1. 01/11/14
  เปิดอ่าน:
  564,514
 2. 11/01/11
  เปิดอ่าน:
  492,063
+ ตั้งกระทู้ใหม่
กระทู้ 1 - 28
จาก 28 กระทู้

ฟอรั่ม: อัตราค่าโดยสาร / ระเบียบ-ข้อบังคับ ขสมก.

 1. [๒๕๖๔/๐๕/๒๖] พระราชกฤษฎีกา จัดตั้งองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ฉบับที่ 5)

  พระราชกฤษฎีกา จัดตั้งองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2564 http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/A/035/T_0030.PDF ...

  เริ่มโดย Bangkokbusclub
  • ตอบกลับ: 0
  • เปิดอ่าน: 918
  Bangkokbusclub
  27/05/21 13:13 ไปที่โพสล่าสุด
 2. [๒๕๕๙/๐๑/๑๓] (รวมประกาศขนส่ง) กำหนดฯ เครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถที่ใช้ในการขนส่ง (GPS)

  ประกาศกรมการขนส่งทางบก กําหนดคุณลักษณะและระบบการทํางาน ของเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถที่ใช้ในการขนส่ง พ.ศ. 2558 ...

  เริ่มโดย Bangkokbusclub
  • ตอบกลับ: 0
  • เปิดอ่าน: 4,674
  Bangkokbusclub
  02/06/16 05:22 ไปที่โพสล่าสุด
 3. [๒๕๕๗/๐๔/๑๑] กฎกระทรวง กําหนดความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อย ที่ผู้โดยสารต้องปฏิบัติในระหว่างการโดยสาร

  กฎกระทรวง กําหนดความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อย ที่ผู้โดยสารต้องปฏิบัติในระหว่างการโดยสาร พ.ศ. 2557 ...

  เริ่มโดย Bangkokbusclub
  • ตอบกลับ: 3
  • เปิดอ่าน: 6,629
  Th_jung
  13/05/14 05:06 ไปที่โพสล่าสุด
 4. [๒๕๕๖/๐๔/๐๓] กฎกระทรวง กําหนดลักษณะ หรือการจัดให้มีอุปกรณ์สิ่งอํานวยความสะดวก หรือบริการในอาคาร สถานที่ ยานพาหนะ และบริการขนส่ง เพื่อให้คนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้

  กฎกระทรวง กําหนดลักษณะ หรือการจัดให้มีอุปกรณ์สิ่งอํานวยความสะดวก หรือบริการในอาคาร สถานที่ ยานพาหนะ และบริการขนส่ง ...

  เริ่มโดย Bangkokbusclub
  • ตอบกลับ: 0
  • เปิดอ่าน: 5,384
  Bangkokbusclub
  30/07/13 12:33 ไปที่โพสล่าสุด
 5. [๒๕๕๒/๐๓/๑๒] ยกเว้นค่าโดยสาร รถโดยสาร

  ประกาศคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง เรื่อง การยกเว้นค่าโดยสารสำหรับรถมาตรฐาน 3 (รถโดยสารธรรมดา) ในเส้นทางหมวด 1 ในเขตกรุงเทพมหานคร...

  เริ่มโดย Bangkokbusclub
  รถเมล์ฟรี, ราชกิจจานุเบกษา, อัตราค่าโดยสาร
  • ตอบกลับ: 0
  • เปิดอ่าน: 5,459
  Bangkokbusclub
  13/11/10 20:00 ไปที่โพสล่าสุด
 6. [๒๕๕๒/๐๓/๐๕] ปรับปรุงอัตราค่าโดยสาร รถโดยสาร

  ประกาศคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2552/D/023/209.PDF ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 126...

  เริ่มโดย Bangkokbusclub
  ราชกิจจานุเบกษา, อัตราค่าโดยสาร
  • ตอบกลับ: 0
  • เปิดอ่าน: 5,056
  Bangkokbusclub
  13/11/10 19:50 ไปที่โพสล่าสุด
 7. [๒๕๕๒/๐๑/๓๐] ปรับปรุงอัตราค่าโดยสาร รถโดยสาร

  ประกาศคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2552/E/016/19.PDF ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 126...

  เริ่มโดย Bangkokbusclub
  ราชกิจจานุเบกษา, อัตราค่าโดยสาร
  • ตอบกลับ: 0
  • เปิดอ่าน: 5,211
  Bangkokbusclub
  13/11/10 18:08 ไปที่โพสล่าสุด
 8. [๒๕๕๑/๑๑/๐๔] ปรับปรุงอัตราค่าโดยสาร รถโดยสาร

  ประกาศคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2551/D/102/270.PDF ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 125...

  เริ่มโดย Bangkokbusclub
  ราชกิจจานุเบกษา, อัตราค่าโดยสาร
  • ตอบกลับ: 0
  • เปิดอ่าน: 4,797
  Bangkokbusclub
  13/11/10 17:57 ไปที่โพสล่าสุด
 9. [๒๕๕๑/๐๘/๑๔] ปรับปรุงอัตราค่าโดยสาร รถโดยสาร ปอ.พ

  ประกาศคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2551/D/094/133.PDF ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 125...

  เริ่มโดย Bangkokbusclub
  ราชกิจจานุเบกษา, อัตราค่าโดยสาร
  • ตอบกลับ: 0
  • เปิดอ่าน: 5,484
  Bangkokbusclub
  13/11/10 16:21 ไปที่โพสล่าสุด
 10. [๒๕๕๑/๐๖/๑๐] ระเบียบ ขสมก. ว่าด้วยการบริหารจัดการและกำกับดูแลรถโดยสารเอกชนร่วมบริการ (แก้ไขครั้งที่ 1)

  ระเบียบองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ว่าด้วยการบริหารจัดการและกำกับดูแลรถโดยสารเอกชนร่วมบริการ (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1) พ.ศ.2551 ...

  เริ่มโดย Bangkokbusclub
  รถร่วมบริการ, ระเบียบ-ข้อบังคับ ขสมก., ราชกิจจานุเบกษา
  • ตอบกลับ: 0
  • เปิดอ่าน: 5,580
  Bangkokbusclub
  13/11/10 17:41 ไปที่โพสล่าสุด
 11. [๒๕๕๑/๐๖/๑๐] ระเบียบ ขสมก. ว่าด้วยการบริหารจัดการและกำกับดูแลรถโดยสารเอกชนร่วมบริการ

  ระเบียบองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ว่าด้วยการบริหารจัดการและกำกับดูแลรถโดยสารเอกชนร่วมบริการ พ.ศ.2550 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 26 (2)...

  เริ่มโดย Bangkokbusclub
  รถร่วมบริการ, ระเบียบ-ข้อบังคับ ขสมก., ราชกิจจานุเบกษา
  • ตอบกลับ: 11
  • เปิดอ่าน: 13,249
  Bangkokbusclub
  13/11/10 17:31 ไปที่โพสล่าสุด
 12. [๒๕๕๑/๐๓/๒๘] ข้อบังคับ ขสมก. ว่าด้วยเครื่องแบบพนักงาน ขสมก.

  ข้อบังคับองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ฉบับที่ 143 ว่าด้วยเครื่องแบบพนักงานองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ พ.ศ. 2550 ...

  เริ่มโดย Bangkokbusclub
  ระเบียบ-ข้อบังคับ ขสมก., ราชกิจจานุเบกษา, เครื่องแต่งกายพนักงาน
  • ตอบกลับ: 0
  • เปิดอ่าน: 5,349
  Bangkokbusclub
  16/02/12 19:06 ไปที่โพสล่าสุด
 13. [๒๕๕๐/๑๒/๒๗] ปรับปรุงอัตราค่าโดยสาร รถโดยสาร

  ประกาศคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2550/D/115/127.PDF ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 124...

  เริ่มโดย Bangkokbusclub
  ราชกิจจานุเบกษา, อัตราค่าโดยสาร
  • ตอบกลับ: 0
  • เปิดอ่าน: 4,515
  Bangkokbusclub
  10/11/10 22:50 ไปที่โพสล่าสุด
 14. [๒๕๕๐/๐๑/๑๘] ปรับปรุงอัตราค่าโดยสาร รถโดยสาร

  ประกาศคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2550/D/007/161.PDF ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 124...

  เริ่มโดย Bangkokbusclub
  ราชกิจจานุเบกษา, อัตราค่าโดยสาร
  • ตอบกลับ: 0
  • เปิดอ่าน: 4,409
  Bangkokbusclub
  08/11/10 23:18 ไปที่โพสล่าสุด
 15. [๒๕๕๐/๐๑/๑๘] กำหนดอัตราค่าบริการพิเศษ รถโดยสารท่าอากาศยานสุววรณภูมิ

  ประกาศคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2550/D/007/160.PDF ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 124...

  เริ่มโดย Bangkokbusclub
  ราชกิจจานุเบกษา, อัตราค่าโดยสาร
  • ตอบกลับ: 0
  • เปิดอ่าน: 4,918
  Bangkokbusclub
  08/11/10 23:12 ไปที่โพสล่าสุด
 16. [๒๕๔๙/๐๙/๑๔] ปรับปรุงอัตราค่าโดยสาร รถโดยสาร

  ประกาศคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2549/D/095/53.PDF ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 123...

  เริ่มโดย Bangkokbusclub
  ราชกิจจานุเบกษา, อัตราค่าโดยสาร
  • ตอบกลับ: 0
  • เปิดอ่าน: 4,450
  Bangkokbusclub
  08/11/10 22:29 ไปที่โพสล่าสุด
 17. [๒๕๔๙/๐๓/๒๓] ปรับปรุงอัตราค่าโดยสาร รถโดยสารประจำทาง

  ประกาศคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2549/00184567.PDF ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 123...

  เริ่มโดย Bangkokbusclub
  • ตอบกลับ: 0
  • เปิดอ่าน: 4,149
  Bangkokbusclub
  15/10/11 03:52 ไปที่โพสล่าสุด
 18. [๒๕๔๘/๐๘/๒๕] ปรับปรุงอัตราค่าโดยสาร รถโดยสารประจำทาง

  ประกาศคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2548/00169362.PDF ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 122...

  เริ่มโดย Bangkokbusclub
  • ตอบกลับ: 0
  • เปิดอ่าน: 4,381
  Bangkokbusclub
  15/10/11 03:39 ไปที่โพสล่าสุด
 19. [๒๕๔๘/๐๖/๐๒] ปรับปรุงอัตราค่าโดยสาร รถโดยสารประจำทาง

  ประกาศคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2548/00164190.PDF ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 122...

  เริ่มโดย Bangkokbusclub
  • ตอบกลับ: 0
  • เปิดอ่าน: 4,027
  Bangkokbusclub
  15/10/11 03:10 ไปที่โพสล่าสุด
 20. [๒๕๔๗/๐๖/๒๔] ปรับปรุงอัตราค่าโดยสารรถปรับอากาศ EURO I และ EURO II

  ประกาศคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/0D/00145471.PDF ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 121...

  เริ่มโดย Bangkokbusclub
  • ตอบกลับ: 0
  • เปิดอ่าน: 4,677
  Bangkokbusclub
  15/10/11 02:32 ไปที่โพสล่าสุด
 21. [๒๕๔๗/๐๒/๑๒] ปรับปรุงอัตราค่าโดยสารรถธรรมดา ครีม-แดง

  ประกาศคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/00138826.PDF ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 121 ตอนที่...

  เริ่มโดย Bangkokbusclub
  • ตอบกลับ: 0
  • เปิดอ่าน: 4,203
  Bangkokbusclub
  15/10/11 02:29 ไปที่โพสล่าสุด
 22. [๒๕๔๔/๐๗/๑๒] ข้อบังคับ ขสมก. ว่าด้วยเครื่องแบบพนักงาน ขสมก. (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1)

  ข้อบังคับองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ฉบับที่ 122 ว่าด้วยเครื่องแบบพนักงานองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1) พ.ศ. 2544 ...

  เริ่มโดย Bangkokbusclub
  ระเบียบ-ข้อบังคับ ขสมก., ราชกิจจานุเบกษา, เครื่องแต่งกายพนักงาน
  • ตอบกลับ: 0
  • เปิดอ่าน: 5,865
  Bangkokbusclub
  16/02/12 19:18 ไปที่โพสล่าสุด
 23. [๒๕๔๔/๐๒/๒๖] ข้อบังคับ ขสมก. ว่าด้วยเครื่องแบบพนักงาน ขสมก.

  ข้อบังคับองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ฉบับที่ 122 ว่าด้วยเครื่องแบบพนักงานองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ พ.ศ. 2543 ...

  เริ่มโดย Bangkokbusclub
  ระเบียบ-ข้อบังคับ ขสมก., ราชกิจจานุเบกษา, เครื่องแต่งกายพนักงาน
  • ตอบกลับ: 2
  • เปิดอ่าน: 9,032
  OHMMAEKLONG
  05/11/11 01:42 ไปที่โพสล่าสุด
 24. [๒๕๔๓/๑๒/๐๘] ปรับปรุงอัตราค่าโดยสารรถปรับอากาศ ครีม-น้ำเงิน

  ประกาศคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2543/E/125/34.PDF ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 117...

  เริ่มโดย Bangkokbusclub
  • ตอบกลับ: 0
  • เปิดอ่าน: 4,056
  Bangkokbusclub
  13/10/11 23:04 ไปที่โพสล่าสุด
 25. [๒๕๔๒/๐๗/๒๒] กำหนดอัตราค่าโดยสารรถปรับอากาศ (ลักษณะพิเศษสำหรับการท่องเที่ยว)

  ประกาศคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2542/D/058/72.PDF ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 116...

  เริ่มโดย Bangkokbusclub
  • ตอบกลับ: 0
  • เปิดอ่าน: 4,401
  Bangkokbusclub
  13/10/11 18:31 ไปที่โพสล่าสุด
 26. [๒๕๔๒/๐๒/๐๙] ปรับปรุงอัตราค่าโดยสารรถปรับอากาศ EURO I และ EURO II

  ประกาศคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2542/D/011/155.PDF ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 116...

  เริ่มโดย Bangkokbusclub
  • ตอบกลับ: 0
  • เปิดอ่าน: 4,374
  Bangkokbusclub
  13/10/11 17:45 ไปที่โพสล่าสุด
 27. [๒๕๑๙/๑๒/๓๑] พระราชกฤษฎีกา จัดตั้งองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ฉบับที่ 2)

  พระราชกฤษฎีกา จัดตั้งองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2519 http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2519/A/160/14.PDF ...

  เริ่มโดย Bangkokbusclub
  พระราชกฤษฎีกา, ระเบียบ-ข้อบังคับ ขสมก., ราชกิจจานุเบกษา
  • ตอบกลับ: 0
  • เปิดอ่าน: 5,948
  Bangkokbusclub
  16/02/12 18:43 ไปที่โพสล่าสุด
 28. [๒๕๑๙/๐๘/๒๐] พระราชกฤษฎีกา จัดตั้งองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

  พระราชกฤษฎีกา จัดตั้งองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ พ.ศ.2519 http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2519/A/103/3.PDF ประกาศในราชกิจจานุเบกษา...

  เริ่มโดย Bangkokbusclub
  พระราชกฤษฎีกา, ระเบียบ-ข้อบังคับ ขสมก., ราชกิจจานุเบกษา
  • ตอบกลับ: 0
  • เปิดอ่าน: 5,701
  Bangkokbusclub
  22/10/11 22:08 ไปที่โพสล่าสุด

+ ตั้งกระทู้ใหม่

ตัวเลือกการแสดงผลกระทู้

Use this control to limit the display of threads to those newer than the specified time frame.

Allows you to choose the data by which the thread list will be sorted.

การแสดงผลกระทู้...

Note: when sorting by date, 'descending order' will show the newest results first.

สัญลักษณ์

โพสใหม่
โพสใหม่
ไม่มีการโพสใหม่
ไม่มีการโพสใหม่
มากกว่า 25 คำตอบ หรือ อ่าน 150 ครั้ง
มีการโพสใหม่ในกระทู้ที่ได้รับความนิยม
มากกว่า 25 คำตอบ หรือ อ่าน 150 ครั้ง
กระทู้ที่ได้รับความนิยม
ปิดกระทู้
กระทู้ถูกปิด
กระทู้นี้มีข้อความของคุณ
คุณได้ตอบกระทู้นี้แล้ว

กฎการโพสข้อความ

 • ท่าน ไม่สามารถ ตั้งกระทู้ใหม่ได้
 • ท่าน ไม่สามารถ ตอบกระทู้ได้
 • ท่าน ไม่สามารถ แนบไฟล์ได้
 • ท่าน ไม่สามารถ แก้ไขข้อความโพสได้
 • BB code สถานะ เปิด
 • Smilies สถานะ เปิด
 • [IMG] สถานะ เปิด
 • HTML สถานะ ปิด