ดูข้อมูลทั้งหมด
สรุปผลข้อมูล
หน้า 4/16 หน้าแรกหน้าแรก ... 2 3 4 5 6 ... ล่าสุดล่าสุด

Increase Table Width รายงานเหตุการณ์ (2560)

ชื่อผู้ใช้งาน

เวลา
วันที่พบเห็น
เวลาที่พบเห็น
ประเภทการรายงาน
ประเภทรถ
สายรถ
ยืมจากสาย
เลขข้างรถ
สถานที่พบเห็น
โดยสารเอง
Buspalm2017 08/11/17 14:32 08 11 2560 1431 รถเสีย ขสมก. (ปอ.) 508 3-66353 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา
ritthi 2000 03/11/17 21:51 30 10 2560 1230 รถเสีย ขสมก. (ธรรมดา) 23 3-40225 ถ.วิภาวดีรังสิต ย่านดอนเมือง ลากไปคลองหลวง
ritthi 2000 03/11/17 21:50 30 10 2560 1200 รถเสีย รถร่วม (ปอ.) 69 69-19 ถ.วิภาวดีรังสิต หน้า ปตท. ขากลับท่าอิฐ
thanakom13 30/10/17 11:27 30 10 2560 1121 รถสแปร์ ขสมก. (ธรรมดา) 66 50542 ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ
13482002 27/10/17 19:55 27 10 2560 1937 รถยืม/แปะป้าย ขสมก. (ปอ.) 543 543ก 1-3022 ตรงข้ามวัดสายไหม
ppetchhh 26/10/17 21:54 26 10 2560 2103 รถสแปร์ ขสมก. (ปอ.) 47 4081 แยกปทุมวัน มุ่งหน้ากลับคลองเตย
13482002 25/10/17 18:05 25 10 2560 1713 รถยืม/แปะป้าย ขสมก. (ปอ.) 543 543ก 1-3013 หน้าวัดโพสพผลเจริญ
13482002 24/10/17 17:39 24 10 2560 1024 รถยืม/แปะป้าย ขสมก. (ปอ.) 34 59 1-45105 หน้า ซ.พหลโยธิน 62
13482002 24/10/17 17:38 24 10 2560 0641 รถยืม/แปะป้าย ขสมก. (ปอ.) 543 543ก 1-3022 ตรงข้าม รพ.ภูมิพล
13482002 24/10/17 17:36 24 10 2560 1010 รถยืม/แปะป้าย ขสมก. (ปอ.) 543 543ก 1-3022 ตรงข้าม รพ.ภูมิพล โดยสารเอง
13482002 24/10/17 17:35 24 10 2560 0637 รถยืม/แปะป้าย, รถทางด่วนพิเศษ (เช้า / เย็น) ขสมก. (ปอ.) 510 A1 1-55017 ตรงข้าม รพ.ภูมิพล
13482002 24/10/17 17:34 24 10 2560 0633 รถยืม/แปะป้าย, รถทางด่วนพิเศษ (เช้า / เย็น) ขสมก. (ปอ.) 510 A1 1-55006 ก่อนถึงแยก คปอ.
13482002 24/10/17 17:33 24 10 2560 0633 รถยืม/แปะป้าย, รถทางด่วนพิเศษ (เช้า / เย็น) ขสมก. (ปอ.) 510 A1 1-55200 ก่อนแยก คปอ.
13482002 24/10/17 17:32 24 10 2560 0633 รถยืม/แปะป้าย, รถทางด่วนพิเศษ (เช้า / เย็น) ขสมก. (ปอ.) 510 A1 1-55008 ก่อนถึงแยก คปอ.
13482002 24/10/17 17:30 24 10 2560 0624 รถยืม/แปะป้าย, รถทางด่วนพิเศษ (เช้า / เย็น) ขสมก. (ปอ.) 510 A2 1-55010 ก่อนถึง ซ.พหลโยธิน 73
หน้า 4/16 หน้าแรกหน้าแรก ... 2 3 4 5 6 ... ล่าสุดล่าสุด