PDA

แสดงเวอร์ชันเต็ม : รถเมล์ฟรีไหว้พระ 9 วัดรอบเกาะรัตนโกสินทร์ [อาสาฬหบูชา - เข้าพรรษา :: 11-13 กรกฎาคม 2557]Th_jung
10/07/14, 23:39
เนื่องในวันอาสาฬหบูชา - เข้าพรรษา ขสมก.จึงได้จัดการเดินรถเมล์ “ฟรี” จำนวน 20 คัน
ให้บริการแก่ประชาชนที่จะเดินทางไปไหว้พระบริเวณรอบเกาะรัตนโกสินทร์
โดยให้บริการจากท่าต้นทางบริเวณอู่หมอชิต 2 - รอบเกาะรัตนโกสินทร์
ผ่านวัดต่างๆ จำนวน 9 วัด ได้แก่วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร
วัดสามพระยาวรวิหาร
วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร
วัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร
วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร
วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร (วัดโพธิ์)
วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว)
วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร
วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร


เริ่มวิ่งให้บริการคันแรกเวลา 08.00 น. คันสุดท้ายออกจากท่าเวลา 17.00 น.
ตั้งแต่วันที่ 11-13 กรกฎาคม 2557

โดยรถเมล์ที่ให้บริการฟรีจะมีข้อความติดที่กระจกหน้า- รถด้านซ้ายว่า “ไหว้พระ 9 วัด”
และป้ายแสดงเส้นทางเดินรถที่ผ่านวัดสำคัญต่างๆ จำนวน 9 วัด บริเวณข้างรถด้านซ้าย
เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนผู้ใช้บริการรถโดยสารประจำทาง