PDA

แสดงเวอร์ชันเต็ม : ประกาศหลีกเลี่ยงเส้นทาง 1. แจ้งหลีกเลี่ยงเส้นทาง (รับปริญญา)
 2. ปรับเส้นทางรถเมล์เลี่ยงปิดถนน งานตักบาตรเสาร์ - อาทิตย์ถึงสิ้นเดือน
 3. ขสมก.ประกาศเปลี่ยนเส้นทางเดินรถผ่านแยกไมตรีจิตรชั่วคราว
 4. ขสมก.แจ้งเดินรถเลี่ยงปิดถนนอโศกตักบาตรเข้าพรรษา
 5. ประกาศเปลี่ยนเส้นทางเดินรถ เลี่ยงงานพระสมุทรเจดีย์ (2-17 พ.ย. 2555)
 6. ปรับรถเมล์วิ่ง ขุดวังบูรพา
 7. การจัดการจราจร และรถเมล์ที่ผ่านงานกาชาด (29 มี.ค.- 6 เม.ย.2556)
 8. ปิดถนนคู่ขนานลอยฟ้าบรมราชชนนี 28เม.ย.
 9. ขสมก. ปรับเปลี่ยนเส้นทางเดินรถเลี่ยงการชุมนุม ณ ทำเนียบรัฐบาล (28 พ.ค. 2556)
 10. เปลี่ยนเส้นทางรถเมล์ เลี่ยงการปิดสะพานดำรงสถิต (สามยอด-สะพานเหล็ก) 10 มิ.ย. - 10 ธ.ค. 2556
 11. เปลี่ยนเส้นทางรถเมล์ บริเวณสะพานผ่านพิภพลีลา :: 06.00 - 08.30 น.
 12. ปิดซ่อมสะพานพระราม 9 ฝั่งขาออก 1 เลน 24 ชั่วโมง
 13. ปิดแยกมไหสวรรย์ทำอุโมงค์ 2 สัปดาห์
 14. การปิดการจราจร แยกท่าพระ (ถ.จรัญสนิทวงศ์) เพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน
 15. ประกาศ" ปิดสะพานกรุงเทพชั่วคราว เพื่อซ่อมแซมระบบเปิด-ปิด แนะเลี่ยงเส้นทางช่วงวันที่ 8 ก.ค. 57 ตั้งแต่ 4 ทุ่ม - ตี 5
 16. การปิดการจราจร ถ.เจริญกรุง (แยกสามยอด-อุณากรรณ) เพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน
 17. ปิดการจราจร ถ.ลาดหญ้า (งานวันสมเด็จพระเจ้าตากสิน) 27-28 ธันวาคม 2557