ดูข้อมูลทั้งหมด
ดูตารางข้อมูล
 1. Hide Pie Charts รายงานเหตุการณ์ (มิถุนายน 2557)

  1. 127 ข้อมูล วันที่พบเห็น
   17 06 2557 13 10.24%
   28 06 2557 12 9.45%
   03 06 2557 11 8.66%
   06 06 2557 7 5.51%
   30 06 2557 6 4.72%
   10 06 2557 6 4.72%
   13 06 2557 5 3.94%
   21 06 2557 5 3.94%
   19 06 2557 4 3.15%
   15 06 2557 4 3.15%
   16 06 2557 4 3.15%
   18 06 2557 4 3.15%
   23 06 2557 4 3.15%
   27 06 2557 4 3.15%
   29 06 2557 4 3.15%
   02 06 2557 3 2.36%
   01 06 2557 3 2.36%
   12 06 2557 3 2.36%
   26 06 2557 3 2.36%
   22 06 2557 2 1.57%
   07 06 2557 2 1.57%
   24 06 2557 2 1.57%
   26 07 2557 2 1.57%
   25 07 2557 2 1.57%
   11 06 2557 2 1.57%
   20 06 2557 2 1.57%
   18 12 2557 1 0.79%
   04 06 2557 1 0.79%
   05 06 2557 1 0.79%
   08 06 2557 1 0.79%
   25 06 2557 1 0.79%
   21 07 2557 1 0.79%
   09 06 2557 1 0.79%
   16 05 2557 1 0.79%
  2. 127 ข้อมูล เวลาที่พบเห็น
   0700 6 4.72%
   1600 4 3.15%
   0900 3 2.36%
   1207 3 2.36%
   1700 3 2.36%
   2300 3 2.36%
   2240 2 1.57%
   1830 2 1.57%
   0840 2 1.57%
   1100 2 1.57%
   2215 2 1.57%
   1730 2 1.57%
   2230 2 1.57%
   1800 2 1.57%
   1530 2 1.57%
   1653 1 0.79%
   1505 1 0.79%
   1915 1 0.79%
   1945 1 0.79%
   1500 1 0.79%
   1630 1 0.79%
   2205 1 0.79%
   1920 1 0.79%
   2312 1 0.79%
   0837 1 0.79%
   1126 1 0.79%
   0850 1 0.79%
   0945 1 0.79%
   1000 1 0.79%
   0713 1 0.79%
   1048 1 0.79%
   1312 1 0.79%
   09.0 1 0.79%
   2016 1 0.79%
   1519 1 0.79%
   2140 1 0.79%
   0930 1 0.79%
   1200 1 0.79%
   2310 1 0.79%
   0720 1 0.79%
   1605 1 0.79%
   2020 1 0.79%
   1710 1 0.79%
   1822 1 0.79%
   1831 1 0.79%
   1810 1 0.79%
   1625 1 0.79%
   1743 1 0.79%
   1345 1 0.79%
   1415 1 0.79%
   1551 1 0.79%
   1130 1 0.79%
   0650 1 0.79%
   1756 1 0.79%
   0600 1 0.79%
   1007 1 0.79%
   1809 1 0.79%
   1755 1 0.79%
   1545 1 0.79%
   1645 1 0.79%
   0810 1 0.79%
   2245 1 0.79%
   1205 1 0.79%
   1555 1 0.79%
   1040 1 0.79%
   0750 1 0.79%
   1230 1 0.79%
   2130 1 0.79%
   1333 1 0.79%
   1246 1 0.79%
   1411 1 0.79%
   1430 1 0.79%
   1328 1 0.79%
   1734 1 0.79%
   1150 1 0.79%
   1829 1 0.79%
   1735 1 0.79%
   1840 1 0.79%
   2320 1 0.79%
   1905 1 0.79%
   1900 1 0.79%
   1903 1 0.79%
   1713 1 0.79%
   0715 1 0.79%
   1404 1 0.79%
   1400 1 0.79%
   2220 1 0.79%
   1621 1 0.79%
   0705 1 0.79%
   0730 1 0.79%
   1245 1 0.79%
   0000 1 0.79%
   2000 1 0.79%
   1610 1 0.79%
   2135 1 0.79%
   2200 1 0.79%
   1720 1 0.79%
   1740 1 0.79%
   0003 1 0.79%
   0019 1 0.79%
   1330 1 0.79%
   1018 1 0.79%
  3. 127 ข้อมูล ประเภทการรายงาน
   รถสแปร์ 37 29.13%
   รถเสีย 31 24.41%
   รถยืม/แปะป้าย 22 17.32%
   รถเฉพาะกิจ (รถเหมา) 16 12.60%
   รถเที่ยวสุดท้าย 11 8.66%
   รถกะสว่าง 9 7.09%
   รถทางด่วนพิเศษ (เช้า / เย็น) 4 3.15%
   รถนอกเส้นทาง 2 1.57%
   รถไหว้พระ 9 วัด 1 0.79%
  4. 127 ข้อมูล ประเภทรถ
   ขสมก. (ธรรมดา) 69 54.33%
   ขสมก. (ปอ.) 54 42.52%
   มินิบัส (ปอ.) 2 1.57%
   รถร่วม (ธรรมดา) 1 0.79%
   รถร่วม (ปอ.) 1 0.79%
  5. 127 ข้อมูล สายรถ
   26 7 5.51%
   63 5 3.94%
   77 5 3.94%
   205 4 3.15%
   75 4 3.15%
   79 4 3.15%
   71 4 3.15%
   60 4 3.15%
   54 4 3.15%
   515 4 3.15%
   34 4 3.15%
   82 4 3.15%
   84 3 2.36%
   53 3 2.36%
   76 3 2.36%
   137 3 2.36%
   514 3 2.36%
   18 3 2.36%
   145 3 2.36%
   80 3 2.36%
   7ก 3 2.36%
   203 2 1.57%
   536 2 1.57%
   517 2 1.57%
   72 2 1.57%
   519 2 1.57%
   505 2 1.57%
   59 2 1.57%
   510 2 1.57%
   156 2 1.57%
   525 2 1.57%
   556 2 1.57%
   49 1 0.79%
   3 1 0.79%
   68 1 0.79%
   543ก 1 0.79%
   206 1 0.79%
   70 1 0.79%
   101 1 0.79%
   516 1 0.79%
   511 1 0.79%
   520 1 0.79%
   56 1 0.79%
   554 1 0.79%
   66 1 0.79%
   503 1 0.79%
   2 1 0.79%
   93 1 0.79%
   166 1 0.79%
   9 1 0.79%
   67 1 0.79%
   84ก 1 0.79%
   95 1 0.79%
   65 1 0.79%
   97 1 0.79%
   107 1 0.79%
   111 1 0.79%
  6. 24 ข้อมูล ยืมจากสาย
   556 3 12.50%
   751 2 8.33%
   50 2 8.33%
   114 2 8.33%
   91 2 8.33%
   140 1 4.17%
   179 1 4.17%
   509 1 4.17%
   12 1 4.17%
   102 1 4.17%
   24 1 4.17%
   1 1 4.17%
   206 1 4.17%
   84 1 4.17%
   543 1 4.17%
   180 1 4.17%
   8-50206 1 4.17%
   72 1 4.17%
  7. 127 ข้อมูล เลขข้างรถ
   50542 7 5.51%
   55201 7 5.51%
   40543 5 3.94%
   50541 5 3.94%
   40541 3 2.36%
   6-55186 3 2.36%
   2-40096 3 2.36%
   44202 3 2.36%
   4081 3 2.36%
   7-50183 2 1.57%
   7-55074 2 1.57%
   2-40099 1 0.79%
   1-50054 1 0.79%
   4-40256 1 0.79%
   2-80115 1 0.79%
   8-80331 1 0.79%
   4-80336 1 0.79%
   4-80309 1 0.79%
   5-90015 1 0.79%
   5-90057 1 0.79%
   1-50013 1 0.79%
   4-4051 1 0.79%
   6-50130 1 0.79%
   5-40391 1 0.79%
   8-50225 1 0.79%
   5-90056 1 0.79%
   2-66494 1 0.79%
   7-55089 1 0.79%
   7-50387 1 0.79%
   2-40001 1 0.79%
   7-55175 1 0.79%
   4-40529 1 0.79%
   5-40002 1 0.79%
   1-67030 1 0.79%
   56-39 1 0.79%
   1-40082 1 0.79%
   1-40085 1 0.79%
   3-45056 1 0.79%
   2-45109 1 0.79%
   7-3092 1 0.79%
   4-4034 1 0.79%
   3-44055 1 0.79%
   1-40093 1 0.79%
   1-40091 1 0.79%
   8-50206 1 0.79%
   2-40095 1 0.79%
   3-44025 1 0.79%
   8-80348 1 0.79%
   6-55158 1 0.79%
   7-56004 1 0.79%
   1-45099 1 0.79%
   1-45057 1 0.79%
   45126 1 0.79%
   3-66319 1 0.79%
   8-80495 1 0.79%
   2-80097 1 0.79%
   1-3094 1 0.79%
   6-55188 1 0.79%
   6-56063 1 0.79%
   6-56102 1 0.79%
   1-2006 1 0.79%
   3-40222 1 0.79%
   2-80218 1 0.79%
   6-56082 1 0.79%
   3-66308 1 0.79%
   4-4055 1 0.79%
   4-4041 1 0.79%
   2-80106 1 0.79%
   18-1 1 0.79%
   6-56122 1 0.79%
   8-80444 1 0.79%
   3-44021 1 0.79%
   2-66144 1 0.79%
   2-80216 1 0.79%
   7-50356 1 0.79%
   2-80093 1 0.79%
   2-80084 1 0.79%
   2-80125 1 0.79%
   2-66229 1 0.79%
   6-50099 1 0.79%
   4-40516 1 0.79%
   8-50306 1 0.79%
   1-45126 1 0.79%
   4-40523 1 0.79%
   2-80057 1 0.79%
   2-80103 1 0.79%
   2-44079 1 0.79%
   2-40037 1 0.79%
   19 1 0.79%
   6-56100 1 0.79%
   5-40541 1 0.79%
   9-05 1 0.79%
   5-40417 1 0.79%
   3-44019 1 0.79%
   8-50313 1 0.79%
  8. 127 ข้อมูล สถานที่พบเห็น
   สนามหลวง 7 5.51%
   ถ.เพชรเกษม ขาออก (ตรงข้ามศูนย์ฯ 40) 4 3.15%
   โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 4 3.15%
   หน้าร.ร.เตรียมอุดมศึกษา 3 2.36%
   อนุสาวรีย์ชัยฯ 3 2.36%
   บางรัก 3 2.36%
   แยกศรีย่าน มุ่งหน้าไปเกียกาย 2 1.57%
   ดาวคะนอง มุ่งหน้าบางปะแก้ว 2 1.57%
   บรมราชชนนี70 ไปอนุสาวรีย์ชัย 2 1.57%
   นั่งจากมีนบุรี ลงรามอินทรา กม.4 2 1.57%
   ขากลับจากอนุสาวรีย์ชัย 1 0.79%
   นั่งจากอนุสาวรีย์ชัยฯ ลงรามอินทรา กม.4 1 0.79%
   รัชโยธิน เที่ยวกลับบางเขน 1 0.79%
   ประตูน้ำ เที่ยวกลับท่าเรือคลองเตย 1 0.79%
   แยกอรุณอัมรินทร์ เที่ยวไปสนามหลวง 1 0.79%
   นั่งจาก รพ.นพรัตน์ ลงปากซอยมัยลาภ 1 0.79%
   รามอินทรา กม.5 เที่ยวไปบางกะปิ 1 0.79%
   แยกประชานุกูล มุ่งหน้าวัดเสมียน 1 0.79%
   เดอะมอลล์บางกะปิ มุ่งหน้าปากน้ำ 1 0.79%
   จอดเสียตรงข้ามซอยกำมะหยี่ 1 0.79%
   แยกลำสาลี (วนขวา) 1 0.79%
   หน้าสมาคมตระกูลลิ้ม ถ.เจริญนคร มุ่งหน้าคลองสาน 1 0.79%
   ตลาดเทเวศร์ 1 0.79%
   ท่ารถสาย 111 เจริญนคร มุ่งหน้าคลองสาน 1 0.79%
   ป้ายรถเมล์น้อมจิตต์ มุ่งหน้าม.ราม 1 0.79%
   ดาวคะนอง มุ่งหน้าบุคคโล 1 0.79%
   ตรงข้ามเดอะมอลล์ท่าพระ 1 0.79%
   ท่าปล่อยรถปากคลองตลาด 1 0.79%
   เซ็นทรัลปิ่นเกล้า 1 0.79%
   ท่าปล่อยรถเทเวศร์ 1 0.79%
   สถานีรถไฟฟ้าวงเวียนใหญ่ มุ่งหน้าสีลม 1 0.79%
   แยกมัฆวาน 1 0.79%
   บางปะแก้ว มุ่งหน้าดาวคะนอง 1 0.79%
   สถานีรถไฟฟ้าบางหว้ามุ่งหน้าบางเเค 1 0.79%
   วัดหนัง บางขุนเทียน 1 0.79%
   ท่ารถสะพานพระราม 4 1 0.79%
   แยกบ้านแขก เที่ยวไปพาหุรัด 1 0.79%
   อนุสาวรีย์ชัยฯ ขากลับท่าน้ำนนท์ฯ 1 0.79%
   หน้าหมู่บ้านธารารมณ์ มุ่งหน้าสีลม 1 0.79%
   นั่งเองจากปิ่นเกล้า ลงรัตนาธิเบศร์ 1 0.79%
   ปิ่นเกล้า ฝั่งไปสายใต้ใหม่ 1 0.79%
   ตรงข้ามบิ๊กซี รามอินทรา 1 0.79%
   ถ.พรานนก (ไปรษณีย์บางกอกน้อย) 1 0.79%
   นั่งจาก BTS หมอชิต ลงรามอินทรา กม.4 1 0.79%
   รัชโยธิน เที่ยวไปอนุสาวรีย์ชัยฯ 1 0.79%
   ถนนลาดพร้าวขาออก เลยซอยลาดพร้าว 101 1 0.79%
   โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ฝั่งสวนลุมพินี มุ่งหน้าแสมดำ 1 0.79%
   ปากคลองตลาด 1 0.79%
   อู่ใต้ทางด่วนสาธุประดิษฐ์ 1 0.79%
   หน้าม.กรุงเทพมุ่งหน้าธรรมศาสตร์ 1 0.79%
   ถนนรามคำแหง หน้าม.รามคำแหง 1 0.79%
   โมเดิร์นฟอร์ม 1 0.79%
   สะพานควาย 1 0.79%
   สะพานควาย มุ่งหน้านครอินทร์ 1 0.79%
   บิ๊กซีดาวคะนอง มุ่งหน้าอู่ธารทิพย์ 1 0.79%
   ถนนนวมินทร์ขาออก ก่อนถึงสหฟาร์ม 1 0.79%
   พันธุ์ทิพย์งามวงศ์วาน มุ่งหน้า ไปแยกเเคราย 1 0.79%
   รพ.นพรัตน์ มุ่งหน้า แฟชั่นไอซ์แลนด์ 1 0.79%
   เซ็นทรัลเวิร์ค ขาไปหมอชิตใหม่ 1 0.79%
   แยกลำสาลี 1 0.79%
   กิ่งเพชรมุ่งหน้าพุทธมณฑล 1 0.79%
   นั่งจากปากน้ำ ลงสำโรง 1 0.79%
   วัดสุวรรณ มุ่งหน้าบีทีเอสกรุงธนฯ 1 0.79%
   จอดเสียรามอินทรา กม.5 มุ่งหน้าสวนสยาม 1 0.79%
   จอดเสียหน้าโรงพยาบาลสินแพทย์ 1 0.79%
   ขากลับอู่บางเขน 1 0.79%
   เซ็นทรัลปิ่นเกล้า ไปพระปิ่นเกล้า 1 0.79%
   ถนนเสรีไทย หน้านิด้า 1 0.79%
   ปั้ม ปตท.สายใต้เก่า 1 0.79%
   สี่แยกประชานุกูล มุ่งหน้าไป บางซ่อน 1 0.79%
   ถ.เพชรเกษม ขาออก (นันยาง) 1 0.79%
   อนุสาวรียืชัยสมรภูมิ (ฝั่ง รพ.ราชวิถี) 1 0.79%
   อู่หมอชิต 2 1 0.79%
   ๋JJ มอล์มุ่งหน้าไปสวนจตุจักร 1 0.79%
   พาต้าปิ่นเกล้า มุ่งหน้าสนามหลวง 1 0.79%
   ถ.ติวานนท์ ขาไปอนุสาวรีย์ฯ หน้าบิ๊กซีนนท์ 1 0.79%
   ถ.ประชาราษฎร์ หน้าวัดลานนาบุญ มุ่งหน้าท่าน้ำนนท์ 1 0.79%
   BTS ตลาดพลู 1 0.79%
   หน้าอู่แสมดำ เขต 5 มุ่งหน้าบางกระดี่ 1 0.79%
   สายใต้ตลิ่งชัน ไปพุทธมณฑลสาย2 1 0.79%
   เซ็นทรัลปิ่นเกล้า กลับวัดไร่ขิง 1 0.79%
   วุฒากาศ ช่วงตลาดร่วมใจ มุ่งหน้าตลาดพลู 1 0.79%
   วงเวียนหลักสี่ มุ่งหน้าไปสวนสยาม 1 0.79%
   ท่ารถเจริญนคร 1 0.79%
   ตลาดเอี่ยม 1 0.79%
   ดาวคะนอง มุ่งหน้าสำเหร่ 1 0.79%
   ถนนเสรีไทยขาเข้า หน้านิด้า 1 0.79%
   ไทยน้ำทิพย์มุ่งหน้าเข้าหมู่บ้านนักกีฬา 1 0.79%
   วัดแขก 1 0.79%
   ลงทางด่วนด่านเพชรบุรี มุ่งหน้าประตูน้ำ 1 0.79%
   ถนนนวมินทร์ขาเข้า ก่อนถึงซอยนวมินทร์ 98 1 0.79%
   ถนนนวมินทร์ขาเข้า เลยซอยนวมินทร์ 22 1 0.79%
   สายใต้ตลิ่งชัน ไปศาลายา 1 0.79%
   นั่งจากอู่สาธุประดิษฐ์ ลงมีนบุรี 1 0.79%
   บ้านหม้อ ขาไปพระประแดง 1 0.79%
   ใต้ทางด่วนใกล้อาคารวานิช 1 0.79%
   หน้า รพ.ราชวิถี เที่ยวกลับอู่ท่าอิฐ 1 0.79%
   จอดเสียระหว่างซ.ประชาร่วมใจ13กับ11 1 0.79%
   ท่าปล่อยรถสนามหลวง 1 0.79%
   แยกอุรุพงษ์ ขาไปปากคลองตลาด 1 0.79%
   ตลาดมีนบุรี เที่ยวกลับ 1 0.79%
   รามอินทรา กม.4 เที่ยวไปสุวรรณภูมิ 1 0.79%
   แยกเกียกกาย ขาไปสนามหลวง 1 0.79%
   เดอะมอลล์บางกะปิ ขาไปมีนบุรี 1 0.79%
   โรงพยาบาลเลิดสิน 1 0.79%
  9. 16 ข้อมูล โดยสารเอง
   โดยสารเอง 16 100%