เนื่องจากว่า 2 วันนี้ทางสาย 538 จะต้องเก็บของทั้งหมด เพื่อเตรียมขึ้นรถคันใหม่ในวันจันทร์นะครับ ทางสายจึงต้องงดวิ่ง 2 วันนะครับ