PDA

แสดงเวอร์ชันเต็ม : รถเมล์ฟรีไหว้พระรอบเกาะรัตนโกสินทร์ [วิสาขบูชา :: 11-17 พฤษภาคม 2557]Th_jung
13/05/14, 05:11
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ จัดรถเมล์ฟรีนำประชาชนไหว้พระรอบเกาะรัตนโกสินทร์ช่วงวันวิสาขบูชา

นายนเรศ บุญเปี่ยม รักษาการผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ หรือ ขสมก. เปิดเผยว่า เนื่องในงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาวันวิสาขบูชา ขสมก. ร่วมกับกรมการศาสนาจัดกิจกรรมไหว้พระ 9 วัด รอบเกาะรัตนโกสินทร์ในช่วงวันวิสาขบูชา เพื่อให้ประชาชนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ไหว้พระและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เป็นสิริมงคลในการดำเนินชีวิต โดย ขสมก. ได้จัดรถเมล์ฟรีให้บริการประชาชนจำนวน 20 คัน ระหว่างวันที่ 11 - 17 พฤษภาคมนี้ ตั้งแต่เวลา 08.00 - 17.00 น. รับ-ส่งจากสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพอู่หมอชิต 2 - รอบเกาะรัตนโกสินทร์ โดยมีเส้นทางให้บริการผ่านวัดต่าง ๆ จำนวน 9 วัด ประกอบด้วย วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว) วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร (วัดโพธิ์) วัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร วัดบวรนิเวศวรวิหาร วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร วัดราชนัดดารามวรวิหาร วัดสุทัศน์เทพวรารามราชวรมหาวิหาร และวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร

นอกจากนี้ ขสมก. ยังได้จัดเจ้าหน้าที่สายตรวจพิเศษให้บริการผู้โดยสารตามจุดให้บริการ ณ วัดต่าง ๆ ในเส้นทางที่รถวิ่งผ่าน และจุดให้บริการที่อู่หมอชิต 2 เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน สอบถามการให้บริการได้ที่ Call Center 1348 ตลอด 24 ชั่วโมงhttp://thainews.prd.go.th/centerweb/news/NewsDetail?NT01_NewsID=WNECO5705120020009