ดูข้อมูลทั้งหมด
สรุปผลข้อมูล

Increase Table Width รายงานเหตุการณ์ (กันยายน 2559)

ชื่อผู้ใช้งาน

เวลา
วันที่พบเห็น
เวลาที่พบเห็น
ประเภทการรายงาน
ประเภทรถ
สายรถ
ยืมจากสาย
เลขข้างรถ
สถานที่พบเห็น
โดยสารเอง
golfgang 30/09/16 23:04 30 09 2559 2200 รถยืม/แปะป้าย ขสมก. (ธรรมดา) 93 206 2-80222 ท่าหมู่บ้านนักกีฬา. ครั้งแรกที่เบอร์นี้มาเยือน93
nutnano 30/09/16 17:14 28 09 2559 1636 รถสแปร์ ขสมก. (ปอ.) 36 55201 เซ็นจูรี่ มุ่งหน้าท่าน้ำสี่พระยา
folkzaa 24/09/16 18:44 24 09 2559 1842 รถยืม/แปะป้าย ขสมก. (ปอ.) 206 11 2-66079 ท่ารถประเวศ
ด.ช.หัสดิน 22/09/16 19:53 29 09 2559 1950 รถสแปร์ ขสมก. (ปอ.) 66 55201 แยกบรมราชชนนีมุ่งหน้าศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ โดยสารเอง
folkzaa 15/09/16 17:37 15 09 2559 1711 รถยืม/แปะป้าย ขสมก. (ปอ.) 93 22 2-66111 แยกมิตรสัมพันธ์ มุ่งหน้าสี่พระยา
folkzaa 15/09/16 17:36 15 09 2559 1703 รถยืม/แปะป้าย ขสมก. (ปอ.) 60 517 2-67028 แยกราชเทวี มุ่งหน้าปากคลองตลาด
folkzaa 14/09/16 19:42 14 09 2559 1930 รถยืม/แปะป้าย ขสมก. (ปอ.) 206 11 2-66079 แยกพัฒนาการ มุ่งหน้าประเวศ
folkzaa 12/09/16 20:22 12 09 2559 2005 รถยืม/แปะป้าย ขสมก. (ปอ.) 206 11 2-66087 แยกศรีอุดม มุ่งหน้าประเวศ โดยสารเอง
folkzaa 12/09/16 09:55 12 09 2559 0952 รถยืม/แปะป้าย ขสมก. (ปอ.) 168 60 2-44076 แยกผังเมือง มุ่งหน้าสวนสยาม
folkzaa 12/09/16 09:53 12 09 2559 0952 รถยืม/แปะป้าย ขสมก. (ปอ.) 168 60 2-44107 แยกผังเมือง มุ่งหน้าสวนสยาม
ด.ช.หัสดิน 10/09/16 20:37 10 09 2559 2040 รถเสีย ขสมก. (ปอ.) 166 7-3029 ด่านประชาชื่นมุ่งหน้าเสริมปากเกร็ด โดยสารเอง