PDA

แสดงเวอร์ชันเต็ม : ขสมก.ส่งเสริมพระพุทธศาสนา จัดเดินรถไหว้พระรอบเกาะรัตนโกสินทร์ ในวันมาฆบูชา 2556Th_jung
23/02/13, 17:36
ขสมก.ส่งเสริมพระพุทธศาสนา
จัดเดินรถไหว้พระรอบเกาะรัตนโกสินทร์ ในวันมาฆบูชา
ข่าวองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ฉบับที่ 052/2556
21 กุมภาพันธ์ 2556

---------- ---------- ----------

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) กระทรวงคมนาคม จัดรถเมล์บริการฟรีไหว้พระ 9 วัด รอบเกาะรัตนโกสินทร์ ในช่วงงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลมาฆบูชา ประจำปี 2556 ระหว่างวันที่ 23 - 25 กุมภาพันธ์ 2556

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ ขสมก. แจ้งข่าวว่า กรมการศาสนา ร่วมกับ องค์กรเครือข่ายทางพระพุทธ- ศาสนา ภาคคณะสงฆ์ และภาคเอกชน กำหนดจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลมาฆบูชา ประจำปี 2556 โดยจัดกิจกรรม “ไหว้พระ 9 วัด เจริญรอยตามพระยุคลบาท 9 รัชกาล” เพื่อส่งเสริมให้พุทศาสนิกชนได้น้อมนำหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนามาประพฤติปฏิบัติในวิถีชีวิต และเพื่อให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาโดยพร้อมเพรียงกันทั่วประเทศ ขสมก. จึงได้ให้การสนับสนุน โดยจัดรถเมล์ฟรีให้- บริการประชาชนที่จะไปร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยมีรายละเอียด ดังนี้

การจัดการเดินรถ จัดรถเมล์ “ฟรี” จำนวน 40 คัน ให้บริการแก่ประชาชนที่จะเดินทางไปไหว้พระบริเวณรอบเกาะรัตนโกสินทร์
โดยให้บริการจากท่าต้นทางบริเวณอู่หมอชิต 2 ถึงวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ผ่านวัดต่างๆ ได้แก่


วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร
วัดสามพระยาวรวิหาร
วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร
วัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร
วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร
วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร (วัดโพธิ์)
วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว)
วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร
วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร
วัดอนงคารามวรวิหาร
วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร

เริ่มวิ่งให้บริการคันแรกเวลา 08.00 น. คันสุดท้ายออกจากท่าเวลา 18.00 น.
ตั้งแต่วันที่ 23 -25 กุมภาพันธ์ 2556

โดยรถเมล์ที่ให้บริการฟรีจะมีข้อความติดที่กระจกหน้า- รถด้านซ้ายว่า “ไหว้พระ 9 วัด” และป้ายแสดงเส้นทางเดินรถที่ผ่านวัดสำคัญต่างๆ จำนวน 11 วัด บริเวณข้าง-รถด้านซ้าย เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนผู้ใช้บริการรถโดยสารประจำทาง

private
23/02/13, 21:03
วันนี้เห็นรถของเขต 2 วิ่งอยู่ 80045 กับ 80173