PDA

แสดงเวอร์ชันเต็ม : รถเมล์ฟรีไหว้พระรอบเกาะรัตนโกสินทร์ [เทศกาลปีใหม่ :: 28 ธ.ค. 56 - 1 ม.ค. 57]Th_jung
27/12/13, 22:49
เนื่องในเทศกาลปีใหม่ 2557 ขสมก.จึงได้จัดการเดินรถเมล์ “ฟรี” จำนวน 40 คัน
ให้บริการแก่ประชาชนที่จะเดินทางไปไหว้พระบริเวณรอบเกาะรัตนโกสินทร์
โดยให้บริการจากท่าต้นทางบริเวณอู่หมอชิต 2 ถึงวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ผ่านวัดต่างๆ ได้แก่วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร
วัดสามพระยาวรวิหาร
วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร
วัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร
วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร
วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร (วัดโพธิ์)
วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว)
วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร
วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร
วัดอนงคารามวรวิหาร
วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร


เริ่มวิ่งให้บริการคันแรกเวลา 08.00 น. คันสุดท้ายออกจากท่าเวลา 18.00 น.
ตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2556 - 1 มกราคม 2557

โดยรถเมล์ที่ให้บริการฟรีจะมีข้อความติดที่กระจกหน้า- รถด้านซ้ายว่า “ไหว้พระ 9 วัด” และป้ายแสดงเส้นทางเดินรถที่ผ่านวัดสำคัญต่างๆ จำนวน 11 วัด บริเวณข้าง-รถด้านซ้าย เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนผู้ใช้บริการรถโดยสารประจำทาง