เพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาสสักการะพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก และเป็นการถวายพระราชกุศล ขสมก. ได้จัดการเดินรถไหว้พระรอบเกาะรัตนโกสินทร์ในช่วงวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ ตลอดเดือนพฤศจิกายนนี้

โดยเริ่มเส้นทางจากสถานีขนส่งผู้โดยสารจตุจักร (หมอชิต2) ผ่านอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ วัดเบญจมบพิตร วัดสามพระยา วัดบวรนิเวศ วัดชนะสงคราม วัดมหาธาตุ วัดพระแก้ว วัดโพธิ์ วัดสุทัศน์ วัดสระเกศ วัดอนงคาราม และวัดประยูรวงศาวาส รวม 11 วัด ตั้งแต่เวลา 08.00-18.00 น.

อย่าลืมไปใช้บริการกันนะครับ...