ดูข้อมูลทั้งหมด
ดูตารางข้อมูล
 1. Hide Pie Charts รายงานเหตุการณ์ (2561)

  1. 269 ข้อมูล วันที่พบเห็น
   06 03 2561 10 3.72%
   23 01 2561 10 3.72%
   10 06 2561 9 3.35%
   19 04 2561 6 2.23%
   15 05 2561 6 2.23%
   20 05 2561 6 2.23%
   16 06 2561 6 2.23%
   16 04 2561 6 2.23%
   11 03 2561 6 2.23%
   11 08 2561 5 1.86%
   15 08 2561 5 1.86%
   08 04 2561 5 1.86%
   16 05 2561 4 1.49%
   12 08 2561 4 1.49%
   20 07 2561 4 1.49%
   29 04 2561 4 1.49%
   23 06 2561 4 1.49%
   24 02 2561 4 1.49%
   26 08 2561 4 1.49%
   05 06 2561 4 1.49%
   30 12 2561 3 1.12%
   19 06 2561 3 1.12%
   27 06 2561 3 1.12%
   24 07 2561 3 1.12%
   29 06 2561 3 1.12%
   25 05 2561 3 1.12%
   07 06 2561 3 1.12%
   25 07 2561 3 1.12%
   06 06 2561 3 1.12%
   02 07 2561 3 1.12%
   21 05 2561 3 1.12%
   06 08 2561 3 1.12%
   20 08 2561 3 1.12%
   24 03 2561 3 1.12%
   04 02 2561 3 1.12%
   17 08 2561 3 1.12%
   08 09 2561 3 1.12%
   20 06 2561 3 1.12%
   31 07 2561 3 1.12%
   25 03 2561 2 0.74%
   21 03 2561 2 0.74%
   17 03 2561 2 0.74%
   19 01 2561 2 0.74%
   13 06 2561 2 0.74%
   18 06 2561 2 0.74%
   12 06 2561 2 0.74%
   22 05 2561 2 0.74%
   23 05 2561 2 0.74%
   01 05 2561 2 0.74%
   17 04 2561 2 0.74%
   18 05 2561 2 0.74%
   11 06 2561 2 0.74%
   01 04 2561 2 0.74%
   13 05 2561 2 0.74%
   21 06 2561 2 0.74%
   10 08 2561 2 0.74%
   25 10 2561 2 0.74%
   04 07 2561 2 0.74%
   23 07 2561 2 0.74%
   02 09 2561 2 0.74%
   16 07 2561 2 0.74%
   13 09 2561 2 0.74%
   09 07 2561 2 0.74%
   30 11 2561 2 0.74%
   07 08 2561 2 0.74%
   08 08 2561 2 0.74%
   25 06 2561 2 0.74%
   18 12 2561 2 0.74%
   22 08 2561 2 0.74%
   23 08 2561 2 0.74%
   29 08 2561 1 0.37%
   16 08 2561 1 0.37%
   02 04 2561 1 0.37%
   04 09 2561 1 0.37%
   04 10 2561 1 0.37%
   12 12 2561 1 0.37%
   13 01 2561 1 0.37%
   12 01 2561 1 0.37%
   01 01 2561 1 0.37%
   03 02 2561 1 0.37%
   22 11 2561 1 0.37%
   02 10 2561 1 0.37%
   16 03 2561 1 0.37%
   26 02 2561 1 0.37%
   10 09 2561 1 0.37%
   04 08 2561 1 0.37%
   08 06 2561 1 0.37%
   12 07 2561 1 0.37%
   29 05 2561 1 0.37%
   04 06 2561 1 0.37%
   06 07 2561 1 0.37%
   05 07 2561 1 0.37%
   26 06 2561 1 0.37%
   15 06 2561 1 0.37%
   14 06 2561 1 0.37%
   03 07 2561 1 0.37%
   01 06 2561 1 0.37%
   31 05 2561 1 0.37%
   30 07 2561 1 0.37%
   17 05 2561 1 0.37%
   05 08 2561 1 0.37%
   22 06 2561 1 0.37%
   19 07 2561 1 0.37%
   18 07 2561 1 0.37%
   28 05 2561 1 0.37%
   26 05 2561 1 0.37%
   17 07 2561 1 0.37%
   10 05 2561 1 0.37%
  2. 269 ข้อมูล เวลาที่พบเห็น
   1659 5 1.86%
   1627 5 1.86%
   1645 4 1.49%
   1715 4 1.49%
   1623 4 1.49%
   1638 4 1.49%
   1611 4 1.49%
   0621 4 1.49%
   1625 4 1.49%
   1608 4 1.49%
   1642 3 1.12%
   1617 3 1.12%
   1605 3 1.12%
   1705 3 1.12%
   1618 3 1.12%
   1635 3 1.12%
   1656 3 1.12%
   1631 3 1.12%
   1657 3 1.12%
   1553 2 0.74%
   1629 2 0.74%
   1558 2 0.74%
   1719 2 0.74%
   1704 2 0.74%
   1637 2 0.74%
   1602 2 0.74%
   1615 2 0.74%
   0723 2 0.74%
   1620 2 0.74%
   1015 2 0.74%
   1420 2 0.74%
   0647 2 0.74%
   0655 2 0.74%
   1730 2 0.74%
   1619 2 0.74%
   1710 2 0.74%
   1712 2 0.74%
   1746 2 0.74%
   0835 2 0.74%
   1632 2 0.74%
   1644 2 0.74%
   1718 2 0.74%
   1728 2 0.74%
   1400 2 0.74%
   1634 2 0.74%
   0610 2 0.74%
   1105 2 0.74%
   1636 2 0.74%
   1616 2 0.74%
   1737 2 0.74%
   1030 2 0.74%
   1700 2 0.74%
   1601 2 0.74%
   0829 2 0.74%
   1550 2 0.74%
   0730 2 0.74%
   1626 2 0.74%
   1609 2 0.74%
   0858 2 0.74%
   0842 2 0.74%
   0743 2 0.74%
   1552 1 0.37%
   1143 1 0.37%
   1212 1 0.37%
   1437 1 0.37%
   1101 1 0.37%
   1140 1 0.37%
   0452 1 0.37%
   0831 1 0.37%
   1111 1 0.37%
   1125 1 0.37%
   0454 1 0.37%
   1457 1 0.37%
   1512 1 0.37%
   0541 1 0.37%
   1518 1 0.37%
   1547 1 0.37%
   1048 1 0.37%
   1640 1 0.37%
   0528 1 0.37%
   1539 1 0.37%
   0845 1 0.37%
   0824 1 0.37%
   0521 1 0.37%
   1129 1 0.37%
   1256 1 0.37%
   0634 1 0.37%
   0633 1 0.37%
   1641 1 0.37%
   1000 1 0.37%
   1446 1 0.37%
   0827 1 0.37%
   0631 1 0.37%
   0624 1 0.37%
   1410 1 0.37%
   1920 1 0.37%
   0657 1 0.37%
   1639 1 0.37%
   0617 1 0.37%
   0614 1 0.37%
   1447 1 0.37%
   0651 1 0.37%
   0538 1 0.37%
   1253 1 0.37%
   1150 1 0.37%
   1246 1 0.37%
   0938 1 0.37%
   1345 1 0.37%
   1141 1 0.37%
   0618 1 0.37%
   0703 1 0.37%
   1005 1 0.37%
   1820 1 0.37%
   1824 1 0.37%
   1535 1 0.37%
   1855 1 0.37%
   1003 1 0.37%
   1652 1 0.37%
   1037 1 0.37%
   1815 1 0.37%
   1033 1 0.37%
   1045 1 0.37%
   1628 1 0.37%
   1020 1 0.37%
   1551 1 0.37%
   1534 1 0.37%
   1654 1 0.37%
   1651 1 0.37%
   1653 1 0.37%
   2135 1 0.37%
   1649 1 0.37%
   1612 1 0.37%
   1622 1 0.37%
   1600 1 0.37%
   1607 1 0.37%
   1706 1 0.37%
   1304 1 0.37%
   0736 1 0.37%
   1556 1 0.37%
   2113 1 0.37%
   0808 1 0.37%
   1650 1 0.37%
   0923 1 0.37%
   1614 1 0.37%
   1338 1 0.37%
   1643 1 0.37%
   2205 1 0.37%
   1522 1 0.37%
   0534 1 0.37%
   0524 1 0.37%
   0608 1 0.37%
   0650 1 0.37%
   1436 1 0.37%
   1215 1 0.37%
   2230 1 0.37%
   1621 1 0.37%
   1717 1 0.37%
   1610 1 0.37%
   1340 1 0.37%
   1225 1 0.37%
   0820 1 0.37%
   1450 1 0.37%
   0555 1 0.37%
   1648 1 0.37%
   1630 1 0.37%
   2210 1 0.37%
   0734 1 0.37%
   1509 1 0.37%
   0746 1 0.37%
   0833 1 0.37%
   1543 1 0.37%
   1007 1 0.37%
   1031 1 0.37%
   0642 1 0.37%
   1709 1 0.37%
   1713 1 0.37%
   1454 1 0.37%
  3. 269 ข้อมูล ประเภทการรายงาน
   รถยืม/แปะป้าย 207 76.95%
   รถเฉพาะกิจ (รถเหมา) 13 4.83%
   รถสแปร์ 13 4.83%
   รถทางด่วนพิเศษ (เช้า / เย็น) 10 3.72%
   รถไหว้พระ 9 วัด 9 3.35%
   รถช่วยวื่ง บขส. 8 2.97%
   รถเสีย 7 2.60%
   รถนอกเส้นทาง 5 1.86%
   รถเที่ยวสุดท้าย 4 1.49%
   รถเที่ยวแรก 2 0.74%
   รถเวร รับ-ส่งพนักงาน 1 0.37%
   รถกะสว่าง 1 0.37%
   รถเกิดอุบัติเหตุ 1 0.37%
  4. 269 ข้อมูล ประเภทรถ
   ขสมก. (ปอ.) 232 86.25%
   ขสมก. (ธรรมดา) 28 10.41%
   รถร่วม (ธรรมดา) 3 1.12%
   มินิบัส (ธรรมดา) 3 1.12%
   รถร่วม (ปอ.) 2 0.74%
   มินิบัส (ปอ.) 1 0.37%
  5. 269 ข้อมูล สายรถ
   543 167 62.08%
   510 23 8.55%
   34 9 3.35%
   145 5 1.86%
   166 5 1.86%
   92 4 1.49%
   503 4 1.49%
   29 4 1.49%
   522 3 1.12%
   62 3 1.12%
   102 3 1.12%
   134 2 0.74%
   25 2 0.74%
   68 2 0.74%
   140 2 0.74%
   556 2 0.74%
   536 2 0.74%
   59 2 0.74%
   32 2 0.74%
   207 2 0.74%
   39 2 0.74%
   505 2 0.74%
   44 1 0.37%
   187 1 0.37%
   8 1 0.37%
   50 1 0.37%
   555 1 0.37%
   95ก 1 0.37%
   168 1 0.37%
   511 1 0.37%
   26 1 0.37%
   516 1 0.37%
   180 1 0.37%
   75 1 0.37%
   63 1 0.37%
   93 1 0.37%
   49 1 0.37%
   36 1 0.37%
   141 1 0.37%
  6. 207 ข้อมูล ยืมจากสาย
   543ก 129 62.32%
   107 22 10.63%
   129 14 6.76%
   A1 11 5.31%
   A2 9 4.35%
   59 4 1.93%
   50 3 1.45%
   522 3 1.45%
   76 2 0.97%
   S1 2 0.97%
   23 1 0.48%
   A4 1 0.48%
   102 1 0.48%
   140 1 0.48%
   517 1 0.48%
   511 1 0.48%
   60 1 0.48%
   206 1 0.48%
  7. 269 ข้อมูล เลขข้างรถ
   1-3020 18 6.69%
   1-3016 17 6.32%
   1-3013 15 5.58%
   1-3024 14 5.20%
   1-3022 14 5.20%
   1-3019 13 4.83%
   1-3021 12 4.46%
   1-3090 10 3.72%
   1-3017 10 3.72%
   1-3074 8 2.97%
   1-3023 8 2.97%
   1-3014 8 2.97%
   1-3015 4 1.49%
   40542 4 1.49%
   1-55016 3 1.12%
   1-55106 3 1.12%
   1-55149 3 1.12%
   1-45104 2 0.74%
   1-50534 2 0.74%
   4-40396 2 0.74%
   1-50296 2 0.74%
   1-55003 2 0.74%
   1-55190 2 0.74%
   1-55004 2 0.74%
   1-3050 2 0.74%
   40541 2 0.74%
   1-55179 2 0.74%
   1-55009 2 0.74%
   45126 2 0.74%
   7-3045 2 0.74%
   3-44029 2 0.74%
   1-55178 2 0.74%
   44201 2 0.74%
   1-45102 2 0.74%
   1-45105 2 0.74%
   7-3099 2 0.74%
   1-40089 1 0.37%
   7-3093 1 0.37%
   7-50539 1 0.37%
   1-55111 1 0.37%
   1-55006 1 0.37%
   1-45116 1 0.37%
   187-9 1 0.37%
   44-24 1 0.37%
   1-55023 1 0.37%
   3-44039 1 0.37%
   39-115 1 0.37%
   4-40492 1 0.37%
   1-90009 1 0.37%
   1-55109 1 0.37%
   1-55108 1 0.37%
   7-55086 1 0.37%
   1-55101 1 0.37%
   1-44073 1 0.37%
   1-55196 1 0.37%
   3-44001 1 0.37%
   7-50535 1 0.37%
   1-55010 1 0.37%
   1-55198 1 0.37%
   7-3065 1 0.37%
   1-55035 1 0.37%
   1-50051 1 0.37%
   1-55017 1 0.37%
   7-3095 1 0.37%
   1-55194 1 0.37%
   1-45103 1 0.37%
   7-55081 1 0.37%
   7-55054 1 0.37%
   2-80091 1 0.37%
   3-44040 1 0.37%
   3-66353 1 0.37%
   40543 1 0.37%
   6-55184 1 0.37%
   7-50335 1 0.37%
   1-40071 1 0.37%
   1-50478 1 0.37%
   1-50032 1 0.37%
   1-90036 1 0.37%
   1-40034 1 0.37%
   1-40033 1 0.37%
   2-44112 1 0.37%
   3-44054 1 0.37%
   39-33 1 0.37%
   92-2 1 0.37%
   55201 1 0.37%
   5-90037 1 0.37%
   5-90063 1 0.37%
   92-3 1 0.37%
   50541 1 0.37%
   23-132 1 0.37%
   3-44035 1 0.37%
   3-66359 1 0.37%
   1-55143 1 0.37%
   2-80055 1 0.37%
   7-3033 1 0.37%
   5-90071 1 0.37%
   92-31 1 0.37%
   92-11 1 0.37%
   8-55071 1 0.37%
   8-55057 1 0.37%
   3-44011 1 0.37%
   3-44023 1 0.37%
   1-40060 1 0.37%
  8. 269 ข้อมูล สถานที่พบเห็น
   ป้ายซอยเปียร์นนท์ ฝั่งไปตลาดใหญ่ลำลูกกา คลอง 7 14 5.20%
   ก่อนถึงสี่แยกคลังน้ำมัน ฝั่งไปตลาดใหญ่ลำลูกกา คลอง 7 12 4.46%
   ก่อนถึงบิ๊กซี ลำลูกกา คลอง 5 ฝั่งไปตลาดใหญ่ลำลูกกา คลอง 7 10 3.72%
   ป้ายตรงข้ามแยกลำลูกกา 6 2.23%
   ป้ายหมู่บ้านลัลลี่ วิลล์ สายไหม ฝั่งไปตลาดใหญ่ลำลูกกา คลอง 7 5 1.86%
   ป้ายไปรษณีย์ลำลูกกา ฝั่งไปตลาดใหญ่ลำลูกกา คลอง 7 5 1.86%
   ป้ายตรงข้ามวัดประชุมราษฎร์ ฝั่งไปตลาดใหญ่ลำลูกกา คลอง 7 5 1.86%
   ป้ายตรงข้าม รพ.บีแคร์ (กม.27) 5 1.86%
   ตรงข้ามวัดโพสพผลเจริญ ฝั่งไปตลาดใหญ่ลำลูกกา คลอง 7 5 1.86%
   เลยป้ายตรงข้ามสนามชนไก่นายพล ฝั่งไปตลาดใหญ่ลำลูกกา คลอง 7 5 1.86%
   ตรงข้ามบิ๊กซีลำลูกกา คลอง 4 ฝั่งไปอู่บางเขน 4 1.49%
   ร้านครัวรุจโอฬาร จ.สมุทรสงคราม 4 1.49%
   ก่อนถึงบิ๊กซีลำลูกกา คลอง 5 ฝั่งไปตลาดใหญ่ลำลูกกา คลอง 7 4 1.49%
   ตรงข้ามร้านรสเด็ด ฝั่งไปอู่บางเขน 4 1.49%
   หน้าร้านรสเด็ด ฝั่งไปตลาดใหญ่ลำลูกกา คลอง 7 4 1.49%
   เลยตรงข้ามวัดประชุมราษฎร์ ฝั่งไปตลาดใหญ่ลำลูกกา คลอง 7 3 1.12%
   ป้ายตลาดลำลูกกาพลาซ่า ฝั่งไปตลาดใหญ่ลำลูกกา คลอง 7 3 1.12%
   ป้ายโลตัสลำลูกกา คลอง 2 ฝั่งไปตลาดใหญ่ลำลูกกา คลอง 7 3 1.12%
   ป้ายตรงข้ามที่ว่าการอำเภอลำลูกกา ฝั่งไปตลาดใหญ่ลำลูกกา คลอง 7 3 1.12%
   บิ๊กซีลำลูกกา คลอง 4 ฝั่งไปตลาดใหญ่ลำลูกกา คลอง 7 3 1.12%
   ตลาดใหญ่ลำลูกกา คลอง 7 3 1.12%
   ป้ายบ้านฟ้าปิยรมย์ ฝั่งไปตลาดใหญ่ลำลูกกา คลอง 7 3 1.12%
   ตลาดใหญ่ลำลูกกา คลอง 7 ฝั่งไปอู่บางเขน 3 1.12%
   ป้ายซอยเปียร์นนท์ 3 1.12%
   ป้ายแยกลำลูกกา ฝั่งไปหัวลำโพง 3 1.12%
   ก่อนถึงโลตัสลำลูกกา คลอง 6 ฝั่งไปตลาดใหญ่ลำลูกกา คลอง 7 2 0.74%
   ก่อนถึงป้ายหมู่บ้านลัลลี่ วิลล์ สายไหม ฝั่งไปตลาดใหญ่ลำลูกกา คลอง 7 2 0.74%
   เลยบิ๊กซีลำลูกกา คลอง 5 ฝั่งไปอู่บางเขน 2 0.74%
   ป้ายพิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ 2 0.74%
   บิ๊กซี ลำลูกกา คลอง 5 ฝั่งไปตลาดใหญ่ลำลูกกา คลอง 7 2 0.74%
   ตรงข้ามโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี 2 0.74%
   หน้าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี 2 0.74%
   ป้ายหมู่บ้านลัลลี่ วิลล์ สายไหม 2 0.74%
   ป้ายตรงข้ามแยกลำลูกกา ฝั่งไปตลาดใหญ่ลำลูกกา คลอง 7 2 0.74%
   ตรงข้ามโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี ฝั่งไปอู่บางเขน 2 0.74%
   ป้ายตลาดลำลูกกาพลาซ่า 2 0.74%
   เลยป้ายไปรษณีย์ลำลูกกา ฝั่งไปตลาดใหญ่ลำลูกกา คลอง 7 2 0.74%
   ก่อนถึงทางแยกต่างระดับมิตรภาพ จ.สระบุรี ฝั่งไปสระบุรี 2 0.74%
   ก่อนถึงตลาดใหญ่ลำลูกกา คลอง 7 2 0.74%
   อู่หมอชิต 2 2 0.74%
   เลยบิ๊กซี ลำลูกกา คลอง 4 ฝั่งไปตลาดใหญ่ลำลูกกา คลอง 7 2 0.74%
   เลยสี่แยกคลังน้ำมัน ฝั่งไปตลาดใหญ่ลำลูกกา คลอง 7 2 0.74%
   สี่แยกตลาดแม่กลอง จ.สมุทรสงคราม 2 0.74%
   ก่อนถึงบิ๊กซี ลำลูกกา คลอง 4 ฝั่งไปตลาดใหญ่ลำลูกกา คลอง 7 2 0.74%
   ก่อนถึงป้ายไปรษณีย์ลำลูกกา ฝั่งไปตลาดใหญ่ลำลูกกา คลอง 7 2 0.74%
   ป้ายตรงข้ามซอย กม.27 2 0.74%
   แยกลำลูกกา ฝั่งไปอู่บางเขน 1 0.37%
   ป้าย กม.27 ฝั่งไปรังสิต 1 0.37%
   แยกสะพานดำ ฝั่งไปปากน้ำ 1 0.37%
   เลยป้ายบิ๊กซีลำลูกกา คลอง 4 ฝั่งไปตลาดใหญ่ลำลูกกา คลอง 7 1 0.37%
   ก่อนถึงบิ๊กซีลำลูกกา คลอง 5 1 0.37%
   ตรงข้ามเดลินิวส์ ฝั่งไปรังสิต คลอง 3 1 0.37%
   ที่ทำการไปรษณีย์ลำลูกกา ฝั่งไปคลาดใหญ่ลำลูกกา คลอง 7 1 0.37%
   ป้ายบิ๊กซีลำลูกกา คลอง 5 1 0.37%
   ก่อนถึงป้ายซอยพระสิทธิ์ ฝั่งไปอู่บางเขน 1 0.37%
   อนุสาวรีย์ชัย ฝั่งเกาะพหลโยธิน 1 0.37%
   เลยวัดประชุมราษฎร์ ฝั่งไปตลาดใหญ่ลำลูกกา คลอง 7 1 0.37%
   ป้ายแยกลำลูกกา ฝั่งไปอนุสาวรีย์ชัย 1 0.37%
   ก่อนถึงแยกพลาธิการ ฝั่งไปสนามหลวง 1 0.37%
   ก่อนป้ายโลตัสลำลูกกา คลอง 6 ฝั่งไปตลาดใหญ่ลำลูกกา คลอง 7 1 0.37%
   เลยบิ๊กซีลำลูกกา คลอง 5 มุ่งหน้าสู่แฮปปี้แลนด์ 1 0.37%
   เลยป้ายตรงข้ามสนามชนไก่นายพล 1 0.37%
   ตรงข้าม รพ.ภูมิพล 1 0.37%
   โรงละครแห่งชาติ ขากลับปากเกร็ด 1 0.37%
   หน้าตลาดลำลูกกาพลาซ่า ฝั่งไปตลาดใหญ่ลำลูกกา คลอง 7 1 0.37%
   เลยโลตัส ลำลูกกา คลอง 2 ฝั่งไปตลาดใหญ่ลำลูกกา คลอง 7 1 0.37%
   ตรงข้ามวัดสายไหม ฝั่งไปตลาดใหญ่ลำลูกกา คลอง 7 1 0.37%
   ก่อนถึงพิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ 1 0.37%
   ตรงข้ามร้านรสเด็ด ฝั่งไปแยกลำลูกกา 1 0.37%
   BTS หมอชิต 1 0.37%
   แลยแยก ซ.แอนเนกซ์ ฝั่งไปอู่บางเขน 1 0.37%
   ป้าย รพ.ภูมิพล ฝั่งไปอู่บางเขน 1 0.37%
   ซีคอนสแควร์ มุ่งหน้าปากน้ำ 1 0.37%
   ถนนวิภาวดีรังสิต ก่อนแยกหลักสี่ ฝั่งไปสระบุรี 1 0.37%
   หน้าเทศบาลนครปากเกร็ดไปสนามหลวง 1 0.37%
   หมู่บ้านศิวะนคร 1 0.37%
   ป้ายตรงข้าม ซ.พหลโยธิน 62 (ซอย 39) 1 0.37%
   ป้าย กม.27 ฝั่งไปแยกลำลูกกา 1 0.37%
   พาราไดซ์ พาร์ค มุ่งหน้าหมอชิต 2 1 0.37%
   ป้ายตรงข้าม รร.ฤทธิยะวรรณาลัย 1 0.37%
   ป้ายตรงข้ามโลตัสลำลูกกา คลอง 2 ฝั่งไปอู่บางเขน 1 0.37%
   หน้าบิ๊กซีลำลูกกา คลอง 5 ฝั่งไปตลาดใหญ่ลำลูกกา คลอง 7 1 0.37%
   วัดโพสพผลเจริญ ฝั่งไปอู่บางเขน 1 0.37%
   โรงพยาบาลหนองแค จ.สระบุรี ฝั่งไปสระบุรี 1 0.37%
   ศูนย์กระจายสินค้าเทสโก้ โลตัสวังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ฝั่งไปสระบุรี 1 0.37%
   ก่อนถึงทางแยกต่างระดับวังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ฝั่งไปสระบุรี 1 0.37%
   วัดจุฬาภรณ์วนาราม จ.นครนายก 1 0.37%
   ตรงข้ามบริษัท จงเจริญฟาร์ม จำกัด จ.นครนายก 1 0.37%
   หน้าเซียร์รังสิต ฝั่งไปสนามหลวง 1 0.37%
   เซียร์รังสิต 1 0.37%
   หน้าบิ๊กซีรังสิต ฝั่งขากลับรังสิต 1 0.37%
   เรวดี ขากลับปากเกร็ด 1 0.37%
   เลยแยกศาลจังหวัดธัญบุรี มุ่งหน้าสู่อู่รังสิต 1 0.37%
   ก่อนถึงทางแยกต่างระดับธัญบุรี (ถ.กาญจนาภิเษก) จ.ปทุมธานี ฝั่งไปรังสิต 1 0.37%
   ตรงข้ามวัดคลองชัน ฝั่งไปตลาดใหญ่ลำลูกกา คลอง 7 1 0.37%
   ค่ายทหาร 17 รามอินทรา ฝั่งไปอู่หมอชิต 2 1 0.37%
   ป้ายซอยเปียร์นนท์ ฝั่งไปกรมการปกครองลำลูกกา คลอง 9 1 0.37%
   แยกพลาธิการ ทอ. ฝั่งไปอู่รังสิต 1 0.37%
   ป้ายตรงข้ามวัดพระศรี บางเขน ฝั่งไปอู่บางเขน 1 0.37%
   สะพานใหม่ ฝั่งไปอู่บางเขน 1 0.37%
   ป้ายวัดพระศรี บางเขน ฝั่งไปตลาดใหญ่ลำลูกกา คลอง 7 1 0.37%
   ป้ายตรงข้ามวัดนังคัลจันตรี ฝั่งไปตลาดใหญ่ลำลูกกา คลอง 7 1 0.37%
   ป้ายตรงข้ามซอยเปียร์นนท์ ฝั่งไปแยกลำลูกกา 1 0.37%
   ซอย อุดมสุข อุดมสุข 103 แขวง บางนา เขต บางนา กรุงเทพมหานคร (ตลาดอุดมสุข) 1 0.37%
   มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2 1 0.37%
   บิ๊กซีลำลูกกา คลอง 5 ฝั่งไปตลาดใหญ่ลำลูกกา คลอง 7 1 0.37%
   ตลาดนัมเมอร์วัน ราม.2 1 0.37%
   ป้ายโลตัสลำลูกกา คลอง 6 ฝั่งไปตลาดใหญ่ลำลูกกา คลอง 7 1 0.37%
   ม.เกษตรศาสตร์ ขากลับนนทบุรี 1 0.37%
   หน้าโตชิบา ขาไปสวนลุมพินี 1 0.37%
   ห้างโลตัส บางนา 1 0.37%
   โรงพยาบาลราชานุกูล 1 0.37%
   สะพานใหม่ ฝั่งไปอู่รังสิต 1 0.37%
   โรงพยาบาลราชวิถี รังสิต ฝั่งไปหมอชิต 2 1 0.37%
   หน้าโลตัสรังสิต ฝั่งไปอนุสาวรีย์ชัย 1 0.37%
   แยกลำลูกกา ฝั่งไปอนุสาวรีย์ชัย 1 0.37%
   ตรงข้าม รพ.ภูมิพล ฝั่งไปอู่รังสิต 1 0.37%
   ป้ายตรงข้ามซอยเปียร์นนท์ ฝั่งไปอู่บางเขน 1 0.37%
   แยกสามัคคี ขาไปวัดโพธิ์ 1 0.37%
   ป้ายซอยพระสิทธิ์ ฝั่งไปตลาดใหญ่ลำลูกกา คลอง 7 1 0.37%
   เลยตรงข้ามวัดโพสพผลเจริญ ฝั่งไปตลาดใหญ่ลำลูกกา คลอง 7 1 0.37%
   เลยป้ายตลาดลำลูกกาพลาซ่า ฝั่งไปตลาดใหญ่ลำลูกกา คลอง 7 1 0.37%
   ใต้สถานีบีทีเอสแบริ่ง ขากลับปากน้ำ 1 0.37%
   เลยป้ายตรงข้ามวัดนังคัลจันตรี ฝั่งไปตลาดใหญ่ลำลูกกา คลอง 7 1 0.37%
   แสมดำ มุ่งหน้าไปจ.ราชบุรี 1 0.37%
   ก่อนถึงบิ๊กซีสะพานใหม่ ฝั่งไปแยกลำลูกกา 1 0.37%
   สะพานพระราม 9 ฝั่งไปแสมดำ 1 0.37%
   ก่อนถึงการบินไทยสำนักงานใหญ่ ฝั่งไปอนุสาวรีย์ชัย 1 0.37%
   เลยป้ายเสมาฟ้าคราม ฝั่งไปอู่บางเขน 1 0.37%
   แยก คปอ. ฝั่งไปแยกลำลูกกา 1 0.37%
   ท่าหมู่บ้านนักกีฬา 1 0.37%
   แยกบางปะแก้ว ขากลับแสมดำ 1 0.37%
   ป้ายตรงข้ามสนามชนไก่นายพล ฝั่งไปตลาดใหญ่ลำลูกกา คลอง 7 1 0.37%
   ป้ายบิ๊กซีพระราม 2 ขาไปจุฬาฯ 1 0.37%
   อนุสาวรีย์ชัยฯ 1 0.37%
   ป้ายบิ๊กซีลำลูกกา คลอง 5 ฝั่งไปตลาดใหญ่ลำลูกกา คลอง 7 1 0.37%
   วัดประชุมราษฎร์ ฝั่งไปแยกลำลูกกา 1 0.37%
   สี่แยกคลังน้ำมัน ฝั่งไปตลาดใหญ่ลำลูกกา คลอง 7 1 0.37%
   แยกคอกวัว 1 0.37%
   แยกคอกวัว ขาไปบางลำพู 1 0.37%
   ปตท. ขากลับมธ.รังสิต 1 0.37%
   บางปะกอก ขากลับธารทิพย์ 1 0.37%
   บิ๊กซีลำลูกกา คลอง 4 1 0.37%
   ตลาดนัมเบอร์วัน ราม 2 1 0.37%
   ก่อนถึงป้ายตรงข้ามวัดนังคัลจันตรี ฝั่งไปตลาดใหญ่ลำลูกกา คลอง 7 1 0.37%
   วัดคลองชัน ฝั่งไปอู่บางเขน 1 0.37%
   ตรงข้ามเมเจอร์รังสิต ฝั่งไปสระบุรี 1 0.37%
   โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี ฝั่งไปกรมการปกครองลำลูกกา คลอง 9 1 0.37%
   เลยป้ายซอยเปียร์นนท์ ฝั่งไปตลาดใหญ่ลำลูกกา คลอง 7 1 0.37%
   ก่อนถึงวัดโพสพผลเจริญ ฝั่งไปตลาดใหญ่ลำลูกกา คลอง 7 1 0.37%
   ป้ายซอยเปียร์นนท์ มุ่งหน้าไปบางขันธ์ 1 0.37%
  9. 8 ข้อมูล โดยสารเอง
   โดยสารเอง 8 100%