สถิติเว็บไซต์
Loading... กระทู้ล่าสุด
Loading...
 
 
 
 
Loading...
Loading...
Loading...
 
 
 
 
 

BB Code

คำอธิบาย

BB code is a set of tags based on the HTML language that you may already be familiar with. They allow you to add formatting to your messages in the same way as HTML does, but have a simpler syntax and will never break the layout of the pages you are viewing. The ability to use BB code is set on a forum-by-forum basis by the administrator, so you should check the forum rules when you post a new message.

Below is a list of the BB code tags you can use to format your messages.

vB Code List

 1. Bold / Italic / Underline
 2. Color
 3. Size
 4. Font
 5. Highlight
 6. Left / Right / Center
 7. Indent
 8. Email Linking
 9. URL Hyperlinking
 10. Thread Linking
 11. Post Linking
 12. Bulleted Lists / Advanced Lists
 13. Images
 14. Videos
 15. Code
 16. โค้ด PHP
 17. โค้ด HTML
 18. อ้างอิง
 19. Stop BB Code Parsing
 20. ไฟล์แนบ
 21. Hashtag
 22. fb
 23. facebook video
 24. Footnote
 25. Headline
 26. Horizontal Line
 27. Web Page Embedded
 28. img200
 29. IMGcontent
 30. IMG Size
 31. index_air
 32. index_all
 33. index_blank
 34. index_ord
 35. index_airy_blank
 36. maps
 37. Mention
 38. mos
 39. mot
 40. mou
 41. Redirect
 42. Reference List
 43. roe
 44. roh
 45. rohr
 46. rol
 47. rolh
 48. rols
 49. ropai
 50. ropaih
 51. ror
 52. rorr
 53. ros
 54. rosr
 55. route
 56. ขีดฆ่า
 57. tabcol
 58. Table
 59. td
 60. time
 61. Table of Contents
 62. tr
 63. link url
 64. Wiki
การใช้ BB Code ที่ไม่ถูกต้อง
 • [url] www.example.com [/url] - don't put spaces between the bracketed code and the text you are applying the code to.
 • [email]bangkokbusclub@hotmail.com[email] - ไม่ได้ใส่เครื่องหมาย "/" ที่โค้ดปิด ([/email])

Bold / Italic / Underline

The [b], [i] and [u] tags allow you to create text that is bold, italic and underlined.

  • [b]value[/b]
  • [i]value[/i]
  • [u]value[/u]
  Usage
  • [b]this text is bold[/b]
  • [i]this text is italic[/i]
  • [u]this text is underlined[/u]
  Example Usage
  • this text is bold
  • this text is italic
  • this text is underlined
  Example Output

Color

The [color] tag allows you to change the color of your text.

 • [color=ตัวเลือก]value[/color]
  Usage
 • [color=blue]this text is blue[/color]
  Example Usage
 • this text is blue
  Example Output

Size

The [size] tag allows you to change the size of your text.

 • [size=ตัวเลือก]value[/size]
  Usage
 • [size=+2]this text is two sizes larger than normal[/size]
  Example Usage
 • this text is two sizes larger than normal
  Example Output

Font

The [font] tag allows you to change the font of your text.

 • [font=ตัวเลือก]value[/font]
  Usage
 • [font=courier]this text is in the courier font[/font]
  Example Usage
 • this text is in the courier font
  Example Output

Left / Right / Center

The [left], [right] and [center] tags allow you to change the alignment of your text.

  • [left]value[/left]
  • [center]value[/center]
  • [right]value[/right]
  Usage
  • [left]this text is left-aligned[/left]
  • [center]this text is center-aligned[/center]
  • [right]this text is right-aligned[/right]
  Example Usage
 • this text is left-aligned
  this text is center-aligned
  this text is right-aligned
  Example Output

Indent

The [indent] tag allows you to indent your text.

 • [indent]value[/indent]
  Usage
 • [indent]this text is indented[/indent]
  Example Usage
 • this text is indented
  Example Output

Email Linking

The [email] tag allows you to link to an email address. You can include an optional parameter to 'name' your link.

  • [email]value[/email]
  • [email=ตัวเลือก]value[/email]
  Usage
  • [email]j.doe@example.com[/email]
  • [email=j.doe@example.com]Click Here to Email Me[/email]
  Example Usage
 • Example Output

URL Hyperlinking

The [url] tag allows you to link to other websites and files. You can include an optional parameter to 'name' your link.

  • [url]value[/url]
  • [url=ตัวเลือก]value[/url]
  Usage
  • [url]http://www.bangkokbusclub.com/cms[/url]
  • [url=http://www.bangkokbusclub.com/cms]Bangkokbusclub.com[/url]
  Example Usage
 • Example Output

Thread Linking

แท็ค [thread] ยินยอมให้คุณทำการใส่หมายเล ID ของฟอรั่มนั้นๆ. You can include an optional parameter to 'name' your link.

Post Linking

The [post] tag allows you to link to posts by specifying the post id. You can include an optional parameter to 'name' your link.

Bulleted Lists

The [list] tag allows you to create simple, bulleted lists without specifying an option. Within the value portion, each bullet is denoted by the [*] tag.

 • [list]value[/list]
  Usage
 • [list]
  [*]list item 1
  [*]list item 2
  [/list]
  Example Usage
  • list item 1
  • list item 2
  Example Output

Advanced Lists

The [list] tag allows you to create advanced lists by specifying an option. The option should have a value of 1 (for a numbered list) or A (for an alphabetic with capital letters list) or a (for an alphabetic with lowercase letters list) or I (for a numbered with capital Roman numeral list) or i (for a numbered with small Roman numeral list).

 • [list=ตัวเลือก]value[/list]
  Usage
 • [list=1]
  [*]list item 1
  [*]list item 2
  [/list]

  [list=a]
  [*]list item 1
  [*]list item 2
  [/list]
  Example Usage
  1. list item 1
  2. list item 2
  1. list item 1
  2. list item 2
  Example Output

Images

The [img] tag allows you to embed images within your posts. You can also combine this tag with the [url] tag to make images become links.

 • [img]value[/img]
  Usage
  • [img]http://www.bangkokbusclub.com/cms/images/statusicon/forum_new.gif[/img] (Not linked)
  • [url=http://www.example.com] [img]http://www.bangkokbusclub.com/cms/images/statusicon/forum_new.gif[/img] [/url] (Linked)
  Example Usage
  • (Not linked)
  • (Linked)
  Example Output

Videos

The [video] tag allows you to embed videos from various video services within your posts.

 • [video]value[/video]
  Usage
  • [video=youtube;eOUq4Z6R7xI]http://www.youtube.com/watch?v=eOUq4Z6R7xI[/video]
  Example Usage
  Example Output

Code

The [code] tag switches to a fixed-width (monospace) font and preseves all spacing.

 • [code]value[/code]
  Usage
 • [code]
  <script type="text/javascript">
  <!--
      alert("Hello world!");
  //-->
  </script>
  [/code]
  Example Usage
 • Code:
  <script type="text/javascript">
  <!--
  	alert("Hello world!");
  //-->
  </script>
  Example Output

โค้ด PHP

The [php] tag performs the same function as the [code] tag, but also adds syntax highlighting for PHP code. Although it is designed for PHP, it may correctly highlight some other C-like languages.

 • [php]value[/php]
  Usage
 • [php]
  $myvar = 'Hello World!';
  for ($i = 0; \$i < 10; \$i++)
  {
      echo $myvar . "\n";
  }
  [/php]
  Example Usage
 • โค้ด PHP:
  $myvar 'Hello World!';
  for (
  $i 0$i 10$i++)
  {
      echo 
  $myvar "\n";

  Example Output

โค้ด HTML

The [html] tag allows you to perform syntax highlighting for HTML code.

 • [html]value[/html]
  Usage
 • [html]
  <img src="image.gif" alt="image" />
  <a href="testing.html" target="_blank">Testing</a>
  [/html]
  Example Usage
 • โค้ด HTML:
  <img src="image.gif" alt="image" />
  <a href="testing.html" target="_blank">Testing</a>
  Example Output

อ้างอิง

The [quote] tag allows you to attribute text to someone else.

  • [quote]อ้างอิง[/quote]
  • [quote=ชื่อผู้ใช้งาน]value[/quote]
  Usage
  • [quote]Lorem ipsum dolor sit amet[/quote]
  • [quote=John Doe]Lorem ipsum dolor sit amet[/quote]
  • [quote=John Doe;120527]Lorem ipsum dolor sit amet[/quote]
  Example Usage
  • Lorem ipsum dolor sit amet
  • อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ John Doe
   Lorem ipsum dolor sit amet
  • อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ John Doe ดูโพส
   Lorem ipsum dolor sit amet
  Example Output

Highlight

The [highlight] tag allows you to emphasize your text.

 • Usage
  [highlight]value[/highlight]
 • Example Usage
  [highlight]this text is highlighted[/highlight]
 • Example Output
  this text is highlighted

Stop BB Code Parsing

The [noparse] tag allows you to stop the parsing of vB Code.

 • [noparse][b]value[/b][/noparse]
  Usage
 • [noparse][b]Lorem ipsum dolor sit amet[/b][/noparse]
  Example Usage
 • [b]Lorem ipsum dolor sit amet[/b]
  Example Output

ไฟล์แนบ

The [attach] tag allows you to display an attachment in your post rather than at the bottom. It will only display attachments that belong to the post in which it is utilized.

 • [attach]attachmentid[/attach]
  Usage
 • [attach]12345[/attach]
  Example Usage
 • Example Output

Hashtag

Hashtag

 • [#]value[/#]
  Usage
 • [#]50542[/#]
  Example Usage
 • Example Output

fb

 • [fb]value[/fb]
  Usage
 • [fb][/fb]
  Example Usage
 • Example Output

facebook video

ใช้สำหรับโพส Video จาก facebook

 • [fbvideo]value[/fbvideo]
  Usage
 • [fbvideo]649532218433387[/fbvideo]
  Example Usage
 • Example Output

Footnote

Add footnotes to the current article.

 • [footnote]value[/footnote]
  Usage
 • [footnote="http://www.vaultwiki.org/"]VaultWiki - Wiki for vBulletin Forums.[/footnote]
  Example Usage
 • [footnote="http://www.vaultwiki.org/"]VaultWiki - Wiki for vBulletin Forums.[/footnote]
  Example Output

Headline

Create any level headline.

 • [h=ตัวเลือก]value[/h]
  Usage
 • [h=2]Headline Level 2[/h]
  Example Usage
 • Headline Level 2

  Example Output

Horizontal Line

ขีดเส้นใต้

 • [hr]value[/hr]
  Usage
 • [hr][/hr]
  Example Usage
 • Example Output

Web Page Embedded

แท็ก [iframe] จะทำให้เว็บเพจสามารถแสดงผลขึ้นในหน้าเว็บได้เลยโดยไม่ต้องกด Link [iframe]ใส่ URL[/iframe]

 • [iframe]value[/iframe]
  Usage
 • [iframe]http://www.bangkokbusclub.com[/iframe]
  Example Usage
 • Example Output

img200

 • [img200]value[/img200]
  Usage
 • [img200]http://i987.photobucket.com/albums/ae358/bangkokbusclub/valent.gif[/img200]
  Example Usage
 • Example Output

IMGcontent

 • [imgcon]value[/imgcon]
  Usage
 • [imgcon]http://i987.photobucket.com/albums/ae358/bangkokbusclub/valent.gif[/imgcon]
  Example Usage
 • คลิกที่ภาพ เพื่อชมภาพขนาดใหญ่
  Example Output

IMG Size

ย่อขนาดรูปเหลือ 800 px

 • [imgsize]value[/imgsize]
  Usage
 • [imgsize]http://i987.photobucket.com/albums/ae358/bangkokbusclub/valent.gif[/imgsize]
  Example Usage
 • คลิกที่ภาพ เพื่อชมภาพขนาดใหญ่
  Example Output

index_air

สารบัญภาพ -- กระทู้รถปรับอากาศ

 • [inair]value[/inair]
  Usage
 • [inair]http://www.bangkokbusclub.com[/inair]
  Example Usage
 • Example Output

index_all

สารบัญภาพ -- ชมทั้งหมด

 • [inall]value[/inall]
  Usage
 • [inall]http://www.bangkokbusclub.com[/inall]
  Example Usage
 • Example Output

index_blank

 • [inb]value[/inb]
  Usage
 • [inb][/inb]
  Example Usage
 • Example Output

index_ord

สารบัญภาพ -- กระทู้รถธรรมดา

 • [inord]value[/inord]
  Usage
 • [inord]http://www.bangkokbusclub.com[/inord]
  Example Usage
 • Example Output

index_airy_blank

 • [iny]value[/iny]
  Usage
 • [iny][/iny]
  Example Usage
 • Example Output

maps

 • [maps]value[/maps]
  Usage
 • [maps]ทดสอบ[/maps]
  Example Usage
 • Example Output

Mention

Mention an user to alert him or her to this post!

 • [mention]value[/mention]
  Usage
 • [mention]Username[/mention]
  Example Usage
 • @Username;
  Example Output

mos

 • [mos]value[/mos]
  Usage
 • [mos]ทดสอบ[/mos]
  Example Usage
 • Example Output

mot

 • [mot]value[/mot]
  Usage
 • [mot]ทดสอบ[/mot]
  Example Usage
 • Example Output

mou

 • [mou]value[/mou]
  Usage
 • [mou]ทดสอบ[/mou]
  Example Usage
 • ทดสอบ

  Example Output

Redirect

Redirects to another article.

 • [redirect]value[/redirect]
  Usage
 • [redirect]Redirect Page[/redirect]
  Example Usage
 • [redirect]Redirect Page[/redirect]
  Example Output

Reference List

Display the list of all footnotes for the current article.

 • [reflist]value[/reflist]
  Usage
 • [reflist][/reflist]
  Example Usage
 • [reflist][/reflist]
  Example Output

roe

 • [roe]value[/roe]
  Usage
 • [roe]ทดสอบ[/roe]
  Example Usage
 • ทดสอบ
  Example Output

roh

 • [roh]value[/roh]
  Usage
 • [roh]ทดสอบ[/roh]
  Example Usage
 • ทดสอบ
  Example Output

rohr

 • [rohr]value[/rohr]
  Usage
 • [rohr]ทดสอบ[/rohr]
  Example Usage
 • ทดสอบ
  Example Output

rol

 • [rol=ตัวเลือก]value[/rol]
  Usage
 • [rol=ทดสอบ1]ทดสอบ2[/rol]
  Example Usage
 • ทดสอบ2
  Example Output

rolh

 • [rolh]value[/rolh]
  Usage
 • [rolh]ทดสอบ[/rolh]
  Example Usage
 • ทดสอบ
  Example Output

rols

 • [rols]value[/rols]
  Usage
 • [rols]ทดสอบ[/rols]
  Example Usage
 • ทดสอบ
  Example Output

ropai

 • [ropai]value[/ropai]
  Usage
 • [ropai]ทดสอบ[/ropai]
  Example Usage
 • ทดสอบ
  Example Output

ropaih

 • [ropaih]value[/ropaih]
  Usage
 • [ropaih]ทดสอบ[/ropaih]
  Example Usage
 • ทดสอบ
  Example Output

ror

 • [ror=ตัวเลือก]value[/ror]
  Usage
 • [ror=ทดสอบ1]ทดสอบ2[/ror]
  Example Usage
 • ทดสอบ2
  Example Output

rorr

 • [rorr=ตัวเลือก]value[/rorr]
  Usage
 • [rorr=ทดสอบ1]ทดสอบ2[/rorr]
  Example Usage
 • ทดสอบ2
  Example Output

ros

 • [ros]value[/ros]
  Usage
 • [ros]ทดสอบ[/ros]
  Example Usage
 • ทดสอบ
  Example Output

rosr

 • [rosr]value[/rosr]
  Usage
 • [rosr]ทดสอบ[/rosr]
  Example Usage
 • ทดสอบ
  Example Output

route

ตารางเส้นทาง

 • [route]value[/route]
  Usage
 • [route]ทดสอบ[/route]
  Example Usage
 • ทดสอบ
  Example Output

ขีดฆ่า

ขีดฆ่า

 • [s]value[/s]
  Usage
 • [s]test[/s]
  Example Usage
 • test
  Example Output

tabcol

 • [tabcol=ตัวเลือก]value[/tabcol]
  Usage
 • [tabcol=blue]อนุสาวรีย์ชัยฯ[/rol]
  Example Usage
 • [tabcol=blue]อนุสาวรีย์ชัยฯ[/rol]
  Example Output

Table

Create a table for data cells.

 • [table]value[/table]
  Usage
 • [table]hello[/table]
  Example Usage
 • hello
  Example Output

td

เซลล์

 • [td]value[/td]
  Usage
 • [td]1[/td]
  Example Usage
 • 1
  Example Output

time

 • [time]value[/time]
  Usage
 • [time]ทดสอบ[/time]
  Example Usage
 • ทดสอบ
  Example Output

Table of Contents

Insert the table of contents somewhere specific in the current article.

 • [toc]value[/toc]
  Usage
 • [toc][/toc]
  Example Usage
 • [toc][/toc]
  Example Output

tr

แถว

 • [tr]value[/tr]
  Usage
 • [tr]1[/tr]
  Example Usage
 • 1
  Example Output

link url

กรอบ URL

 • [urlframe]value[/urlframe]
  Usage
 • [urlframe]http://www.google.co.th[/urlframe]
  Example Usage
 • Example Output

Wiki

Link to articles in the main wiki.

 • [wiki]value[/wiki]
  Usage
 • [wiki=Article]Click here to view Article[/wiki]
  Example Usage
 • Example Output