ดูข้อมูลทั้งหมด
ดูตารางข้อมูล
 1. Hide Pie Charts รายงานเหตุการณ์ (เมษายน 2557)

  1. 143 ข้อมูล วันที่พบเห็น
   06 04 2557 14 9.79%
   08 04 2557 11 7.69%
   09 04 2557 9 6.29%
   11 04 2557 9 6.29%
   10 04 2557 9 6.29%
   05 04 2557 8 5.59%
   03 04 2557 8 5.59%
   07 04 2557 6 4.20%
   02 04 2557 6 4.20%
   25 04 2557 6 4.20%
   14 04 2557 4 2.80%
   17 04 2557 4 2.80%
   16 04 2557 4 2.80%
   20 04 2557 4 2.80%
   23 04 2557 4 2.80%
   29 04 2557 4 2.80%
   18 04 2557 4 2.80%
   24 04 2557 3 2.10%
   28 04 2557 3 2.10%
   01 04 2557 3 2.10%
   27 04 2557 3 2.10%
   22 04 2557 3 2.10%
   30 04 2557 3 2.10%
   21 04 2557 3 2.10%
   15 04 2557 3 2.10%
   13 04 2557 2 1.40%
   04 04 2557 1 0.70%
   26 04 2557 1 0.70%
   19 04 2557 1 0.70%
  2. 143 ข้อมูล เวลาที่พบเห็น
   1100 5 3.50%
   1200 4 2.80%
   1800 3 2.10%
   1845 3 2.10%
   1230 3 2.10%
   1930 3 2.10%
   0040 3 2.10%
   1550 3 2.10%
   1105 3 2.10%
   2200 2 1.40%
   17.4 2 1.40%
   1345 2 1.40%
   1630 2 1.40%
   1400 2 1.40%
   1507 2 1.40%
   22.0 2 1.40%
   2100 2 1.40%
   1700 2 1.40%
   1500 2 1.40%
   1640 2 1.40%
   1445 2 1.40%
   1756 2 1.40%
   1000 2 1.40%
   2030 2 1.40%
   1130 2 1.40%
   2045 2 1.40%
   1210 2 1.40%
   0013 1 0.70%
   1437 1 0.70%
   1556 1 0.70%
   2357 1 0.70%
   1109 1 0.70%
   2325 1 0.70%
   1730 1 0.70%
   1208 1 0.70%
   1241 1 0.70%
   1216 1 0.70%
   1059 1 0.70%
   1046 1 0.70%
   2130 1 0.70%
   1240 1 0.70%
   1135 1 0.70%
   1805 1 0.70%
   0911 1 0.70%
   2258 1 0.70%
   0525 1 0.70%
   1711 1 0.70%
   0925 1 0.70%
   1231 1 0.70%
   1650 1 0.70%
   1720 1 0.70%
   0810 1 0.70%
   2135 1 0.70%
   2225 1 0.70%
   1155 1 0.70%
   1600 1 0.70%
   1007 1 0.70%
   1710 1 0.70%
   1030 1 0.70%
   1732 1 0.70%
   2235 1 0.70%
   2240 1 0.70%
   1504 1 0.70%
   1520 1 0.70%
   1613 1 0.70%
   1810 1 0.70%
   1005 1 0.70%
   1215 1 0.70%
   1625 1 0.70%
   2230 1 0.70%
   1750 1 0.70%
   1715 1 0.70%
   1655 1 0.70%
   0720 1 0.70%
   0630 1 0.70%
   1310 1 0.70%
   1830 1 0.70%
   0955 1 0.70%
   1145 1 0.70%
   2205 1 0.70%
   1002 1 0.70%
   2215 1 0.70%
   1340 1 0.70%
   1607 1 0.70%
   1508 1 0.70%
   1910 1 0.70%
   1300 1 0.70%
   1530 1 0.70%
   1915 1 0.70%
   0815 1 0.70%
   2035 1 0.70%
   2043 1 0.70%
   1045 1 0.70%
   1320 1 0.70%
   1722 1 0.70%
   0830 1 0.70%
   0628 1 0.70%
   1716 1 0.70%
   1450 1 0.70%
   1900 1 0.70%
   1725 1 0.70%
   2020 1 0.70%
   2059 1 0.70%
   1832 1 0.70%
  3. 143 ข้อมูล ประเภทการรายงาน
   รถสแปร์ 40 27.97%
   รถยืม/แปะป้าย 37 25.87%
   รถเสีย 36 25.17%
   รถเที่ยวสุดท้าย 9 6.29%
   รถกะสว่าง 6 4.20%
   รถนอกเส้นทาง 5 3.50%
   รถไหว้พระ 9 วัด 3 2.10%
   รถทางด่วนพิเศษ (เช้า / เย็น) 3 2.10%
   รถเที่ยวแรก 2 1.40%
   รถช่วยวื่ง บขส. 1 0.70%
   รถเกิดอุบัติเหตุ 1 0.70%
   รถเวร รับ-ส่งพนักงาน 1 0.70%
  4. 143 ข้อมูล ประเภทรถ
   ขสมก. (ปอ.) 77 53.85%
   ขสมก. (ธรรมดา) 59 41.26%
   รถร่วม (ธรรมดา) 3 2.10%
   รถร่วม (ปอ.) 3 2.10%
   มินิบัส (ปอ.) 1 0.70%
  5. 143 ข้อมูล สายรถ
   26 14 9.79%
   145 9 6.29%
   80 8 5.59%
   84 5 3.50%
   77 5 3.50%
   7 4 2.80%
   60 4 2.80%
   79 3 2.10%
   517 3 2.10%
   22 3 2.10%
   522 3 2.10%
   205 3 2.10%
   82 3 2.10%
   62 3 2.10%
   511 3 2.10%
   73 3 2.10%
   75 3 2.10%
   136 2 1.40%
   59 2 1.40%
   3 2 1.40%
   168 2 1.40%
   129 2 1.40%
   71 2 1.40%
   509 2 1.40%
   191 2 1.40%
   2 2 1.40%
   107 2 1.40%
   143ก 2 1.40%
   138 1 0.70%
   157 1 0.70%
   101 1 0.70%
   67 1 0.70%
   66 1 0.70%
   23 1 0.70%
   142 1 0.70%
   39 1 0.70%
   64 1 0.70%
   63 1 0.70%
   25 1 0.70%
   175 1 0.70%
   166 1 0.70%
   29 1 0.70%
   131 1 0.70%
   140 1 0.70%
   97 1 0.70%
   33 1 0.70%
   37 1 0.70%
   18 1 0.70%
   150 1 0.70%
   49 1 0.70%
   70 1 0.70%
   143 1 0.70%
   904 1 0.70%
   A1 1 0.70%
   137 1 0.70%
   36ก. 1 0.70%
   95ข 1 0.70%
   516 1 0.70%
   65 1 0.70%
   203 1 0.70%
   69 1 0.70%
   81 1 0.70%
   95 1 0.70%
   7ก 1 0.70%
   204 1 0.70%
   503 1 0.70%
   53 1 0.70%
   12 1 0.70%
   96 1 0.70%
   4 1 0.70%
  6. 37 ข้อมูล ยืมจากสาย
   79 7 18.92%
   16 4 10.81%
   71 3 8.11%
   206 2 5.41%
   710 2 5.41%
   205 2 5.41%
   67 2 5.41%
   536 1 2.70%
   503 1 2.70%
   509 1 2.70%
   80ก 1 2.70%
   519 1 2.70%
   76 1 2.70%
   131 1 2.70%
   510 1 2.70%
   501 1 2.70%
   62 1 2.70%
   3 1 2.70%
   60 1 2.70%
   514 1 2.70%
   204 1 2.70%
   23 1 2.70%
  7. 143 ข้อมูล เลขข้างรถ
   4081 8 5.59%
   55201 6 4.20%
   44202 6 4.20%
   50542 5 3.50%
   40543 4 2.80%
   50541 4 2.80%
   40541 3 2.10%
   3-44086 3 2.10%
   2-80094 2 1.40%
   44201 2 1.40%
   2-66388 2 1.40%
   2-44096 2 1.40%
   8-55096 2 1.40%
   2-45112 2 1.40%
   2-66148 1 0.70%
   6-55187 6-55189 1 0.70%
   3-44020 1 0.70%
   3-44013 1 0.70%
   6-56036 1 0.70%
   8-55059 1 0.70%
   157-3 1 0.70%
   5-40394 1 0.70%
   64-19 1 0.70%
   4-40462 1 0.70%
   6-50412 1 0.70%
   8-50474 1 0.70%
   6-56033 1 0.70%
   81-13 1 0.70%
   7-50383 1 0.70%
   5-40419 1 0.70%
   5-40150 1 0.70%
   1-44073 1 0.70%
   3-45069 1 0.70%
   8-80445 1 0.70%
   6-55189 1 0.70%
   8-80473 1 0.70%
   1-50003 1 0.70%
   2-45123 1 0.70%
   2-80487 1 0.70%
   6-56028 1 0.70%
   1-50043 1 0.70%
   6-50090 1 0.70%
   45126 1 0.70%
   6-56117 1 0.70%
   7-3093 1 0.70%
   175-23 1 0.70%
   3-40442 1 0.70%
   3-44033 1 0.70%
   5-90057 1 0.70%
   5-6610 1 0.70%
   33-2 1 0.70%
   2-80084 1 0.70%
   2-66040 1 0.70%
   1-45091 1 0.70%
   6-56039 1 0.70%
   2-66203 1 0.70%
   2-66098 1 0.70%
   1-90017 1 0.70%
   1-55199 1 0.70%
   6-56034 1 0.70%
   4-4026 1 0.70%
   4-4011 1 0.70%
   2-80140 1 0.70%
   2-80114 1 0.70%
   2-40001 1 0.70%
   6-50201 1 0.70%
   6-56025 1 0.70%
   2-66226 1 0.70%
   8-80300 1 0.70%
   2-80088 1 0.70%
   2-66088 1 0.70%
   3-66346 1 0.70%
   6-56031 1 0.70%
   2-45120 1 0.70%
   7-55031 1 0.70%
   2-44093 1 0.70%
   5-40167 1 0.70%
   5-44153 1 0.70%
   1-67066 1 0.70%
   69-14 1 0.70%
   1-50034 1 0.70%
   150-3 1 0.70%
   5-40143 1 0.70%
   5-40420 1 0.70%
   7-55155 1 0.70%
   3-44052 1 0.70%
   6-56023 1 0.70%
   8-80309 1 0.70%
   8-80434 1 0.70%
   4-80309 1 0.70%
   1-90019 1 0.70%
   6-56021 1 0.70%
   1-50028 1 0.70%
   1-45102 1 0.70%
   3-40542 1 0.70%
   2-80469 1 0.70%
   8-50324 1 0.70%
   1-44161 1 0.70%
   7-3036 1 0.70%
   2-80207 1 0.70%
   7-50380 1 0.70%
   4-4056 1 0.70%
   8-55123 1 0.70%
   2-80199 1 0.70%
   2-80124 1 0.70%
   8-55065 1 0.70%
  8. 143 ข้อมูล สถานที่พบเห็น
   รามอินทรา กม. 7 ไปมีนบุรี 3 2.10%
   หมอชิต 2 3 2.10%
   ซอย ปรีดีพนมยงส์ 44 มุ่งหน้าปากซอยสุขุมวิท71(พระโขนง) 2 1.40%
   ทางด่วน งามวงศ์วาน 2 1.40%
   หมอชิต2 ขากลับ ปากน้ำ 2 1.40%
   แยกสะพานขาว 2 1.40%
   ตลาดมีนบุรี 2 1.40%
   ปทุมวันรีสอร์ท 2 1.40%
   อู่หมอชิต 2 มุ่งหน้าสนามหลวง 1 0.70%
   BigC Extra เพชรเกษม ไปวัดศรีนวลฯ 1 0.70%
   ก่อนถึงโรงเรียนบางกะปิ ถนนเสรีไทยฝั่งขากลับ มุ่งหน้าไปสวนสยาม 1 0.70%
   วงเวียนใหญ่ มุ่งหน้าท่าน้ำภาษีเจริญ 1 0.70%
   ถ.สุขสวัสดิ์ ขาออก (ดาวคะนอง) 1 0.70%
   ถ.สุขสวัสดิ์ ขาออก (แยกบางปะแก้ว) 1 0.70%
   เดอะมอลล์ท่าพระ ไปท่ารถท่าพระ 1 0.70%
   อู่หมอชิต 2 มุ่งหน้าพุทธมณฑลสาย 2 1 0.70%
   วัดม่วง 1 0.70%
   ถ.เพชรเกษม ขาเข้า (แยกเพชรเกษม 88) 1 0.70%
   เซ็นทรัลลาดพร้าว เที่ยวไป 1 0.70%
   จากดินแดง ไปห้วยขวาง 1 0.70%
   ตลาดคลองเตยมุ่งหน้าไปเดอะมอลล์ท่าพระ 1 0.70%
   ถ.เพชรเกษม ขาออก (เดอะมอลล์บางแค) 1 0.70%
   Foodlandศรีนครินทร์ 1 0.70%
   ตลาดไท 1 0.70%
   ถ.ตากสิน หน้าบี๊กซีดาวคะนอง ขาไปหัวลำโพง 1 0.70%
   แยกนพวงศ์ มุ่งหน้าคลองขวาง 1 0.70%
   โรงพยาบาลประตูน้ำพระอินทร์ มุ่งหน้าอยุธยา 1 0.70%
   หมอชิตใหม่-วงเวียนใหญ่ 1 0.70%
   วงเวียนใหญ่ มุ่งหน้าคลองขวาง 1 0.70%
   ถ.สามเสน เลยแยกเกียกกาย ขาไปสนามหลวง 1 0.70%
   ประตูน้ำ 1 0.70%
   NOVOTEL 1 0.70%
   สะพานแดง มุ่งหน้าอนุสาวรีย์ชัยฯ 1 0.70%
   แยกเกษมราษฎร์ (คลองเตย) 1 0.70%
   วัดบางแคใหญ่ สมุทรสงคราม 1 0.70%
   เซ็นทรัลพระราม 3 1 0.70%
   วงเวียนใหญ่-สำเหร่ 1 0.70%
   หน้า ตลาดปั้นทอง (กม.4) มุ่งหน้าไปมีนบุรี 1 0.70%
   ท่าน้ำนนทบุรี 1 0.70%
   อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ 1 0.70%
   โรบินสันลาดหญ้า เที่ยวกลับอ้อมใหญ่ 1 0.70%
   หน้าอู่พุทธมณฑลสาย 2 1 0.70%
   ตลาดคลองเตย 1 0.70%
   บิ๊กซีราชดำริ มุ่งหน้าปากน้ำ 1 0.70%
   วงเวียนใหญ่ ไปวัดไร่ขิง 1 0.70%
   อนุสาวรีย์ชัยฯ เกาะพหลโยธิน 1 0.70%
   แยกสะพานควาย ไปรังสิต 1 0.70%
   เซ็นทรัลลาดพร้าว กลับมีนบุรี 1 0.70%
   สยามมุ่งหน้าไปสะพานพุทธ 1 0.70%
   เดอะมอลล์บางแค มุ่งหน้าตลาดบางแค 1 0.70%
   สะพานพระปิ่นเกล้ามุ่งหน้าวัดศรีนวลฯ 1 0.70%
   รพ.นพรัตน์ราชธานี 1 0.70%
   กรมศุลกากร 1 0.70%
   เซ็นทรัลลาดพร้าว 1 0.70%
   หัวลำโพมุ่งหน้าห้วยขวาง 1 0.70%
   เที่ยวกลับแสมดำ 1 0.70%
   บางลำพู ขาไปสนามหลวง 1 0.70%
   บ้านหม้อ ขาไปท่าช้าง 1 0.70%
   seacon square 1 0.70%
   ถ.เพชรเกษม ขาเข้า (รพ.บางไผ่) 1 0.70%
   อนุสารีย์ชัยฯ เกาะดินแดง 1 0.70%
   รามอินทรา 14 - วัดพระศรี 1 0.70%
   ARL พญาไท 1 0.70%
   เซ็นทรัลลาดพร้าว - กม.4 1 0.70%
   เดอะมอลล์บางเเค มุ่งหน้าสนามหลวง 1 0.70%
   ถ.เพชรเกษม ขาออก (นันยาง) 1 0.70%
   เดอะมอลล์รามคำแหง 1 0.70%
   ถ.รามอินทรา ขาเข้า (เชิงทางลงสะพานข้ามแยกเมืองมีน) 1 0.70%
   ลาดพร้าว 101 ขากลับ 1 0.70%
   สี่แยกพงษ์เพชร 1 0.70%
   ช้างสามเศียร ไปสายใต้ใไม่ 1 0.70%
   กม.8 1 0.70%
   จอดเสียหน้าโรงพยาบาลแพทย์รังสิต 1 0.70%
   ถ.ติวานนท์ หน้าป้ายรถเมล์กรมพลาธิการทหารบก ขาไปท่าอิฐ 1 0.70%
   ถนนเกษตร-นวมินทร์ 1 0.70%
   รามอินทรา กม.8 1 0.70%
   จอดเสียตรงข้ามโรงพยาบาลนพรัตน์ 1 0.70%
   หน้าทางเข้าตลาดมีนบุรี 1 0.70%
   หมู่บ้านผาสุก มุ่งหน้าลาดกระบัง 1 0.70%
   แยกประเวศ มุ้่งหน้าหมอชิต2 1 0.70%
   ซอยเพชรเกษม 5 หน้าปั้มปตท. 1 0.70%
   นั่งจากมีนบุรี ลงรามอินทรา กม.4 1 0.70%
   อนุสาวรีย์ชัยไปหมอชิต2 1 0.70%
   สี่แยกพญาไท ขาไปเซ็นทรัลพลาซ่าพระราม3 1 0.70%
   โดยสารจากแยกราชพฤกษ์ (ตลิ่งชัน) ถึงตลาดเซฟอี 1 0.70%
   เมเจอร์ปิ่นเกล้า ขาไปศูนบ์ราชการ 1 0.70%
   โรงเรียนสตรีนนท์ ขาไปท่าอิฐ 1 0.70%
   รัชโยธิน 1 0.70%
   เชิงสะพานพระราม 9 ฝั่งพระนคร 1 0.70%
   หอสมุดแห่งชาติ ขาไปวัดปากน้ำ 1 0.70%
   ถนนนวมินทร์ขาเข้า เลยซอยนวมินทร์ 90 ไปประมาณ 100 เมตร 1 0.70%
   ใต้ทางด่วนงามวงศ์วาน 1 0.70%
   อนุสาวรีย์ชัยฯ เกาะดินแดง 1 0.70%
   อนุสารีย์ชัยฯ เกาะพหลโยธิน 1 0.70%
   สถานีรถไฟฟ้าบางหว้ามุ่งหน้าบางเเค 1 0.70%
   วงเวียนเล็ก 1 0.70%
   ตรงข้าม เซ็นทรัล รามอินทรา มุ่งหน้าไปอนุสาวรีย์ชัยฯ 1 0.70%
   อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ มุ่งหน้านนทบุรี 1 0.70%
   มุ่งหน้าไป แยกประตูน้ำ 1 0.70%
   อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ มุ่งหน้ามีนบุรี 1 0.70%
   ปากซอยรามคำแหง39 (เทพลีลา) ขาไปอนุสาวรีย์ชัยฯ 1 0.70%
   หน้า ตลาดปั้นทอง (กม.4) มุ่งหน้าไปบางกะปิ 1 0.70%
   ยูเนี่ยนมอลล์ 1 0.70%
   กรมทางหลวงบางนา 1 0.70%
   แยกดินแดง 1 0.70%
   ม.ธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ 1 0.70%
   เซ็นทรัลเวิลด์ ขาไป ปากคลองตลาด 1 0.70%
   ศาลอาญา รัชดา ขากลับคลองเตย 1 0.70%
   แยกศรีอุดม 1 0.70%
   สน.สุทธิสาร ขาไป หมอชิต2 1 0.70%
   ท่าน้ำราชวงศ์ 1 0.70%
   ห้าแยกนพวงษ์ เข้าหัวลำโพง 1 0.70%
   ด่านเก็บเงินประชาชื่น 1 0.70%
   ถนนอังรีดูนังค์ 1 0.70%
   อนุเสาวรีย์ชัย 1 0.70%
   ม.เอเชีย มุ่งหน้าสนามหลวง 1 0.70%
   ตรงข้าม ตลาดปั้นทอง (กม.4) มุ่งหน้าไปอนุสาวรัีย์ชัย 1 0.70%
   หน้าตึกที7 1 0.70%
   ปากซอยลาดกระบัง 11/6 มุ่งหน้าไป ตลาดเทิดไท 1 0.70%
   ท่ารถสาย 516 เทเวศร์ 1 0.70%
   สนามหลวง ขาไปพระประแดง 1 0.70%
   สะพานแขวน ไปวัดสน 1 0.70%
   แยกคลองตัน 1 0.70%
   ไทยรุ่ง มุ่งหน้าสนามหลวง 1 0.70%
   ซอยภาวนา 1 0.70%
   เซนทรัลเวิร์ล เที่ยวไป หมอชิต2 1 0.70%
   เดอะมอลล์บางกะปิ ขาไป หมอชิต2 1 0.70%
   หน้าตึกการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 1 0.70%
   สนามเป้า ขาไป หมอชิต2 1 0.70%
   ตลาดไท มุ่งหน้า หมอชิต 1 0.70%
   หน้าอู่สวนสยาม 1 0.70%
   หน้าอู่สวนสยาม กำลังเข้าสู่เส้นทาง 1 0.70%
   ถ.เพชรเกษม ขาออก (วัดรางบัว) 1 0.70%
  9. 22 ข้อมูล โดยสารเอง
   โดยสารเอง 22 100%