ดูตารางข้อมูล
สรุปผลข้อมูล
หน้า 2/16 หน้าแรกหน้าแรก 1 2 3 4 ... ล่าสุดล่าสุด
 1. รายงานเหตุการณ์ (2560)

  1. รายงานเหตุการณ์ (2560) - 13482002
   วันที่ 15 12 2560 :: เวลา 1721


   รถทางด่วนพิเศษ (เช้า / เย็น)

   ขสมก. (ปอ.)


   510 (1-44121)

   หน้าเซียร์รังสิต ฝั่งไปดอนเมือง


  2. รายงานเหตุการณ์ (2560) - 13482002
   วันที่ 15 12 2560 :: เวลา 1627


   รถทางด่วนพิเศษ (เช้า / เย็น)

   ขสมก. (ปอ.)


   510 (1-45092)

   หน้าเซียร์รังสิต ฝั่งไปดอนเมือง


  3. รายงานเหตุการณ์ (2560) - 13482002
   วันที่ 15 12 2560 :: เวลา 1608


   รถยืม/แปะป้าย

   ขสมก. (ปอ.)

   543ก
   543 (1-3024)

   เลยโลตัส ลำลูกกา คลอง 2 ฝั่งไปอู่บางเขน


  4. รายงานเหตุการณ์ (2560) - 13482002
   วันที่ 10 12 2560 :: เวลา 1518


   รถยืม/แปะป้าย

   ขสมก. (ปอ.)

   129
   543 (1-55023)

   ตรงข้ามวัดสายไหม


  5. รายงานเหตุการณ์ (2560) - 13482002
   วันที่ 10 12 2560 :: เวลา 1103


   รถยืม/แปะป้าย

   ขสมก. (ปอ.)

   129
   543 (1-55023)

   ตรงข้ามโรงงานบริษัทไทยไทโยจำกัด ถ.ลำลูกกา ฝั่งไปบางเขน


  6. รายงานเหตุการณ์ (2560) - ritthi 2000
   วันที่ 09 12 2560 :: เวลา 1520


   รถยืม/แปะป้าย

   ขสมก. (ธรรมดา)

   50
   32 (7-50522)

   ท่าน้ำปากเกร็ด


  7. รายงานเหตุการณ์ (2560) - Chalmaar
   วันที่ 09 12 2560 :: เวลา 1600


   รถสแปร์

   ขสมก. (ธรรมดา)


   145 (40542)

   ซีคอนสแควร์ มุ่งหน้าแพรกษาบ่อดิน


  8. รายงานเหตุการณ์ (2560) - 13482002
   วันที่ 02 12 2560 :: เวลา 0712


   รถยืม/แปะป้าย

   ขสมก. (ปอ.)

   A1
   510 (1-55200)

   ป้ายตรงข้ามแยกลำลูกกา


  9. รายงานเหตุการณ์ (2560) - thanakom13
   วันที่ 01 12 2560 :: เวลา 1539


   รถนอกเส้นทาง

   ขสมก. (ปอ.)


   70 (7-56003)

   หน้าลานพระบรมรูปทรงม้า มุงหน้าไปยังประชานิเวศน์ 3
   โดยสารเอง

   ลานพระบรมรูปทรงม้าปิดถนน
  10. รายงานเหตุการณ์ (2560) - 13482002
   วันที่ 28 11 2560 :: เวลา 0950


   รถยืม/แปะป้าย

   ขสมก. (ปอ.)

   543ก
   543 (1-3020)

   ตรงข้ามปั๊ม ปตท.สาขาธูปเตมีย์ ฝั่งไปบางเขน


  11. รายงานเหตุการณ์ (2560) - 13482002
   วันที่ 28 11 2560 :: เวลา 0622


   รถยืม/แปะป้าย, รถทางด่วนพิเศษ (เช้า / เย็น)

   ขสมก. (ปอ.)

   A2
   510 (1-55021)

   แยกซอยแอนเนกซ์ ฝั่งไปแยกลำลูกกา


  12. รายงานเหตุการณ์ (2560) - 13482002
   วันที่ 28 11 2560 :: เวลา 0622


   รถยืม/แปะป้าย, รถทางด่วนพิเศษ (เช้า / เย็น)

   ขสมก. (ปอ.)

   A2
   510 (1-55002)

   เลยแยกซอยแอนเนกซ์ ฝั่งไปแยกลำลูกกา


  13. รายงานเหตุการณ์ (2560) - 13482002
   วันที่ 28 11 2560 :: เวลา 0622


   รถยืม/แปะป้าย, รถทางด่วนพิเศษ (เช้า / เย็น)

   ขสมก. (ปอ.)

   A2
   510 (1-55101)

   เลยแยกซอยแอนเนกซ์ ฝั่งไปแยกลำลูกกา


  14. รายงานเหตุการณ์ (2560) - 13482002
   วันที่ 28 11 2560 :: เวลา 0622


   รถยืม/แปะป้าย, รถทางด่วนพิเศษ (เช้า / เย็น)

   ขสมก. (ปอ.)

   A2
   510 (1-55109)

   เลยแยกซอยแอนเนกซ์ ฝั่งไปแยกลำลูกกา


  15. รายงานเหตุการณ์ (2560) - 13482002
   วันที่ 28 11 2560 :: เวลา 0614


   รถยืม/แปะป้าย, รถทางด่วนพิเศษ (เช้า / เย็น)

   ขสมก. (ปอ.)

   A1
   510 (1-55111)

   ป้ายตรงข้ามแยกลำลูกกา