ประกาศผลผู้ชนะเลิศการประกวดออกแบบป้ายรถเมล์โฉมใหม่
สำนักงานประชาสัมพันธ์ กทม.
22 มีนาคม 2564เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2564 พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 6/2564 โดยมี คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า)

ในที่ประชุม สำนักการจราจรและขนส่ง (สจส.)ได้รายงานความคืบหน้าการก่อสร้างศาลาที่พักผู้โดยสารพร้อมผลการประกวดศาลาที่พักผู้สารโฉมใหม่ ตามที่ สจส.ได้ดำเนินโครงการพัฒนาศาลาที่พักผู้โดยสารรถประจำทาง แบ่งพื้นที่ดำเนินโครงการออกเป็น 6 กลุ่ม ดังนี้

- กลุ่มที่ 1 พื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์ และบริเวณโดยรอบ จำนวน 350 หลัง
- กลุ่มที่ 2 ย่านธุรกิจ สำนักงานและพาณิชยกรรม จำนวน 500 หลัง
- กลุ่มที่ 3 ย่านสถานที่ราชการและสถาบันการศึกษา จำนวน 400 หลัง
รวมจำนวน 1,250 หลัง กำหนดระยะเวลาดำเนินการ 180 วัน ตั้งแต่ ก.ค.64- ม.ค.65

สำหรับในระยะต่อไปจะดำเนินการในพื้นที่
- กลุ่มที่ 4 กรุงเทพกลาง-ใต้ จำนวน 550 หลัง
- กลุ่มที่ 5 กรุงเทพเหนือ-ตะวันออก จำนวน 750 หลัง
- กลุ่มที่ 6 กรุงธนเหนือ – กรุงธนใต้ จำนวน 450 หลัง
รวมจำนวนทั้งสิ้น 1,750 หลัง ระยะเวลาดำเนินการ 270 วัน ตั้งแต่เดือนก.ย.64-พ.ค.65


ทั้งนี้ สจส.ได้จัดให้มีการประกวดศาลาที่พักผู้โดยสารโฉมใหม่ ผลการประกวดมีดังนี้

ประเภทบุคคลทั่วไป

รางวัลชนะเลิศ เงินสด 200,000 บาท
ได้แก่ ทีม G027 ศ.ศาลา

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินสด 100,000 บาท
ได้แก่ ทีม G065 SiamCenter Bus Shelter

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินสด 50,000 บาท
ได้แก่ ทีม G031 กรุงเทพฯ ก้าว

รางวัลยอดนิยมจากประชาชน (Popular vote) เงินสด 10,000 บาท
ได้แก่ ทีม G065 SiamCenter Bus Shelter

รางวัลชมเชย เงินสด 5,000 บาท ได้แก่
ทีม G056 ร่มโพธิ์ ร่มไทร
ทีม G017 ศาลาแถว
ทีม G186 ศาลานาคร
ทีม G144 Shape of Bangkok
ทีม G158 Bus Station
และทีม G058 ศาลารวมใจ


ประเภทนักเรียนนักศึกษา

รางวัลชนะเลิศ เงินสด 80,000 บาท
ได้แก่ ทีม S049 Bangkok Belonging

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินสด 50,000 บาท
ได้แก่ ทีม S044 ศาลาศิวิไลท์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินสด 20,000บาท
ได้แก่ ทีม S013 จิ๊กซอว์ออฟไลท์

รางวัลยอดนิยมจากประชาชน (Popular vote) เงินสด 10,000 บาท
ได้แก่ ทีม S049 Bangkok Belonging

รางวัลชมเชย เงินสด 3,000 บาท ได้แก่
ทีม S012 Pocket Park
ทีม S071 Bus Stop Belonging
ทีม S094 ศรีวิไล สเตชัน
ทีม S060 The Emuartier Station
ทีม S024 Non Existentent
และทีม S019 Merge Together


ทั้งนี้ที่ประชุมคณะผู้บริหาร มีมติให้ สจส.พิจารณานำแบบที่ชนะการประกวดไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับสภาพของแต่ละพื้นที่ โดยให้คำนึงถึงความสะดวก และความปลอดภัยของผู้ใช้บริการเป็นสำคัญ นอกจากนี้กรุงเทพมหานครจะจัดให้มีพิธีมอบรางวัลแก่ผู้ชนะทั้ง 2 ประเภทต่อไปhttp://www.prbangkok.com/th/hotnews/view/MDY1cDBzNnM0NHIyb3Ezc3E2NnEyNDk0cDRyOTQzcjQ2NTYyMg==