^
^
ใช่ เคยมีแล้ว

เคยวิ่งโดย เขต 8 อู่หมอชิต2

เคยพบป้ายสาย 186 อยู่บน มิตซูครีมแดง