ดูข้อมูลทั้งหมด
สรุปผลข้อมูล

Increase Table Width รายงานเหตุการณ์ (พฤษภาคม 2558)

ชื่อผู้ใช้งาน

เวลา
วันที่พบเห็น
เวลาที่พบเห็น
ประเภทการรายงาน
ประเภทรถ
สายรถ
ยืมจากสาย
เลขข้างรถ
สถานที่พบเห็น
โดยสารเอง
Percheron 80512 18/05/15 01:40 17 05 2558 1730 รถเสีย ขสมก. (ปอ.) 26 2-66078 บิ๊กซีรามอินทรา
nutnano 17/05/15 17:56 17 05 2558 1100 รถเสีย ขสมก. (ธรรมดา) 93 2-80188 ประตูใหญ่จุฬาฯ
FouRBuS 16/05/15 18:36 16 05 2558 1636 รถเฉพาะกิจ (รถเหมา) ขสมก. (ปอ.) 515 6-56091 แยกไฟฉายมุ่งหน้าบางขุนศรี
FouRBuS 16/05/15 18:34 16 05 2558 1636 รถเฉพาะกิจ (รถเหมา) ขสมก. (ปอ.) 515 6-56073 แยกไฟฉายมุ่งหน้าบางขุนศรี
FouRBuS 16/05/15 18:32 16 05 2558 1636 รถเฉพาะกิจ (รถเหมา) ขสมก. (ปอ.) 515 6-56085 แยกไฟฉายมุ่งหน้าบางขุนศรี
FouRBuS 16/05/15 18:31 16 05 2558 1636 รถเฉพาะกิจ (รถเหมา) ขสมก. (ปอ.) 515 6-56087 แยกไฟฉายมุ่งหน้าบางขุนศรี
FouRBuS 16/05/15 18:29 16 05 2558 1636 รถเฉพาะกิจ (รถเหมา) ขสมก. (ปอ.) 515 6-56098 แยกไฟฉายมุ่งหน้าบางขุนศรี
FouRBuS 16/05/15 18:28 16 05 2558 1636 รถเฉพาะกิจ (รถเหมา) ขสมก. (ปอ.) 80 6-56050 แยกไฟฉายมุ่งหน้าบางขุนศรี
FouRBuS 16/05/15 18:27 16 05 2558 1636 รถเฉพาะกิจ (รถเหมา) ขสมก. (ปอ.) 79 6-56030 แยกไฟฉายมุ่งหน้าบางขุนศรี
FouRBuS 16/05/15 18:26 16 05 2558 1636 รถเฉพาะกิจ (รถเหมา) ขสมก. (ปอ.) 79 6-56023 แยกไฟฉายมุ่งหน้าบางขุนศรี
FouRBuS 16/05/15 18:24 16 05 2558 1643 รถเฉพาะกิจ (รถเหมา) ขสมก. (ปอ.) 79 6-56035 วัดท่าพระมุ่งหน้าเดอะมอลล์ท่าพระ
nutnano 15/05/15 14:58 15 05 2558 1245 รถเสีย ขสมก. (ปอ.) 73ก 8-67101 แยกดินแดง หน้ากระทรวงแรงงาน
Greantoki515 13/05/15 21:13 13 05 2558 1840 รถสแปร์ ขสมก. (ปอ.) 515 55201 ม.มหิดล ไปอนุสาวรีย์ชัยฯ
ritthi 2000 13/05/15 20:32 13 05 2558 1455 รถสแปร์ ขสมก. (ปอ.) 39 44202 ถ.พหลโยธิน แยกเกษตร มุ่งหน้าไปทางรังสิต
nutnano 12/05/15 19:32 12 05 2558 1727 รถเสีย ขสมก. (ธรรมดา) 11 2-80123 สะพานหัวช้าง มุ่งหน้าแยกปทุมวัน