ดูข้อมูลทั้งหมด
ดูตารางข้อมูล
 1. Hide Pie Charts รายงานเหตุการณ์ (กรกฎาคม 2557)

  1. 128 ข้อมูล วันที่พบเห็น
   07 07 2557 14 10.94%
   21 07 2557 11 8.59%
   10 07 2557 9 7.03%
   05 07 2557 7 5.47%
   17 07 2557 7 5.47%
   13 07 2557 7 5.47%
   22 07 2557 7 5.47%
   16 07 2557 7 5.47%
   25 07 2557 7 5.47%
   04 07 2557 6 4.69%
   06 07 2557 5 3.91%
   15 07 2557 4 3.13%
   01 07 2557 4 3.13%
   02 07 2557 4 3.13%
   08 07 2557 4 3.13%
   03 07 2557 3 2.34%
   18 07 2557 3 2.34%
   14 07 2557 3 2.34%
   09 07 2557 2 1.56%
   11 07 2557 2 1.56%
   24 07 2557 2 1.56%
   19 07 2557 2 1.56%
   18 07 2014 1 0.78%
   20 07 2557 1 0.78%
   27 07 2557 1 0.78%
   31 07 2557 1 0.78%
   18 05 2557 1 0.78%
   16 07 2547 1 0.78%
   30 07 2557 1 0.78%
   29 07 2557 1 0.78%
  2. 128 ข้อมูล เวลาที่พบเห็น
   1630 4 3.13%
   0730 4 3.13%
   0028 3 2.34%
   1215 3 2.34%
   2140 3 2.34%
   1020 2 1.56%
   1535 2 1.56%
   0722 2 1.56%
   2230 2 1.56%
   1830 2 1.56%
   1200 2 1.56%
   1930 2 1.56%
   2210 2 1.56%
   1400 2 1.56%
   1918 2 1.56%
   2325 2 1.56%
   1130 2 1.56%
   1730 2 1.56%
   2100 2 1.56%
   1300 2 1.56%
   1253 2 1.56%
   2226 1 0.78%
   1410 1 0.78%
   1308 1 0.78%
   1515 1 0.78%
   2223 1 0.78%
   0605 1 0.78%
   1810 1 0.78%
   1027 1 0.78%
   18.0 1 0.78%
   1025 1 0.78%
   1827 1 0.78%
   1650 1 0.78%
   1746 1 0.78%
   0924 1 0.78%
   9.20 1 0.78%
   2245 1 0.78%
   1451 1 0.78%
   1015 1 0.78%
   1455 1 0.78%
   0855 1 0.78%
   1800 1 0.78%
   0030 1 0.78%
   2345 1 0.78%
   1517 1 0.78%
   1122 1 0.78%
   1140 1 0.78%
   2015 1 0.78%
   1028 1 0.78%
   0840 1 0.78%
   1210 1 0.78%
   1700 1 0.78%
   0935 1 0.78%
   9.30 1 0.78%
   1100 1 0.78%
   1850 1 0.78%
   2045 1 0.78%
   1450 1 0.78%
   1803 1 0.78%
   1805 1 0.78%
   1430 1 0.78%
   1350 1 0.78%
   0112 1 0.78%
   1305 1 0.78%
   2340 1 0.78%
   1500 1 0.78%
   1820 1 0.78%
   1831 1 0.78%
   1900 1 0.78%
   1313 1 0.78%
   1011 1 0.78%
   1230 1 0.78%
   1555 1 0.78%
   2220 1 0.78%
   1445 1 0.78%
   2000 1 0.78%
   0615 1 0.78%
   0950 1 0.78%
   1615 1 0.78%
   0850 1 0.78%
   1632 1 0.78%
   0800 1 0.78%
   0717 1 0.78%
   1545 1 0.78%
   2235 1 0.78%
   2215 1 0.78%
   2305 1 0.78%
   2344 1 0.78%
   1112 1 0.78%
   1530 1 0.78%
   1640 1 0.78%
   1340 1 0.78%
   1910 1 0.78%
   1507 1 0.78%
   0435 1 0.78%
   7.33 1 0.78%
   0625 1 0.78%
   0835 1 0.78%
   2200 1 0.78%
   0700 1 0.78%
  3. 128 ข้อมูล ประเภทการรายงาน
   รถยืม/แปะป้าย 38 29.69%
   รถสแปร์ 28 21.88%
   รถเสีย 27 21.09%
   รถกะสว่าง 10 7.81%
   รถเฉพาะกิจ (รถเหมา) 10 7.81%
   รถเที่ยวสุดท้าย 8 6.25%
   รถทางด่วนพิเศษ (เช้า / เย็น) 4 3.13%
   รถนอกเส้นทาง 3 2.34%
   รถเกิดอุบัติเหตุ 1 0.78%
   รถไหว้พระ 9 วัด 1 0.78%
  4. 128 ข้อมูล ประเภทรถ
   ขสมก. (ปอ.) 77 60.16%
   ขสมก. (ธรรมดา) 48 37.50%
   รถร่วม (ปอ.) 2 1.56%
   รถร่วม (ธรรมดา) 1 0.78%
  5. 128 ข้อมูล สายรถ
   515 18 14.06%
   26 10 7.81%
   79 8 6.25%
   ต.75 5 3.91%
   77 4 3.13%
   95 4 3.13%
   53 4 3.13%
   142 3 2.34%
   84 3 2.34%
   59 3 2.34%
   72 2 1.56%
   32 2 1.56%
   24 2 1.56%
   117 2 1.56%
   511 2 1.56%
   508 2 1.56%
   80 2 1.56%
   60 2 1.56%
   514 2 1.56%
   129 2 1.56%
   33 2 1.56%
   203 2 1.56%
   556 2 1.56%
   510 2 1.56%
   34 2 1.56%
   91ก 2 1.56%
   505 2 1.56%
   180 1 0.78%
   170 1 0.78%
   93 1 0.78%
   16 1 0.78%
   2 1 0.78%
   543ก 1 0.78%
   4 1 0.78%
   7 1 0.78%
   65 1 0.78%
   82 1 0.78%
   76 1 0.78%
   166 1 0.78%
   3 1 0.78%
   107 1 0.78%
   751 1 0.78%
   114 1 0.78%
   7ก 1 0.78%
   145 1 0.78%
   49 1 0.78%
   73 1 0.78%
   39 1 0.78%
   ึ70 1 0.78%
   70 1 0.78%
   18 1 0.78%
   516 1 0.78%
   503 1 0.78%
   168 1 0.78%
   15 1 0.78%
   543 1 0.78%
   66 1 0.78%
   88 1 0.78%
   9 1 0.78%
  6. 33 ข้อมูล ยืมจากสาย
   556 7 21.21%
   204 5 15.15%
   509 4 12.12%
   84 4 12.12%
   91 3 9.09%
   80 3 9.09%
   67 2 6.06%
   79 1 3.03%
   543 1 3.03%
   543ก 1 3.03%
   508 1 3.03%
   59 1 3.03%
  7. 128 ข้อมูล เลขข้างรถ
   50542 9 7.03%
   55201 7 5.47%
   6-56098 4 3.13%
   4081 4 3.13%
   6-56063 3 2.34%
   6-56123 3 2.34%
   40542 3 2.34%
   6-56100 3 2.34%
   6-56044 2 1.56%
   2-40037 2 1.56%
   2-40095 2 1.56%
   2-44170 1 0.78%
   7-50186 1 0.78%
   2-66179 1 0.78%
   7-50367 1 0.78%
   8-80335 1 0.78%
   9-33 1 0.78%
   6-56119 1 0.78%
   2-66052 1 0.78%
   6-55007 1 0.78%
   6-55050 1 0.78%
   6-55090 1 0.78%
   6-55186 1 0.78%
   2-44091 1 0.78%
   6-56120 1 0.78%
   6-56094 1 0.78%
   1-2013 1 0.78%
   1-50003 1 0.78%
   8-80413 1 0.78%
   6-56125 1 0.78%
   5-40156 1 0.78%
   4-40462 1 0.78%
   5-90067 1 0.78%
   8-50329 1 0.78%
   1-3094,1-3097 1 0.78%
   6-50411 1 0.78%
   3-66068 1 0.78%
   2-66090 1 0.78%
   2-80134และ2-80168 1 0.78%
   8-55168 1 0.78%
   2-44143 1 0.78%
   7-3048, 7-3058 1 0.78%
   1-67053 1 0.78%
   170-28 1 0.78%
   3-66238 1 0.78%
   1-40032 1 0.78%
   50541 1 0.78%
   4-40465 1 0.78%
   3-66017 1 0.78%
   6-56079 1 0.78%
   7-50180 1 0.78%
   1-44145 1 0.78%
   6-56104 1 0.78%
   6-56093 1 0.78%
   6-56078 1 0.78%
   8-55103 1 0.78%
   6-56097 1 0.78%
   6-50439 1 0.78%
   6-50157 1 0.78%
   8-56009 1 0.78%
   8-55123 1 0.78%
   8-56007 1 0.78%
   8-55127 1 0.78%
   2-45109 1 0.78%
   6-56103 1 0.78%
   7-50204 1 0.78%
   1-40061 1 0.78%
   33-18 1 0.78%
   7-50499 1 0.78%
   7-50501 1 0.78%
   45126 1 0.78%
   8-67134 1 0.78%
   1-50303 1 0.78%
   1-44117 1 0.78%
   3-45036 1 0.78%
   1-45097 1 0.78%
   1-67052 1 0.78%
   33-10 1 0.78%
   44202 1 0.78%
   4-40543 1 0.78%
   3-66010 1 0.78%
   4-4054 1 0.78%
   7-3049 1 0.78%
   3-45039 1 0.78%
   3-66300 1 0.78%
   2-40099 1 0.78%
   1-50054 1 0.78%
   1-3014 1 0.78%
   7-50526 1 0.78%
   8-55073 1 0.78%
   3-44109 1 0.78%
   8-50341 1 0.78%
   7-50528 1 0.78%
   8-50332 8-50333 1 0.78%
   2-44107 1 0.78%
   1-55201 1 0.78%
   2-45123 1 0.78%
  8. 128 ข้อมูล สถานที่พบเห็น
   ใต้ทางด่วนสีลม 6 4.69%
   อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ 4 3.13%
   BTS วงเวียนใหญ่ 3 2.34%
   อู่บางเขน 3 2.34%
   อนุสาวรีย์ชัย 3 2.34%
   แยกบ้านแขก 3 2.34%
   สายใต้ตลิ่งชัน ไปศาลายา 2 1.56%
   ท่าปล่อยรถเทเวศร์ 2 1.56%
   ประตูน้ำมุ่งหน้าเทเวศร์ 2 1.56%
   เซ็นทรัลปิ่นเกล้า ไปสายใต้เก่า 2 1.56%
   ตั้งฮั้วเส็ง 2 1.56%
   นั่งจากอนุสาวรีย์ชัยฯ ลงรามอินทรา กม.4 2 1.56%
   ถ.สามเสน แยกเกียกกาย ทิศทางไปบางกระบือ-ศรีย่าน 2 1.56%
   แยกเฉลิมเผ่า 2 1.56%
   สี่แยกเกียกกาย 1 0.78%
   อู่รถเมล์สาย 9 ถนนกลัปพฤกษ์ 1 0.78%
   วัดมหรรณพาราม ไปพุทธมณฑลสาย2 1 0.78%
   แยกเอกมัย ขาไปปากคลองตลาด 1 0.78%
   ถ.ประชาราษฎร์สาย 1 ตรงข้ามวัดสร้อยทอง ขาไปสนามหลวง 1 0.78%
   ราบ 11 มุ่งหน้าแยกเกษตร 1 0.78%
   รพ.เด็ก 1 0.78%
   ตลาดสะพานขาว 1 0.78%
   เดอะมอลล์บางเเคมุ่งหน้าหนองเเขม 1 0.78%
   หน้าเซ็นทรัลเวิร์ล 1 0.78%
   หน้า รพ.พระมุงกุฏ 1 0.78%
   นั่งจากอนุสาวรีย์ชัยฯ ลงมีนบุรี 1 0.78%
   แยกตึกชัย มุ่งหน้าศาลายา 1 0.78%
   ท่าน้ำนนทบุรี (รถเสริมท่าน้ำนนท์) 1 0.78%
   แดนเนรมิตเก่า เที่ยวไปสำโรง 1 0.78%
   เซ็นทรัลลาดพร้าว เที่ยวไปสนามหลวง 1 0.78%
   รามอินทรา กม.4 1 0.78%
   ท่ารถ กทม.2 1 0.78%
   ถนนมิตรไมตรี มุ่งหน้าสะพานควาย 1 0.78%
   หน้าแฟลตดินแดง มุ่งหน้าอนุสาวรีย์ชัยฯ 1 0.78%
   บรมราชชนนีขาเข้า(ใต้สะพานพุทธมณฑลสาย1) 1 0.78%
   ตรงข้าม การท่าเรือแห่งประเทศไทย มุ่งหน้า ไป ม.ราม2 1 0.78%
   เซ็นทรัลปิ่นเกล้า ไปกองสลาก 1 0.78%
   ใต้ต่างระดับราชพฤกษ์ ไปปากน้ำ 1 0.78%
   ศูนย์ฝึกร.ด.วิภาวดี 1 0.78%
   อู่53เทเวศร์ 1 0.78%
   ศรีย่านฝั่งตรงข้ามเอดิสัน มุ่งหน้าไป บางกระบือ 1 0.78%
   แพทตินัม พลาซ่า ขาไปปากคลองตลาด 1 0.78%
   วัดมกุฏกษัตรืย์ 1 0.78%
   ใต้ทางด่วนประตูน้ำ 1 0.78%
   ถ.เพชรเกษม ขาเข้า (ศูนย์ฯ 40) 1 0.78%
   อู่หมอชิต 2 1 0.78%
   แยกตากสิน 1 0.78%
   โดยสารจากหมอชิตใหม่ - วงเวียนใหญ่ 1 0.78%
   อนุสาวรีย์ชัยฯ ฝั่งพหลโยธิน 1 0.78%
   ถ.พิบูลสงคราม โค้งวัดเขมา ฝั่งไปท่าน้ำนนท์ 1 0.78%
   หน้าฟิวเจอร์ รังสิต (ช่องทางด่วน) 1 0.78%
   หน้าวังสราญรมย์ ฝั่งตรงข้ามวัดพระแก้ว 1 0.78%
   สายใต้ตลิ่งชัน ไปอนุสาวรีย์ชัย 1 0.78%
   สายใต้ตลิ่งชัน ไปพุทธมณฑลสาย2 1 0.78%
   หน้าบิ๊กซีวงศ์สว่าง 1 0.78%
   แยกสะพานควาย 1 0.78%
   อนุสาวรีย์ชัยฯ เกาะพหลโยธิน 1 0.78%
   ต่างระดับราชพฤกษ์ ไปศาลายา 1 0.78%
   จตุจักร มุ่งหน้าเซ็นทรัลลาดพร้าว 1 0.78%
   ท่าน้ำปากเกร็ด จ.นนทบุรี 1 0.78%
   ตรงข้าม วัดพระศรี มุ่งหน้าไปเกษตร 1 0.78%
   นั่งจาก รพ.สินแพทย์ ลงรามอินทรา กม.4 1 0.78%
   ถ.ติวานนท์ ก่อนถึงปากซอยกระทรวงสาธารณสุข กำลังมุ่งหน้าไปทางแยกติวานนท์ 1 0.78%
   หน้าศาลปกครอ 1 0.78%
   คลองสาน เที่ยวกลับทุ่งครุ 1 0.78%
   โรงเรียนวิบูลย์เสรีวิทยา 1 0.78%
   คลองสี่ 1 0.78%
   จอดอยู่หน้าสถานีตำรวจรถไฟธนบุรี 1 0.78%
   ขึ้นจากอนุสาวรีย์ชัยฯ ลงรามอินทรา กม.7 1 0.78%
   อนุสาวรีย์ชัย ไปท่าอิฐ 1 0.78%
   แยกเกียกกาย เที่ยวไปหัวลำโพง 1 0.78%
   ป้ายวัดดอนเมือง 1 0.78%
   วัดอุดม 1 0.78%
   ห้างพันธุ์ทิพย์ ขาไปสวนลุมพีนี 1 0.78%
   สนามหลวง 1 0.78%
   หน้า ม.ราชภัฏพระนคร มุ่งหน้าไปรังสิต 1 0.78%
   จอดเสียหน้าโรงพยาบาลแพทย์รังสิต 1 0.78%
   ปั๊มก๊าซ กม.11 ก่อนถึงอู่หมอชิต2 1 0.78%
   แยกเอกมัย ขาไปท่าเรือคลองเตย 1 0.78%
   ตรงข้ามเมเจอร์ปากเกร็ด 1 0.78%
   กิ่ิ่งเพชรมุ่งหน้าสยาม 1 0.78%
   กิ่งเพชรมุ่งหน้าสยาม 1 0.78%
   นั่งจากอนุสาวรีย์ชัยฯ ลงวัดพระศรี 1 0.78%
   ห้าแยกลาดพร้าว เที่ยวไปอนุสาวรีย์ชัยฯ 1 0.78%
   รามอินทรา กม.1 เที่ยวไปอนุสาวรีย์ชัยฯ 1 0.78%
   บรมราชชนนี70 ไปอนุสาวรีย์ชัย 1 0.78%
   นั่งจากอู่สาธุฯ ลงอนุสาวรีย์ชัยฯ 1 0.78%
   สำโรง 1 0.78%
   ห้างพันธุ์ทิพย์ ประตูน้ำ ขาไปสวนลุมพีนี 1 0.78%
   สน.ตลิ่งชัน ไปศาลายา 1 0.78%
   เสียหน้าโบ๊เบ๊ทาวเวอร์รังสิต 1 0.78%
   แยกบางนา 1 0.78%
   อินทราประตูน้ำ เที่ยวไปหมอชิต2 1 0.78%
   นั่งจากมีนบุรี ลงรามอินทรา กม.4 1 0.78%
   ป้ายรถเมล์จรัญฯ1/1 มุ่งหน้าสนามหลวง 1 0.78%
   รามอินทรา กม.4 เที่ยวไปบางกะปิ 1 0.78%
   กองสลาก ไปราชประสงค์ 1 0.78%
   บนทางด่วนคลองเตย มุ่งหน้าแสมดำ 1 0.78%
   กรมแผนที่ทหาร 1 0.78%
   แยกกิ่งเพชรมุ่งหน้าสยาม 1 0.78%
   ถ.ติวานนท์ ก่อนถึงแยกสหกรณ์ 3 ขากลับปทุมธานี 1 0.78%
   ตรงข้าม รพ.นพรัตน์ราชธานี 1 0.78%
   แยกมไหสวรรย์ มุ่งหน้าเดอะมอลล์ท่าพระ 1 0.78%
   ปากซอยถนนรุ่งประชา บรมราชชนนี 1 0.78%
  9. 20 ข้อมูล โดยสารเอง
   โดยสารเอง 20 100%