รายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลตั๋วไหว้พระ 9 วัด ขสมก.
จำนวน 30 รางวัล

1. ด.ญ. อตินุช ประกายกุล 94/8 ต.แสนสุข อ. เมือง จ. ชลบุรี
2. น.ส. จิราพร สอิงทอง 9/1 แขวง วังทองหลาง เขต วังทองหลาง กทม.
3. นางอุบล ขำตาสุข 118/2 ต.ดอนเหมย อ.เมืองจ.อำนาจเจริญ
4 .นายมนตรี จ้อยสุดใจ 56/15 หมู่6ต.บางประกอกเขตราษฎร์บูรณะ กทม.
5. บุยะฤทธิ์ อังคณานน 102 แขวง คลองตันใน เขตคลองสาน กทม.
6. พลฯ จาตุรงค์ ดิษจำรัส กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 21 รักษาพระองค์ อ. เมือง จ.ชลบุรี
7. ด.ญ. บัณฑิตา ชัยวิรูรัตน์ 63/89 ต.บ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี
8. อรุณรัตน์ แซ่โค้ว 76 ต.วัดกัลป์ยาณธี อ.ธนบุรี กทม.
9. นายสุนทร เปี่ยมสุวรรณ 177 ต. คูหาสวรรค์ เขตภาษีเจริญ กทม.
10. นุชนาฎ บูสาลี 7592 หมู่ 14 ต.หนองแขม เขตหนองแขม กทม.

11. น.ส. สุมณฑา จตุทอง 152/28 ต.ปากเกร็ด เขตปากเกร็ด จ.นนทบุรี
12. นางพิมพ์ใจ กระทุมมะนัง 206/86 จ.เชียงใหม่
13. สุภาพร น้อยเฝ่า 179/82 แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กทม.
14. นางกาณฑัญณัฎฐ์ แสงทองไทย 73 หมู่ 2 ต. ท่าแร้ง เขต บางเขน กทม.
15. น.ส. ประจวบ วงศ์ประดิษฐ์ 38 ต. บ้านโตก อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์
16. คุณวารุณี วงศรีสุขวิวัฒนา 2/442 ต.เสนานิคม เขต จตุจักร กทม.
17. น.ส. อมรรัตน์ มะลิซ้อน 611/32 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กทม.
18. นายสมศักดิ์ ตติยานันท์พงศ์ 83/11 แขวงลาดยาว เขตจตุจักรกทม.
19. นายปธานุวัฒน์ จันทร์ตุ้ม 2 ต.บ้างคอนเขตภาษีเจริญ กทม.
20. น.ส. ปวันรัตน์ เหมพิสุทธิ์ -

21. น.ส. เพ็ญศรี วุฒิเศรษฐไพบูลย์ 95/7 ต.บางซื่อ เขตบางซื่อ กทม.
22. น.ส. เกษศิรินทร์ นิระกิจ 6 ต. ปากน้ำ เขต เทศบาล14 จ.สมุทรปราการ
23. สินิตร์ ชาญวุฒิธรรม 261 แขวงคลองเจ้าคุณสังห์ เขตวังทองหลางกทม.
24. เบญจวรรณ เหลืองบริสุทธ์ 161 / 385 ต.ดอนเมืองเขตดอนเมือง กทม.
25. น.ส. วิภาวรรณ ภู่อุปถัมภ์เมยา 205 ต. บางพลัด เขตบางพลัด กทม. 10700
26. สุชาดา พรนิชินาฎ 129/253 หมู่ 2 ต.รังสิต เขตธัญบุรี จ.ปทุมธานี
27. พิยดา ชุณหอโณทัย 45/2 ต. มาดตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง
28. นกมิตร ครัวบุญครอง 74 แขวงกาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
29. วิระ อิสโร 2098/103 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม.10240
30. สมพร ฤทธิ์เมฆ 39 หมู่ 6 แขวงศิลาลอย เขตสามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์รายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลตั๋ว บขส.
จำนวน 10 รางวัล

1. ด.ญ. นงลักษณ์ หิรัญจารุพงษ์ 102/4 แขวงวัฒนา กทม.
2. น.ส. ปราณี นรดี 620 ต.ดินแดง เขตดินแดง กทม.
3. น.ส. เรณู ขวัญยืน 1352/14 แขวงวงค์สว่าง เขตบางซื่อ กทม.
4. ด.ญ.ณัชชานันต์ บุญปล้อง 41/109 ต.ลำลูกกา เขตลำลูกกา จ.ปทุมธานี
5. วรวุฒิ จุนเข็ม 424/138 แขวงพญาไท เขตราชเทวี กทม.
6. ณัชชา สิงห์ทอง 50/287 ต.บึงยี่โถ เขตธัญบุรี จ. ปธุมธานี
7. นางนิธินาถ บุนจิตบรรจง 129/741 บางรักน้อย(ม.เพอร์เฟตเพลส) อ.เมือง จ.นนทบุรี
8. นางนงเยาว์ รุ่งจำรัส 145 ถนนสมเด็จเจ้าพระยา ซอย 4 เขตคลองสาน กทม.
9. นางปาริชาติ สุภาษา 222/8 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กทม.
10. เศรษฐสิทธิ สุทเธนทร์ 135/7 ม.4 แขวงมะเร็ต อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎ์ธานีรายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลตั๋ว บางกอกแอร์เวย์
จำนวน 6 รางวัล

1. ด.ญ. กัญญา ปัญญาใจ 29/18 มักกะสัน เขตราชเทวี กทม.
2. สาวิตรี หมวกโคกสูง 172หมู่ 1 ต.โคกสูง อ.เมือง จ.นครราชสีมา
3. นายประศีลชัย สายวงษ์ 69 แขวงสว่าง อ.สว่างวีระวงค์ จ.อุบลราชธานี
4. นางปราณี อยู่เย็น 143/7 ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี
5. สุกัญญา มังคละแสน 17/60 ต.คลองถนน อ.สายไหม กทม.
6. ศรีรัตน์ ดิษฐาทร 1064/9-10 แขวงจอมพล จตุจักร กทม.รายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลตั๋ว แอร์เอเชีย
จำนวน 6 รางวัล

1. น.ส. จันทะจร พ่อสีชง 24 แขวงวังยาว อ.วังยาว จ.นครพนม
2. นายวีระยุทธ ซุ้ยตุ้ม 6/51 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม.
3. นายสมชาย โชติชัย 139 แขวงสำโรงใต้ เขตพระประแดง จ.สมุทรปราการ
4. นวพร วรวงษ์ 164/53 แขวงพญาไท เขตราชเทวี กทม.
5. น.ส. ธารวิมล สมบุญ 9 หอรามคำแหง33 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม.
6. นางพิภัทรา ศิลาวรรณ์ 182/21 แขวงสี่พระยา เขตบางรักhttp://www.bmta.co.th/th/news_detail.php?id=152