ประกาศ สายการเดินรถ 195, 205

ตามที่กรุงเทพมหานคร ได้ยกเลิกป้ายรถโดยสาร จำนวน 2 ป้าย เป็นการชั่วคราว เพื่อก่อสร้างทางลอดรัชดา-ราชพฤกษ์ และลดปัญหาด้านการจราจร สายการเดินรถที่ 195,205 จึงมีความจำเป็นต้องยกเลิกป้ายรถโดยสารดังกล่าวจำนวน 2 ป้ายเป็นการชั่วคราว

1.ป้ายธนบุรีคาเฟ่
2.ป้าย 7-ELEVEN

ทางสายการเดินรถจึงขอให้ท่านผู้ใช้บริการไปขึ้นรถที่ท่าสาย 195,205 และป้ายเดอะมอลล์ท่าพระ

จึงเรียนมาเพื่อให้ผู้ใช้บริการสาย 195,205 ได้ทราบ

ที่มา : กปด.14 เขตการเดินรถที่ 4