ประกาศคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง
ฉบับที่ 1938 (พ.ศ. 2552)

กำหนด (ปรับปรุง) เส้นทางรถโดยสารฯ
สายที่ 75 วัดพุทธบูชา-หัวลำโพง ให้ยกเลิกเส้นทางช่วงวัดพุทธบูชา-สาทร-หัวลำโพง (ทางด่วน)
โดยให้ใช้รายละเอียดเส้นทางดังต่อไปนี้


สายที่ 75 วัดพุทธบูชา-หัวลำโพง
จากวัดพุทธบูชา ไปหัวลำโพง
เริ่มต้นจากวัดพุทธบูชา ไปตามถนนพุทธบูชา แยกซ้ายไปตามถนนประชาอุทิศ แยกซ้ายไปตามถนนสุขสวัสดิ์ ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แยกขวาไปตามถนนมไหสวรรย์ ข้ามสะพานกรุงเทพ แยกซ้ายไปตามถนนเจริญกรุง แยกขวาไปตามถนนมิตรพันธ์ ถึงวงเวียน 22 กรกฎา แยกขวาไปตามถนนไมตรีจิต ข้ามสะพานเจริญสวัสดิ์ ไปตามถนนพระราม 4 จนสุดเส้นทางที่หัวลำโพง

จากหัวลำโพง ไปวัดพุทธบูชา
เริ่มต้นจากหัวลำโพง ไปตามถนนพระราม 4 แยกขวาไปตามถนนสี่พระยา แยกซ้ายไปตามถนนเจริญกรุง แล้วไปตามเส้นทางเดิม จนสุดเส้นทางที่วัดพุทธบูชา


ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 126 ตอนที่ 121 ง
หน้า 360-361 เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2552