+ ตอบกลับกระทู้
#1 - 12
จาก 12 โพส

กระทู้: รายชื่อผู้โชคดี โครงการไหว้พระ 9 วัดรอบเกาะรัตนโกสินทร์ กับ ขสมก. [ปีใหม่ 2554]

 1. #1
  สมัครเมื่อ
  Oct 2010
  โพส
  10,776
  ถูกใจ
  7,937
  โพสถูกใจ 22,634 ครั้ง ใน 6,276 โพส

  รายชื่อผู้โชคดี โครงการไหว้พระ 9 วัดรอบเกาะรัตนโกสินทร์ กับ ขสมก. [ปีใหม่ 2554]

  รายชื่อผู้โชคดี โครงการไหว้พระ 9 วัดรอบเกาะรัตนโกสินทร์ กับ ขสมก.
  18 มกราคม 2554

  เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2554 ณ สโมสรกระทรวงคมนาคม นายโสภณ ซารัมย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานจับรางวัลผู้โชคดีไหว้พระ 9 วัดรอบเกาะรัตนโกสินทร์ ที่องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ได้จัดรถให้บริการ “ฟรี” ช่วงปีใหม่ที่ผ่านมา มีประชาชนผู้โชคดีได้รับรางวัลจำนวน 67 ราย ได้แก่
  • ตั๋วเครื่องบินไป - กลับ ภายในประเทศ
   • สายการบิน แอร์เอเชีย 10 ราย
   • สายการบินบางกอกแอร์เวย์ 6 ราย
  • ตั๋วบริษัท ขนส่งจำกัด (บขส.) 20 ราย
  • รางวัลเงินสด 3,000 บาท 1 ราย
  • ตั๋วไหว้พระ 9 วัด โครงการครอบครัวสุขสันต์กับบริการ ขสมก. 30 ราย
  ซึ่งมีรายชื่อผู้ได้รับรางวัล ดังนี้  รางวัลตั๋วเครื่องบิน แอร์เอเชีย ( ไป - กลับ ภายในประเทศ ) จำนวน 10 รางวัล ได้แก่
  1. คุณสรวิชญ์ เสคุคมสตถ์ กทม.
  2. ด.ญ.ลิวสา อภิชาตวิสุทธ์ จ.ชลบุรี
  3. คุณทองดี บุญวงค์ จ.สมุทรปราการ
  4. คุณพรรณี เลี่ยนบรรจง กทม
  5. คุณภาวิดา วิริมแพพาณิชย์ กทม.
  6. คุณชญาน์พักตร์ เพ็ญพรเกษม กทม.
  7. คุณกุสุมาลย์ แสวงหาทรัพย์ กทม.
  8. คุณจิณณรัตน์ ธนพัตจิรานนท์ กทม.
  9. คุณณัฐวรรธน์ ร่มเย็นใจ จ.นนทบุรี
  10. คุณยุวดี อรุณศรี จ.ขอนแก่น


  รางวัลตั๋วเครื่องบิน บางกอกแอร์เวย์ (ไป- กลับ ภายในประเทศ ) จำนวน 6 รางวัล ได้แก่

  เดินทางไป จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 2 รางวัล
  1. คุณสุนันทา เชยกาญจน์ จ.นครศรีธรรมราช
  2. คุณจิราภรณ์ ขันแจ้ง จ. นนทบุรี

  เดินทางไป จังหวัดสุโขทัย จำนวน 4 รางวัล
  1. คุณทศพร เงยงามขำ กทม.
  2. คุณดีอร ศรีมอ กทม.
  3. คุณธวัชชัย รัตนะจินดาวงศ์ กทม.
  4. คุณสุภาพร เทอดสิทธิหนศ์ กทม.


  รางวัลตั๋วเดินทาง บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) จำนวน 20 รางวัล ได้แก่
  1. คุณวารุณี มงคลสิทธิ์ กทม.
  2. คุณจารุพรรณ วงศ์จารุกร กทม.
  3. ด.ญ.ซนิดา จันธิราช จ.สมุทรปราการ
  4. คุณปราณี วานิชจรัสกิจ กทม.
  5. คุณจรูญ ผึ้งไผ่ จ.สมุทรปราการ
  6. คุณวันพิน หมายราบรื่น กทม.
  7. คุณจิตราวรรณ แก้วสกุล จ. นนทบุรี
  8. คุณสิริ แก้วอบเชย จ .สมุทรปราการ
  9. คุณเขียน ดาทอง กทม.
  10. คุณเพราเพ็ญ รัตนดี จ.ร้อยเอ็ด
  11. คุณแสนสุข อินตาคือ จ.เชียงราย
  12. คุณรัตนา สุขโรจน์ จ.สระบุรี
  13. คุณอรุณ อำไพวงษ์ จ.ชลบุรี
  14. คุณอ้อยทิพย์ ปิติพงศ์พาณิชย์ กทม.
  15. คุณวันวิสาข์ อำไพพงษ์ จ.ชลบุรี
  16. ด.ช.วรวัตร์ ทองศรีจันทร์ กทม
  17. คุณดวงพร ธีระโรจนพงษ์ กทม.
  18. คุณนภัทร ฤทธิ์ดำรงค์ จ.สมุทรปราการ
  19. คุณอัสมา แซ่ตั๋น322/374 กทม.
  20. คุณจงสฤษดิ์ ดิษาภิรมย์ กทม.


  รางวัลตั๋วท่องเที่ยว โครงการครอบครัวสุขสันต์ กับบริการ ขสมก. จำนวน 30 รางวัล ได้แก่

  1. คุณอติพร จิตรพิรุฬห์ จ.ปทุมธานี
  2. ด.ช.วรวัตร์ ทองศรีจันทร์ กทม.
  3. คุณเสาวรัก บุญสันไพศาล จ.ชลบุรี
  4. คุณสิธิสุดา สุจริยานุรักษ์ กทม.
  5. คุณดวงดาว จันทราวดี กทม.
  6. คุณลิขิต บุญครอบ จ.พระนครศรีอยุธยา
  7. คุณปัทมา กีรติวรากร จ.สมุทรปราการ
  8. คุณศุภนิดา วินทะชัย กทม.
  9. คุณผ่องศรี โอเงิน กทม.
  10. คุณชัยรัตน์ กีรติวรากร จ.สมุทรปราการ
  11. คุณธัญลักษณ์ พรรณศิริพล กทม.
  12. คุณสุธาทิพย์ ขวัญยืนกทม.
  13. คุณสุวิมล กุลวัฒนาพร กทม.
  14. คุณวีณา พฤกษพลาศษัย กทม
  15. คุณวัชรินทร์ ปอประสิทธิ์ กทม.
  16. คุณบุญช่วย จันทร์ประภาพ กทม.
  17. คุณวิไลรัตน์ เทอดสิทธิพงศ์ กทม.
  18. ด.ช.อภิมุข สง่าวงศ์ จ.สมุทรปราการ
  19. คุณปนัดดา ศรีปะทุมรักษ์ กทม.
  20. คุณณัฐนิชา บุตรพรม กทม.
  21. ด.ญ.สุวรัตน์ นาถไธสงค์ กทม.
  22. คุณสาคร เห็นสะ กทม .
  23. คุณเจริญศรี แซ่ย่อง กทม.
  24. คุณพรพิมล อยู่เอม จ.ปทุมธานี
  25. คุณจันทนา ศิริโสภสพงษ์ กทม.
  26. ด.ช.ภาณุ ชินรัมย์ กทม
  27. คุณมยุรี นาคธรรมาภรณ์ กทม
  28. คุณเดือน บุญมี จ.สุรินทร์
  29. คุณสุรีย์รัตน์ แสงภูเขีย จ.ปทุมธานี
  30. คุณนวลพรรณ ลายสังข์ กทม.


  สำหรับผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล มีสิทธิ์นำผู้ติดตามร่วมเดินทางได้จำนวน 1 คน

  การรับรางวัล
  กรุณานำสำเนาบัตรประชาชนมาติดต่อขอรับรางวัลได้ที่ กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ ชั้น 6 อาคารสำนักงานใหญ่ ขสมก. เลขที่ 131 ถนนเทียมร่วมมิตร เขตห้วยขวาง กทม. โทรศัพท์หมายเลข 0 2246 0973 ทุกวันในเวลาราชการ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Call Center หมายเลข 184 ตั้งแต่เวลา 06.00 – 22.00 น.  http://www.bmta.co.th/th/news_detail.php?id=118

 2. 3 คนถูกใจสิ่งนี้


 3. #2
  สมัครเมื่อ
  Dec 2010
  โพส
  1,285
  ถูกใจ
  5,737
  โพสถูกใจ 1,723 ครั้ง ใน 567 โพส
  มีคนได้รางวัล ซ้อนกัน 2 รางวัล ด้วยแฮะ

 4. #3
  สมัครเมื่อ
  Dec 2010
  ที่อยู่
  ดงมิตซูตัดจอด
  โพส
  908
  ถูกใจ
  2,548
  โพสถูกใจ 3,873 ครั้ง ใน 607 โพส
  เด็กได้เยอะแฮะ

 5. #4
  สมัครเมื่อ
  Nov 2010
  ที่อยู่
  ซ.20 ถ.เทศบาลรังรักษ์เหนือ แขวงลาดยาว
  โพส
  1,065
  ถูกใจ
  2,157
  โพสถูกใจ 2,528 ครั้ง ใน 615 โพส
  อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ Th_jung ดูโพส
  รายชื่อผู้โชคดี โครงการไหว้พระ 9 วัดรอบเกาะรัตนโกสินทร์ กับ ขสมก.
  18 มกราคม 2554

  เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2554 ณ สโมสรกระทรวงคมนาคม นายโสภณ ซารัมย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานจับรางวัลผู้โชคดีไหว้พระ 9 วัดรอบเกาะรัตนโกสินทร์ ที่องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ได้จัดรถให้บริการ “ฟรี” ช่วงปีใหม่ที่ผ่านมา มีประชาชนผู้โชคดีได้รับรางวัลจำนวน 67 ราย ได้แก่
  • ตั๋วเครื่องบินไป - กลับ ภายในประเทศ
   • สายการบิน แอร์เอเชีย 10 ราย
   • สายการบินบางกอกแอร์เวย์ 6 ราย
  • ตั๋วบริษัท ขนส่งจำกัด (บขส.) 20 ราย
  • รางวัลเงินสด 3,000 บาท 1 ราย
  • ตั๋วไหว้พระ 9 วัด โครงการครอบครัวสุขสันต์กับบริการ ขสมก. 30 ราย
  ซึ่งมีรายชื่อผู้ได้รับรางวัล ดังนี้  รางวัลตั๋วเครื่องบิน แอร์เอเชีย ( ไป - กลับ ภายในประเทศ ) จำนวน 10 รางวัล ได้แก่
  1. คุณสรวิชญ์ เสคุคมสตถ์ กทม.
  2. ด.ญ.ลิวสา อภิชาตวิสุทธ์ จ.ชลบุรี
  3. คุณทองดี บุญวงค์ จ.สมุทรปราการ
  4. คุณพรรณี เลี่ยนบรรจง กทม
  5. คุณภาวิดา วิริมแพพาณิชย์ กทม.
  6. คุณชญาน์พักตร์ เพ็ญพรเกษม กทม.
  7. คุณกุสุมาลย์ แสวงหาทรัพย์ กทม.
  8. คุณจิณณรัตน์ ธนพัตจิรานนท์ กทม.
  9. คุณณัฐวรรธน์ ร่มเย็นใจ จ.นนทบุรี
  10. คุณยุวดี อรุณศรี จ.ขอนแก่น


  รางวัลตั๋วเครื่องบิน บางกอกแอร์เวย์ (ไป- กลับ ภายในประเทศ ) จำนวน 6 รางวัล ได้แก่

  เดินทางไป จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 2 รางวัล
  1. คุณสุนันทา เชยกาญจน์ จ.นครศรีธรรมราช
  2. คุณจิราภรณ์ ขันแจ้ง จ. นนทบุรี

  เดินทางไป จังหวัดสุโขทัย จำนวน 4 รางวัล
  1. คุณทศพร เงยงามขำ กทม.
  2. คุณดีอร ศรีมอ กทม.
  3. คุณธวัชชัย รัตนะจินดาวงศ์ กทม.
  4. คุณสุภาพร เทอดสิทธิหนศ์ กทม.


  รางวัลตั๋วเดินทาง บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) จำนวน 20 รางวัล ได้แก่
  1. คุณวารุณี มงคลสิทธิ์ กทม.
  2. คุณจารุพรรณ วงศ์จารุกร กทม.
  3. ด.ญ.ซนิดา จันธิราช จ.สมุทรปราการ
  4. คุณปราณี วานิชจรัสกิจ กทม.
  5. คุณจรูญ ผึ้งไผ่ จ.สมุทรปราการ
  6. คุณวันพิน หมายราบรื่น กทม.
  7. คุณจิตราวรรณ แก้วสกุล จ. นนทบุรี
  8. คุณสิริ แก้วอบเชย จ .สมุทรปราการ
  9. คุณเขียน ดาทอง กทม.
  10. คุณเพราเพ็ญ รัตนดี จ.ร้อยเอ็ด
  11. คุณแสนสุข อินตาคือ จ.เชียงราย
  12. คุณรัตนา สุขโรจน์ จ.สระบุรี
  13. คุณอรุณ อำไพวงษ์ จ.ชลบุรี
  14. คุณอ้อยทิพย์ ปิติพงศ์พาณิชย์ กทม.
  15. คุณวันวิสาข์ อำไพพงษ์ จ.ชลบุรี ญาติฝ่ายไหนของศิริพร อำไพพงษ์เนี่ย
  16. ด.ช.วรวัตร์ ทองศรีจันทร์ กทม. <<คนนี้
  17. คุณดวงพร ธีระโรจนพงษ์ กทม.
  18. คุณนภัทร ฤทธิ์ดำรงค์ จ.สมุทรปราการ
  19. คุณอัสมา แซ่ตั๋น322/374 กทม.
  20. คุณจงสฤษดิ์ ดิษาภิรมย์ กทม.


  รางวัลตั๋วท่องเที่ยว โครงการครอบครัวสุขสันต์ กับบริการ ขสมก. จำนวน 30 รางวัล ได้แก่

  1. คุณอติพร จิตรพิรุฬห์ จ.ปทุมธานี
  2. ด.ช.วรวัตร์ ทองศรีจันทร์ กทม. <<คนนี้
  3. คุณเสาวรัก บุญสันไพศาล จ.ชลบุรี
  4. คุณสิธิสุดา สุจริยานุรักษ์ กทม.
  5. คุณดวงดาว จันทราวดี กทม.
  6. คุณลิขิต บุญครอบ จ.พระนครศรีอยุธยา
  7. คุณปัทมา กีรติวรากร จ.สมุทรปราการ
  8. คุณศุภนิดา วินทะชัย กทม.
  9. คุณผ่องศรี โอเงิน กทม.
  10. คุณชัยรัตน์ กีรติวรากร จ.สมุทรปราการ
  11. คุณธัญลักษณ์ พรรณศิริพล กทม.
  12. คุณสุธาทิพย์ ขวัญยืนกทม.
  13. คุณสุวิมล กุลวัฒนาพร กทม.
  14. คุณวีณา พฤกษพลาศษัย กทม
  15. คุณวัชรินทร์ ปอประสิทธิ์ กทม.
  16. คุณบุญช่วย จันทร์ประภาพ กทม.
  17. คุณวิไลรัตน์ เทอดสิทธิพงศ์ กทม.
  18. ด.ช.อภิมุข สง่าวงศ์ จ.สมุทรปราการ
  19. คุณปนัดดา ศรีปะทุมรักษ์ กทม.
  20. คุณณัฐนิชา บุตรพรม กทม.
  21. ด.ญ.สุวรัตน์ นาถไธสงค์ กทม.
  22. คุณสาคร เห็นสะ กทม .
  23. คุณเจริญศรี แซ่ย่อง กทม.
  24. คุณพรพิมล อยู่เอม จ.ปทุมธานี
  25. คุณจันทนา ศิริโสภสพงษ์ กทม.
  26. ด.ช.ภาณุ ชินรัมย์ กทม
  27. คุณมยุรี นาคธรรมาภรณ์ กทม
  28. คุณเดือน บุญมี จ.สุรินทร์
  29. คุณสุรีย์รัตน์ แสงภูเขีย จ.ปทุมธานี
  30. คุณนวลพรรณ ลายสังข์ กทม.


  สำหรับผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล มีสิทธิ์นำผู้ติดตามร่วมเดินทางได้จำนวน 1 คน

  การรับรางวัล
  กรุณานำสำเนาบัตรประชาชนมาติดต่อขอรับรางวัลได้ที่ กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ ชั้น 6 อาคารสำนักงานใหญ่ ขสมก. เลขที่ 131 ถนนเทียมร่วมมิตร เขตห้วยขวาง กทม. โทรศัพท์หมายเลข 0 2246 0973 ทุกวันในเวลาราชการ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Call Center หมายเลข 184 ตั้งแต่เวลา 06.00 – 22.00 น.  http://www.bmta.co.th/th/news_detail.php?id=118
  มีคนนามสุกลเดียวกันด้วยเว้ยเฮ้ย !! แถมได้ 2 รางวัลซ้อนอีกต่างหาก

  ปล.ไม่รู้ว่าคนนั้นเป็นใคร
  แก้ไขครั้งล่าสุดโดย Basbus66 : 19/01/11 เมื่อ 11:07

 6. #5
  สมัครเมื่อ
  Nov 2010
  ที่อยู่
  จะรู้ไปทำอะไรอ่า.............
  โพส
  2,029
  ถูกใจ
  1,399
  โพสถูกใจ 5,340 ครั้ง ใน 1,389 โพส
  อด!!! 55+ ในบอร์ดนี้มีใครได้มั้ยครับ?


  Follow Me IG : taritkamon

  Line : dukkyz145

 7. #6
  สมัครเมื่อ
  Dec 2010
  ที่อยู่
  อู่หมอชิต
  โพส
  1,022
  ถูกใจ
  4,250
  โพสถูกใจ 637 ครั้ง ใน 352 โพส
  งานนี้เค้าดีใจ555+

  ติดกับเค้าด้วยเหอๆ
  สาย 36 ห้วยขวาง - สี่พระยา เเละ สีพระยา - อนุสาวรีย์ชัยฯ คันเเรกออก 4.30น. คันสุดท้ายออก 23.10น.

  สาย 204 ห้วยขวาง - สุทธิสาร - ดินแดง - ท่าน้ำราชวงศ์ คันแรกออก 4.15น. คันสุดท้ายออก 23.00น.

 8. #7
  สมัครเมื่อ
  Dec 2010
  ที่อยู่
  อู่หมอชิต
  โพส
  1,022
  ถูกใจ
  4,250
  โพสถูกใจ 637 ครั้ง ใน 352 โพส
  อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ Basbus66 ดูโพส
  มีคนนามสุกลเดียวกันด้วยเว้ยเฮ้ย !! แถมได้ 2 รางวัลซ้อนอีกต่างหาก

  ปล.ไม่รู้ว่าคนนั้นเป็นใคร
  คนคนนั้นก้ผมเองนี้เเหละ* *
  สาย 36 ห้วยขวาง - สี่พระยา เเละ สีพระยา - อนุสาวรีย์ชัยฯ คันเเรกออก 4.30น. คันสุดท้ายออก 23.10น.

  สาย 204 ห้วยขวาง - สุทธิสาร - ดินแดง - ท่าน้ำราชวงศ์ คันแรกออก 4.15น. คันสุดท้ายออก 23.00น.

 9. #8
  สมัครเมื่อ
  Nov 2010
  ที่อยู่
  ซ.20 ถ.เทศบาลรังรักษ์เหนือ แขวงลาดยาว
  โพส
  1,065
  ถูกใจ
  2,157
  โพสถูกใจ 2,528 ครั้ง ใน 615 โพส
  อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ coderock ดูโพส
  คนคนนั้นก้ผมเองนี้เเหละ* *
  อ่าวเป็นลูกหลานใครละเนี่ย พี่ก็ ทองศรีจันทร์ นะ ชื่อบาสซะด้วย

 10. #9
  สมัครเมื่อ
  Dec 2010
  ที่อยู่
  อู่หมอชิต
  โพส
  1,022
  ถูกใจ
  4,250
  โพสถูกใจ 637 ครั้ง ใน 352 โพส
  อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ Th_jung ดูโพส
  รายชื่อผู้โชคดี โครงการไหว้พระ 9 วัดรอบเกาะรัตนโกสินทร์ กับ ขสมก.
  18 มกราคม 2554

  เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2554 ณ สโมสรกระทรวงคมนาคม นายโสภณ ซารัมย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานจับรางวัลผู้โชคดีไหว้พระ 9 วัดรอบเกาะรัตนโกสินทร์ ที่องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ได้จัดรถให้บริการ “ฟรี” ช่วงปีใหม่ที่ผ่านมา มีประชาชนผู้โชคดีได้รับรางวัลจำนวน 67 ราย ได้แก่
  • ตั๋วเครื่องบินไป - กลับ ภายในประเทศ
   • สายการบิน แอร์เอเชีย 10 ราย
   • สายการบินบางกอกแอร์เวย์ 6 ราย
  • ตั๋วบริษัท ขนส่งจำกัด (บขส.) 20 ราย
  • รางวัลเงินสด 3,000 บาท 1 ราย
  • ตั๋วไหว้พระ 9 วัด โครงการครอบครัวสุขสันต์กับบริการ ขสมก. 30 ราย
  ซึ่งมีรายชื่อผู้ได้รับรางวัล ดังนี้  รางวัลตั๋วเครื่องบิน แอร์เอเชีย ( ไป - กลับ ภายในประเทศ ) จำนวน 10 รางวัล ได้แก่
  1. คุณสรวิชญ์ เสคุคมสตถ์ กทม.
  2. ด.ญ.ลิวสา อภิชาตวิสุทธ์ จ.ชลบุรี
  3. คุณทองดี บุญวงค์ จ.สมุทรปราการ
  4. คุณพรรณี เลี่ยนบรรจง กทม
  5. คุณภาวิดา วิริมแพพาณิชย์ กทม.
  6. คุณชญาน์พักตร์ เพ็ญพรเกษม กทม.
  7. คุณกุสุมาลย์ แสวงหาทรัพย์ กทม.
  8. คุณจิณณรัตน์ ธนพัตจิรานนท์ กทม.
  9. คุณณัฐวรรธน์ ร่มเย็นใจ จ.นนทบุรี
  10. คุณยุวดี อรุณศรี จ.ขอนแก่น


  รางวัลตั๋วเครื่องบิน บางกอกแอร์เวย์ (ไป- กลับ ภายในประเทศ ) จำนวน 6 รางวัล ได้แก่

  เดินทางไป จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 2 รางวัล
  1. คุณสุนันทา เชยกาญจน์ จ.นครศรีธรรมราช
  2. คุณจิราภรณ์ ขันแจ้ง จ. นนทบุรี

  เดินทางไป จังหวัดสุโขทัย จำนวน 4 รางวัล
  1. คุณทศพร เงยงามขำ กทม.
  2. คุณดีอร ศรีมอ กทม.
  3. คุณธวัชชัย รัตนะจินดาวงศ์ กทม.
  4. คุณสุภาพร เทอดสิทธิหนศ์ กทม.


  รางวัลตั๋วเดินทาง บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) จำนวน 20 รางวัล ได้แก่
  1. คุณวารุณี มงคลสิทธิ์ กทม.
  2. คุณจารุพรรณ วงศ์จารุกร กทม.
  3. ด.ญ.ซนิดา จันธิราช จ.สมุทรปราการ
  4. คุณปราณี วานิชจรัสกิจ กทม.
  5. คุณจรูญ ผึ้งไผ่ จ.สมุทรปราการ
  6. คุณวันพิน หมายราบรื่น กทม.
  7. คุณจิตราวรรณ แก้วสกุล จ. นนทบุรี
  8. คุณสิริ แก้วอบเชย จ .สมุทรปราการ
  9. คุณเขียน ดาทอง กทม.
  10. คุณเพราเพ็ญ รัตนดี จ.ร้อยเอ็ด
  11. คุณแสนสุข อินตาคือ จ.เชียงราย
  12. คุณรัตนา สุขโรจน์ จ.สระบุรี
  13. คุณอรุณ อำไพวงษ์ จ.ชลบุรี
  14. คุณอ้อยทิพย์ ปิติพงศ์พาณิชย์ กทม.
  15. คุณวันวิสาข์ อำไพพงษ์ จ.ชลบุรี
  16. ด.ช.วรวัตร์ ทองศรีจันทร์ กทม
  17. คุณดวงพร ธีระโรจนพงษ์ กทม.
  18. คุณนภัทร ฤทธิ์ดำรงค์ จ.สมุทรปราการ
  19. คุณอัสมา แซ่ตั๋น322/374 กทม.
  20. คุณจงสฤษดิ์ ดิษาภิรมย์ กทม.


  รางวัลตั๋วท่องเที่ยว โครงการครอบครัวสุขสันต์ กับบริการ ขสมก. จำนวน 30 รางวัล ได้แก่

  1. คุณอติพร จิตรพิรุฬห์ จ.ปทุมธานี
  2. ด.ช.วรวัตร์ ทองศรีจันทร์ กทม
  3. คุณเสาวรัก บุญสันไพศาล จ.ชลบุรี
  4. คุณสิธิสุดา สุจริยานุรักษ์ กทม.
  5. คุณดวงดาว จันทราวดี กทม.
  6. คุณลิขิต บุญครอบ จ.พระนครศรีอยุธยา
  7. คุณปัทมา กีรติวรากร จ.สมุทรปราการ
  8. คุณศุภนิดา วินทะชัย กทม.
  9. คุณผ่องศรี โอเงิน กทม.
  10. คุณชัยรัตน์ กีรติวรากร จ.สมุทรปราการ
  11. คุณธัญลักษณ์ พรรณศิริพล กทม.
  12. คุณสุธาทิพย์ ขวัญยืนกทม.
  13. คุณสุวิมล กุลวัฒนาพร กทม.
  14. คุณวีณา พฤกษพลาศษัย กทม
  15. คุณวัชรินทร์ ปอประสิทธิ์ กทม.
  16. คุณบุญช่วย จันทร์ประภาพ กทม.
  17. คุณวิไลรัตน์ เทอดสิทธิพงศ์ กทม.
  18. ด.ช.อภิมุข สง่าวงศ์ จ.สมุทรปราการ
  19. คุณปนัดดา ศรีปะทุมรักษ์ กทม.
  20. คุณณัฐนิชา บุตรพรม กทม.
  21. ด.ญ.สุวรัตน์ นาถไธสงค์ กทม.
  22. คุณสาคร เห็นสะ กทม .
  23. คุณเจริญศรี แซ่ย่อง กทม.
  24. คุณพรพิมล อยู่เอม จ.ปทุมธานี
  25. คุณจันทนา ศิริโสภสพงษ์ กทม.
  26. ด.ช.ภาณุ ชินรัมย์ กทม
  27. คุณมยุรี นาคธรรมาภรณ์ กทม
  28. คุณเดือน บุญมี จ.สุรินทร์
  29. คุณสุรีย์รัตน์ แสงภูเขีย จ.ปทุมธานี
  30. คุณนวลพรรณ ลายสังข์ กทม.


  สำหรับผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล มีสิทธิ์นำผู้ติดตามร่วมเดินทางได้จำนวน 1 คน

  การรับรางวัล
  กรุณานำสำเนาบัตรประชาชนมาติดต่อขอรับรางวัลได้ที่ กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ ชั้น 6 อาคารสำนักงานใหญ่ ขสมก. เลขที่ 131 ถนนเทียมร่วมมิตร เขตห้วยขวาง กทม. โทรศัพท์หมายเลข 0 2246 0973 ทุกวันในเวลาราชการ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Call Center หมายเลข 184 ตั้งแต่เวลา 06.00 – 22.00 น.  http://www.bmta.co.th/th/news_detail.php?id=118

  2. ด.ช.วรวัตร์ ทองศรีจันทร์ กทม.คนนี้เปลี่ยนเป็น คุณมนัสนันท์ กอบจิรวัฒน์ กทม. น่ะครับ มันซ้ำ เค้ารับได้เเค่รางวัลเดียว เหอๆ
  แก้ไขครั้งล่าสุดโดย coderock : 23/01/11 เมื่อ 20:55 เหตุผล: ลืมเพิ่ม
  สาย 36 ห้วยขวาง - สี่พระยา เเละ สีพระยา - อนุสาวรีย์ชัยฯ คันเเรกออก 4.30น. คันสุดท้ายออก 23.10น.

  สาย 204 ห้วยขวาง - สุทธิสาร - ดินแดง - ท่าน้ำราชวงศ์ คันแรกออก 4.15น. คันสุดท้ายออก 23.00น.

 11. #10
  สมัครเมื่อ
  Dec 2010
  โพส
  1,285
  ถูกใจ
  5,737
  โพสถูกใจ 1,723 ครั้ง ใน 567 โพส
  อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ T.B.S. ดูโพส
  มีคนได้รางวัล ซ้อนกัน 2 รางวัล ด้วยแฮะ

  อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ Basbus66 ดูโพส
  มีคนนามสุกลเดียวกันด้วยเว้ยเฮ้ย !! แถมได้ 2 รางวัลซ้อนอีกต่างหาก

  ปล.ไม่รู้ว่าคนนั้นเป็นใคร
  อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ coderock ดูโพส
  คนคนนั้นก้ผมเองนี้เเหละ* *
  อ้าวที่แท้ก็ coderock ในบอร์ดนี้เองเหรอ ผู้โชคดีถูกจับฉลากได้ 2 หนซ้อน คือ สมาชิกบอร์ดนี่เองไม่ใกล้ไม่ไกล เหอะๆ

 12. #11
  สมัครเมื่อ
  Nov 2010
  ที่อยู่
  Nakhonprathom
  โพส
  97
  ถูกใจ
  130
  โพสถูกใจ 89 ครั้ง ใน 33 โพส
  ที่จับได้ 2 หน เพราะส่งมากกว่า 1 อันหรือเปล่า

 13. #12
  สมัครเมื่อ
  Dec 2010
  โพส
  1,991
  ถูกใจ
  6,697
  โพสถูกใจ 5,650 ครั้ง ใน 1,355 โพส
  อ้าว ไม่มีผมหรอ ฮ่าๆๆ...
+ ตอบกลับกระทู้

กฎการโพสข้อความ

 • ท่าน ไม่สามารถ ตั้งกระทู้ใหม่ได้
 • ท่าน ไม่สามารถ ตอบกระทู้ได้
 • ท่าน ไม่สามารถ แนบไฟล์ได้
 • ท่าน ไม่สามารถ แก้ไขข้อความโพสได้
 • BB code สถานะ เปิด
 • Smilies สถานะ เปิด
 • [IMG] สถานะ เปิด
 • HTML สถานะ ปิด