ดูตารางข้อมูล
สรุปผลข้อมูล
หน้า 1/9 1 2 3 ... ล่าสุดล่าสุด
 1. รายงานเหตุการณ์ (กรกฎาคม 2557)

  1. รายงานเหตุการณ์ (กรกฎาคม 2557) - golfgang
   วันที่ 30 07 2557 :: เวลา 0730


   รถเฉพาะกิจ (รถเหมา)

   ขสมก. (ปอ.)


   516 (7-3049)

   ประตูน้ำมุ่งหน้าเทเวศร์


  2. รายงานเหตุการณ์ (กรกฎาคม 2557) - golfgang
   วันที่ 31 07 2557 :: เวลา 1230


   รถสแปร์

   ขสมก. (ธรรมดา)


   53 (50542)

   อู่53เทเวศร์


  3. รายงานเหตุการณ์ (กรกฎาคม 2557) - ritthi 2000
   วันที่ 25 07 2557 :: เวลา 1253


   รถเฉพาะกิจ (รถเหมา)

   ขสมก. (ธรรมดา)


   ึ70 (7-50501)

   ถ.สามเสน แยกเกียกกาย ทิศทางไปบางกระบือ-ศรีย่าน


   คาดว่าจะไปรับนักเรียนที่สุพรีมสามเสน เพราะ ตอนที่นั่งรถผ่านหน้าห้าง มีนักเรียนรออยู่ตรงบันไดศูนย์การค้าเป็นร้อยคน
  4. รายงานเหตุการณ์ (กรกฎาคม 2557) - ritthi 2000
   วันที่ 25 07 2557 :: เวลา 1253


   รถเฉพาะกิจ (รถเหมา)

   ขสมก. (ธรรมดา)


   70 (7-50499)

   ถ.สามเสน แยกเกียกกาย ทิศทางไปบางกระบือ-ศรีย่าน


   คาดว่าจะไปรับนักเรียนที่สุพรีมสามเสน เพราะ ตอนที่นั่งรถผ่าน มีนักเรียนรออยู่ตรงบันไดศูนย์การค้าเป็นร้อยคน
  5. รายงานเหตุการณ์ (กรกฎาคม 2557) - ritthi 2000
   วันที่ 25 07 2557 :: เวลา 1011


   รถเสีย

   ขสมก. (ธรรมดา)


   33 (33-18)

   ถ.ประชาราษฎร์สาย 1 ตรงข้ามวัดสร้อยทอง ขาไปสนามหลวง


  6. รายงานเหตุการณ์ (กรกฎาคม 2557) - ritthi 2000
   วันที่ 25 07 2557 :: เวลา 1313


   รถสแปร์

   ขสมก. (ธรรมดา)


   203 (50542)

   ท่าน้ำนนทบุรี (รถเสริมท่าน้ำนนท์)


  7. รายงานเหตุการณ์ (กรกฎาคม 2557) - TAICE
   วันที่ 29 07 2557 :: เวลา 1900


   รถเสีย

   ขสมก. (ธรรมดา)


   34 (1-40061)

   เสียหน้าโบ๊เบ๊ทาวเวอร์รังสิต


  8. รายงานเหตุการณ์ (กรกฎาคม 2557) - songgabus
   วันที่ 24 07 2557 :: เวลา 1555


   รถสแปร์

   ขสมก. (ธรรมดา)


   129 (55201)

   อู่บางเขน


  9. รายงานเหตุการณ์ (กรกฎาคม 2557) - UMMODELBUS
   วันที่ 27 07 2557 :: เวลา 2220


   รถสแปร์

   ขสมก. (ปอ.)


   39 (45126)

   นั่งจากอนุสาวรีย์ชัยฯ ลงวัดพระศรี
   โดยสารเอง

  10. รายงานเหตุการณ์ (กรกฎาคม 2557) - private
   วันที่ 25 07 2557 :: เวลา 1130


   รถเสีย

   ขสมก. (ปอ.)


   73 (8-67134)

   แยกเฉลิมเผ่า


  11. รายงานเหตุการณ์ (กรกฎาคม 2557) - private
   วันที่ 25 07 2557 :: เวลา 0730


   รถยืม/แปะป้าย

   ขสมก. (ปอ.)

   556
   79 (6-56123)

   แยกเฉลิมเผ่า


  12. รายงานเหตุการณ์ (กรกฎาคม 2557) - BLUE#10
   วันที่ 25 07 2557 :: เวลา 0615


   รถเสีย

   ขสมก. (ปอ.)


   142 (3-45036)

   บนทางด่วนคลองเตย มุ่งหน้าแสมดำ


   โดนยกข้างหลังลากลงทางด่วน
  13. รายงานเหตุการณ์ (กรกฎาคม 2557) - panr
   วันที่ 24 07 2557 :: เวลา 2100


   รถเสีย

   ขสมก. (ปอ.)


   510 (1-44117)

   ป้ายวัดดอนเมือง


  14. รายงานเหตุการณ์ (กรกฎาคม 2557) - BiG
   วันที่ 18 05 2557 :: เวลา 2000


   รถยืม/แปะป้าย

   ขสมก. (ธรรมดา)

   59
   95 (1-50303)

   อู่บางเขน
   โดยสารเอง

  15. รายงานเหตุการณ์ (กรกฎาคม 2557) - boomcitybus
   วันที่ 22 07 2557 :: เวลา 1300


   รถสแปร์

   ขสมก. (ปอ.)


   505 (55201)

   ห้างพันธุ์ทิพย์ ขาไปสวนลุมพีนี