดยสารที่ปลดระวางเป็นซาก ไม่มีทะเบียน จำนวน 66 คัน
 13. โครงการก่อสร้างสำนักงาน กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 21 และ 31 (อู่รังสิต-อู่ประชาธิปัตย์) เขตการเดินรถที่ 1
 14. โครงการปรับปรุงพื้นที่ก่อสร้างสถานีก๊าซ (NGV) อู่พระประแดง เขตการเดินรถที่ 5
 15. เชิญชวนให้เอกชนเข้าร่วมเดินรถโดยสาร สาย 537
 16. เชิญชวนให้เอกชนยื่นความประสงค์ ติดภาพโฆษณาบนรถโดยสารธรรมดา จำนวน 1,659 คัน
 17. โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงาน (อู่บางเขน) เขตการเดินรถที่ 1
 18. โครงการปรับปรุงโรงซ่อมรถโดยสารปรับอากาศยูโรทู ยี่ห้อฮีโน่ เขตการเดินรถที่ 5
 19. ขายทอดตลาดรถโดยสารที่ปลดระวางเป็นซาก ไม่มีทะเบียน จำนวน 72 คัน
 20. โครงการก่อสร้างอู่จอดรถโดยสารใหม่ [1/2557] :: อู่ปู่เจ้าสมิงพราย / อู่พระประแดง / อู่พระประแดง (ใต้ทางด่วน) / อู่กัลปพฤกษ์ / อู่บรมราชชนนี / อู่นครอินทร์
 21. โครงการก่อสร้างอู่จอดรถโดยสารใหม่ [2/2557] :: อู่บางพลี / อู่บางบัวทอง / อู่ศูนย์ราชการ / อู่กำแพงเพชร 2 / อู่รามอินทรา-ประดิษฐ์มนูธรรม
 22. เชิญชวนให้เอกชนยื่นความประสงค์ ติดภาพโฆษณาภายนอกรถโดยสารประจำทางธรรมดา จำนวน 1,562 คัน
 23. โครงการปรับปรุงสภาพรถ พร้อมซ่อมแซมและบำรุงรักษา ปอ.ยูโรทู HINO