ดูข้อมูลทั้งหมด
ดูตารางข้อมูล
 1. Hide Pie Charts รายงานเหตุการณ์ (พฤษภาคม 2557)

  1. 103 ข้อมูล วันที่พบเห็น
   15 05 2557 9 8.74%
   12 05 2557 8 7.77%
   03 05 2557 8 7.77%
   16 05 2557 6 5.83%
   14 05 2557 6 5.83%
   20 05 2557 5 4.85%
   27 05 2557 5 4.85%
   26 05 2557 5 4.85%
   23 05 2557 5 4.85%
   13 05 2557 4 3.88%
   05 05 2557 4 3.88%
   10 05 2557 4 3.88%
   21 05 2557 4 3.88%
   29 05 2557 3 2.91%
   09 05 2557 3 2.91%
   07 05 2557 3 2.91%
   02 05 2557 3 2.91%
   30 05 2557 3 2.91%
   04 05 2557 2 1.94%
   22 05 2557 2 1.94%
   18 05 2557 2 1.94%
   01 05 2557 2 1.94%
   02 04 2557 1 0.97%
   17 05 2557 1 0.97%
   28 05 2557 1 0.97%
   24 05 2557 1 0.97%
   19 05 2557 1 0.97%
   16 04 2557 1 0.97%
   06 05 2557 1 0.97%
  2. 103 ข้อมูล เวลาที่พบเห็น
   0035 3 2.91%
   1320 3 2.91%
   2000 3 2.91%
   1000 3 2.91%
   1400 3 2.91%
   1500 3 2.91%
   1310 2 1.94%
   1730 2 1.94%
   1015 2 1.94%
   2100 2 1.94%
   1210 2 1.94%
   1044 2 1.94%
   1030 2 1.94%
   1600 2 1.94%
   0650 2 1.94%
   1530 2 1.94%
   1215 2 1.94%
   1900 2 1.94%
   1200 2 1.94%
   1630 2 1.94%
   1301 1 0.97%
   1805 1 0.97%
   1756 1 0.97%
   1319 1 0.97%
   1535 1 0.97%
   1207 1 0.97%
   0810 1 0.97%
   1035 1 0.97%
   1750 1 0.97%
   2130 1 0.97%
   1040 1 0.97%
   1525 1 0.97%
   1220 1 0.97%
   0820 1 0.97%
   2157 1 0.97%
   2202 1 0.97%
   0048 1 0.97%
   1349 1 0.97%
   1130 1 0.97%
   1133 1 0.97%
   1340 1 0.97%
   1440 1 0.97%
   1948 1 0.97%
   2155 1 0.97%
   2120 1 0.97%
   1845 1 0.97%
   1325 1 0.97%
   1700 1 0.97%
   0735 1 0.97%
   0550 1 0.97%
   1443 1 0.97%
   1110 1 0.97%
   0815 1 0.97%
   1520 1 0.97%
   0844 1 0.97%
   1710 1 0.97%
   0830 1 0.97%
   0730 1 0.97%
   1430 1 0.97%
   1800 1 0.97%
   1237 1 0.97%
   1045 1 0.97%
   1300 1 0.97%
   0610 1 0.97%
   0948 1 0.97%
   0930 1 0.97%
   1020 1 0.97%
   0920 1 0.97%
   0434 1 0.97%
   0615 1 0.97%
   1140 1 0.97%
   1638 1 0.97%
   1910 1 0.97%
   0935 1 0.97%
   1410 1 0.97%
   0940 1 0.97%
   1350 1 0.97%
  3. 103 ข้อมูล ประเภทการรายงาน
   รถสแปร์ 37 35.92%
   รถเสีย 36 34.95%
   รถยืม/แปะป้าย 17 16.50%
   รถกะสว่าง 4 3.88%
   รถเฉพาะกิจ (รถเหมา) 4 3.88%
   รถทางด่วนพิเศษ (เช้า / เย็น) 2 1.94%
   รถเกิดอุบัติเหตุ 2 1.94%
   รถนอกเส้นทาง 2 1.94%
  4. 103 ข้อมูล ประเภทรถ
   ขสมก. (ธรรมดา) 51 49.51%
   ขสมก. (ปอ.) 48 46.60%
   รถร่วม (ปอ.) 2 1.94%
   รถร่วม (ธรรมดา) 1 0.97%
   มินิบัส (ปอ.) 1 0.97%
  5. 103 ข้อมูล สายรถ
   59 5 4.85%
   517 5 4.85%
   84 5 4.85%
   62 5 4.85%
   26 4 3.88%
   49 4 3.88%
   34 3 2.91%
   101 3 2.91%
   511 3 2.91%
   503 3 2.91%
   68 3 2.91%
   204 3 2.91%
   39 2 1.94%
   53 2 1.94%
   80 2 1.94%
   60 2 1.94%
   203 2 1.94%
   96 2 1.94%
   156 2 1.94%
   71 2 1.94%
   2 2 1.94%
   206 2 1.94%
   145 2 1.94%
   7 1 0.97%
   11 1 0.97%
   79 1 0.97%
   157 1 0.97%
   95 1 0.97%
   509 1 0.97%
   205 1 0.97%
   522 1 0.97%
   140 1 0.97%
   142 1 0.97%
   23 1 0.97%
   29 1 0.97%
   25 1 0.97%
   166 1 0.97%
   515 1 0.97%
   36 1 0.97%
   4 1 0.97%
   18 1 0.97%
   21 1 0.97%
   95ก 1 0.97%
   510 1 0.97%
   7ก 1 0.97%
   80ก 1 0.97%
   54 1 0.97%
   114 1 0.97%
   77 1 0.97%
   66 1 0.97%
   93 1 0.97%
   91 1 0.97%
   141 1 0.97%
   46 1 0.97%
   72 1 0.97%
   36ก 1 0.97%
   507 1 0.97%
   28 1 0.97%
  6. 16 ข้อมูล ยืมจากสาย
   16 5 31.25%
   71 2 12.50%
   509 2 12.50%
   520 1 6.25%
   23 1 6.25%
   54 1 6.25%
   72 1 6.25%
   543 1 6.25%
   60 1 6.25%
   32 1 6.25%
  7. 103 ข้อมูล เลขข้างรถ
   55201 8 7.77%
   50541 6 5.83%
   4081 6 5.83%
   50542 5 4.85%
   40543 5 4.85%
   8-55148 4 3.88%
   45126 3 2.91%
   40541 3 2.91%
   6-50090 1 0.97%
   2-80068 1 0.97%
   2-80103 1 0.97%
   2-80053 1 0.97%
   44201 1 0.97%
   1-50037 1 0.97%
   157-36 1 0.97%
   28-6 1 0.97%
   5-90048 1 0.97%
   3-44021 1 0.97%
   1-45104 1 0.97%
   1-67041 1 0.97%
   4-4051 1 0.97%
   2-80100 1 0.97%
   2-44088 1 0.97%
   2-80160 1 0.97%
   8-80294 1 0.97%
   1-40093 1 0.97%
   2-80056 1 0.97%
   1-67050 1 0.97%
   1-67030 1 0.97%
   1-55021 1 0.97%
   1-50292 1 0.97%
   1-40078 1 0.97%
   8-55167 1 0.97%
   5-90033 1 0.97%
   7-50222 1 0.97%
   8-50231 1 0.97%
   3-40086 1 0.97%
   3-44035 1 0.97%
   8-56006 1 0.97%
   6-50134 1 0.97%
   3-40231 1 0.97%
   8-80418 1 0.97%
   3-66051 1 0.97%
   3-66059 1 0.97%
   8-55144 1 0.97%
   8-80287 1 0.97%
   507-11 1 0.97%
   46-11 1 0.97%
   8-80435 1 0.97%
   1-55183 1 0.97%
   3-40229 1 0.97%
   2-80046 1 0.97%
   2-80084 1 0.97%
   2-80105 1 0.97%
   7-50186 1 0.97%
   6-50123 1 0.97%
   6-55095 1 0.97%
   1-67033 1 0.97%
   3-66068 1 0.97%
   2-66090 1 0.97%
   2-80193 1 0.97%
   2-80076 1 0.97%
   2-80142 1 0.97%
   6-55053 1 0.97%
   2-80090 1 0.97%
   6-50157 1 0.97%
   5-6863 1 0.97%
   2-45110 1 0.97%
   1-44161 1 0.97%
   2-44107 1 0.97%
   8-55065 1 0.97%
  8. 103 ข้อมูล สถานที่พบเห็น
   แยกวงศ์สว่าง 3 2.91%
   หัวลำโพง 3 2.91%
   อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ 2 1.94%
   อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ (ฝั่ง รพ.พระมงกุฎ) 2 1.94%
   ปทุมวันรีสอร์ท 2 1.94%
   ดาวคะนอง มุ่งหน้าบางปะแก้ว 2 1.94%
   อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ (ฝั่ง รพ.ราชวิถี) 2 1.94%
   ถ.เพชรเกษม ขาออก (ตรงข้าม รพ.เกษมราษฎร์ บางแค) 2 1.94%
   อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ มุ่งหน้าหัวลำโพง 2 1.94%
   สำโรง 2 1.94%
   เดอะมอลล์บางเเค 2 1.94%
   ถ.เพชรเกษม ขาออก (แยกพุทธมณฑลสาย 1) 1 0.97%
   แยกราชเทวี ไปสนามหลวง 1 0.97%
   โรบินสันลาดหญ้า มุ่งหน้าคลองสาน 1 0.97%
   บางยี่เรือ ตรงสะพานลอย 1 0.97%
   แยกวงศ์สว่าง เลี้ยวขวาไปติวานนท์ 1 0.97%
   หน้า หมู่บ้านเสรี ขาไป มาบุญครอง 1 0.97%
   แยกประชานุกูลมุ่งหน้าไปแยกวงศ์สว่าง 1 0.97%
   โลตัสพัฒนาการ 1 0.97%
   ท่าปล่อยรถสนามหลวง 1 0.97%
   แยกวุฒกาศ มุ่งหน้าตลาดพลู 1 0.97%
   กองสลาก ขาไปสนามหลวง 1 0.97%
   กองสลาก ขาไปราชประสงค์ 1 0.97%
   ตลาดเทิดไท 1 0.97%
   ตลาดเทเวศร์ ขาไปสนามหลวง 1 0.97%
   ถ.พระราม 2 ขาออก (หมวดการทางบางขุนเทียน) 1 0.97%
   ถ.ประดิษฐมนูธรรม ขากลับไป อู่บางเขน 1 0.97%
   จอดเสียบริเวณก่อนถึงฟาร์มโชคชัย มุ่งหน้าอนุสาวรีย์ชัย 1 0.97%
   เซ็นทรัลพระราม3 1 0.97%
   ถนนรามอินทราขาเข้า เลยซอยรามอินทรา 50 1 0.97%
   ตรงข้ามแฟชั่นไอส์แลนด์ 1 0.97%
   อนุสาวรีย์ชัยฯ 1 0.97%
   นิคมรถไฟ กม.11 1 0.97%
   ศูนย์เยาวชนเทเวศร์ 1 0.97%
   กม.9 1 0.97%
   บางเขน 1 0.97%
   อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ มุ่งหน้าสนามหลวง 1 0.97%
   สามย่าน มุ่งหน้าปากน้ำ 1 0.97%
   ปตท วิภาวดี มุ่งหาไปรัชวิภา 1 0.97%
   ถ.พระราม 3 (ตรงข้ามวัดดอกไม้) มุ่งหน้าท่าพระ 1 0.97%
   สามแยก ลาดกระบัง-ร่มเกล้า ขาไปตลาดเทิดไท 1 0.97%
   ดาวคะนอง ขากลับแสมดำ 1 0.97%
   Central Embassy 1 0.97%
   MBK 1 0.97%
   ประตูน้ำ มุ่งหน้าอนุสาวรีย์ชัยฯ 1 0.97%
   อ่อนนุช 65 มุ่งหน้าหมอชิต 2 1 0.97%
   หน้าหมู่บ้านเสรี ขาไปหมอชิต2 1 0.97%
   จอดเสียหน้าปากซอยรามอินทรา74 มุ่งหน้าแฟชั่นไอส์แลนด์ 1 0.97%
   ตลาดกรุงธน ไปสายใต้ใหม่ 1 0.97%
   แยกพระโขนง 1 0.97%
   สุขุมวิท ซ.7 1 0.97%
   ถ.เพลินจิต ขาออก (BTS ชิดลม) 1 0.97%
   ถ.เพชรเกษม ขาออก (รร.อำนวยศิลป์ธนบุรี) 1 0.97%
   อนุสาวรีย์ชัยฯ เกาะพหลฯ 1 0.97%
   หน้า ตลาดปั้นทอง (กม.4) มุ่งหน้าไปมีนบุรี 1 0.97%
   ปากน้ำมุ่งหน้าหมอชิต2 1 0.97%
   สี่แยกเทพารักษ์ มุ่งหน้า หมอชิต2 1 0.97%
   ประชาสงเคราะห์ 6 1 0.97%
   แยกกล้วยน้ำไท 1 0.97%
   ถ.ติวานนท์ ขาไป ปักป้ายเสริมวชิระด้วย 1 0.97%
   ถ.เพชรเกษม ขาเข้า (รพ.เกษมราษฎร์ บางแค) 1 0.97%
   ถ.ประเสริฐมนูกิจขาเข้า (ทางกลับรถ) มุ่งหน้าสวนสยาม 1 0.97%
   อู่บางเขน 1 0.97%
   ถ.สุขุมวิท 1 0.97%
   ถ.พัฒนาการ ขาออก 1 0.97%
   ถ.สุขุมวิท ขาเข้า (แยกสุขุมวิท 62) 1 0.97%
   ปากซอยสุขุมวิท 67 1 0.97%
   ถ.พระราม 9 ขาเข้า (หน้าโรงแรมแม็ค) 1 0.97%
   เซ็นทรัลลาดพร้าว มุ่งหน้ารังสิต 1 0.97%
   อู่บางเขน มุ่งหน้าสวนจตุจักร 1 0.97%
   แยกราชเทวี ขาไปสายใต้ใหม่ 1 0.97%
   บริษัทไทยรุ่ง มุ่งหน้าสนามหลวง 1 0.97%
   ม.ธรรมศาสตร์ ขาไปสนามหลวง 1 0.97%
   สนามหลวง มุ่งหน้าท่าอิฐ 1 0.97%
   กรมศุลกากร ขาไปท่าเรือคลองเตย 1 0.97%
   สะพานควาย มุ่งหน้ารังสิต 1 0.97%
   สี่แยกเกษตร-นวมินทร์ ขาไป มุ่งหน้าบางกะปิ 1 0.97%
   ถ.เพชรเกษม ขาเข้า (ตรงข้าม สนง.เขตหนองแขม) 1 0.97%
   ถ.เพชรเกษม ขาออก (ท่ารถอ้อมใหญ่) 1 0.97%
   ถนนนวมินทร์ขาออก หน้าโรงเรียนบ้านบางกะปิ 1 0.97%
   ถ.พุทธมณฑลสาย 2 (แยกวัดบุณย์) มุ่งหน้าอู่สาย 2 1 0.97%
   ถ.พหลโยธิน ขาออก (ปากซอยลือชา) 1 0.97%
   ถนนศรีบูรพาขาออก หน้าแฟลต 5 เคหะคลองจั่น 1 0.97%
   อู่บางเขน มุ่งหน้าแยกลำลูกกา 1 0.97%
   หน้า ตลาดปั้นทอง (กม.4) มุ่งหน้าไปบางกะปิ 1 0.97%
   นั่งจากอนุสาวรีย์ชัยฯ ลงรามอินทรา กม.7 1 0.97%
   อนุสาวรีย์ชัยฯ เที่ยวไปหมอชิต 2 1 0.97%
   หน้าตลาดรังสิตมุ่งหน้าเข้าอู่ 1 0.97%
   บริเวณหน้าแม็คโครรังสิต 1 0.97%
   ถนนกรุงเทพกรีฑา 1 0.97%
  9. 10 ข้อมูล โดยสารเอง
   โดยสารเอง 10 100%