โฆษณาชิ้นนี้ติดเมื่อประมาณ ต้นๆเดือนพฤศจิกายน 56 หมดสัญญาช่วงต้นๆกุมภา 57 รูปแบบครึ่งคัน ชมหน้าตากันเลยนะครับ

ด้านซ้ายด้านขวาท้ายภายในใครมีภาพโฆษณาชิ้นนี้ลงเพิ่มได้เลยนะครับ