ดูข้อมูลทั้งหมด
ดูตารางข้อมูล
 1. Hide Pie Charts รายงานเหตุการณ์ (2564)

  1. 146 ข้อมูล วันที่พบเห็น
   09 12 2564 6 4.11%
   17 06 2564 6 4.11%
   23 11 2564 5 3.42%
   15 12 2564 5 3.42%
   13 11 2564 5 3.42%
   16 10 2564 4 2.74%
   22 02 2564 4 2.74%
   06 06 2564 4 2.74%
   09 10 2564 3 2.05%
   02 04 2564 3 2.05%
   22 04 2564 3 2.05%
   10 03 2564 3 2.05%
   04 01 2564 3 2.05%
   06 01 2564 3 2.05%
   09 02 2564 3 2.05%
   24 02 2564 3 2.05%
   24 03 2564 3 2.05%
   11 04 2564 3 2.05%
   06 11 2564 3 2.05%
   11 12 2564 3 2.05%
   19 12 2564 3 2.05%
   03 11 2564 3 2.05%
   16 02 2564 2 1.37%
   12 02 2564 2 1.37%
   08 04 2564 2 1.37%
   12 03 2564 2 1.37%
   26 02 2564 2 1.37%
   09 03 2564 2 1.37%
   29 11 2564 2 1.37%
   11 03 2564 2 1.37%
   13 10 2564 2 1.37%
   18 04 2564 2 1.37%
   05 07 2564 2 1.37%
   15 06 2564 2 1.37%
   12 01 2564 2 1.37%
   02 10 2564 2 1.37%
   05 06 2564 2 1.37%
   24 01 2564 1 0.68%
   27 12 2564 1 0.68%
   05 12 2564 1 0.68%
   10 01 2564 1 0.68%
   30 01 2564 1 0.68%
   19 02 2564 1 0.68%
   05 02 2564 1 0.68%
   04 02 2564 1 0.68%
   02 03 2564 1 0.68%
   01 02 2564 1 0.68%
   13 12 2564 1 0.68%
   02 02 2564 1 0.68%
   31 01 2564 1 0.68%
   20 02 2564 1 0.68%
   16 03 2564 1 0.68%
   02 11 2564 1 0.68%
   10 06 2564 1 0.68%
   30 05 2564 1 0.68%
   17 05 2564 1 0.68%
   27 06 2564 1 0.68%
   16 08 2564 1 0.68%
   22 10 2564 1 0.68%
   24 09 2564 1 0.68%
   04 09 2564 1 0.68%
   28 12 2564 1 0.68%
   09 04 2564 1 0.68%
   20 03 2564 1 0.68%
   07 03 2564 1 0.68%
   05 03 2564 1 0.68%
   22 11 2564 1 0.68%
   25 03 2564 1 0.68%
   07 04 2564 1 0.68%
   03 04 2564 1 0.68%
   20 11 2564 1 0.68%
   04 03 2564 1 0.68%
  2. 146 ข้อมูล เวลาที่พบเห็น
   1510 5 3.42%
   1446 3 2.05%
   1411 3 2.05%
   1456 2 1.37%
   1537 2 1.37%
   1302 2 1.37%
   1421 2 1.37%
   1337 2 1.37%
   1230 2 1.37%
   1516 2 1.37%
   1046 2 1.37%
   1448 2 1.37%
   1728 2 1.37%
   1619 2 1.37%
   1800 1 0.68%
   0604 1 0.68%
   1747 1 0.68%
   1435 1 0.68%
   1147 1 0.68%
   1431 1 0.68%
   1414 1 0.68%
   0657 1 0.68%
   0934 1 0.68%
   1209 1 0.68%
   1713 1 0.68%
   1429 1 0.68%
   1542 1 0.68%
   1439 1 0.68%
   1445 1 0.68%
   0715 1 0.68%
   0714 1 0.68%
   1524 1 0.68%
   1626 1 0.68%
   1839 1 0.68%
   1748 1 0.68%
   1503 1 0.68%
   1519 1 0.68%
   1920 1 0.68%
   1359 1 0.68%
   1126 1 0.68%
   0610 1 0.68%
   1650 1 0.68%
   0603 1 0.68%
   1045 1 0.68%
   1551 1 0.68%
   1643 1 0.68%
   1948 1 0.68%
   1501 1 0.68%
   1957 1 0.68%
   1259 1 0.68%
   1546 1 0.68%
   1323 1 0.68%
   0607 1 0.68%
   2013 1 0.68%
   1031 1 0.68%
   1059 1 0.68%
   1109 1 0.68%
   1946 1 0.68%
   1929 1 0.68%
   1927 1 0.68%
   1240 1 0.68%
   1228 1 0.68%
   0706 1 0.68%
   2015 1 0.68%
   0711 1 0.68%
   1506 1 0.68%
   0746 1 0.68%
   1605 1 0.68%
   0912 1 0.68%
   1702 1 0.68%
   1955 1 0.68%
   1856 1 0.68%
   1752 1 0.68%
   1328 1 0.68%
   1304 1 0.68%
   1827 1 0.68%
   1528 1 0.68%
   1509 1 0.68%
   1442 1 0.68%
   1544 1 0.68%
   1554 1 0.68%
   1006 1 0.68%
   1432 1 0.68%
   2028 1 0.68%
   1428 1 0.68%
   1113 1 0.68%
   1252 1 0.68%
   1423 1 0.68%
   1025 1 0.68%
   1651 1 0.68%
   1055 1 0.68%
   1049 1 0.68%
   1316 1 0.68%
   2030 1 0.68%
   1424 1 0.68%
   1443 1 0.68%
   0630 1 0.68%
   1313 1 0.68%
   1408 1 0.68%
   1427 1 0.68%
   1249 1 0.68%
   1612 1 0.68%
   1614 1 0.68%
   1322 1 0.68%
   0919 1 0.68%
   1246 1 0.68%
   1244 1 0.68%
   1449 1 0.68%
   1637 1 0.68%
   1108 1 0.68%
   0852 1 0.68%
   1242 1 0.68%
   1852 1 0.68%
   1536 1 0.68%
   1300 1 0.68%
   1744 1 0.68%
   1532 1 0.68%
   0939 1 0.68%
   1353 1 0.68%
   1214 1 0.68%
   1152 1 0.68%
   1115 1 0.68%
   1610 1 0.68%
   1527 1 0.68%
   1135 1 0.68%
   1811 1 0.68%
   1624 1 0.68%
  3. 146 ข้อมูล ประเภทการรายงาน
   รถสแปร์ 57 39.04%
   รถเสีย 32 21.92%
   รถเฉพาะกิจ (รถเหมา) 22 15.07%
   รถยืม/แปะป้าย 21 14.38%
   รถนอกเส้นทาง 10 6.85%
   รถเกิดอุบัติเหตุ 6 4.11%
   รถทางด่วนพิเศษ (เช้า / เย็น) 2 1.37%
  4. 146 ข้อมูล ประเภทรถ
   ขสมก. (ปอ.) 93 63.70%
   ขสมก. (ธรรมดา) 43 29.45%
   รถเอกชน-รถร่วม (ปอ.) 5 3.42%
   รถเอกชน-รถร่วม (ธรรมดา) 3 2.05%
   มินิบัส (ธรรมดา) 2 1.37%
  5. 146 ข้อมูล สายรถ
   60 14 9.59%
   543 10 6.85%
   137 9 6.16%
   522 7 4.79%
   22 7 4.79%
   138 6 4.11%
   36ก 6 4.11%
   145 5 3.42%
   205 5 3.42%
   2 4 2.74%
   71 3 2.05%
   73ก 3 2.05%
   140 3 2.05%
   180 3 2.05%
   514 3 2.05%
   95ก 3 2.05%
   36 2 1.37%
   26 2 1.37%
   168 2 1.37%
   82 2 1.37%
   141 2 1.37%
   117 2 1.37%
   96 2 1.37%
   142 2 1.37%
   191 2 1.37%
   93 2 1.37%
   536 2 1.37%
   R26E​ 2 1.37%
   24 1 0.68%
   515 1 0.68%
   23 1 0.68%
   40 1 0.68%
   14 1 0.68%
   3-21 1 0.68%
   508 1 0.68%
   195 1 0.68%
   101 1 0.68%
   4 1 0.68%
   511 1 0.68%
   37 1 0.68%
   13 1 0.68%
   34 1 0.68%
   1 1 0.68%
   92 1 0.68%
   39 1 0.68%
   206 1 0.68%
   510 1 0.68%
   46 1 0.68%
   501 1 0.68%
   538 1 0.68%
   156 1 0.68%
   60​ 1 0.68%
   166 1 0.68%
   45 1 0.68%
   134 1 0.68%
   129 1 0.68%
   54 1 0.68%
   20 1 0.68%
   76 1 0.68%
  6. 21 ข้อมูล ยืมจากสาย
   A2 7 33.33%
   178 4 19.05%
   59 3 14.29%
   26 2 9.52%
   140 2 9.52%
   115 1 4.76%
   71 1 4.76%
   A1 1 4.76%
  7. 146 ข้อมูล เลขข้างรถ
   4081 13 8.90%
   70492 10 6.85%
   70493 6 4.11%
   40543 5 3.42%
   70491 4 2.74%
   44202 4 2.74%
   44201 4 2.74%
   1-70364 4 2.74%
   40542 3 2.05%
   70490 3 2.05%
   45126 3 2.05%
   2-80156 2 1.37%
   1-70363 2 1.37%
   8-80009 2 1.37%
   2-80131 2 1.37%
   8-80486 2 1.37%
   40541 2 1.37%
   R26E​-1 2 1.37%
   4-4059 1 0.68%
   6-56089 1 0.68%
   14-27 1 0.68%
   8-80415 1 0.68%
   8-50231 1 0.68%
   2-80213 1 0.68%
   5-90078 1 0.68%
   8-80012 1 0.68%
   2-80225 1 0.68%
   8-67152 1 0.68%
   7-3079 1 0.68%
   7-3080 1 0.68%
   5-70097 1 0.68%
   71-84 1 0.68%
   3-40269 1 0.68%
   4-80246 1 0.68%
   5-70036 1 0.68%
   2-70190 1 0.68%
   5-90014 1 0.68%
   115-4 1 0.68%
   2-70203 1 0.68%
   2-72 1 0.68%
   3-40187 1 0.68%
   1-70259 1 0.68%
   1-70365 1 0.68%
   8-67092 1 0.68%
   5-90011 1 0.68%
   3-21-22 1 0.68%
   2-70171 1 0.68%
   1-90012 1 0.68%
   2-70192 1 0.68%
   5-90030 1 0.68%
   5-90034 1 0.68%
   1-50116 1 0.68%
   3-40263 1 0.68%
   8-80447 1 0.68%
   8-80383 1 0.68%
   8-80379 1 0.68%
   1-50300 1 0.68%
   1-44075 1 0.68%
   92-144 1 0.68%
   2-80499 1 0.68%
   3-10-24 1 0.68%
   8-67028 1 0.68%
   4-44010 1 0.68%
   2-44147 1 0.68%
   1-50303 1 0.68%
   2-70206 1 0.68%
   8-67024 1 0.68%
   538-3 1 0.68%
   8-80305 1 0.68%
   2-80243 1 0.68%
   3-45049 1 0.68%
   1-44116 1 0.68%
   5-40145 1 0.68%
   3-45036 1 0.68%
   8-67151 1 0.68%
   5-70049 1 0.68%
   5-70051 1 0.68%
   4-44166 1 0.68%
   1-70242 1 0.68%
   1-3020 1 0.68%
   4-45050 1 0.68%
   3-40351 1 0.68%
   1-70268 1 0.68%
   1-44028 1 0.68%
   1-45105 1 0.68%
   8-80331 1 0.68%
   2-80173 1 0.68%
   2-80085 1 0.68%
   4-80403 1 0.68%
   2-80178 1 0.68%
   2-70168 1 0.68%
  8. 146 ข้อมูล สถานที่พบเห็น
   สถานีกลางบางซื่อ​ 8 5.48%
   ป้ายซอยเปียร์นนท์ ฝั่งไปลำลูกกา คลอง 7 4 2.74%
   หน้าสน.พญาไท​ 2 1.37%
   ฝั่งตรงข้าม​บิ๊ก​ซีพระประแดง 2 1.37%
   ปากซ.รามคำแหง​ 87 ขากลับสวนสยาม 2 1.37%
   ป้ายรถเมล์​หน้าเซ็นทรัลลาดพร้าว 2 1.37%
   ด้านหน้าแกรนด์​พระราม​ 9​ ถ.พระราม​ 9​ ขาออก 2 1.37%
   แยกแฮปปี้แลนด์ ขากลับมีนบุรี 2 1.37%
   รพ.เด็ก ฝั่งไปอนุสาวรีย์ชัย 2 1.37%
   แยกลำสาลี​ ขาไปปากคลองตลาด 2 1.37%
   หน้าตลาดสัตว์​เลี้ยง​ อตก. 2 1.37%
   ปากซ.รามคำแหง​ 69 รถวนซ้าย​ 1 0.68%
   ตรงข้ามสนามกีฬา​การท่าเรือ​ ขากลับอู่คลองเตย​ 1 0.68%
   สะพานข้ามคลองพระโขนง​ ถ.สุขุมวิท​ขาออก 1 0.68%
   หน้าธ.กสิกรไทย​ สาขาหัวหมาก 1 0.68%
   ป้ายรถเมล์​แยกศุลกากร​ (ฝั่งถ.สุนทรโกษา)​ ขากลับเซ็นทรัลพระราม​ 3 1 0.68%
   ตรงข้าม​เดอะมอลล์​บางกะปิ​ รถวนขวา 1 0.68%
   ทางพิเศษ​เฉลิม​มหานคร​ ช่วงท่าเรือคลองเตย​ ขาไปม.ราม​ 2 1 0.68%
   แยกลำสาลี​ รถเสริมบางกะปิ 1 0.68%
   หน้าตลาดสำโรง​ ขาไปปากน้ำ 1 0.68%
   ป้ายรถเมล์​บางแก้ว​ ขาไปเซ็นทรัลพระราม​ 3 1 0.68%
   โลตัส ลำลูกกา คลอง 2 ฝั่งไปลำลูกกา คลอง 7 1 0.68%
   ป้ายโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ฝั่งไปอนุสาวรีย์ชัย 1 0.68%
   หน้าอาคารภคินท์​ ถ.รัชดาภิเษก​ขาออก 1 0.68%
   แยกกำแพงเพชร 1 0.68%
   ป้ายรถเมล์​แยกลำ​สาลี​ รถวนซ้าย 1 0.68%
   หน้าโรงเรียนวัดเทพ​ลีลา​ รถวนซ้าย 1 0.68%
   ฝั่งตรงข้าม​บิ๊ก​ซีพระประแดง​ ขากลับกรมศุลกากร​ 1 0.68%
   แยกสามย่าน​ ขาไปหัวลำโพง​ 1 0.68%
   หน้าอาคารศรีเฟื่องฟุ้ง​ ถ.พระราม​ที่​ 4​ ขาเข้า 1 0.68%
   หน้าปั๊ม​น้ำมันเชลล์​ ถ.ราชดำริ 1 0.68%
   ทางเบี่ยงซ้าย​ก่อนถึงแยกลำสาลี​ ถ.ศรีนครินทร์​ขาเข้า 1 0.68%
   ป้ายรถเมล์​ รร.พระหฤทัยคอนแวนต์​ ขาไปจุฬา​ 1 0.68%
   หน้าเดอะมอลล์​บางกะปิ​ 1 0.68%
   ถัดจากป้ายรถเมล์​ ​รร.พิบูลประชาสรรค์​ 1 0.68%
   ตรงข้าม รพ.ภูมิพล 1 0.68%
   แยกศรีอุดม ขาไปหมอชิต 2 1 0.68%
   ตลาดพระประแดง​ ขาไปหมอชิต​ 2 1 0.68%
   ตลาดปากน้ำ​ รถเสริมแฮปปี้​แลนด์​ 1 0.68%
   ซอยสุขุมวิท 23 ขากลับสำโรง 1 0.68%
   ตรงข้ามสถานทูต​อินโดนีเซีย​ ถ.เพชรบุรีขาออก 1 0.68%
   ท่ารถจุฬาฯ 1 0.68%
   ป้ายรถเมล์​แยกบ้านแขก​ ขาไปท่าน้ำภาษีเจริญ​ 1 0.68%
   จุดกลับรถช่วงซ.ลำลูกกา​ 69 ขาไปลำลูก​กา​คลอง​ 7 1 0.68%
   หน้าโชว์รูมโตโยต้า​ลาดพร้าว​ ขาไปหมอชิต 2 1 0.68%
   หน้าร้านข้าวต้มหอเจี๊ยะ​ ถ.สุขุมวิท​ 71​ ขาออก 1 0.68%
   หน้า​ 7-11 ลาดพร้าว​ 81 ถ.ลาดพร้าวขาออก 1 0.68%
   ป้ายรถเมล์​เคหะคลองจั่น​ (แฟลต​ 28)​ 1 0.68%
   สามแยกบางกะปิ​ ขาไปหมอชิต​ 2 1 0.68%
   ปากซอยเสรีไทย​ 3​ ขากลับสวนสยาม 1 0.68%
   ฝั่งตรงข้าม​ซอยกิ่งเพชร​ ถ.เพชรบุรีขาออก 1 0.68%
   แยกบางกะปิ​ รถเสริมบ่อนไก่ 1 0.68%
   เลยแยกลาซาล​ ขาไปท่าราชวรดิษฐ์​ 1 0.68%
   แยกรามคำแหง​ 26​ ขากลับสวนสยาม 1 0.68%
   ก่อนถึงแยกทองหล่อ​ รถเสริมบางนา 1 0.68%
   แยกบางกะปิ​ ขาไปปากคลอง​ตลาด​ 1 0.68%
   หน้ารร.นนทรีวิทยา​ ขากลับคลองเตย 1 0.68%
   หน้าตลาดรังสิต 1 0.68%
   แยกแฮปปี้แลนด์ ขากลับปากน้ำ 1 0.68%
   บิ๊กซีดาวคะนอง ขาไปอู่บรมราชชนนี 1 0.68%
   ทางพิเศษเฉลิมมหานคร ฝั่งไปอู่หมอชิต 2 1 0.68%
   ปากซ.ปรีดี​ พนมยงค์​ 23 ขากลับลำสาลี 1 0.68%
   ปากซ.รามคำแหง​ 54 1 0.68%
   แยกลำสาลี​ ขากลับสวนสยาม 1 0.68%
   ตรงข้ามโลตัสบางปะกอก ขาไปมหานาค 1 0.68%
   จุดกลับรถหน้าซ.รามคำแหง 52/2 รถเสริมอุรุพงษ์ 1 0.68%
   ฝั่งตรงข้าม​บิ๊ก​ซีพระประแดง​ ขาไปหมอชิต​ 2 1 0.68%
   แยกลำสาลี​ ขาไปสาธุประดิษฐ์​ 1 0.68%
   บริเวณ​ ซ.ลาดพร้าว​ 33​ ถ.ลาดพร้าวขาออก 1 0.68%
   ป้ายรุเมล์แยกคอกวีว ขากลับพระประแดง 1 0.68%
   ปาก ซ.รามคำแหง 54 รถเสริมคลองเตย 1 0.68%
   ด้านหน้าโรงควบคุมคุณภาพน้ำดินแดง 1 0.68%
   ปากทาง ซ.รามคำแหง 39 ขาไปอนุสาวรีย์ชัยฯ 1 0.68%
   เชิงสะพานด้านหน้าตลาด​ อตก.​ รถเสริมจตุจักร​ 1 0.68%
   ป้ายรถเมล์​ตรงข้ามศูนย์​หนังสือ​ ม.รามคำ​แห​ง​ ขาไปแฮปปี้แลนด์​ 1 0.68%
   ถัดจาก ซ.ลาดพร้าว 88 ถ.ประดิษฐ์มนูธรรมขาเข้า 1 0.68%
   ปากทางลำลูกกา ฝั่งกลับรังสิต 1 0.68%
   ตรงข้ามป้ายตลาดน้ำนครรังสิต 1 0.68%
   ป้ายรถเมล์​ ซ.รามคำแหง​ 30 1 0.68%
   ป้ายรถเมล์​ปาก​ ซ.สุขุมวิท​ 5 ถ.สุขุมวิท​ขาออก 1 0.68%
   แยกวิภาวดี​ ถ.ดินแดงขาเข้า 1 0.68%
   ป้ายรถเมล์ ซ.ไผ่สิงห์โต ถ.พระรามที่ 4 ขาออก 1 0.68%
   ตรงข้าม ซ.อรรถกวี ขาไปสาธุประดิษฐ์ 1 0.68%
   แยกมไหสวรรย์​ ขากลับคลองเตย 1 0.68%
   ท่ารถปากคลองตลาด​ 1 0.68%
   บนสะพานข้ามแยกลำสาลี​ ถ.รามคำ​แห​งขาเข้า 1 0.68%
   แยกประตูน้ำ​ มุ่งหน้าสามเหลี่ยมดินแดง 1 0.68%
   ธัญบุรี คลอง 4 1 0.68%
   ตรงข้ามตลาดพงษ์​พระราม​ 1 0.68%
   ถ.เทียมร่วมมิตร 1 0.68%
   หน้า​ สน.หัวหมาก 1 0.68%
   แยกพระราม 9 มุ่งหน้าดินแดง 1 0.68%
   ตรงข้ามศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ขาไปหมอชิต 2 1 0.68%
   ปาก ซ.รามคำแหง 8 ขาไปสาธุประดิษฐ์ 1 0.68%
   ธัญบุรี คลอง 3 ฝั่งกลับ มทร.ธัญบุรี 1 0.68%
   ป้ายรถเมล์​ ซ.รามคำแหง​ 42​ ขาไปอนุสาวรีย์​ชัย​ฯ​ 1 0.68%
   ด้านหน้าการกีฬาแห่งประเทศไทย​ ถ.รามคำแหงขาเข้า 1 0.68%
   ด้านหน้าสวนพรรณภิรมย์​ ถ.พระราม​ 9​ ขาเข้า 1 0.68%
   ม.กรุงเทพ 1 0.68%
   แยก​ อ.ต.ก. 1 0.68%
   ป้ายรถเมล์​สามแยกพระประแดง​ ขากลับพระสมุทรเจดีย์​ 1 0.68%
   แยกบางกะปิ​ รถวนขวา 1 0.68%
   ปาก​ ซ.บ้านกล้วยใต้ 1 0.68%
   ก่อนถึง​ MRT​ ศูนย์​วัฒนธรรม​ 1 0.68%
   ตรงข้าม​ตลาดสัตว์​เลี้ยง​ อตก.​ 1 0.68%
   ทางพิเศษ​เฉลิม​มหานคร​ ช่วง​สาธุ​ประดิษฐ์​ 1 0.68%
   เดอะมอลล์​รามคำแหง​ ขากลับสวนสยาม 1 0.68%
   ถัดจาก​ ซ.สุขสวัสดิ์​ 30​ ขาไปอู่แสมดำ 1 0.68%
   สวนสยาม 1 0.68%
   ตลาดยิ่งเจริญ ฝั่งกลับรังสิต 1 0.68%
   BTS​ หมอชิต​ ถ.พหลโยธิน​ขาออก 1 0.68%
   ตรงข้ามตลาดคลองเตย​ 1 0.68%
   หน้าโชว์​รูมฮอนด้าหัวหมาก 1 0.68%
   ท่ารถตลาดคลองเตย​ ชาไปเดอะมอลล์​ท่าพระ 1 0.68%
   ป้ายตรงข้ามตลาดเอี่ยมสมบัติ ขาไปเมกาบางนา 1 0.68%
   เมเจอร์รังสิต ฝั่งไป BTS แยก คปอ. 1 0.68%
   ตลาดรังสิต ฝั่งกลับรังสิต 1 0.68%
   อนุสาวรีย์​ชัย​ฯ​ (เกาะดินแดง)​ รถเสริมบางกะปิ 1 0.68%
   สถานีรถไฟรังสิต 1 0.68%
   ตลาดสดปากทางลำลูกกา ฝั่งกลับบางเขน 1 0.68%
   หน้า​ รร.บ้านบางกะปิ 1 0.68%
   ถ.พหลโยธิน​ขาเข้า​ ช่วงใต้ทางด่วนอนุสาวรีย์​ชัย​ฯ​ 1 0.68%
   ตรงข้ามวัดราชสิงขร​ ขากลับถนนตก 1 0.68%
   เชิงสะพานข้ามแยกลำสาลี​ ถ.รามคำ​แห​งขาเข้า 1 0.68%
   ก่อนถึง​ ซ.รามคำแหง​ 55 1 0.68%
   ตลาดรังสิต​ ขากลับอู่รังสิต 1 0.68%
   ตรงข้าม​เดอะมอลล์​บางกะปิ​ ขากลับมีนบุรี 1 0.68%
  9. 12 ข้อมูล โดยสารเอง
   โดยสารเอง 12 100%