ประกาศคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง
ฉบับที่ 1988 (พ.ศ. 2553)

กำหนด (ปรับปรุง) เส้นทางรถโดยสารฯ
สายที่ 178 วงกลมสุคนธสวัสดิ์-เกษตร-นวมินทร์ และช่วงวงกลมเกษตร-นวมินทร์ เป็น วงกลมสวนสยาม-สุคนธสวัสดิ์ และให้มีรายละเอียดเส้นทางแยกช่วงวงกลมสวนสยาม-นวมินทร์
สายที่ 528 อำเภอไทรน้อย-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ให้มีรายละเอียดเส้นทางแยกช่วงบางบัวทอง-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
โดยให้ใช้รายละเอียดเส้นทางดังต่อไปนี้


สายที่ 178 วงกลมสวนสยาม-สุคนธสวัสดิ์
เริ่มต้นจากสวนสยาม ไปตามถนนสวนสยาม แยกซ้ายไปตามถนนรามอินทรา แยกซ้ายไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 350 แยกซ้ายไปตามถนนนวมินทร์ แยกขวาไปตามถนนลาดพร้าว แยกขวาไปตามถนนรัชดาภิเษก แยกขวาไปตามถนนพหลโยธิน แยกขวาไปตามถนนประเสริฐมนูกิจ แยกซ้ายไปตามถนนสุคนธสวัสดิ์ แยกซ้ายไปตามถนนประดิษฐ์มนูธรรม กลับรถไปตามเส้นทางเดิม แยกซ้ายไปตามถนนนวลจันทร์ แยกซ้ายไปตามถนนประเสริฐมนูกิจ แยกซ้ายไปตามถนนนวมินทร์ แยกขวาไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 350 แยกขวาไปตามถนนรามอินทรา แยกขวาไปตามถนนสวนสยาม จนสุดเส้นทางที่สวนสยาม

ช่วงวงกลมสวนสยาม-นวมินทร์
เริ่มต้นจากสวนสยาม ไปตามถนนสวนสยาม แยกซ้ายไปตามถนนรามอินทรา แยกซ้ายไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 350 แยกซ้ายไปตามถนนนวมินทร์ แยกขวาไปตามถนนลาดพร้าว แยกขวาไปตามถนนรัชดาภิเษก แยกขวาไปตามถนนพหลโยธิน แยกขวาไปตามถนนประเสริฐมนูกิจ แยกซ้ายไปตามถนนนวมินทร์ แยกขวาไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 350 แยกขวาไปตามถนนรามอินทรา แยกขวาไปตามถนนสวนสยาม จนสุดเส้นทางที่สวนสยาม


สายที่ 528 อำเภอไทรน้อย-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
เริ่มต้นจากอำเภอไทรน้อย ไปตามถนนบางกรวย-ไทรน้อย แยกขวาไปตามถนนกาญจนาภิเษก แยกซ้ายไปตามถนนรัตนาธิเบศร์ ข้ามสะพานพระนั่งเกล้า ถนนงามวงศ์วาน ถึงแยกเกษตร แยกขวาไปตามถนนพหลโยธิน แยกซ้ายไปตามถนนลาดพร้าว แยกขวาไปตามถนนรัชดาภิเษก แยกขวาไปตามถนนพระราม 9 ถนนอโศก-ดินแดง ถนนดินแดง ถนนราชวิถี จนสุดเส้นทางที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ

ช่วงบางบัวทอง-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
เริ่มต้นจากสถานที่จอดรถบางบัวทอง ไปตามถนนบางกรวย-ไทรน้อย แยกซ้ายไปตามถนนกาญจนาภิเษก แยกซ้ายไปตามถนนรัตนาธิเบศร์ ข้ามสะพานพระนั่งเกล้า ถนนงามวงศ์วาน ถึงแยกเกษตร แยกขวาไปตามถนนพหลโยธิน แยกซ้ายไปตามถนนลาดพร้าว แยกขวาไปตามถนนรัชดาภิเษก แยกขวาไปตามถนนพระราม 9 ถนนอโศก-ดินแดง ถนนดินแดง ถนนราชวิถี จนสุดเส้นทางที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ


ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 127 ตอนที่ 174 ง
หน้า 144-146 เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2553