ดูข้อมูลทั้งหมด
สรุปผลข้อมูล
หน้า 3/16 หน้าแรกหน้าแรก 1 2 3 4 5 ... ล่าสุดล่าสุด

Increase Table Width รายงานเหตุการณ์ (2560)

ชื่อผู้ใช้งาน

เวลา
วันที่พบเห็น
เวลาที่พบเห็น
ประเภทการรายงาน
ประเภทรถ
สายรถ
ยืมจากสาย
เลขข้างรถ
สถานที่พบเห็น
โดยสารเอง
Buspalm2017 24/11/17 14:26 24 11 2560 1420 รถเสีย ขสมก. (ปอ.) 508 3-66149 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา
13482002 21/11/17 17:19 21 11 2560 0839 รถเสีย ขสมก. (ปอ.) 522 1-90015 ก่อนถึงแยกซอยพหลโยธิน 54/4 ฝั่งไปอนุสาวรีย์ชัย
13482002 21/11/17 17:17 21 11 2560 0623 รถยืม/แปะป้าย, รถทางด่วนพิเศษ (เช้า / เย็น) ขสมก. (ปอ.) 510 A1 1-55200 ก่อนถึงแยก คปอ. ฝั่งไปแยกลำลูกกา
13482002 21/11/17 17:16 21 11 2560 0622 รถยืม/แปะป้าย, รถทางด่วนพิเศษ (เช้า / เย็น) ขสมก. (ปอ.) 510 A2 1-55021 เลยแยก คปอ. ฝั่งไปแยกลำลูกกา
13482002 21/11/17 17:14 21 11 2560 0619 รถยืม/แปะป้าย, รถทางด่วนพิเศษ (เช้า / เย็น) ขสมก. (ปอ.) 510 A2 1-55019 เลยแยกซอยพหลโยธิน 54/4 ฝั่งไปแยกลำลูกกา
13482002 21/11/17 17:12 21 11 2560 0618 รถยืม/แปะป้าย, รถทางด่วนพิเศษ (เช้า / เย็น) ขสมก. (ปอ.) 510 A1 1-55008 เลยแยกซอยแอนเนกซ์ ฝั่งไปแยกลำลูกกา
13482002 21/11/17 17:10 21 11 2560 0617 รถยืม/แปะป้าย, รถทางด่วนพิเศษ (เช้า / เย็น) ขสมก. (ปอ.) 510 A1 1-55111 ตรงข้าม รพ.บีแคร์
13482002 21/11/17 17:09 21 11 2560 0617 รถยืม/แปะป้าย, รถทางด่วนพิเศษ (เช้า / เย็น) ขสมก. (ปอ.) 510 A1 1-55194 ตรงข้าม รพ.บีแคร์
13482002 21/11/17 17:07 21 11 2560 0611 รถยืม/แปะป้าย, รถทางด่วนพิเศษ (เช้า / เย็น) ขสมก. (ปอ.) 510 A2 1-55010 ป้ายตรงข้ามแยกลำลูกกา
golfgang 13/11/17 15:25 12 11 2560 1630 รถยืม/แปะป้าย ขสมก. (ปอ.) 60 206 2-44054 แยกลำสาลีมุ่งหน้าปากคลองตลาด
Buspalm2017 12/11/17 14:11 12 11 2560 1404 รถสแปร์ ขสมก. (ปอ.) 511 44201 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา
thanakom13 09/11/17 17:17 09 11 2560 0849 รถสแปร์ ขสมก. (ธรรมดา) 65 50542 สถานีรถไฟบางซื่อ มุ่งหน้าไปยังสนามหลวง โดยสารเอง
thanakom13 09/11/17 17:15 09 11 2560 1708 รถนอกเส้นทาง ขสมก. (ปอ.) 70 7-55159 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มุ่งหน้าไปยังประชานิเวศน์ 3 โดยสารเอง
ritthi 2000 08/11/17 19:37 07 11 2560 1630 รถยืม/แปะป้าย ขสมก. (ธรรมดา) 32 50 7-50539 ท่าน้ำปากเกร็ด
ritthi 2000 08/11/17 19:36 07 11 2560 1550 รถยืม/แปะป้าย ขสมก. (ธรรมดา) 32 50 7-50540 ห้าแยกปากเกร็ด ขาไปสนามหลวง
หน้า 3/16 หน้าแรกหน้าแรก 1 2 3 4 5 ... ล่าสุดล่าสุด