ดูข้อมูลทั้งหมด
ดูตารางข้อมูล
 1. Hide Pie Charts รายงานเหตุการณ์ (2560)

  1. 226 ข้อมูล วันที่พบเห็น
   24 10 2560 12 5.31%
   23 10 2560 11 4.87%
   14 05 2560 10 4.42%
   21 11 2560 8 3.54%
   15 12 2560 7 3.10%
   28 11 2560 6 2.65%
   26 02 2560 6 2.65%
   12 10 2560 6 2.65%
   22 12 2560 6 2.65%
   11 02 2560 5 2.21%
   16 10 2560 4 1.77%
   24 06 2560 3 1.33%
   08 03 2560 3 1.33%
   03 09 2560 3 1.33%
   10 04 2560 3 1.33%
   31 12 2560 3 1.33%
   28 03 2560 3 1.33%
   06 05 2560 3 1.33%
   30 10 2560 3 1.33%
   16 03 2560 2 0.88%
   28 08 2560 2 0.88%
   12 11 2560 2 0.88%
   21 03 2560 2 0.88%
   09 11 2560 2 0.88%
   21 08 2560 2 0.88%
   08 05 2560 2 0.88%
   06 08 2560 2 0.88%
   16 05 2560 2 0.88%
   09 12 2560 2 0.88%
   23 07 2560 2 0.88%
   10 12 2560 2 0.88%
   07 03 2560 2 0.88%
   29 07 2560 2 0.88%
   25 04 2560 2 0.88%
   10 05 2560 2 0.88%
   14 02 2560 2 0.88%
   07 11 2560 2 0.88%
   04 02 2560 2 0.88%
   19 10 2560 2 0.88%
   13 02 2560 2 0.88%
   08 06 2560 2 0.88%
   13 05 2560 2 0.88%
   24 09 2560 2 0.88%
   22 01 2560 2 0.88%
   12 06 2560 2 0.88%
   04 05 2560 1 0.44%
   21 04 2560 1 0.44%
   18 04 2560 1 0.44%
   14 04 2560 1 0.44%
   28 04 2560 1 0.44%
   01 05 2560 1 0.44%
   26 04 2560 1 0.44%
   27 04 2560 1 0.44%
   09 03 2560 1 0.44%
   10 02 2560 1 0.44%
   15 02 2560 1 0.44%
   24 02 2560 1 0.44%
   07 02 2560 1 0.44%
   27 01 2560 1 0.44%
   01 01 2560 1 0.44%
   07 01 2560 1 0.44%
   28 01 2560 1 0.44%
   25 02 2560 1 0.44%
   27 02 2560 1 0.44%
   03 04 2560 1 0.44%
   02 04 2560 1 0.44%
   30 03 2560 1 0.44%
   31 03 2560 1 0.44%
   27 03 2560 1 0.44%
   19 03 2560 1 0.44%
   23 03 2560 1 0.44%
   13 04 2560 1 0.44%
   06 07 2560 1 0.44%
   04 10 2560 1 0.44%
   07 10 2560 1 0.44%
   11 10 2560 1 0.44%
   15 10 2560 1 0.44%
   29 09 2560 1 0.44%
   16 09 2560 1 0.44%
   14 09 2560 1 0.44%
   12 09 2560 1 0.44%
   15 09 2560 1 0.44%
   20 10 2560 1 0.44%
   25 10 2560 1 0.44%
   02 12 2560 1 0.44%
   17 12 2560 1 0.44%
   26 12 2560 1 0.44%
   01 12 2560 1 0.44%
   24 11 2560 1 0.44%
   26 10 2560 1 0.44%
   27 10 2560 1 0.44%
   08 11 2560 1 0.44%
   13 09 2560 1 0.44%
   11 09 2560 1 0.44%
   27 06 2560 1 0.44%
   29 06 2560 1 0.44%
   08 07 2560 1 0.44%
   09 07 2560 1 0.44%
   26 06 2560 1 0.44%
   02 07 2560 1 0.44%
   31 05 2560 1 0.44%
   10 06 2560 1 0.44%
   22 06 2560 1 0.44%
   14 07 2560 1 0.44%
   15 07 2560 1 0.44%
   08 08 2560 1 0.44%
   25 08 2560 1 0.44%
   30 08 2560 1 0.44%
   27 07 2560 1 0.44%
   26 07 2560 1 0.44%
   17 07 2560 1 0.44%
   22 07 2560 1 0.44%
   24 07 2560 1 0.44%
   21 05 2560 1 0.44%
  2. 226 ข้อมูล เวลาที่พบเห็น
   1230 6 2.65%
   0622 5 2.21%
   1200 4 1.77%
   1600 4 1.77%
   0633 3 1.33%
   1330 3 1.33%
   0628 3 1.33%
   1515 3 1.33%
   0619 3 1.33%
   0620 3 1.33%
   1840 2 0.88%
   1420 2 0.88%
   1700 2 0.88%
   2130 2 0.88%
   1642 2 0.88%
   0617 2 0.88%
   1755 2 0.88%
   1620 2 0.88%
   1630 2 0.88%
   0753 2 0.88%
   0618 2 0.88%
   0950 2 0.88%
   1355 2 0.88%
   0611 2 0.88%
   1608 2 0.88%
   1750 2 0.88%
   1104 2 0.88%
   0623 2 0.88%
   1050 2 0.88%
   1538 2 0.88%
   2000 1 0.44%
   1821 1 0.44%
   1447 1 0.44%
   1645 1 0.44%
   0530 1 0.44%
   0847 1 0.44%
   1112 1 0.44%
   1851 1 0.44%
   1652 1 0.44%
   1527 1 0.44%
   0926 1 0.44%
   1125 1 0.44%
   0708 1 0.44%
   1912 1 0.44%
   1648 1 0.44%
   1604 1 0.44%
   1741 1 0.44%
   1853 1 0.44%
   1835 1 0.44%
   1236 1 0.44%
   1957 1 0.44%
   1536 1 0.44%
   1532 1 0.44%
   1438 1 0.44%
   0925 1 0.44%
   0719 1 0.44%
   1400 1 0.44%
   0632 1 0.44%
   1459 1 0.44%
   1027 1 0.44%
   0838 1 0.44%
   0709 1 0.44%
   0745 1 0.44%
   1145 1 0.44%
   1126 1 0.44%
   1114 1 0.44%
   1610 1 0.44%
   1655 1 0.44%
   1615 1 0.44%
   1841 1 0.44%
   1725 1 0.44%
   1102 1 0.44%
   0725 1 0.44%
   0820 1 0.44%
   0550 1 0.44%
   1900 1 0.44%
   1843 1 0.44%
   1944 1 0.44%
   0630 1 0.44%
   2315 1 0.44%
   1817 1 0.44%
   2149 1 0.44%
   1716 1 0.44%
   0800 1 0.44%
   1540 1 0.44%
   1555 1 0.44%
   0516 1 0.44%
   1228 1 0.44%
   1943 1 0.44%
   1153 1 0.44%
   0604 1 0.44%
   1248 1 0.44%
   1905 1 0.44%
   0955 1 0.44%
   1644 1 0.44%
   0958 1 0.44%
   1435 1 0.44%
   1505 1 0.44%
   1958 1 0.44%
   1736 1 0.44%
   1623 1 0.44%
   0855 1 0.44%
   1251 1 0.44%
   0641 1 0.44%
   1010 1 0.44%
   0637 1 0.44%
   1024 1 0.44%
   1713 1 0.44%
   1121 1 0.44%
   1937 1 0.44%
   2103 1 0.44%
   0624 1 0.44%
   0621 1 0.44%
   1235 1 0.44%
   1453 1 0.44%
   1436 1 0.44%
   1255 1 0.44%
   1150 1 0.44%
   1410 1 0.44%
   1130 1 0.44%
   1015 1 0.44%
   1431 1 0.44%
   1550 1 0.44%
   1721 1 0.44%
   1627 1 0.44%
   1518 1 0.44%
   1724 1 0.44%
   1732 1 0.44%
   0627 1 0.44%
   0607 1 0.44%
   1442 1 0.44%
   1103 1 0.44%
   1520 1 0.44%
   1404 1 0.44%
   0849 1 0.44%
   1708 1 0.44%
   0839 1 0.44%
   0614 1 0.44%
   0712 1 0.44%
   1539 1 0.44%
   1101 1 0.44%
   1048 1 0.44%
   0705 1 0.44%
   1032 1 0.44%
   1035 1 0.44%
   2100 1 0.44%
   1210 1 0.44%
   1212 1 0.44%
   1023 1 0.44%
   1009 1 0.44%
   1151 1 0.44%
   1557 1 0.44%
   1422 1 0.44%
   1256 1 0.44%
   1108 1 0.44%
   1030 1 0.44%
   1545 1 0.44%
   2150 1 0.44%
   1535 1 0.44%
   1211 1 0.44%
   1537 1 0.44%
   1332 1 0.44%
   2205 1 0.44%
   2301 1 0.44%
   1350 1 0.44%
   0700 1 0.44%
   1037 1 0.44%
   1800 1 0.44%
   2230 1 0.44%
   1300 1 0.44%
   1246 1 0.44%
   0735 1 0.44%
   1511 1 0.44%
   0848 1 0.44%
   0543 1 0.44%
   1452 1 0.44%
   0835 1 0.44%
   1521 1 0.44%
   1347 1 0.44%
  3. 226 ข้อมูล ประเภทการรายงาน
   รถยืม/แปะป้าย 108 47.79%
   รถสแปร์ 49 21.68%
   รถทางด่วนพิเศษ (เช้า / เย็น) 34 15.04%
   รถเสีย 28 12.39%
   รถเวียน (Shuttle bus) 15 6.64%
   รถเฉพาะกิจ (รถเหมา) 9 3.98%
   รถนอกเส้นทาง 5 2.21%
   รถเกิดอุบัติเหตุ 5 2.21%
   รถไหว้พระ 9 วัด 1 0.44%
  4. 226 ข้อมูล ประเภทรถ
   ขสมก. (ปอ.) 144 63.72%
   ขสมก. (ธรรมดา) 77 34.07%
   รถร่วม (ธรรมดา) 4 1.77%
   รถร่วม (ปอ.) 1 0.44%
  5. 226 ข้อมูล สายรถ
   510 38 16.81%
   145 23 10.18%
   543 18 7.96%
   54 8 3.54%
   47 7 3.10%
   32 7 3.10%
   180 6 2.65%
   511 6 2.65%
   93 5 2.21%
   29 5 2.21%
   16 4 1.77%
   34 4 1.77%
   137 4 1.77%
   505 4 1.77%
   205 3 1.33%
   536 3 1.33%
   A1 3 1.33%
   82 3 1.33%
   129 3 1.33%
   26 3 1.33%
   60 3 1.33%
   72 3 1.33%
   77 3 1.33%
   70 2 0.88%
   76 2 0.88%
   114 2 0.88%
   207 2 0.88%
   503 2 0.88%
   142 2 0.88%
   204 2 0.88%
   39 2 0.88%
   508 2 0.88%
   65 2 0.88%
   95ก 2 0.88%
   A2 2 0.88%
   63 2 0.88%
   24 2 0.88%
   23 2 0.88%
   8 1 0.44%
   96 1 0.44%
   115 1 0.44%
   519 1 0.44%
   62 1 0.44%
   141 1 0.44%
   36ก 1 0.44%
   203 1 0.44%
   102 1 0.44%
   59 1 0.44%
   140 1 0.44%
   710 1 0.44%
   90 1 0.44%
   107 1 0.44%
   15 1 0.44%
   1 1 0.44%
   105 1 0.44%
   66 1 0.44%
   522 1 0.44%
   69 1 0.44%
   84 1 0.44%
   189 1 0.44%
   168 1 0.44%
   134 1 0.44%
   515 1 0.44%
   79 1 0.44%
   97 1 0.44%
   84ก 1 0.44%
   101 1 0.44%
   111 1 0.44%
  6. 108 ข้อมูล ยืมจากสาย
   543ก 16 14.81%
   A1 15 13.89%
   A2 14 12.96%
   23 11 10.19%
   102 8 7.41%
   117 5 4.63%
   72 4 3.70%
   206 4 3.70%
   156 3 2.78%
   129 3 2.78%
   50 3 2.78%
   510 2 1.85%
   A4 2 1.85%
   543 2 1.85%
   136 2 1.85%
   59 2 1.85%
   522 2 1.85%
   508 1 0.93%
   197 1 0.93%
   22 1 0.93%
   195 1 0.93%
   3 1 0.93%
   13 1 0.93%
   77 1 0.93%
   502 1 0.93%
   96 1 0.93%
   516 1 0.93%
  7. 226 ข้อมูล เลขข้างรถ
   4081 10 4.42%
   55201 10 4.42%
   40543 7 3.10%
   50542 7 3.10%
   45126 6 2.65%
   1-55200 5 2.21%
   1-3022 4 1.77%
   1-3024 4 1.77%
   3-44035 3 1.33%
   3-44034 3 1.33%
   1-3020 3 1.33%
   40542 3 1.33%
   44201 3 1.33%
   1-55021 3 1.33%
   8-80319 3 1.33%
   3-66353 2 0.88%
   1-55111 2 0.88%
   40541 2 0.88%
   3-44036 2 0.88%
   1-55010 2 0.88%
   1-55008 2 0.88%
   3-44014 2 0.88%
   3-44008 2 0.88%
   1-55194 2 0.88%
   1-55006 2 0.88%
   1-55196 2 0.88%
   1-55023 2 0.88%
   3-44050 2 0.88%
   1-3014 1 0.44%
   5-40087 1 0.44%
   23-133 1 0.44%
   3-44001 1 0.44%
   3-66014 1 0.44%
   2-80130 1 0.44%
   115-37 1 0.44%
   5-90001 1 0.44%
   5-90011 1 0.44%
   1-55179 1 0.44%
   1-44128 1 0.44%
   36-114 1 0.44%
   1-55022 1 0.44%
   5-40514 1 0.44%
   4-40441 1 0.44%
   1-44139 1 0.44%
   7-3026 1 0.44%
   2-80209 1 0.44%
   3-45079 1 0.44%
   1-3023 1 0.44%
   1-45030 1 0.44%
   8-50474 1 0.44%
   2-80170 1 0.44%
   8-55166 1 0.44%
   6-56082 1 0.44%
   5-90077 1 0.44%
   7-50267 1 0.44%
   7-50335 1 0.44%
   1-45087 1 0.44%
   8-80328 1 0.44%
   8-80399 1 0.44%
   8-80459 1 0.44%
   1-44163 1 0.44%
   1-44164 1 0.44%
   8-80483 1 0.44%
   2-66149 1 0.44%
   8-80380 1 0.44%
   2-80181 1 0.44%
   2-66111 1 0.44%
   1-40059 1 0.44%
   3-44018 1 0.44%
   3-66059 1 0.44%
   3-44031 1 0.44%
   3-44003 1 0.44%
   3-66011 1 0.44%
   3-66318 1 0.44%
   5-40156 1 0.44%
   3-44010 1 0.44%
   7-50184 1 0.44%
   3-66051 1 0.44%
   8-67092 1 0.44%
   8-50334 1 0.44%
   1-44104 1 0.44%
   2-66154 1 0.44%
   1-44144 1 0.44%
   1-45104 1 0.44%
   3-66328 1 0.44%
   7-55033 1 0.44%
   3-66356 1 0.44%
   1-50472 1 0.44%
   69-19 1 0.44%
   1-3013 1 0.44%
   1-45105 1 0.44%
   3-40225 1 0.44%
   7-50540 1 0.44%
   7-55159 1 0.44%
   7-50539 1 0.44%
   1-55017 1 0.44%
   1-55009 1 0.44%
   4-40534 1 0.44%
   4-40386 1 0.44%
   4-80227 1 0.44%
   4-40530 1 0.44%
   1-40024 1 0.44%
   1-40021 1 0.44%
   2-44054 1 0.44%
   1-55019 1 0.44%
   1-44160 1 0.44%
   1-44116 1 0.44%
   1-44121 1 0.44%
   1-55016 1 0.44%
   1-55190 1 0.44%
   1-50362 1 0.44%
   1-50484 1 0.44%
   1-45092 1 0.44%
   7-50522 1 0.44%
   3-66149 1 0.44%
   1-90015 1 0.44%
   1-55109 1 0.44%
   1-55101 1 0.44%
   7-56003 1 0.44%
   1-55002 1 0.44%
   4-40467 1 0.44%
   5-45026 1 0.44%
   1-55005 1 0.44%
   1-50343 1 0.44%
   1-45013 1 0.44%
   90-22 1 0.44%
   3-45050 1 0.44%
   8-50140 1 0.44%
   8-50324 1 0.44%
   6-50390 1 0.44%
   6-50430 1 0.44%
   50541 1 0.44%
   2-80221 1 0.44%
   4-40474 1 0.44%
   4-40527 1 0.44%
   6-50401 1 0.44%
   1-50033 1 0.44%
   1-3016 1 0.44%
   1-3019 1 0.44%
   3-44042 1 0.44%
   1-45002 1 0.44%
   4-40366 1 0.44%
   4-40406 1 0.44%
   4-40461 1 0.44%
   5-90051 1 0.44%
   1-3090 1 0.44%
   8-50475 1 0.44%
   2-80055 1 0.44%
   7-56002 1 0.44%
   5-40134 1 0.44%
   8-50313 1 0.44%
   1-50198 1 0.44%
   8-50476 1 0.44%
   2-80222 1 0.44%
  8. 226 ข้อมูล สถานที่พบเห็น
   กรมศุกากร 7 3.10%
   ป้ายตรงข้ามแยกลำลูกกา 6 2.65%
   ตรงข้ามแยกลำลูกกา 6 2.65%
   หน้าเซียร์รังสิต ฝั่งไปดอนเมือง 4 1.77%
   เลยแยกซอยแอนเนกซ์ ฝั่งไปแยกลำลูกกา 4 1.77%
   ฮ่าฮ่า มุ่งหน้าสมุทรปราการ 3 1.33%
   ท่ารถ Shuttle Bus อนุสาวรีย์ชัย-สนามหลวง 3 1.33%
   ตรงข้าม รพ.ภูมิพล 3 1.33%
   หมอชิตใหม่ มุ่งหน้าปากน้ำ 3 1.33%
   ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา 3 1.33%
   แยกศรีนุช มุ่งหน้าปากน้ำ 3 1.33%
   แยกราชเทวี ฝั่งวนขวา 3 1.33%
   ป้ายเพชรรามา ก่อนขึ้นทางด่วนเพชรบุรี 2 0.88%
   ตรงข้ามวัดสายไหม 2 0.88%
   ท่ารถหมู่บ้านนักกีฬา 2 0.88%
   ตรงข้าม รพ.บีแคร์ 2 0.88%
   ก่อนถึงแยก คปอ. 2 0.88%
   ถนนงามวงศ์วาน ปากซอยอัคนี มุ่งหน้าแคราย 2 0.88%
   อนุสาวรีย์ชัย ฝั่งเกาะพหลโยธิน 2 0.88%
   ป้ายซอยไผ่สิงห์โต ขาไป ม.ราม 2 2 0.88%
   แยกบางนา 2 0.88%
   ตรงข้ามซอยพหลโยธิน 62 (ซอย 39) 2 0.88%
   ก่อนถึงแยก คปอ. ฝั่งไปแยกลำลูกกา 2 0.88%
   ท่าน้ำปากเกร็ด 2 0.88%
   วัดพิชัยสงคราม 2 0.88%
   บีทีเอสราชเทวี ฝั่งวนซ้าย 2 0.88%
   ตลาดเอี่ยมสมบัติ มุ่งหน้า ม.รามฯ2 1 0.44%
   บริเวณ ถ.ลำลูกกา ฝั่งวัดโพสพผลเจริญ 1 0.44%
   ทางด่วนด่านเพชรบุรี มุ่งหน้าด่านสุขสวัสดิ์ 1 0.44%
   ตลาดบางปะกอก 1 0.44%
   โรงพยาบาลภูมิพล รอบไปสนามหลวง 1 0.44%
   ป้ายซอยพหลโยธิน 62 (ซอย 39) 1 0.44%
   เมโทร ก่อนขึ้นทางด่วนเพชรบุรี 1 0.44%
   ด่านสุขุมวิท 62 1 0.44%
   ซีคอนสแควร์ มุ่งหน้า ม.รามฯ1 1 0.44%
   แยกพญาไท มุ่งหน้าเซ็นทรัลพระราม 3 1 0.44%
   หน้าสวนจตุจักร มุ่งหน้าสนามบินดอนเมือง 1 0.44%
   ถ.พระราม 9 แยกผังเมือง ฝั่งวนขวา 1 0.44%
   ถนนรามคำแหง ก่อนถุึงแยกลำสาลี เที่ยววนซ้าย 1 0.44%
   ท่าน้ำนนทบุรี 1 0.44%
   สี่แยกเทพารักษ์ ขาไปหมอชิตใหม่ 1 0.44%
   เมโทร มุ่งหน้าประตูน้ำ 1 0.44%
   ตรงข้ามตึกช้าง 1 0.44%
   ทางพิเศษศรีรัช บริเวณแถวหมอชิตมุ่งหน้าไปประชาชื่น 1 0.44%
   ทางลงด่านกำแพงเพชร 2 1 0.44%
   บริเวณอนุสรณ์สถาน 1 0.44%
   แยกพลาธิการ ทอ. มุ่งหน้าไปสะพานใหม่ 1 0.44%
   หน้าสวนจตุจักรไปบางบัวทอง 1 0.44%
   ตรงข้ามร้านยโส OK 1 0.44%
   หน้าทางเข้าอู่หมอชิต 1 0.44%
   ถ.พระราม 2 มุ่งหน้าไปแสมดำ 1 0.44%
   ป้าย BTS จตุจักร มุ่งหน้าไปหมอชิต 1 0.44%
   บริเวณป้ายตรงข้ามแยกลำลูกกา 1 0.44%
   ถ.พระราม 2 มุ่งหน้าไปแยกสุขสวัสดิ์ 1 0.44%
   สี่แยกตลาดแม่กลอง จ.สมุทรสงคราม 1 0.44%
   สุขุมวิท 64 มุ่งหน้าเซ็นทรัลพระรามสาม 1 0.44%
   สี่แยกเทพารักษ์ ขาไปปากน้ำ 1 0.44%
   ปากซอยสุขสวัสดิ์ 25 1 0.44%
   ถ.พระรามที่ 3 ตลาดปีนัง เสริมถนนตก 1 0.44%
   แยกสะพานควาย มุ่งหน้าอนุสาวรีย์ขัยฯ 1 0.44%
   แยกราชเทวี ฝั่งวนซ้าย 1 0.44%
   บีทีเอสพญาไท ฝั่งวนขวา 1 0.44%
   อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ เกาะพหลโยธิน มุ่งหน้ารังสิต 1 0.44%
   แยกจันทน์-สาธุประดิษฐ์ 1 0.44%
   ถนนพญาไท บริเวณจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มุ่งหน้าสี่พระยา 1 0.44%
   ถ.รัชดาภิเษก ย่านเทียมร่วมมิตร วนซ้าย 1 0.44%
   รถเส้นปากน้ำ พบที่แยกลำสาลี ไปหมอชิต 2 1 0.44%
   แยกลำสาลี ฝั่งวนขวา 1 0.44%
   ถนนรามคําแหง ขาออก 1 0.44%
   หน้าหมู่บ้านศิวนคร 1 0.44%
   อู่หมอชิต 2 มุ่งหน้าแพรกษาบ่อดิน 1 0.44%
   อู่มีนบุรี 1 0.44%
   แยกพระโขนง 1 0.44%
   อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ เกาะพหลโยธิน 1 0.44%
   บีทีเอสราชเทวี มุ่งหน้าแยกปทุมวัน 1 0.44%
   ถ.ติวานนท์ ห้าแยกปากเกร็ด ขากลับปากเกร็ด 1 0.44%
   เจเจมอลล์ มุ่งหน้าปากน้ำ 1 0.44%
   บีทีเอสหมอชิต มุ่งหน้าดอนเมือง 1 0.44%
   อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ รถทางด่วน มุ่งหน้า ม.ธรรมศาสตร์ รังสิต 1 0.44%
   ร.ร.เตรียมอุดมศึกษา ขาไปสี่พระยา 1 0.44%
   ป้ายกิ่งเพชร ขากลับปากเกร็ด 1 0.44%
   ตรงข้ามเมเจอร์ปากเกร็ด ขากลับท่ารถปากเกร็ด 1 0.44%
   ร.ร.เตรียมอุดมศึกษา ขากลับคลองเตย 1 0.44%
   สี่แยกบางนา ขาไปหมอชิต 2 1 0.44%
   ทางพิเศษเฉลิมมหานคร มุ่งหน้าไปปากน้ำ 1 0.44%
   บนทางด่วนช่องนนทรี ฝั่งเข้าเมือง 1 0.44%
   ถ.ราชดำเนินกลาง หน้าโรงแรมรัตนโกสินทร์ ขาไปตลิ่งชัน 1 0.44%
   ป้ายตรงข้ามสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี 1 0.44%
   แยกพลาธิการ ทอ. ฝั่งขาออก 1 0.44%
   แยกสวนหลวง มุ่งหน้าปากน้ำ 1 0.44%
   หน้าเซ็นทรัลลาดพร้าวมุ่งหน้าไปรังสิต 1 0.44%
   สะพานหัวช้าง ฝั่งวนขวา 1 0.44%
   หน้าเดอะมอลล์งามวงศ์วาน ขากลับอู่นครอินทร์ 1 0.44%
   ถ.ติวานนท์ จอดอยู่หน้า CAT นนทบุรี 1 0.44%
   ตลาดสำโรง มุ่งหน้าอู่สาธุประดิษฐ์ 1 0.44%
   อนุสาวรีย์ชัยฯ ไปยังพันธุ์ทิพย์ฯ งามวงศ์วาน 1 0.44%
   บริเวณทางขึ้นยกระดับอุตราภิมุข ด่านลาดพร้าวขาออก 1 0.44%
   JAS urban ศรีนครินทร์ มุ่งหน้าหมอชิต 2 1 0.44%
   ก่อนถึง ซ.พหลโยธิน 73 1 0.44%
   ตรงข้าม กม.27 1 0.44%
   บิ๊กซีดาวคะนอง ขาไปคลองสาน 1 0.44%
   ก่อนแยก คปอ. 1 0.44%
   หน้า ซ.พหลโยธิน 62 1 0.44%
   ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ 1 0.44%
   แยกปทุมวัน มุ่งหน้ากลับคลองเตย 1 0.44%
   หน้าวัดโพสพผลเจริญ 1 0.44%
   บิ๊กซีดาวคะนอง ขาไปประตูน้ำ 1 0.44%
   สะพานพระปกเกล้า ขากลับพระประแดง 1 0.44%
   ตลาดมีนบุรี ขาไปอนุสาวรีย์ชัยฯ 1 0.44%
   แยกศรีอุดม มุ่งหน้าหมอชิต 2 1 0.44%
   สวนจตุจักร ฝั่งไปห้าแยกลาดพร้าว 1 0.44%
   ท่าตลาดคลองเตย เสริมถนนตก 1 0.44%
   แยกบางปะแก้ว ขากลับพระประแดง 1 0.44%
   ม.ราม 2 1 0.44%
   แยกหลานหลวง มุ่งหน้าปากคลองตลาด 1 0.44%
   แยกนราราม 3 เสริมถนนตก 1 0.44%
   ถ.วิภาวดีรังสิต หน้า ปตท. ขากลับท่าอิฐ 1 0.44%
   ถ.วิภาวดีรังสิต ย่านดอนเมือง ลากไปคลองหลวง 1 0.44%
   เลยโลตัส ลำลูกกา คลอง 2 ฝั่งไปอู่บางเขน 1 0.44%
   ตรงข้ามโรงงานบริษัทไทยไทโยจำกัด ถ.ลำลูกกา ฝั่งไปบางเขน 1 0.44%
   ซีคอนสแควร์ มุ่งหน้าแพรกษาบ่อดิน 1 0.44%
   เลยโลตัส ลำลูกกา คลอง 2 ฝั่งไปตลาดใหญ่ลำลูกกา คลอง 7 1 0.44%
   ตรงข้ามโลตัส ลำลูกกา คลอง 2 ฝั่งไปอู่บางเขน 1 0.44%
   BTS หมอชิต รอบไปเซ็นทรัลพระราม 3 1 0.44%
   เลยแยก รพ.ภูมิพล ฝั่งไปแยกลำลูกกา 1 0.44%
   หน้าร้านเรือนเพชร มุ่งหน้าสวนสยาม 1 0.44%
   หน้าลานพระบรมรูปทรงม้า มุงหน้าไปยังประชานิเวศน์ 3 1 0.44%
   ตรงข้ามปั๊ม ปตท.สาขาธูปเตมีย์ ฝั่งไปบางเขน 1 0.44%
   สถานีรถไฟบางซื่อ มุ่งหน้าไปยังสนามหลวง 1 0.44%
   มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มุ่งหน้าไปยังประชานิเวศน์ 3 1 0.44%
   ห้าแยกปากเกร็ด ขาไปสนามหลวง 1 0.44%
   แยกลำสาลีมุ่งหน้าปากคลองตลาด 1 0.44%
   เลยแยกซอยพหลโยธิน 54/4 ฝั่งไปแยกลำลูกกา 1 0.44%
   แยกซอยแอนเนกซ์ ฝั่งไปแยกลำลูกกา 1 0.44%
   ก่อนถึงแยกซอยพหลโยธิน 54/4 ฝั่งไปอนุสาวรีย์ชัย 1 0.44%
   เลยแยก คปอ. ฝั่งไปแยกลำลูกกา 1 0.44%
   BTS จตุจักร ฝั่งไปสะพานควาย 1 0.44%
   BTS สะพานควาย ฝั่งไปอนุสาวรีย์ชัย 1 0.44%
   แฟลตเคหะคลองเตย 1 0.44%
   ถ.รัชดาภิเษก บริเวณปากอุโมงค์แยกท่าพระ ฝั่งไปวัดยายร่ม 1 0.44%
   ถ.พิบูลย์สงคราม ใกล้ ๆ ท่าปล่อยรถสาย 30 ขากลับสาธารณสุข 1 0.44%
   อู่หมอชิต 1 0.44%
   ตรงข้ามมหาวิทยาลัยกรุงเทพ 1 0.44%
   ถ.เพชรเกษม แยกนครชัยศรี ขาเข้าเมือง 1 0.44%
   บริเวณตรงข้ามร้านสีเหลื่อมค้าไม้ มุ่งหน้าไปบางเขน 1 0.44%
   บริเวณตรงข้ามตลาดสี่มุมเมือง 1 0.44%
   ไบเทคบางนา มุ่งหน้าสำโรง 1 0.44%
   ถ.วิภาวดีรังสิต บริเวณปากซอยวิภาวดีรังสิต 8 ฝั่งไปสำโรง 1 0.44%
   แยกพัฒนาการ ขาไปปากน้ำ 1 0.44%
   จอดในวัดชลประทานรังสฤษฎิ์ 1 0.44%
   ห้าแยกปากเกร็ด ขากลับท่าอิฐ 1 0.44%
   แยกประชาสงเคราะห์ ขาออกเมือง 1 0.44%
   ห้างเซ็นจูรี่ ขากลับเซ็นทรัลพระราม 3 1 0.44%
   ช้างสามเศียร ขาไปสายใต้ใหม่ 1 0.44%
   แยกต่างระดับอนุสรณ์สถานแห่งชาติ ขาไปอนุสาวรีย์ชัย 1 0.44%
   เซ็นทรัลเวิลด์ ขากลับพุทธมณฑลสาย 2 1 0.44%
   The Sense Pinklao 1 0.44%
   โรงพยาบาลศิริราช 1 0.44%
   ท่าน้ำปากเกร็ด หน้าวัดบ่อ 1 0.44%
   ตรงข้ามวัดโพสพผลเจริญ 1 0.44%
   สี่แยกคลังน้ำมัน ขากลับตลาดใหญ่ลำลูกกา คลอง 7 1 0.44%
   ท่ารถหมู่บ้านนักกีฬา(คันสุดท้าย) 1 0.44%
   แยกบ้านหม้อ ขากลับถนนตก 1 0.44%
   สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก 1 0.44%
   อนุสาวรีย์ชัย ฝั่งไปเกาะดินแดง 1 0.44%
   รังสิต ฝั่งตลาด 200 ปี 1 0.44%
   แยกบางนา ฝั่งคิวรถตู้ 1 0.44%
   สยามเซ็นเตอร์ ขากลับ 1 0.44%
   ตรงข้ามสถานีโทรทัศน์ NBT 1 0.44%
   ทางแยกต่างระดับรัชวิภา ขาไปจตุจักร 1 0.44%
   ถ.วิภาวดีรังสิต ใกล้แยกรัชวิภา ขากลับ มธ.รังสิต 1 0.44%
   สนามบินดอนเมือง ก่อนถึงร้านเจ้เล้ง 1 0.44%
   ถ.ติวานนท์ ห้าแยกปากเกร็ด ขาไปสะพานควาย 1 0.44%
   ถ.ติวานนท์ หน้าโรงเรียนชลประทานวิทยา ขาไปสนามหลวง 1 0.44%
   สยามสแควร์ ขาไปท่าน้ำราชวงศ์ 1 0.44%
   เมเจอร์ปากเกร็ด ขาไปวัดโพธิ์ 1 0.44%
  9. 22 ข้อมูล โดยสารเอง
   โดยสารเอง 22 100%