PDA

แสดงเวอร์ชันเต็ม : วิสาขบูชา 2555 พาไหว้พระรอบเกาะรัตนโกสินทร์ฟรีTh_jung
31/05/12, 10:10
วิสาขบูชาพาไหว้พระรอบเกาะรัตนโกสินทร์ฟรี
เดลินิวส์
31 พฤษภาคม 2555

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) แจ้งว่า ในช่วงวันวิสาขบูชา ที่จะถึงนี้มีวันหยุดต่อเนื่องหลายวัน ขสมก. จึงได้จัดรถเมล์ฟรีให้บริการ 40 คัน นำประชาชนเดินทางไปไหว้พระและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ บริเวณรอบเกาะรัตนโกสินทร์ ระหว่างวันที่ 2-4 มิ.ย. 2555 ตั้งแต่เวลา 08.00-18.00 น. โดยจะรับส่งผู้ใช้บริการจากสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ อู่หมอชิต 2 ถึงบริเวณรอบเกาะรัตนโกสินทร์ สำหรับรถเมล์ที่จัดให้บริการในครั้งนี้ ผู้ใช้บริการสามารถสังเกตได้จากป้ายหน้ารถจะมีข้อความ “รถเมล์ฟรีรอบเกาะรัตนโกสินทร์” วิ่งผ่านวัดต่าง ๆ ดังนี้

1.วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร
2.วัดสามพระยา
3.วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร
4.วัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร
5.วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร
6.วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร (วัดโพธิ์)
7.วัดพระศรีรัตนศาสดาราม(วัดพระแก้ว)
8.วัดสุทัศน์เทพวรารามราชวรมหาวิหาร
9.วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร
10.วัดอนงคารามวรวิหาร
11.วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร

นอกจากนี้ ขสมก. ยังได้จัดเจ้าหน้าที่สายตรวจพิเศษให้บริการผู้โดยสารตามจุดให้บริการ ณ วัดต่าง ๆ ในเส้นทางที่รถวิ่งผ่าน และจุดให้บริการที่อู่หมอชิต 2 ทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ชาวกรุงเทพฯ และปริมณฑล ให้ได้มีโอกาสนำพาครอบครัวเดินทางไปไหว้พระและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพื่อเป็นสิริมงคลในการดำเนินชีวิต สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ โทร.184http://www.dailynews.co.th/thailand/117329