20 มกราคม 2557

ราคากลาง
โครงการปรับปรุงโรงซ่อมรถโดยสารปรับอากาศยูโรทู ยี่ห้อฮีโน่
เขตการเดินรถที่ 5http://www.bmta.co.th/upload/auction/ราคากลาง_เขต5.pdf