ปิดถนนคู่ขนานลอยฟ้าบรมราชชนนี 28เม.ย.
เดลินิวส์
26 เมษายน 2556


ปิดถนนคู่ขนานลอยฟ้าบรมราชชนนี28เม.ย. ศิริราชจัดงานเดิน-วิ่งฉลองครบรอบ125ปี

พ.ต.ท.ฤทธี วิเศษคามินทร์ รองผู้กำกับจราจร สน.บางกอกน้อย เปิดเผยว่า คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล จัดงานฉลอง 125 ปี โรงพยาบาลศิริราช โดยจัดกิจกรรมร่วมกับชุมชน โดยใช้ชื่อโครงการ “ ศิริราชเดิน – วิ่ง ผสานชุมชน ครั้งที่ 7” ในวันที่ 28 เม.ย. นี้ ตั้งแต่เวลา 05.00-09.00 น. เพื่อส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาพดีด้วยการร่วมกันออกกำลังกาย โดยเฉพาะชุมชนโดยรอบโรงพยาบาลศิริราช แบ่งกิจกรรมออกเป็น 2 ประเภท คือ

1.ประเภทวิ่งมาราธอน ระยะทาง 10.5 กิโลเมตร ผู้ร่วมกิจกรรมประมาณ 1,500 คน เส้นทางมีจุดเริ่มต้น บริเวณลานหน้าโรงพยาบาลศิริราช อาคารปิยมหาราชการุณย์ ขึ้นสะพานอรุณอมรินทร์(ย้อนทาง) ถนนอรุณอมรินทร์ชิดทางด้านขวา ย้อนทางขึ้นสะพานพระราม 8 ไปทางถนนคู่ขนานลอยฟ้าฝั่งขาออกนอกเมือง ผ่านต่างระดับศูนย์มานุษยวิทยาสิริธร กลับตัวบริเวณเสรีกอล์ฟ ใช้เส้นทางเดิม

2.ประเภทเดินเพื่อสุขภาพ ระยะทาง 4.5 กิโลเมตร เริ่มเวลา 06.00 – 08.30 น. ผู้ร่วมกิจกรรมประมาณ 400 คน ใช้เส้นทาง บริเวณลานหน้าอาคารปิยมหาราชการุณย์ เข้าโรงพยาบาลศิริราชทางประตู 7 ตรงไปออกประตู 8 (ประตูท่าน้ำศิริราช) ถนนวังหลัง ถึงแยกศิริราช เลี้ยวซ้าย ถนนอรุณอมรินทร์ ผ่านหน้าวัดระฆังโฆสิตาราม กรมอู่ทหารเรือ ข้ามสะพานคลองมอญ วัดเครือวัลย์วรวิหาร เลี้ยวซ้ายถนนวังเดิม ผ่านหอประชุมกองทัพเรือไปถึงวัดอรุณราชวราราม กลับเส้นทางเดิม

พ.ต.ท.ฤทธี กล่าวว่า เพื่อความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมกิจกรรม และให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนผู้ใช้เส้นทางให้น้อยที่สุด จึงได้กำหนดปิดการจราจรเฉพาะเส้นทางบนถนนคู่ขนานลอยฟ้า ฝั่งด้านขาออกนอกเมือง และถนนอรุณอมรินทร์ ตั้งแต่บนสะพานอรุณอมรินทร์ ถึงทางลงที่มาจากสะพานพระราม 8 ตั้งแต่ เวลา 05.00 – 08.00 น. จึงขอให้ผู้ขับขี่หลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าว โดยรถที่มาจากฝั่งพระนคร ด้านแยก จปร. ให้มาลงที่ถนนอรุณอมรินทร์ เลี้ยวขวาที่แยกอรุณอัมรินทร์ใช้ถนนบรมราชชนนี หรือมาจากสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า ให้ใช้ถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้า ถนนบรมราชชนนี ชั่วคราว ส่วนกิจกรรมเดินเพื่อสุขภาพ ถนนอรุณอมรินทร์ ใช้เฉพาะช่องทางด้านซ้ายชิดขอบทาง 1 ช่องทาง เท่านั้น ไม่มีการปิดการจราจร ส่วนผู้ที่จะมาร่วมกิจกรรม สามารถจอดรถได้ภายในอาคารจอดรถของ รพ.ศิริราช และ พื้นที่ 8 ไร่ ด้านศาลาน้ำร้อน ติดสถานีรถไฟธนบุรี หรือ ใช้รถสาธารณะ สำหรับเรือสาธารณะ ขึ้นทางด้านท่าน้ำศิริราช จะสะดวกกว่า ส่วนประชาชนที่จะพาผู้ป่วยมารับการรักษา ให้ใช้ถนนจรัญสนิทวงศ์ ถนนพรานนก ถนนอิสรภาพ ใช้ประตู 1 หรือ ประตู 4 ของโรงพยาบาลhttp://www.dailynews.co.th/bkk/199608