ดูข้อมูลทั้งหมด
ดูตารางข้อมูล
 1. Hide Pie Charts รายงานเหตุการณ์ (ธันวาคม 2557)

  1. 107 ข้อมูล วันที่พบเห็น
   04 12 2557 24 22.43%
   05 12 2557 20 18.69%
   19 12 2557 8 7.48%
   09 12 2557 6 5.61%
   22 12 2557 5 4.67%
   06 12 2557 4 3.74%
   24 12 2557 4 3.74%
   12 12 2557 3 2.80%
   07 12 2557 3 2.80%
   08 12 2557 3 2.80%
   17 12 2557 3 2.80%
   23 12 2557 3 2.80%
   16 12 2557 2 1.87%
   25 12 2557 2 1.87%
   26 12 2557 2 1.87%
   30 12 2557 2 1.87%
   11 12 2557 2 1.87%
   13 12 2557 2 1.87%
   15 12 2557 2 1.87%
   14 12 2557 2 1.87%
   02 12 2557 1 0.93%
   31 12 2557 1 0.93%
   27 12 2557 1 0.93%
   28 12 2557 1 0.93%
   01 01 2558 1 0.93%
  2. 107 ข้อมูล เวลาที่พบเห็น
   1930 3 2.80%
   1910 2 1.87%
   2150 2 1.87%
   2340 2 1.87%
   1730 2 1.87%
   2023 2 1.87%
   2020 2 1.87%
   2006 2 1.87%
   1600 2 1.87%
   1200 2 1.87%
   1630 2 1.87%
   2007 1 0.93%
   1155 1 0.93%
   1545 1 0.93%
   2003 1 0.93%
   2002 1 0.93%
   2004 1 0.93%
   2015 1 0.93%
   1907 1 0.93%
   2026 1 0.93%
   2032 1 0.93%
   2302 1 0.93%
   2327 1 0.93%
   2347 1 0.93%
   2234 1 0.93%
   2226 1 0.93%
   2109 1 0.93%
   2147 1 0.93%
   2156 1 0.93%
   1210 1 0.93%
   1203 1 0.93%
   1904 1 0.93%
   1905 1 0.93%
   1921 1 0.93%
   1859 1 0.93%
   1833 1 0.93%
   1851 1 0.93%
   1852 1 0.93%
   1853 1 0.93%
   1924 1 0.93%
   1928 1 0.93%
   1946 1 0.93%
   1952 1 0.93%
   1958 1 0.93%
   1937 1 0.93%
   1355 1 0.93%
   1813 1 0.93%
   1616 1 0.93%
   1932 1 0.93%
   1841 1 0.93%
   0855 1 0.93%
   1507 1 0.93%
   1524 1 0.93%
   1140 1 0.93%
   0900 1 0.93%
   1458 1 0.93%
   1440 1 0.93%
   1315 1 0.93%
   1300 1 0.93%
   1700 1 0.93%
   0635 1 0.93%
   1642 1 0.93%
   1624 1 0.93%
   1415 1 0.93%
   1651 1 0.93%
   1055 1 0.93%
   1400 1 0.93%
   1015 1 0.93%
   1225 1 0.93%
   1703 1 0.93%
   1838 1 0.93%
   1854 1 0.93%
   0850 1 0.93%
   2200 1 0.93%
   1900 1 0.93%
   1725 1 0.93%
   1830 1 0.93%
   2030 1 0.93%
   1345 1 0.93%
   1418 1 0.93%
   0745 1 0.93%
   1457 1 0.93%
   1000 1 0.93%
   1500 1 0.93%
   2255 1 0.93%
   0740 1 0.93%
   0930 1 0.93%
   2325 1 0.93%
   2330 1 0.93%
   1800 1 0.93%
   1035 1 0.93%
   0720 1 0.93%
   1533 1 0.93%
   2303 1 0.93%
   2025 1 0.93%
  3. 107 ข้อมูล ประเภทการรายงาน
   รถสแปร์ 34 31.78%
   รถยืม/แปะป้าย 32 29.91%
   รถเวียน (Shuttle bus) 22 20.56%
   รถเสีย 17 15.89%
   รถเฉพาะกิจ (รถเหมา) 2 1.87%
   รถกะสว่าง 2 1.87%
   รถช่วยวื่ง บขส. 1 0.93%
   รถนอกเส้นทาง 1 0.93%
   รถเที่ยวสุดท้าย 1 0.93%
   รถไหว้พระ 9 วัด 1 0.93%
  4. 107 ข้อมูล ประเภทรถ
   ขสมก. (ปอ.) 58 54.21%
   ขสมก. (ธรรมดา) 48 44.86%
   รถร่วม (ธรรมดา) 1 0.93%
  5. 107 ข้อมูล สายรถ
   59 12 11.21%
   503 9 8.41%
   60 5 4.67%
   62 4 3.74%
   511 4 3.74%
   2 3 2.80%
   101 3 2.80%
   47 3 2.80%
   140 3 2.80%
   7ก 3 2.80%
   509 3 2.80%
   77 3 2.80%
   15 2 1.87%
   21 2 1.87%
   203 2 1.87%
   49 2 1.87%
   26 2 1.87%
   520 2 1.87%
   67 2 1.87%
   36ก 2 1.87%
   111 2 1.87%
   39 2 1.87%
   68 2 1.87%
   80 2 1.87%
   84 1 0.93%
   1 1 0.93%
   3 1 0.93%
   166 1 0.93%
   91ก 1 0.93%
   195 1 0.93%
   136 1 0.93%
   70 1 0.93%
   24 1 0.93%
   54 1 0.93%
   96 1 0.93%
   191 1 0.93%
   36ก. 1 0.93%
   93 1 0.93%
   36 1 0.93%
   97 1 0.93%
   32 1 0.93%
   129 1 0.93%
   536 1 0.93%
   73ก. 1 0.93%
   65 1 0.93%
   114 1 0.93%
   517 1 0.93%
   522 1 0.93%
   52 1 0.93%
   95 1 0.93%
   515 1 0.93%
   142 1 0.93%
  6. 32 ข้อมูล ยืมจากสาย
   519 3 9.38%
   543 3 9.38%
   510 3 9.38%
   39 2 6.25%
   129 2 6.25%
   18 2 6.25%
   514 2 6.25%
   37 2 6.25%
   536 2 6.25%
   3 (73) 1 3.13%
   509 1 3.13%
   79 1 3.13%
   505 1 3.13%
   195 1 3.13%
   142 1 3.13%
   77 1 3.13%
   101 1 3.13%
   59 1 3.13%
   205 1 3.13%
   22 1 3.13%
  7. 107 ข้อมูล เลขข้างรถ
   44202 11 10.28%
   55201 5 4.67%
   50542 4 3.74%
   40541 3 2.80%
   40543 3 2.80%
   4081 3 2.80%
   40542 3 2.80%
   5-40512 2 1.87%
   2-44077 2 1.87%
   4-80002 2 1.87%
   6-50177 2 1.87%
   45126 2 1.87%
   5-6500 2 1.87%
   6-50411 1 0.93%
   1-55002 1 0.93%
   8-80460 1 0.93%
   7-55061 1 0.93%
   8-80445 1 0.93%
   6-50278 1 0.93%
   3-45021 1 0.93%
   6-56096 1 0.93%
   7-50505 1 0.93%
   1-44144 1 0.93%
   8-80300 1 0.93%
   1-45001 1 0.93%
   4-80232 1 0.93%
   4-80363 1 0.93%
   1-55190 1 0.93%
   5-40160 1 0.93%
   2-45109 1 0.93%
   6-50111 1 0.93%
   1-55183 1 0.93%
   1-55182 1 0.93%
   7-3099 1 0.93%
   1-55180 1 0.93%
   7-50195 1 0.93%
   5-40066 1 0.93%
   4-40373 1 0.93%
   6-56019 1 0.93%
   6-50127 1 0.93%
   5-40411 1 0.93%
   8-80492 1 0.93%
   6-56034 1 0.93%
   1-44118 1 0.93%
   5-40125 1 0.93%
   3-66020 1 0.93%
   3-66279 1 0.93%
   8-55011 1 0.93%
   1-67039 1 0.93%
   8-67102 1 0.93%
   3-66383 1 0.93%
   5-90033 1 0.93%
   2-40096 1 0.93%
   1-44073 1 0.93%
   8-80486 1 0.93%
   2-66086 1 0.93%
   2-40099 1 0.93%
   1-40034 1 0.93%
   5-90028 1 0.93%
   1-50037 1 0.93%
   2-80120 1 0.93%
   3-66328 1 0.93%
   1-67031 1 0.93%
   2-44081 1 0.93%
   4-40493 1 0.93%
   8-80301 1 0.93%
   2-44146 1 0.93%
   8-55125 1 0.93%
   6-50112 1 0.93%
   52-16 1 0.93%
   6-56113 1 0.93%
   1-67058 1 0.93%
   5-45016 1 0.93%
   3-66318 1 0.93%
   2-66137 1 0.93%
   8-80005 1 0.93%
  8. 107 ข้อมูล สถานที่พบเห็น
   สนามหลวง 22 20.56%
   ถ.ราชดำเนินกลาง (แยกคอกวัว) มุ่งหน้าสนามหลวง 4 3.74%
   ถ.หลานหลวง มุ่งหน้าสนามหลวง 4 3.74%
   ถ.เจริญกรุง (สะพานมอญ) มุ่งหน้าท่ารถสาย 60 3 2.80%
   ถ.ประชาธิปก มุ่งหน้าวงเวียนใหญ่ 3 2.80%
   แยกราชเทวี ไปสนามหลวง 3 2.80%
   อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย มุ่งหน้าสนามหลวง 2 1.87%
   ถ.เจริญกรุง (สะพานมอญ) มุ่งหน้าสนามหลวง 2 1.87%
   ท่าปล่อยรถสนามหลวง 2 1.87%
   ถ.พหลโยธิน ขาออก (BTS สนามเป้า) 1 0.93%
   ถ.พหลโยธิน ขาเข้า (สำนักงานใหญ่ TMB) 1 0.93%
   หน้า ม.ราชภัฏพระนคร มุ่งหน้าไปรังสิต 1 0.93%
   อนุสาวรีย์ชัย 1 0.93%
   ถ.ลาดพร้าว ขาออก (เชิงทางขึ้นสะพานบางกะปิ) 1 0.93%
   ราบ 11 บางเขน ไปอนุสาวรีย์ชัย 1 0.93%
   รามอินทรา กม.4 ไปบางเขน 1 0.93%
   อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ 1 0.93%
   ปากซอยพหลโยธิน 24 1 0.93%
   ตรงข้ามโรงแรมดิเอ็มเมอร์รอล รัชดา (ขาไป) 1 0.93%
   พันธ์ทิพย์มุ่งหน้าปากคลองตลาด 1 0.93%
   กรมชลประทาน ไปสนามหลวง 1 0.93%
   ศาลายา ขาไปอนุสาวรีย์ชัยฯ 1 0.93%
   ทางด่วนศรีรัช ด่านอโศก มุ่งหน้าพระราม 9 1 0.93%
   อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ มุ่งหน้าสนามหลวง 1 0.93%
   โรบินสันลาดหญ้า ไปวัดไร่ขิง 1 0.93%
   ท่ารถสาย 503 สนามหลวง 1 0.93%
   ถ.พหลโยธิน ขาเข้า (แยกเกษตร) 1 0.93%
   Platinum ประตูน้ำ ไปสำโรง 1 0.93%
   ก่อนถึงสี่แยกบ้านแขกเล็กน้อย ไปวัดคู่สร้าง 1 0.93%
   ถ.เจริญกรุง (สะพานมอญ) มุ่งหน้าถนนตก 1 0.93%
   ถ.ลาดกระบัง (ปากทางสุขสมาน) มุ่งหน้าหมอชิต 1 0.93%
   ห้าแยกลาดพร้าว มุ่งหน้า อนุสาวรีย์ชัย 1 0.93%
   ถ.สุขสวัสดิ์ (วัดสน) มุ่งหน้าปากน้ำ 1 0.93%
   สนามหลวงมุ่งหน้าราชดำเนิน 1 0.93%
   ขากลับบริเวณหน้าศาลอาญา รัชดา 1 0.93%
   ถนนนครอินทร์ วงเวียนพระราม 5 1 0.93%
   แยกยมราช ขาไปปากน้ำ 1 0.93%
   กองบินตำรวจ เที่ยวไปมีนบุรี 1 0.93%
   แยกมิตรสัมพันธ์ 1 0.93%
   ด่านทางด่วนดินแดง ไปสำโรง 1 0.93%
   อนุสาวรีย์ชัยมุ่งหน้ารพ.สงฆ์ 1 0.93%
   หัวลำโพง 1 0.93%
   ประตูน้ำ 1 0.93%
   สนามหลวงมุ่งหน้ารังสิต 1 0.93%
   หน้าสวนจตุจักร 1 0.93%
   กระทรวงต่างประเทศ ไปวัดเสมียนนารี 1 0.93%
   หน้าเซ็นทรัลลาดพร้าว ไปรังสิต 1 0.93%
   หน้า เมเจอร์ รัขโยธิน มุ่งหน้าไปรังสิต 1 0.93%
   วัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษก ขากลับวัดราชบพิตร 1 0.93%
   ปากเกร็ด 1 0.93%
   ราชดำเนิน ไปรังสิต 1 0.93%
   แฟลตดินแดง มุ่งหน้าอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ 1 0.93%
   อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ (เกาะดินแดง) 1 0.93%
   แยกราชเทวี 1 0.93%
   ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต ขาเข้าเมือง 1 0.93%
   หน้าอาคารชุดวิลล่าราชเทวี 1 0.93%
   เซ็นทรัลลาดพร้าว เที่ยวกลับมีนบุรี 1 0.93%
   ท่ารถหมู่บ้านนักกีฬา 1 0.93%
   ปากซอยมัยลาภ เที่ยวไปอนุสาวรีย์ชัยฯ 1 0.93%
   บนทางด่วนใกล้กับทางลงประตูน้ำ ขาไปอนุสาวรีย์ชัยฯ 1 0.93%
   หมอชิต2 ขาไปสระบุรี 1 0.93%
   ประตูน้ำ ขาไปปากน้ำ 1 0.93%
   รามอินทรา กม.4.5 เที่ยวกลับตลาดไท 1 0.93%
   แยกอุรุพงษ์ ขาไปสาธุประดิษฐ์ 1 0.93%
   อนุสาวรีย์ชัยฯ เที่ยวไปเซ็นทรัลพระราม 3 1 0.93%
   อนุสาวรีย์ชัยฯ เที่ยวกลับบางแค 1 0.93%
   ประตูน้ำ ขากลับสาธุประดิษฐ์ 1 0.93%
   ประตูน้ำ ขาไปอนุสาวรีย์ชัยฯ 1 0.93%
   อนุสาวรีย์ชัย ขาไปวังสวนกุหลาบ 1 0.93%
   อนุสาวรีย์ชัยฯ ขาไปวังสวนกุหลาบ 1 0.93%
   เพชรบุรีซอย 5 ขาไปปากคลองตลาด 1 0.93%
  9. 11 ข้อมูล โดยสารเอง
   โดยสารเอง 11 100%