PDA

แสดงเวอร์ชันเต็ม : รถเมล์ฟรีไหว้พระ 9 วัดรอบเกาะรัตนโกสินทร์ [สงกรานต์ :: 12-14 เมษายน 2558]Th_jung
12/04/15, 02:50
เนื่องในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2558 ขสมก.จึงได้จัดการเดินรถเมล์ “ฟรี” จำนวน 20 คัน
ให้บริการแก่ประชาชนที่จะเดินทางไปไหว้พระบริเวณรอบเกาะรัตนโกสินทร์
โดยให้บริการจากท่าต้นทางบริเวณอู่หมอชิต 2 - รอบเกาะรัตนโกสินทร์
ผ่านวัดต่างๆ จำนวน 9 วัด ได้แก่วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร
วัดสามพระยาวรวิหาร
วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร
วัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร
วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร
วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร (วัดโพธิ์)
วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว)
วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร
วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร


เริ่มวิ่งให้บริการคันแรกเวลา 08.00 น. คันสุดท้ายเวลา 17.00 น. (เวลาจากอู่หมอชิต 2)
ตั้งแต่วันที่ 12-14 เมษายน 2558

โดยรถเมล์ที่ให้บริการฟรีจะมีข้อความติดที่กระจกหน้า- รถด้านซ้ายว่า “ไหว้พระ 9 วัด”
และป้ายแสดงเส้นทางเดินรถที่ผ่านวัดสำคัญต่างๆ จำนวน 9 วัด บริเวณข้างรถด้านซ้าย
เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนผู้ใช้บริการรถโดยสารประจำทางhttp://www.bmta.co.th/?q=th/content/ขสมกจัดแผนการเดินรถรองรับการเดินทางของประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์