ขออนุญาตใช้พื้นที่นี้ในการบกวนขอรบกวนชาวสมาชิกมาร่วมกันตอบแบบสอบถามของงานวิจัยนะคะ
ในเรื่องความพึงพอใจในคุณภาพการบริการของ ขสมก. ค่ะ
ใช้เวลาไม่เกิน 5 นาที ตามลิงค์นี้เลยนะคะ
https://goo.gl/forms/P9iD0ddUHmD22xZm2
ข้อมูลที่ได้จะเป็นความลับและถูกนำไปใช้ในงานวิจัยเท่านั้นค่ะ
ช่วยหนูหน่อยนะคะ ขอขอบคุณทุกท่านที่สละเวลามาร่วมตอบแบบสอบถามค่ะ