PDA

แสดงเวอร์ชันเต็ม : รถเวียนพา“ไหว้พระ 11 วัด รัตนโกสินทร์” ฟรีถึงสิ้นเดือน พ.ย. นี้Th_jung
12/11/17, 17:35
รถเวียนพา“ไหว้พระ 11 วัด รัตนโกสินทร์”
ฟรีถึงสิ้นเดือน พ.ย. นี้
ผู้จัดการ
9 พฤศจิกายน 2560


การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมกับ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) จัดกิจกรรม "ไหว้พระ 11 วัด...รัตนโกสินทร์" โดยการจัดรถเวียนจำนวน 10 คัน ให้บริการประชาชนเดินทางไปยังวัดสำคัญในกรุงเทพฯ 11 วัด และรองรับผู้เดินทางมาชมนิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ให้บริการฟรีตั้งแต่ 10-30 พฤศจิกายน 2560


นายนพดล ภาคพรต รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ ททท. กล่าวว่า ททท. ร่วมกับ ขสมก. จัดกิจกรรม "ไหว้พระ 11 วัด...รัตนโกสินทร์" เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนได้มีโอกาสชมวัดสำคัญในพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์และบริเวณใกล้เคียง ซึ่งเป็นที่ประทับของสมเด็จพระสังฆราชฯ องค์ต่างๆ รวมทั้งยังเป็นกิจกรรมเสริมเพื่อรองรับผู้เดินทางมาชมนิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยได้จัดรถเวียนจำนวน 10 คัน บริการฟรี เป็นประจำทุกวัน ตั้งแต่วันที่ 10-30 พฤศจิกายน 2560 ในช่วงเวลา 09.00-17.30 น. ซึ่งมีรถออกทุก 30 นาที (โดยประมาณ)


เส้นทางรถเวียนจะเริ่มต้นจาก
- วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร
- วัดมกุฏกษัตริยารามวรวิหาร
- วัดบวรนิเวศวิหารราชวรวิหาร
- วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร
- วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร (จอดที่ท่าช้างและให้ข้ามเรือข้ามฟากไปยังวัดเอง)
- วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร
- วัดราชบูรณะราชวรวิหาร
- วัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร
- วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร
- วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร
- วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร


โดยเฉพาะอย่างยิ่ง วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหารและวัดบวรนิเวศวิหารราชวรวิหาร ยังเป็นสองวัดซึ่งเป็นที่บรรจุพระบรมราชสรีรางคารของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช อยู่ใต้ฐานพระประธาน จึงเป็นโอกาสดีที่ประชาชนจะได้มาสักการะพระบรมราชสรีรางคารของพระองค์ไปในคราวเดียวกัน


ทั้งนี้ประชาชนที่สนใจสามารถขึ้น-ลงรถเวียนนี้ได้ที่ป้ายรถเมล์ใดก็ได้ที่อยู่ใกล้กับวัดทั้ง 11 แห่งในเส้นทางรถผ่าน โดยสามารถขึ้น-ลงได้อย่างอิสระ ให้สังเกตรถเวียนของกิจกรรมฯ ได้จากป้ายด้านหน้าและด้านข้างรถ ที่ระบุชื่อโครงการ “ไหว้พระ 11 วัด รัตนโกสินทร์”


กิจกรรม "ไหว้พระ 11 วัด...รัตนโกสินทร์" เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “เที่ยวเมืองไทย...ใครๆ ก็เที่ยวได้” ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยวเพื่อเป็นสวัสดิการสังคม และทำให้เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทยใน “ปีท่องเที่ยววิถีไทย” สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 1672 เบอร์เดียวเที่ยวทั่วไทย และองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) 1348https://mgronline.com/travel/detail/9600000113492