ดูข้อมูลทั้งหมด
ดูตารางข้อมูล
 1. Hide Pie Charts รายงานเหตุการณ์ (พฤศจิกายน 2559)

  1. 2 ข้อมูล วันที่พบเห็น
   03 11 2559 1 50%
   13 11 2559 1 50%
  2. 2 ข้อมูล เวลาที่พบเห็น
   2333 1 50%
   1535 1 50%
  3. 2 ข้อมูล ประเภทการรายงาน
   รถสแปร์ 1 50%
   รถยืม/แปะป้าย 1 50%
  4. 2 ข้อมูล ประเภทรถ
   ขสมก. (ปอ.) 2 100%
  5. 2 ข้อมูล สายรถ
   60 1 50%
   145 1 50%
  6. 1 ข้อมูล ยืมจากสาย
   102 1 100%
  7. 2 ข้อมูล เลขข้างรถ
   45126 1 50%
   3-44015 1 50%
  8. 2 ข้อมูล สถานที่พบเห็น
   แยกผ่านฟ้า มุ่งหน้าสวนสยาม 1 50%
   แยกพัฒนาการ มุ่งหน้าปากน้ำ 1 50%
  9. ข้อมูล โดยสารเอง
   แยกผ่านฟ้า มุ่งหน้าสวนสยาม 1 50%
   แยกพัฒนาการ มุ่งหน้าปากน้ำ 1 50%