ดูข้อมูลทั้งหมด
ดูตารางข้อมูล
 1. Hide Pie Charts รายงานเหตุการณ์ (2563)

  1. 193 ข้อมูล วันที่พบเห็น
   12 03 2563 6 3.11%
   12 08 2563 6 3.11%
   26 09 2563 4 2.07%
   27 10 2563 4 2.07%
   22 09 2563 4 2.07%
   30 08 2563 4 2.07%
   25 11 2563 4 2.07%
   27 06 2563 4 2.07%
   23 08 2563 4 2.07%
   29 10 2563 3 1.55%
   30 10 2563 3 1.55%
   10 06 2563 3 1.55%
   01 10 2563 3 1.55%
   22 01 2563 3 1.55%
   22 04 2563 3 1.55%
   12 06 2563 3 1.55%
   19 11 2563 3 1.55%
   17 07 2563 3 1.55%
   01 09 2563 2 1.04%
   13 12 2563 2 1.04%
   28 08 2563 2 1.04%
   18 09 2563 2 1.04%
   23 05 2563 2 1.04%
   08 09 2563 2 1.04%
   16 09 2563 2 1.04%
   02 09 2563 2 1.04%
   19 08 2563 2 1.04%
   27 07 2563 2 1.04%
   25 07 2563 2 1.04%
   16 12 2563 2 1.04%
   28 06 2563 2 1.04%
   03 08 2563 2 1.04%
   15 12 2563 2 1.04%
   22 08 2563 2 1.04%
   04 06 2563 2 1.04%
   28 03 2563 2 1.04%
   31 12 2563 2 1.04%
   17 09 2563 2 1.04%
   25 02 2563 2 1.04%
   16 10 2563 2 1.04%
   12 01 2563 2 1.04%
   27 11 2563 2 1.04%
   05 02 2563 2 1.04%
   14 01 2563 2 1.04%
   27 09 2563 2 1.04%
   10 11 2563 2 1.04%
   12 11 2563 2 1.04%
   11 11 2563 2 1.04%
   06 12 2563 2 1.04%
   05 01 2563 1 0.52%
   10 03 2563 1 0.52%
   19 01 2563 1 0.52%
   05 07 2563 1 0.52%
   07 01 2563 1 0.52%
   22 06 2563 1 0.52%
   20 06 2563 1 0.52%
   11 01 2563 1 0.52%
   14 06 2563 1 0.52%
   30 05 2563 1 0.52%
   12 04 2563 1 0.52%
   14 04 2563 1 0.52%
   09 04 2563 1 0.52%
   10 07 2563 1 0.52%
   24 03 2563 1 0.52%
   14 03 2563 1 0.52%
   18 12 2563 1 0.52%
   25 04 2563 1 0.52%
   08 02 2563 1 0.52%
   27 03 2563 1 0.52%
   23 02 2563 1 0.52%
   24 02 2563 1 0.52%
   26 02 2563 1 0.52%
   07 05 2563 1 0.52%
   29 01 2563 1 0.52%
   18 08 2563 1 0.52%
   05 10 2563 1 0.52%
   11 10 2563 1 0.52%
   12 10 2563 1 0.52%
   29 09 2563 1 0.52%
   28 09 2563 1 0.52%
   23 09 2563 1 0.52%
   25 09 2563 1 0.52%
   24 09 2563 1 0.52%
   09 10 2563 1 0.52%
   13 10 2563 1 0.52%
   04 11 2563 1 0.52%
   13 11 2020 1 0.52%
   17 11 2563 1 0.52%
   03 11 2563 1 0.52%
   22 10 2563 1 0.52%
   14 10 2563 1 0.52%
   17 10 2563 1 0.52%
   18 10 2563 1 0.52%
   08 12 2563 1 0.52%
   15 09 2563 1 0.52%
   04 08 2563 1 0.52%
   05 08 2563 1 0.52%
   07 08 2563 1 0.52%
   30 07 2563 1 0.52%
   23 07 2563 1 0.52%
   13 07 2563 1 0.52%
   19 07 2563 1 0.52%
   21 07 2563 1 0.52%
   23 11 2563 1 0.52%
   20 08 2563 1 0.52%
   06 09 2563 1 0.52%
   13 09 2563 1 0.52%
   14 09 2563 1 0.52%
   03 09 2563 1 0.52%
   31 08 2563 1 0.52%
   24 08 2563 1 0.52%
   26 08 2563 1 0.52%
   12 07 2563 1 0.52%
  2. 193 ข้อมูล เวลาที่พบเห็น
   1833 2 1.04%
   1736 2 1.04%
   0935 2 1.04%
   1645 2 1.04%
   1552 2 1.04%
   1546 2 1.04%
   1245 2 1.04%
   1504 2 1.04%
   1710 2 1.04%
   1539 2 1.04%
   0706 2 1.04%
   1226 2 1.04%
   1603 2 1.04%
   1140 2 1.04%
   1501 2 1.04%
   1506 2 1.04%
   1530 2 1.04%
   1534 2 1.04%
   1200 2 1.04%
   1317 2 1.04%
   1231 2 1.04%
   1433 2 1.04%
   1118 1 0.52%
   2032 1 0.52%
   2005 1 0.52%
   0715 1 0.52%
   1640 1 0.52%
   1533 1 0.52%
   1526 1 0.52%
   1727 1 0.52%
   1741 1 0.52%
   1334 1 0.52%
   0741 1 0.52%
   1117 1 0.52%
   1804 1 0.52%
   1904 1 0.52%
   1734 1 0.52%
   1916 1 0.52%
   1142 1 0.52%
   0720 1 0.52%
   1749 1 0.52%
   1631 1 0.52%
   1111 1 0.52%
   1335 1 0.52%
   0736 1 0.52%
   1535 1 0.52%
   1706 1 0.52%
   1805 1 0.52%
   1716 1 0.52%
   0934 1 0.52%
   1429 1 0.52%
   0955 1 0.52%
   1014 1 0.52%
   1803 1 0.52%
   1730 1 0.52%
   1233 1 0.52%
   0743 1 0.52%
   0837 1 0.52%
   1709 1 0.52%
   1629 1 0.52%
   1045 1 0.52%
   1243 1 0.52%
   1223 1 0.52%
   1304 1 0.52%
   1240 1 0.52%
   1510 1 0.52%
   1715 1 0.52%
   1043 1 0.52%
   1021 1 0.52%
   0439 1 0.52%
   0430 1 0.52%
   1702 1 0.52%
   1435 1 0.52%
   1452 1 0.52%
   1800 1 0.52%
   1254 1 0.52%
   1400 1 0.52%
   0859 1 0.52%
   1628 1 0.52%
   1248 1 0.52%
   1110 1 0.52%
   1154 1 0.52%
   1819 1 0.52%
   1438 1 0.52%
   1650 1 0.52%
   0815 1 0.52%
   1434 1 0.52%
   1315 1 0.52%
   1034 1 0.52%
   0845 1 0.52%
   1350 1 0.52%
   1331 1 0.52%
   1653 1 0.52%
   1048 1 0.52%
   1124 1 0.52%
   1419 1 0.52%
   1159 1 0.52%
   1149 1 0.52%
   1239 1 0.52%
   0830 1 0.52%
   1204 1 0.52%
   1236 1 0.52%
   0835 1 0.52%
   1134 1 0.52%
   1101 1 0.52%
   1316 1 0.52%
   1058 1 0.52%
   1520 1 0.52%
   1538 1 0.52%
   1235 1 0.52%
   1512 1 0.52%
   1252 1 0.52%
   1251 1 0.52%
   1100 1 0.52%
   1336 1 0.52%
   1505 1 0.52%
   1025 1 0.52%
   1035 1 0.52%
   1606 1 0.52%
   1440 1 0.52%
   1024 1 0.52%
   1424 1 0.52%
   1613 1 0.52%
   1147 1 0.52%
   1015 1 0.52%
   1545 1 0.52%
   1310 1 0.52%
   1027 1 0.52%
   1752 1 0.52%
   1828 1 0.52%
   2114 1 0.52%
   1934 1 0.52%
   1610 1 0.52%
   1832 1 0.52%
   1528 1 0.52%
   1521 1 0.52%
   1406 1 0.52%
   1549 1 0.52%
   1515 1 0.52%
   1544 1 0.52%
   0647 1 0.52%
   1125 1 0.52%
   0709 1 0.52%
   1418 1 0.52%
   0710 1 0.52%
   1600 1 0.52%
   1553 1 0.52%
   1625 1 0.52%
   1237 1 0.52%
   1319 1 0.52%
   1712 1 0.52%
   1644 1 0.52%
   1503 1 0.52%
   1755 1 0.52%
   1420 1 0.52%
   1354 1 0.52%
   1808 1 0.52%
   1801 1 0.52%
   1608 1 0.52%
   1543 1 0.52%
   1807 1 0.52%
   0718 1 0.52%
   0721 1 0.52%
   1453 1 0.52%
   0711 1 0.52%
   1604 1 0.52%
   1558 1 0.52%
   0912 1 0.52%
   1238 1 0.52%
   0916 1 0.52%
   1911 1 0.52%
  3. 193 ข้อมูล ประเภทการรายงาน
   รถสแปร์ 96 49.74%
   รถยืม/แปะป้าย 48 24.87%
   รถเสีย 34 17.62%
   รถเฉพาะกิจ (รถเหมา) 6 3.11%
   รถเกิดอุบัติเหตุ 5 2.59%
   รถเวร รับ-ส่งพนักงาน 3 1.55%
   รถไหว้พระ 9 วัด 3 1.55%
   รถนอกเส้นทาง 1 0.52%
  4. 193 ข้อมูล ประเภทรถ
   ขสมก. (ปอ.) 126 65.28%
   ขสมก. (ธรรมดา) 54 27.98%
   รถเอกชน-รถร่วม (ปอ.) 6 3.11%
   มินิบัส (ธรรมดา) 4 2.07%
   รถเอกชน-รถร่วม (ธรรมดา) 2 1.04%
   มินิบัส (ปอ.) 1 0.52%
  5. 193 ข้อมูล สายรถ
   145 25 12.95%
   543 20 10.36%
   93 9 4.66%
   34 5 2.59%
   26 5 2.59%
   77 5 2.59%
   140 5 2.59%
   39 4 2.07%
   168 4 2.07%
   207 4 2.07%
   60 4 2.07%
   142 4 2.07%
   15 3 1.55%
   510 3 1.55%
   555 3 1.55%
   25 3 1.55%
   53 3 1.55%
   95 3 1.55%
   137 3 1.55%
   503 3 1.55%
   515 3 1.55%
   68 3 1.55%
   22 3 1.55%
   2 2 1.04%
   204 2 1.04%
   195 2 1.04%
   206 2 1.04%
   97 2 1.04%
   522 2 1.04%
   501 2 1.04%
   180 2 1.04%
   4 2 1.04%
   80 2 1.04%
   76 2 1.04%
   129 2 1.04%
   32 2 1.04%
   62 2 1.04%
   71 2 1.04%
   185 1 0.52%
   21 1 0.52%
   525 1 0.52%
   73ก 1 0.52%
   511 1 0.52%
   29 1 0.52%
   111 1 0.52%
   65 1 0.52%
   536 1 0.52%
   517 1 0.52%
   R26E 1 0.52%
   Y70E 1 0.52%
   59 1 0.52%
   107 1 0.52%
   7 1 0.52%
   16 1 0.52%
   66 1 0.52%
   141 1 0.52%
   519 1 0.52%
   191 1 0.52%
   122 1 0.52%
   7ก 1 0.52%
   18 1 0.52%
   127 1 0.52%
   70 1 0.52%
   139 1 0.52%
   556 1 0.52%
   36ก 1 0.52%
   75 1 0.52%
   20 1 0.52%
   91 1 0.52%
   37 1 0.52%
   151 1 0.52%
   82 1 0.52%
   A2 1 0.52%
   96 1 0.52%
  6. 48 ข้อมูล ยืมจากสาย
   A2 16 33.33%
   S1 9 18.75%
   517 6 12.50%
   107 4 8.33%
   102 4 8.33%
   129 2 4.17%
   185 1 2.08%
   16 1 2.08%
   A4 1 2.08%
   140 1 2.08%
   53 1 2.08%
   26 1 2.08%
   A3 1 2.08%
  7. 193 ข้อมูล เลขข้างรถ
   44201 14 7.25%
   40542 13 6.74%
   4081 10 5.18%
   50542 9 4.66%
   45126 8 4.15%
   40541 7 3.63%
   70493​ 6 3.11%
   44202 6 3.11%
   55201 6 3.11%
   70492 5 2.59%
   1-70365 4 2.07%
   40543 4 2.07%
   70493 3 1.55%
   50541 3 1.55%
   2-45120 3 1.55%
   1-45090 2 1.04%
   1-70363 2 1.04%
   3-44055 2 1.04%
   2-44087 2 1.04%
   34-12 2 1.04%
   1-70292 2 1.04%
   3-44012 2 1.04%
   3-44013 2 1.04%
   1-70364 2 1.04%
   70491 2 1.04%
   5-90032 1 0.52%
   Y70E-13 1 0.52%
   1-50151 1 0.52%
   5-70092 1 0.52%
   2-80081 1 0.52%
   3-44011 1 0.52%
   2-44149 1 0.52%
   1-55018 1 0.52%
   2-45106 1 0.52%
   4-4054 1 0.52%
   1-45001 1 0.52%
   1-55180 1 0.52%
   5-70126 1 0.52%
   2-70144 1 0.52%
   5-90037 1 0.52%
   1-55006 1 0.52%
   8-50476 1 0.52%
   1-70362 1 0.52%
   1-55183 1 0.52%
   34-14 1 0.52%
   5-90063 1 0.52%
   1-50512 1 0.52%
   5-90031 1 0.52%
   1-40437 1 0.52%
   2-80187 1 0.52%
   2-44071 1 0.52%
   1-90004 1 0.52%
   4-80288 1 0.52%
   6-50284 1 0.52%
   3-44052 1 0.52%
   3-44019 1 0.52%
   3-44001 1 0.52%
   1-50031 1 0.52%
   71-72 1 0.52%
   8-55165 1 0.52%
   139-10 1 0.52%
   127-5​ 1 0.52%
   3-21-4 1 0.52%
   2-80131 1 0.52%
   1-70263 1 0.52%
   1-45007 1 0.52%
   2-80211 1 0.52%
   2-80487​ 1 0.52%
   8-80007 1 0.52%
   140-11 1 0.52%
   1-55017 1 0.52%
   R26E-4 1 0.52%
   4-4079 1 0.52%
   5-90018 1 0.52%
   8-80386 1 0.52%
   122-6 1 0.52%
   6-50338 1 0.52%
   1-70308 1 0.52%
   1-70319 1 0.52%
   1-70289 1 0.52%
   2-70218 1 0.52%
   2-80053 1 0.52%
   3-44029 1 0.52%
   3-45047 1 0.52%
   6-56003 1 0.52%
   1-45082 1 0.52%
   5-40170 1 0.52%
   1-70294 1 0.52%
   1-70288 1 0.52%
   1-40034 1 0.52%
   1-90019 1 0.52%
   1-70290 1 0.52%
   8-67117 1 0.52%
   1-70291 1 0.52%
   80-29 1 0.52%
   3-44039 1 0.52%
   151-18 1 0.52%
  8. 193 ข้อมูล สถานที่พบเห็น
   ป้ายซอยเปียร์นนท์ ฝั่งไปลำลูกกา คลอง 7 3 1.55%
   แยกบางลำพู 2 1.04%
   อนุสาวรีย์ชัยฯ (เกาะราชวิถี) 2 1.04%
   หน้าอู่หมอชิต 2 2 1.04%
   อู่หมอชิต 2 2 1.04%
   อนุสาวรีย์ชัยฯ (เกาะพหลโยธิน) 2 1.04%
   อนุสาวรีย์ชัยฯ (เกาะพญาไท) 2 1.04%
   สนามชนไก่นายพล ฝั่งไปลำลูกกา คลอง 7 2 1.04%
   อู่บางเขน 2 1.04%
   BTS​ สนามเป้า​ ขากลับกระทรวงสาธารณสุข​ 1 0.52%
   แฟชั่นไอส์แลนด์ ฝั่งไปอู่หมอชิต 2 1 0.52%
   แยกรามคำแหง​ ขากลับหมู่บ้าน​นักกีฬา​ 1 0.52%
   อนุสาวรีย์​ชัยฯ​ (เกาะราชวิถี)​ 1 0.52%
   สี่แยกลำสาลี​ ขากลับหมู่บ้านนักกีฬา​ 1 0.52%
   ถ.สุนทรโกษา หน้าสนามกีฬา​การท่าเรือ 1 0.52%
   หน้าโรงงานลักกี้เทกซ์ ก่อนถึงสามแยกพระประแดง 1 0.52%
   เซ็นทรัลบางนา​ ขาไป​ ม.รามคำแหง​ 2 1 0.52%
   วัดสวนหลวง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 1 0.52%
   สี่แยกลำสาลี มุ่งหน้าไปเดอะมอลล์บางกะปิ 1 0.52%
   ตรงข้ามบิ๊กซีดาวคะนอง ฝั่งวนขวา 1 0.52%
   ตลาดเก่าเยาวราช ขาไปท่าช้าง 1 0.52%
   BTS พหลโยธิน 24 ฝั่งกลับสวนสยาม 1 0.52%
   เชิงสะพานข้ามแยกลำสาลี​ ขาเข้าม.รามคำแหง 1 0.52%
   แยกอโศก-เพชรบุรี ขาไปมาบุญครอง (รถเสริม) 1 0.52%
   ตรงข้ามสนามบินดอนเมือง ฝั่งกลับรังสิต 1 0.52%
   ปากทางซ.สุขุมวิท​ 71​ ถ.สุขุมวิท​ขาออก 1 0.52%
   ก่อนแยกศุลกากร​ ขากลับอู่คลองเตย 1 0.52%
   หน้าธนาคารออมสิน​ สาขาคลองจั่น 1 0.52%
   โลตัสบางปะกอก ขากลับช้างเอราวัณ (รถเสริม) 1 0.52%
   แยกราษฎร์พัฒนา ขากลับแจงร้อน 1 0.52%
   ท่ารถห้วยขวาง 1 0.52%
   ท่ารถอนุสาวรีย์ทหารอาสา ฝั่งวนซ้าย 1 0.52%
   ใต้ทางด่วนสุขสวัสดิ์​ กม.9 1 0.52%
   จุดกลับรถวัดสน​ ถ.สุขสวัสดิ์​ 1 0.52%
   ท่ารถอนุสาวรีย์​ทหารอาสา​ (สนามหลวง)​ 1 0.52%
   ตลาดบางขุนศรี​ 1 0.52%
   แยกราษฎร์พัฒนา ขาไปหัวลำโพง 1 0.52%
   ซอยสายลม ขากลับเซ็นทรัลพระราม 3 1 0.52%
   โรงละครแห่งชาติ 1 0.52%
   ก่อนถึงเซ็นจูรี่วัน ฝั่งกลับเซ็นทรัลพระราม 3 1 0.52%
   วัดพระศรีมหาธาตุ บางเขน ฝั่งไปหมอชิต 1 0.52%
   บริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางอโศก 1 1 0.52%
   ปากซอยอู่แสมดำ 1 0.52%
   เชิงสะพานพระปิ่นเกล้า​(ฝั่งพระนคร)​ ขากลับหมู่บ้านเศรษฐกิจ 1 0.52%
   แยกลำสาลี​ รถเสริมแฮปปี้แลนด์​ 1 0.52%
   ซอยสายลม ขาไปหมอชิต 2 1 0.52%
   ท่ารถ​ BRT​ ราชพฤกษ์ 1 0.52%
   ตลาดรังสิต​ ขาเข้าอู่รังสิต 1 0.52%
   แยกลำสาลี ถ.ศรีนครินทร์ขาเข้า รถเสริมแฮปปี้แลนด์ 1 0.52%
   สวนลุมพินี​ ขากลับท่าเรือคลองเตย 1 0.52%
   แยกศรีอุดม ขากลับ ม.รามฯ 2 1 0.52%
   ก่อนลงทางด่วนท่าเรือ ขาไปคลองเตย 1 0.52%
   ป้ายตลาดบางกะปิ ขากลับบางเขน 1 0.52%
   แยกคอกวัว​ ขาไปวัดโพธิ์ 1 0.52%
   บางหว้า​ ขาไปหัวลำโพง 1 0.52%
   ม.เกษตร บางเขน 1 0.52%
   ปากทางลำลูกกา 1 0.52%
   โลตัส ลำลูกกา คลอง 2 1 0.52%
   สายใต้ปิ่นเกล้า​ ขาไปสายใต้ใหม่ 1 0.52%
   เกตเวย์เอกมัย​ ขาไปท่าช้าง 1 0.52%
   ป้ายรถเมล์วัดศรีบุญเรือง ถ.สุขาภิบาล3 1 0.52%
   มศว ประสานมิตร 1 0.52%
   บิ๊กซีวงศ์สว่าง 1 0.52%
   เซ็นทรัลเวิลด์​ ขาไปหมอชิต​ 2 1 0.52%
   ป้ายสะพานควาย (เสริมจตุจักร) 1 0.52%
   แยกอโศก-เพชรบุรี ขากลับเมกาบางนา 1 0.52%
   อาคารบางนาทาวเวอร์​ ขาไป​ ม.เกษตร 1 0.52%
   อนุสาวรีย์​ชัย​ฯ​ (เกาะพญาไท)​ 1 0.52%
   พาลาเดียมประตู​น้ำ ขากลับแสมดำ 1 0.52%
   ป้ายรถเมล์แยกลําสาลี 1 0.52%
   หมู่บ้านรื่นฤดี ขาไปอนุสาวรีย์ชัยฯ 1 0.52%
   รพ.รามคําแหง มุ่งหน้าไปหมู่บ้านนักกีฬา 1 0.52%
   ตรงข้ามวัดพระศรีมหาธาตุ​ ขาไปสำโรง 1 0.52%
   วัดพระศรีมหาธาตุ​ ขาไปบางกะปิ 1 0.52%
   ก่อนถึงศาลจังหวัดธัญบุรี 1 0.52%
   ใต้ทางด่วนสุขสวัสดิ์ 1 0.52%
   สะพานปิ่นเกล้า ขากลับปากน้ำ 1 0.52%
   แยกบางรัก ขาไปเดอะมอลล์ท่าพระ 1 0.52%
   สะพานพระราม​ 9​ ขาไปแสมดำ 1 0.52%
   ตรงข้ามเจเจมอลล์ ขาไปหมอชิต 2 1 0.52%
   ถ.ลาดพร้าว ก่อนถึงซ.ภาวนา ขากลับเมกาบางนา 1 0.52%
   ป้าย รร.ฤทธิยะววรณาลัย 1 0.52%
   อู่หมอชิต 2 ขากลับสาธุประดิษฐ์ 1 0.52%
   ถ.ลาดพร้าว ขากลับเมกาบางนา 1 0.52%
   แยกพระโขนง ขากลับสำโรง 1 0.52%
   ฝั่งตรงข้ามบิ๊กซีหัวหมาก 1 0.52%
   หน้าสนามบินดอนเมือง 1 0.52%
   โรงละครแห่งชาติ​ ขาไปสนามหลวง 1 0.52%
   ลำลูกกาคลอง​ 5​ ขาไปลำลูกกาคลอง​ 7 1 0.52%
   ลำลูกกาคลอง​ 5​ ขากลับอู่บางเขน 1 0.52%
   ใกล้เคียงซอยรามคำแหง 26/2 1 0.52%
   เชิงสะพานลอยถัดจาก BTS กรุงธนบุรี ขาไปแสมดำ 1 0.52%
   ก่อนถึงแยกตากสิน ขาไปจุฬาฯ 1 0.52%
   แยกลำสาลี ถ.ศรีนครินทร์ขาออก ขากลับเมกาขางนา 1 0.52%
   ก่อนถึง รร.ผ่องสุวรรณวิทยา ฝั่งไปลำลูกกา คลอง 7 1 0.52%
   แยกลำสาลี​ ขาไปปากน้ำ 1 0.52%
   ถ.ศรี​นครินทร์​ หน้าศูนย์​เอ.พี.ศรีนครินทร์​ 1 0.52%
   วัดคลองชัน ฝั่งไปลำลูกกา คลอง 7 1 0.52%
   ต่างระดับบางบัวทอง​-สุพรรณบุรี​ ขาไปบางบัวทอง 1 0.52%
   แยกลำสาลี​ ขาไปเมกาบางนา 1 0.52%
   ตรงข้าม​ MRT​ ลาดพร้าว ขาไปเมกาบางนา​ 1 0.52%
   ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต ฝั่งไปอนุสาวรีย์ชัย 1 0.52%
   เดอะมอลล์บางกะปิ ฝั่งไปหมอชิต 2 1 0.52%
   ป้ายมศว.(ฝั่งถนนเพชรบุรี) ขาไปสี่พระยา 1 0.52%
   ตลาดปากเกร็ด​ ขาไปวัดโพธิ์​ 1 0.52%
   ตรงข้ามโรงเรียนกรุงเทพการบัญชี​ ถ.เพชรบุรีขาออก 1 0.52%
   ตรงข้ามโอสถสภา​ ขากลับสวนสยาม 1 0.52%
   แยกลำสาลี​ ขากลับสวนสยาม 1 0.52%
   ป้ายรถเมล์​เคหะคลองจั่น​ (แฟลต​ 28)​ 1 0.52%
   ปเายรถเมล์​เคหะคลองจั่น​ (แฟลต​ 28) 1 0.52%
   ฝั่งตรงข้ามศูนย์​หนังสือ​ม.รามคำแหง​ ขากลับหมู่บ้าน​นักกีฬา​ 1 0.52%
   แยกลำสาลี​ ขาไปม.ราม​ 2 1 0.52%
   เลยไปรษณีย์ลำลูกกา ฝั่งไปลำลูกกา คลอง 7 1 0.52%
   ถ.ศรี​นครินทร์​ ช่วงเลยแยกอ่อนนุช​ ขาไปปากน้ำ 1 0.52%
   ถ.ศรี​นครินทร์​ ฝั่งตรงข้ามระหว่างโมเดิร์น​ฟอร์ม​ศรีนครินทร์​กับธัญ​ญะพาร์ค​ศรีนครินทร์​ ขาไปหมอชิต​ 2 1 0.52%
   แยกบางกะปิ​ ขาไปมีนบุรี 1 0.52%
   ตรงข้าม รพ.ราชวิถี 1 0.52%
   ปากทางแฮปปี้​แลนด์​ ขาไปปากน้ำ 1 0.52%
   ตลาดเอี่ยมสมบัติ​ ขาไปหมอชิต​ 2​ 1 0.52%
   ทางพิเศษ​เฉลิม​มหานคร​ ช่วงระหว่างต่างระดับมักกะสัน​ ขาไปสำโรง 1 0.52%
   อู่ใต้ทางด่วน​สาธุ​ประดิษฐ์​ 1 0.52%
   หน้าเดอะมอลล์​บางกะปิ​ ขาไปหมอชิต​ 2 1 0.52%
   ป้ายสถานีรถไฟหัวหมาก​ ถ.ศรี​นครินทร์​ขาเข้า 1 0.52%
   ก่อนถึงแยกอ่อนนุช​ ขาไปหมอชิต​ 2​ 1 0.52%
   ป้ายรถเมล์โอสถสภา 1 0.52%
   แฟลตดินแดง ขาไปร.พ.รามาธิบดี มุ่งหน้าอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ 1 0.52%
   ป้ายรถเมล์​ตลาดเอี่ยม​สมบัติ​ ขาไปหมอชิต​ 2 1 0.52%
   ป้ายรถเมล์ธ.ทหารไทย สํานักงานใหญ่ ขาไปสนามหลวง 1 0.52%
   แยกวัดนังคัลฯ ฝั่งไปลำลูกกา คลอง 7 1 0.52%
   ก่อนถึงวงเวียนใหญ่​ ขาไปอู่บรมราชขนนี 1 0.52%
   เชิงทางขึ้นสะพานยกระดับรามคำแหง​ ถ.รามคำแหงขาเข้า 1 0.52%
   ทางพิเศษ​เฉลิมมหานคร​ ช่วงสาธุประดิษฐ์​ 1 0.52%
   บริเวณซ.ลาดพร้าว​ 130 1 0.52%
   ปากคลองตลาด 1 0.52%
   ถ.หลวง​ ช่วงแยกวรจักร​​ ขาไปบางลำพู 1 0.52%
   ตลาดดาวคะนอง​ ขาำปประตู​น้ำ 1 0.52%
   หน้าโชว์​รูมฮอนด้าหัวหมาก 1 0.52%
   บริเวณซ.รามคำแหง​ 30 1 0.52%
   อู่หมอชิต​ 2​ 1 0.52%
   ป้ายหน้าอำเภอลำลูกกา ฝั่งกลับบางเขน 1 0.52%
   ตรงข้ามบิ๊กซีดาวคะนอง ขากลับอู่แสมดำ 1 0.52%
   แยกพงษ์เพชร ขาไปสนามหลวง 1 0.52%
   แยกหัวลำโพง ขากลับท่าเรือคลองเตย 1 0.52%
   แยกหัวลำโพง ขากลับปากน้ำ 1 0.52%
   ตรงข้ามวัดสายไหม ฝั่งไปลำลูกกา คลอง 7 1 0.52%
   ตรงข้ามโลตัส ลำลูกกา คลอง 2 ฝั่งกลับบางเขน 1 0.52%
   ลำลูกกา คลอง 8 มุ่งหน้าไปปากทางลำลูกกา 1 0.52%
   หน้าตลาดใหญ่ลำลูกกา คลอง 7 1 0.52%
   หน้าเทสโก้​โลตัสบางแค​ ถ.เพชรเกษม​ขาเข้า 1 0.52%
   เซียร์รังสิต​ ขากลับอู่รังสิต 1 0.52%
   ถ.นวมินทร์​ เลยปากทางโพธิ์​แก้ว 1 0.52%
   เมเจอร์นนทบุรี ขาไปอนุสาวรีย์ชัยฯ 1 0.52%
   อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ขากลับวัดไร่ขิง 1 0.52%
   หน้าหอศิลป์​ร่วมสมัยราชดำเนิน​ ขาไปบางลำพู 1 0.52%
   สี่แยกลำสาลี​ ขาไปอนุสาวรีย์​ชัย​ฯ​ 1 0.52%
   แยกลำสาลี​ ถ.ราม​คําแหง​ ขาไปสี่พระยา​ 1 0.52%
   ปากซอยรามคำแหง​ 24/2 1 0.52%
   ถ.ศรี​นครินทร์​ ก่อนถึงแยกลำสาลี​ ขาไปสี่พระยา 1 0.52%
   ถ.สุนทรโ​กษา​ ช่วงห้าแยก​ ณ​ ระนอง​ ขาไปม.ราม​ 2 1 0.52%
   แยกเจริญผล​ ขากลับห้วยขวาง 1 0.52%
   BTS ปู่เจ้า ขาไปปากคลองตลาด 1 0.52%
   ก่อนถึงแยกลำสาลี​ ขาไปปากน้ำ 1 0.52%
   อนุสาวรีย์​ชัย​ฯ​ (เกาะพหลโยธิน)​ 1 0.52%
   อนุสาวรีย์​ชัยฯ​ (เกาะพหลโยธิน)​ 1 0.52%
   ท่ารถพระสมุทรเจดีย์ 1 0.52%
   ตรงข้ามเดอะมอลล์​บางกะปิ​ ขากลับปากน้ำ 1 0.52%
   ป้ายตรงข้ามตลาดใหญ่คลอง 7 ฝั่งกลับบางเขน 1 0.52%
   ถ.มอเตอร์​เวย์ ก่อนถึงต่างระดับศรีนครินทร์​ ขาไปรังสิต 1 0.52%
   ป้ายรถเมล์กรีนสปอร์ต​ ขาไปสี่พระยา​ 1 0.52%
   เลย สภ.คูคต ฝั่งไปลำลูกกา คลอง 7 1 0.52%
   สี่แยกบางกะปิ​ ขาไปสวนสยาม 1 0.52%
   BTS อารีย์ ขาไปอนุสาวรีย์ชัยฯ 1 0.52%
   ซอยลือชา ขากลับ มธ.ศูนย์รังสิต 1 0.52%
   เลยป้ายซอยแอนเน็กซ์ ฝั่งไปอนุสาวรีย์ชัย 1 0.52%
   ป้ายซอยพหลโยธิน 62 ฝั่งไปหัวลำโพง 1 0.52%
   ก่อนถึงธนาคารกสิกรไทย​ สาขาคลองจั่น​ ถ.เสรีไทยขาออก 1 0.52%
   โฮมโปรลำลูกกา คลอง 5 ฝั่งไปลำลูกกา คลอง 7 1 0.52%
   ป้ายซอยลำลูกกา 6 ฝั่งไปอู่บางเขน 1 0.52%
   แยกบางกะปิ​ ถ.นวมินทร์​ขาเข้า 1 0.52%
   สวนจตุจักร ขากลับปากน้ำ 1 0.52%
   ท่ารถอนุสาวรีย์​ทหารอาสา 1 0.52%
   สามแยกตลาดบางกะปิ​ ขาไปอาคารทีพีไอ 1 0.52%
   บนทางพิเศษเฉลิมมหานคร​ ช่วงสาธุประดิษฐ์​ ขากลับปากน้ำ 1 0.52%
  9. 13 ข้อมูล โดยสารเอง
   โดยสารเอง 13 100%