ดูข้อมูลทั้งหมด
ดูตารางข้อมูล
 1. Hide Pie Charts รายงานเหตุการณ์ (2562)

  1. 132 ข้อมูล วันที่พบเห็น
   12 12 2562 25 18.94%
   30 05 2562 5 3.79%
   11 08 2562 4 3.03%
   25 10 2562 4 3.03%
   18 12 2562 4 3.03%
   09 09 2562 3 2.27%
   10 10 2562 3 2.27%
   15 06 2562 3 2.27%
   12 02 2562 3 2.27%
   14 03 2562 3 2.27%
   09 02 2562 2 1.52%
   19 09 2562 2 1.52%
   24 09 2562 2 1.52%
   29 08 2562 2 1.52%
   11 02 2562 2 1.52%
   17 08 2562 2 1.52%
   29 05 2562 2 1.52%
   25 07 2562 2 1.52%
   05 12 2562 2 1.52%
   08 11 2562 2 1.52%
   26 11 2562 2 1.52%
   13 10 2562 2 1.52%
   24 02 2562 1 0.76%
   22 02 2562 1 0.76%
   21 02 2562 1 0.76%
   17 02 2562 1 0.76%
   20 02 2562 1 0.76%
   23 02 2562 1 0.76%
   25 02 2562 1 0.76%
   27 03 2562 1 0.76%
   17 03 2562 1 0.76%
   02 12 2562 1 0.76%
   03 03 2562 1 0.76%
   15 02 2562 1 0.76%
   26 09 2562 1 0.76%
   17 01 2562 1 0.76%
   29 01 2562 1 0.76%
   14 01 2562 1 0.76%
   06 01 2562 1 0.76%
   03 01 2562 1 0.76%
   31 01 2562 1 0.76%
   02 02 2562 1 0.76%
   30 04 2562 1 0.76%
   20 12 2562 1 0.76%
   10 02 2562 1 0.76%
   23 12 2562 1 0.76%
   16 02 2562 1 0.76%
   11 05 2562 1 0.76%
   11 11 2562 1 0.76%
   21 08 2562 1 0.76%
   17 11 2562 1 0.76%
   19 08 2562 1 0.76%
   10 08 2562 1 0.76%
   22 08 2562 1 0.76%
   20 08 2562 1 0.76%
   24 10 2562 1 0.76%
   10 09 2562 1 0.76%
   04 11 2562 1 0.76%
   02 09 2562 1 0.76%
   09 08 2562 1 0.76%
   03 08 2562 1 0.76%
   31 05 2562 1 0.76%
   27 11 2562 1 0.76%
   28 11 2562 1 0.76%
   11 10 2562 1 0.76%
   23 09 2562 1 0.76%
   21 06 2562 1 0.76%
   25 06 2562 1 0.76%
   25 12 2562 1 0.76%
   07 07 2562 1 0.76%
   01 07 2562 1 0.76%
   28 06 2562 1 0.76%
   04 05 2562 1 0.76%
  2. 132 ข้อมูล เวลาที่พบเห็น
   1630 4 3.03%
   1615 3 2.27%
   1220 2 1.52%
   1141 2 1.52%
   1713 2 1.52%
   1213 2 1.52%
   1510 2 1.52%
   0640 2 1.52%
   1600 2 1.52%
   1700 2 1.52%
   0641 2 1.52%
   1440 2 1.52%
   1534 2 1.52%
   1749 2 1.52%
   1200 2 1.52%
   1543 2 1.52%
   1609 1 0.76%
   1752 1 0.76%
   1720 1 0.76%
   1840 1 0.76%
   1052 1 0.76%
   0830 1 0.76%
   1838 1 0.76%
   0956 1 0.76%
   1619 1 0.76%
   1505 1 0.76%
   1738 1 0.76%
   1514 1 0.76%
   0746 1 0.76%
   1349 1 0.76%
   0940 1 0.76%
   1613 1 0.76%
   0555 1 0.76%
   1507 1 0.76%
   0730 1 0.76%
   1443 1 0.76%
   1303 1 0.76%
   1643 1 0.76%
   1552 1 0.76%
   1740 1 0.76%
   1244 1 0.76%
   0813 1 0.76%
   2200 1 0.76%
   1717 1 0.76%
   1542 1 0.76%
   0614 1 0.76%
   2115 1 0.76%
   1414 1 0.76%
   1430 1 0.76%
   1345 1 0.76%
   1610 1 0.76%
   1050 1 0.76%
   0530 1 0.76%
   1423 1 0.76%
   1544 1 0.76%
   0934 1 0.76%
   1606 1 0.76%
   0721 1 0.76%
   1726 1 0.76%
   1723 1 0.76%
   1520 1 0.76%
   1550 1 0.76%
   0841 1 0.76%
   0823 1 0.76%
   0804 1 0.76%
   0845 1 0.76%
   1020 1 0.76%
   0820 1 0.76%
   0819 1 0.76%
   1547 1 0.76%
   0759 1 0.76%
   0658 1 0.76%
   0818 1 0.76%
   1212 1 0.76%
   1234 1 0.76%
   1454 1 0.76%
   1450 1 0.76%
   1525 1 0.76%
   0815 1 0.76%
   1209 1 0.76%
   1110 1 0.76%
   1523 1 0.76%
   1235 1 0.76%
   1238 1 0.76%
   1146 1 0.76%
   1322 1 0.76%
   1545 1 0.76%
   1529 1 0.76%
   1623 1 0.76%
   1536 1 0.76%
   1024 1 0.76%
   1103 1 0.76%
   1637 1 0.76%
   1512 1 0.76%
   1620 1 0.76%
   1607 1 0.76%
   1631 1 0.76%
   0616 1 0.76%
   1431 1 0.76%
   1725 1 0.76%
   1730 1 0.76%
   1905 1 0.76%
   1845 1 0.76%
   0606 1 0.76%
   1915 1 0.76%
   0939 1 0.76%
   1340 1 0.76%
   1604 1 0.76%
   1802 1 0.76%
   1215 1 0.76%
   0620 1 0.76%
   1549 1 0.76%
   1806 1 0.76%
  3. 132 ข้อมูล ประเภทการรายงาน
   รถยืม/แปะป้าย 57 43.18%
   รถสแปร์ 47 35.61%
   รถเสีย 20 15.15%
   รถเฉพาะกิจ (รถเหมา) 9 6.82%
   รถไหว้พระ 9 วัด 1 0.76%
   รถเที่ยวแรก 1 0.76%
  4. 132 ข้อมูล ประเภทรถ
   ขสมก. (ปอ.) 83 62.88%
   ขสมก. (ธรรมดา) 45 34.09%
   รถร่วม (ปอ.) 2 1.52%
   มินิบัส (ปอ.) 1 0.76%
   รถร่วม (ธรรมดา) 1 0.76%
  5. 132 ข้อมูล สายรถ
   60 17 12.88%
   543 15 11.36%
   25 8 6.06%
   180 7 5.30%
   510 5 3.79%
   23 5 3.79%
   77 4 3.03%
   2 4 3.03%
   511 4 3.03%
   515 4 3.03%
   503 4 3.03%
   516 3 2.27%
   166 3 2.27%
   59 3 2.27%
   34 2 1.52%
   522 2 1.52%
   13 2 1.52%
   136 2 1.52%
   26 2 1.52%
   29 2 1.52%
   16 2 1.52%
   84 2 1.52%
   97 2 1.52%
   47 1 0.76%
   203 1 0.76%
   105 1 0.76%
   107 1 0.76%
   556 1 0.76%
   114 1 0.76%
   4 1 0.76%
   501 1 0.76%
   141 1 0.76%
   38 1 0.76%
   22 1 0.76%
   46 1 0.76%
   72 1 0.76%
   102 1 0.76%
   18 1 0.76%
   189 1 0.76%
   524 1 0.76%
   73ก 1 0.76%
   80ก 1 0.76%
   198 1 0.76%
   70 1 0.76%
   142 1 0.76%
   134 1 0.76%
   7ก 1 0.76%
   79 1 0.76%
   53 1 0.76%
   93 1 0.76%
   15 1 0.76%
  6. 57 ข้อมูล ยืมจากสาย
   543ก 8 14.04%
   129 5 8.77%
   22 5 8.77%
   514 5 8.77%
   26 4 7.02%
   522 3 5.26%
   70 3 5.26%
   185 2 3.51%
   A4 2 3.51%
   A3 2 3.51%
   517 2 3.51%
   536 2 3.51%
   93 2 3.51%
   520 1 1.75%
   76 1 1.75%
   107 1 1.75%
   503 1 1.75%
   543 1 1.75%
   63 1 1.75%
   102 1 1.75%
   50 1 1.75%
   11 1 1.75%
   66 1 1.75%
   505 1 1.75%
   508 1 1.75%
  7. 132 ข้อมูล เลขข้างรถ
   40543 10 7.58%
   40542 9 6.82%
   55201 7 5.30%
   50542 6 4.55%
   50541 4 3.03%
   4081 3 2.27%
   45126 3 2.27%
   44201 3 2.27%
   1-3020 2 1.52%
   3-45049 2 1.52%
   1-40436 2 1.52%
   40541 2 1.52%
   1-70360 1 0.76%
   7-55099 1 0.76%
   4-80372 1 0.76%
   1-70373 1 0.76%
   4-80243 1 0.76%
   4-80239 1 0.76%
   4-80342 1 0.76%
   3-40327 1 0.76%
   1-55006 1 0.76%
   3-45047 1 0.76%
   3-44007 1 0.76%
   3-44006 1 0.76%
   1-70371 1 0.76%
   3-44184 1 0.76%
   6-56122 1 0.76%
   6-56091 1 0.76%
   2-44088 1 0.76%
   1-70312 1 0.76%
   1-55179 1 0.76%
   1-55180 1 0.76%
   1-3024 1 0.76%
   1-3023 1 0.76%
   1-55104 1 0.76%
   1-3019 1 0.76%
   1-3017 1 0.76%
   1-45078 1 0.76%
   2-44081 1 0.76%
   3-40221 1 0.76%
   5-90080 1 0.76%
   1-70310 1 0.76%
   3-40294 1 0.76%
   1-70316 1 0.76%
   1-3051 1 0.76%
   1-3016 1 0.76%
   7-55139 1 0.76%
   1-44144 1 0.76%
   38-10 1 0.76%
   46-6 1 0.76%
   203-164 1 0.76%
   1-70321 1 0.76%
   2-44078 1 0.76%
   7-3043 1 0.76%
   2-70133 1 0.76%
   2-70160 1 0.76%
   2-45110 1 0.76%
   2-44082 1 0.76%
   2-70154 1 0.76%
   2-44162 1 0.76%
   2-70144 1 0.76%
   2-70150 1 0.76%
   7-3030 1 0.76%
   2-70178 1 0.76%
   7-3066 1 0.76%
   2-44113 1 0.76%
   2-70158 1 0.76%
   2-70139 1 0.76%
   2-44077 1 0.76%
   7-3013 1 0.76%
   2-70151 1 0.76%
   2-44148 1 0.76%
   3-40178 1 0.76%
   2-44076 1 0.76%
   8-67115 1 0.76%
   4-40379 1 0.76%
   1-40034 1 0.76%
   1-3021 1 0.76%
   1-70378 1 0.76%
   3-70459 1 0.76%
   1-55024 1 0.76%
   1-90036 1 0.76%
   3-45019 1 0.76%
   7-50220 1 0.76%
   2-44010 1 0.76%
   1-70260 1 0.76%
   524-11 1 0.76%
   7-55146 1 0.76%
   7-55052 1 0.76%
   1-55022 1 0.76%
   4-40366 1 0.76%
  8. 132 ข้อมูล สถานที่พบเห็น
   แยกอโศก-เพชรบุรี ขาไปปากคลองตลาด 8 6.06%
   แยกคอกวัว ขาไปปากคลองตลาด 7 5.30%
   มศว ประสานมิตร ประตู 2 4 3.03%
   อนุสาวรีย์ชัยฯ(เกาะพหลโยธิน) 3 2.27%
   เมเจอร์เอกมัย 3 2.27%
   สวนจตุจักร ขากลับรังสิต 3 2.27%
   วัดพระศรี บางเขน 2 1.52%
   อนุสาวรีย์ชัยฯ(เกาะราชวิถี) 2 1.52%
   ตลาดอุดมสุข 2 1.52%
   ป้ายสวนจตุจักร ขากลับ มธ.ศูนย์รังสิต 2 1.52%
   ป้ายตรงข้ามตลาดใหญ่ลำลูกกา คลอง 7 ฝั่งไปอู่บางเขน 2 1.52%
   ป้ายรถเมล์หน้าเมเจอร์ เอกมัย 2 1.52%
   ป้ายซอยเปียร์นนท์ ฝั่งไปตลาดใหญ่ลำลูกกา คลอง 7 2 1.52%
   กองสลาก ขากลับอู่สวนสยาม 2 1.52%
   เซ็นทรัลปิ่นเกล้า ขากลับวัดไร่ขิง 1 0.76%
   อนุสาวรีย์ทหารอาสา ขากลับท่าอิฐ 1 0.76%
   ปากทางลำลูกกา ฝั่งไปสนามหลวง 1 0.76%
   แยก ณ ระนอง ขาไปกรมที่ดิน 1 0.76%
   ถ.สรรพาวุธ หน้าศาลจังหวัดพระโขนง 1 0.76%
   วัดภาษี 1 0.76%
   สุขุมวิท 62 1 0.76%
   แยก ณ ระนอง ขากลับอู่บางเขน 1 0.76%
   วัดปทุมวนาราม​ ขากลับอู่กัลปพฤกษ์​ 1 0.76%
   ตรงข้ามมหาวิทยาลัยสยาม ขากลับวัดไร่ขิง 1 0.76%
   แยกเฉลิมเผ่า​ ขากลับหมอชิต​ 2 1 0.76%
   หน้าสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ขาไปท่าช้าง 1 0.76%
   ถ.อังรีดูนังต์ ตรงข้ามตึกสยามกิตติ์ 1 0.76%
   แยกราชประสงค์ ขาไปหมอชิต 2 1 0.76%
   ตลาดคลองเตย 1 0.76%
   เซ็นทรัลบางนา ขาไป ม.รามฯ2 1 0.76%
   พระโขนง 1 0.76%
   ตรงข้ามโลตัสลำลูกกา คลอง 2 ฝั่งไปบางเขน 1 0.76%
   ถนน บางนา 1 0.76%
   ถ.บางนา-ตราด​ หน้าตึกเนชั่น​ ขาไปรองเมือง 1 0.76%
   เลยวัดประชุมราษฎร์ ฝั่งไปตลาดใหญ่ลำลูกกา คลอง 7 1 0.76%
   ก่อนหมู่บ้านคัทลียา ฝั่งไปตลาดใหญ่ลำลูกกา คลอง 7 1 0.76%
   ตรงข้ามตลาดปากทางลำลูกกา ฝั่งไปตลาดใหญ่ลำลูกกา คลอง 7 1 0.76%
   ห้างเกดเวย์ เอกมัย 1 0.76%
   ถ.พระราม 4 ฝั่งไปหัวลำโพง บริเวณบ่อนไก่ 1 0.76%
   ตลาดนัมเมอร์วัน ราม.2 1 0.76%
   ป้ายตรงข้ามตลาดใหญ่ลำลูกกา คลอง 7 ฝั่งไปปากทางลำลูกกา 1 0.76%
   ม.รังสิต ไป รพ.จุฬาฯ 1 0.76%
   ท้องฟ้าจำลอง เอกมัย 1 0.76%
   มหาวิทยาลัย รามคำแหง 2 1 0.76%
   ถ.สุขุมวิท เลยแยกบางนาเล็กน้อย ขาไปท่าช้าง 1 0.76%
   ห้าแยกลาดพร้าว ฝั่งไปหมอชิต 1 0.76%
   เลยซอยแอนเนกซ์ ฝั่งไปนนทบุรี 1 0.76%
   ป้ายตรงข้ามโลตัสลำลูกกา คลอง 2 ฝั่งไปอู่บางเขน 1 0.76%
   ป้ายตรงข้ามสวนจตุจักร ขาไปอนุสาวรีย์ชัยฯ 1 0.76%
   โรงเรียนเตรียมพัฒน์ ปทุมฯ ฝั่งไปกรมการปกครอง คลอง 9 1 0.76%
   ถ.พญาไท เลยอนุสาวรีย์ชัยฯเล็กน้อย ขากลับ ม.รามฯ2 1 0.76%
   ป้ายตรงข้ามมาบุญครอง ขากลับอู่แสมดำ 1 0.76%
   ป้ายซอยพหลโยธิน 87 ฝั่งไป มธ.รังสิต 1 0.76%
   เมเจอร์ เอกมัย 1 0.76%
   เซียร์รังสิต ฝั่งไปหัวลำโพง 1 0.76%
   อนุสาวรีย์ชัย เกาะราชวิถี 1 0.76%
   ศรีเอี่ยม ขาไป ม.รามฯ2 1 0.76%
   ถ.ประดิพัทธ์ก่อนถึงแยกสะพานควาย 1 0.76%
   สถานเสาวภา ขากลับหมอชิต 2 1 0.76%
   ป้ายซอยเปียร์นนท์ ฝั่งไปคลอง 7 1 0.76%
   BTS บางหว้า ทางออก 1,2 1 0.76%
   ไปรษณีย์ลำลูกกา ฝั่งไปตลาดใหญ่คลอง 7 1 0.76%
   ตรงข้ามเดอะมอลล์บางแค ขากลับหมู่บ้าน วปอ.11 1 0.76%
   เดอะมอลล์บางแค ขาไปพาหุรัด 1 0.76%
   ปากเกร็ด ฝั่งไปอนุสาวรีย์ชัย 1 0.76%
   ปากเกร็ด 1 0.76%
   แยกคอกวัว ขาไปสนามหลวง 1 0.76%
   ไบเทคบางนา ขากลับปากน้ำ 1 0.76%
   เคหะธนบุรี ขาไปคลองสาน 1 0.76%
   ตรงข้ามสวนจตุจักร ขากลับเซ็นทรัลพระราม 3 1 0.76%
   อู่หมอชิต 2 1 0.76%
   ตรงข้ามซีคอนบางแค​ ขาไปคลองสาน 1 0.76%
   กองสลาก ขาไปเทเวศร์ 1 0.76%
   แยกคอกวัว ขากลับบัวทองเคหะ 1 0.76%
   บางแก้ว ขากลับเซ็นทรัลพระราม 3 1 0.76%
   อนุสาวรีย์ชัยฯ(เกาะพญาไท) ขากลับเซ็นทรัลพระราม 3 1 0.76%
   อนุสาวรีย์ชัยฯ(เกาะพหลโยธิน) ขากลับกระทรวงสาธารณสุข 1 0.76%
   ตรงข้ามโรงเรียนมักกะสันพิทยา ขากลับอู่สวนสยาม 1 0.76%
   อู่บางเขน 1 0.76%
   MRT รัชดา ทางเข้า-ออก 4 1 0.76%
   ม.ราม 2 1 0.76%
   แยกสะพานเหลือง ฝั่งวนขวา 1 0.76%
   ท่าหมู่บ้านนักกีฬา 1 0.76%
   ตรงข้ามมาบุญครอง ขาไปท่าช้าง 1 0.76%
   กองสลาก ขาไปราชประสงค์ 1 0.76%
   ตรงข้ามไบเทคบางนา 1 0.76%
   จตุจักร ฝั่งไปนนทบุรี 1 0.76%
   แยกรัชโยธิน ฝั่งไปสนามหลวง 1 0.76%
   บิ๊กซีสะพานใหม่ ฝั่งไปสนามหลวง 1 0.76%
   ตรงข้ามตลาดอุดมสุข 1 0.76%
   แยกตลาดใหญ่ลำลูกกา คลอง 7 ฝั่งไปปากทางลำลูกกา 1 0.76%
   ก่อนแยก ซ.พหลโยธิน 54/1 ฝั่งไปอนุสาวรีย์ชัย 1 0.76%
   เดอะมอลล์บางแค ขาไปท่าเรือปื่นเกล้า 1 0.76%
   เมกาบางนา 1 0.76%
   อนุสาวรีย์ชัย เกาะพหลฯ ฝั่งไปรังสิต 1 0.76%
   รร.สารวิทยา ฝั่งไปหมอชิต 1 0.76%
   เกตเวย์เอกมัย ขาไปวัดภาษี(รถเสริม) 1 0.76%
   สวนจตุจักร ขากลับ มธ.ศูนย์รังสิต 1 0.76%
   ยมราช ขาไปสายใต้ใหม่ 1 0.76%
   ยมราช ขาไปสนามหลวง 1 0.76%
   สวนนงนุช พัทยา 1 0.76%
   ครัวรุจโอฬาร จ.สมุทรสาคร 1 0.76%
  9. 14 ข้อมูล โดยสารเอง
   โดยสารเอง 14 100%