+ ตอบกลับกระทู้
#1 - 7
จาก 7 โพส

กระทู้: รายนามผู้ได้รับรางวัล "หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร" (พนักงานขับรถโดยสาร)

 1. #1
  สมัครเมื่อ
  Oct 2010
  ที่อยู่
  26 - 37 - 143 - 180 - 517 - 554 - 751
  โพส
  5,343
  ถูกใจ
  11,414
  โพสถูกใจ 26,013 ครั้ง ใน 4,341 โพส

  รายนามผู้ได้รับรางวัล "หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร" (พนักงานขับรถโดยสาร)

  รายนามของผู้บำเพ็ญประโยชน์ดีเด่นแก่ประชาชนและสังคม
  ผู้ได้รับรางวัล "หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร" รางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรม ประจำปี พ.ศ.2554

  พนักงานขับรถโดยสาร ขสมก.

  1. นายสมนึก ปิยะภาค พนักงานขับรถสาย 129

  2. นายกันต์พจน์ อันภาทะราศี พนักงานขับรถสาย 517

  3. นายสมบัติ สินแต้ พนักงานขับรถสาย 25

  4. นายบุญเยี่ยม วงษ์ศรีแก้ว พนักงานขับรถสาย 205

  5. นายขวัญชัย บุญประกอบ พนักงานขับรถสาย 76

  6. นายทวีศักดิ์ แสนชัย พนักงานขับรถสาย 509

  7. นายสมควร จำรูญกาญจน์ พนักงานขับรถสาย 63

  8. นายพลอย เกมินทร์ พนักงานขับรถสาย 49


  พนักงานขับรถโดยสารร่วมบริการ ขสมก.

  1. นายมนทา พรหนุน พนักงานขับรถสาย 139 บริษัท ไพศิริเดินรถ จำกัด

  2. นายอาเลนซ์ เพชรสิงห์โต พนักงานขับรถสาย 542 บริษัท ชัยวิเศษแทรนสปอร์ต จำกัด


 2. #2
  สมัครเมื่อ
  Oct 2010
  โพส
  10,700
  ถูกใจ
  7,937
  โพสถูกใจ 22,603 ครั้ง ใน 6,272 โพส
  รายนามของผู้บำเพ็ญประโยชน์ดีเด่นแก่ประชาชนและสังคม
  ผู้ได้รับรางวัล "หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร" รางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรม ประจำปี พ.ศ.2556
  (ประกอบด้วย โล่เกียรติคุณ และเข็มเชิดชูเกียรติ)

  โดยมีพิธีมอบรางวัล ในวันเสาร์ที่ 18 ตุลาคม 2556
  ณ หอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์  พนักงานขับรถโดยสาร ขสมก.

  1. นายสุทัญ บุญพร้อม (สาย 107)

  2. นายวีระ บุญวัฒน์ (สาย 60)

  3. นายสงวน มณีแผลง (สาย 25)

  4. นายยงค์ คำมูลตรี (สาย 205)

  5. นายประมวล ผาหยาด (สาย 138)

  6. นายชุน การะทอน (สาย 101)

  7. นายมาโนช จันทร์จรูญ (สาย 134)

  8. นายคำรณ กิจสมสารท (สาย 36)


  พนักงานขับรถโดยสาร (รถร่วมบริการ)

  1. นายคูณ โดดนาดี (สาย 48)

  2. นายหาญ ปู่สุข (สาย 167)
  http://www.princessngarmchit.org/content/file/file_foundation/16102013.pdf

 3. 1 คนถูกใจสิ่งนี้


 4. #3
  สมัครเมื่อ
  Oct 2010
  โพส
  10,700
  ถูกใจ
  7,937
  โพสถูกใจ 22,603 ครั้ง ใน 6,272 โพส
  รายนามของผู้บำเพ็ญประโยชน์ดีเด่นแก่ประชาชนและสังคม
  ผู้ได้รับรางวัล "หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร" รางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรม ประจำปี พ.ศ.2557
  (ประกอบด้วย โล่เกียรติคุณ และเข็มเชิดชูเกียรติ)

  โดยมีพิธีมอบรางวัล ในวันเสาร์ที่ 18 ตุลาคม 2557
  ณ หอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์  พนักงานขับรถโดยสาร ขสมก.

  1. นายสุรชัย สุขสมโภชน์ (สาย 29)

  2. นายชัยยะ ดาสน (สาย 514)

  3. นายวิราช ขวานทอง (สาย 23)

  4. นายอรุณ ทองสนธิ (สาย 136)

  5. นายจักรกริช เติมศิลป์ (สาย 140)

  6. นายสมพงษ์ ร้อยคำ (สาย 7ก)

  7. นายกัณหา คุณสุทธิ์ (สาย 203)

  8. นายบรรพต แพงสวัสดิ์ (สาย 49)


  พนักงานขับรถโดยสาร (รถร่วมบริการ)

  1. นายเฉลิม จันระยับ (สาย 110 : บริษัท กรุงเทพมหานครขนส่ง จำกัด )

  2. นายไสว กิ่งแก้ว (สาย 30 : บริษัท ไบร์ทสตาร์ ซัพพลาย 1999 จำกัด )  http://www.princessngarmchit.org/content/file/file_foundation/name16082014.pdf
  แก้ไขครั้งล่าสุดโดย Th_jung : 18/10/16 เมื่อ 15:16

 5. 1 คนถูกใจสิ่งนี้


 6. #4
  สมัครเมื่อ
  Oct 2010
  โพส
  10,700
  ถูกใจ
  7,937
  โพสถูกใจ 22,603 ครั้ง ใน 6,272 โพส
  รายนามของผู้บำเพ็ญประโยชน์ดีเด่นแก่ประชาชนและสังคม
  ผู้ได้รับรางวัล "หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร" รางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรม ประจำปี พ.ศ.2559
  (ประกอบด้วย โล่เกียรติคุณ และเข็มเชิดชูเกียรติ)

  โดยมีพิธีมอบรางวัล ในวันเสาร์ที่ 18 ตุลาคม 2559
  ณ หอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์  พนักงานขับรถโดยสาร ขสมก.

  1. นางสาวดารนาถ ไชยนาแพง (สาย A1)

  2. นายสมพร ศรีบุญเรือง (สาย 514)

  3. นายพุด จรบุรมย์ (สาย 25)

  4. นายวินัย แย้มขยาย (สาย 62)

  5. นายชนะ ตากสันเทียะ (สาย 75)

  6. นายเชาว์ คำแดง (สาย 720)

  7. นายวีระศักดิ์ อุปสุข (สาย 134)

  8. นายวีระยุทธ เพชรเรือนทอง (สาย 16)


  พนักงานขับรถโดยสาร (รถร่วมบริการ)

  1. นายสมภาร ตามสีรัมย์ (สาย 139 : บริษัท ไพศาลสามัคคีขนส่ง จำกัด

  2. นายเสนาะ ด้วงสำรวย (สาย 8 : บริษัท ทรัพย์ 888 จำกัด)
  http://www.princessngarmchit.org/content/file/file_foundation/name16082016.pdf

 7. 2 คนถูกใจสิ่งนี้


 8. #5
  สมัครเมื่อ
  Nov 2010
  ที่อยู่
  บางคอแหลม เขตการเดินรถที่ 4
  โพส
  467
  ถูกใจ
  1,289
  โพสถูกใจ 293 ครั้ง ใน 148 โพส
  แสดงให้เห็นว่าพนักงาน สาย 8 ก็มีคนดี ๆ เหมือนกัน

 9. #6
  สมัครเมื่อ
  Oct 2010
  โพส
  10,700
  ถูกใจ
  7,937
  โพสถูกใจ 22,603 ครั้ง ใน 6,272 โพส
  รายนามของผู้บำเพ็ญประโยชน์ดีเด่นแก่ประชาชนและสังคม
  ผู้ได้รับรางวัล "หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร" รางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรม ประจำปี พ.ศ.2560
  (ประกอบด้วย โล่เกียรติคุณ และเข็มเชิดชูเกียรติ)

  โดยมีพิธีมอบรางวัล ในวันพุธที่ 18 ตุลาคม 2560
  ณ โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพ ฟอร์จูน ถนนรัชดาภิเษก  พนักงานขับรถโดยสาร ขสมก.

  1. นายสัมฤทธิ์ ยอดดําเนิน (สาย 29)

  2. นายสมาน สุขสมบัติ (สาย 525)

  3. นายพูลสวัสดิ์ แซ่ลี้ (สาย 511)

  4. นายสรคม แซ่ลิ้ม (สาย 205)

  5. นายชัชวิน โกวิน (สาย 141)

  6. นายธนภัทร์ ศรีสวัสดิ์ (สาย 7ก)

  7. นายประพันธ์ อู่อรุณ (สาย 53)

  8. นายสัมฤทธิ์ เชื้อวิเศษ (สาย 156)


  พนักงานขับรถโดยสาร (รถร่วมบริการ)

  1. นายประดิษฐ์ ฐานวิสัย (สาย 8)

  2. นายศักดา ครุดธานุชาติ (สาย 8)
  http://www.princessngarmchit.org/content/file/file_foundation/name28092017.pdf
  แก้ไขครั้งล่าสุดโดย Th_jung : 03/12/18 เมื่อ 02:24

 10. #7
  สมัครเมื่อ
  Oct 2010
  โพส
  10,700
  ถูกใจ
  7,937
  โพสถูกใจ 22,603 ครั้ง ใน 6,272 โพส
  รายนามของผู้บำเพ็ญประโยชน์ดีเด่นแก่ประชาชนและสังคม
  ผู้ได้รับรางวัล "หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร" รางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรม ประจำปี พ.ศ.2561
  (ประกอบด้วย โล่เกียรติคุณ และเข็มเชิดชูเกียรติ)

  โดยมีพิธีมอบรางวัล ในวันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2561
  ณ หอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์  พนักงานขับรถโดยสาร ขสมก.

  1. นายชินวัตร ฤกษ์ชัย (สาย 39)

  2. นายพรรษา สิริวรพันธ์ (สาย 526)

  3. นายวิริยะ ทรงทรัพย์ (สาย 2)

  4. นายวิชาญ แสงวงศ์ (สาย 179)

  5. นายทองแหวน ดวงมณี (สาย 21)

  6. นายสนอง หลักตา (สาย 42)

  7. นายบรรพต คะหินทพงษ์ (สาย 66)

  8. นายไพสันติ์ เขียวดี (สาย 73ก)


  พนักงานขับรถโดยสาร (รถร่วมบริการ)

  1. นายชูชัย มงคลเอี่ยม (สาย 71)

  2. นายเอกยุทธ พงษ์โพชน์ (สาย 39)
  http://www.princessngarmchit.org/content/file/file_foundation/2561/name-2561.pdf
  แก้ไขครั้งล่าสุดโดย Th_jung : 03/12/18 เมื่อ 02:35
+ ตอบกลับกระทู้

กฎการโพสข้อความ

 • ท่าน ไม่สามารถ ตั้งกระทู้ใหม่ได้
 • ท่าน ไม่สามารถ ตอบกระทู้ได้
 • ท่าน ไม่สามารถ แนบไฟล์ได้
 • ท่าน ไม่สามารถ แก้ไขข้อความโพสได้
 • BB code สถานะ เปิด
 • Smilies สถานะ เปิด
 • [IMG] สถานะ เปิด
 • HTML สถานะ ปิด