ขสมก. ยกเลิกการจัดเดินรถ Shuttle Bus ที่วิ่งผ่านท้องสนามหลวง
จำนวน 5 เส้นทาง

ไทยรัฐ
7 กุมภาพันธ์ 2560ขสมก. ยกเลิกการจัดเดินรถ Shuttle Bus ที่วิ่งผ่านท้องสนามหลวง จำนวน 5 เส้นทาง เพื่อโยกย้ายไปให้บริการในเส้นทางที่เหลืออีก 11 เส้นทาง ซึ่งมีผู้ใช้บริการหนาแน่นกว่า ตั้งแต่วันที่ 16 ก.พ. เป็นต้นไป


นายสุระชัย เอี่ยมวชิรสกุล ผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) เปิดเผยว่า ขสมก. ได้จัดเดินรถโดยสารธรรมดาวิ่งผ่านท้องสนามหลวง จำนวน 25 เส้นทาง และจัดเดินรถ Shuttle Bus ให้บริการฟรี จำนวน 16 เส้นทาง เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการเดินทางไปถวายสักการะพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง ตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม 2559 เป็นต้นมา


แต่เนื่องจากเส้นทางเดินรถ Shuttle Bus จำนวน 5 เส้นทาง ได้แก่

เส้นทางเอกมัย - สนามหลวง
เส้นทางเมืองทองธานี - สนามหลวง
เส้นทางเซ็นทรัลศาลายา - สนามหลวง
เส้นทางเมกาบางนา - สนามหลวง
เส้นทางแอร์พอร์ตลิงก์มักกะสัน - สนามหลวง


วิ่งให้บริการทับซ้อนกับเส้นทางเดินรถโดยสารธรรมดา ที่โดยปกติได้วิ่งผ่านท้องสนามหลวง
ขสมก. จึงยกเลิกการจัดเดินรถ Shuttle Bus เส้นทางดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นต้นไป


โดยจะนำรถโดยสาร ไปวิ่งให้บริการประชาชนในเส้นทางเดินรถ Shuttle Bus ที่วิ่งให้บริการผ่านสนามหลวงอีก 11 เส้นทาง เช่น เส้นทาง (วงกลม) รอบเกาะรัตนโกสินทร์, เส้นทางเซ็นทรัลพระราม 2 - สนามหลวง ซึ่งมีประชาชนนิยมใช้บริการเป็นจำนวนมากhttp://www.thairath.co.th/content/853456