12 มิถุนายน 2557

ประกวดราคา
โครงการก่อสร้างอู่จอดรถโดยสาร และอาคารสำนักงาน
อู่พระประแดง / อู่พระประแดง (ใต้ทางด่วน) / อู่นครอินทร์
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์


รับเอกสาร 12-18 มิ.ย. 2557

ยื่นซอง
อู่พระประแดง - 25 มิ.ย. 2557
อู่พระประแดง (ใต้ทางด่วน) - 26 มิ.ย. 2557
อู่นครอินทร์ - 27 มิ.ย. 2557

เปิดซอง
อู่พระประแดง - 7 ก.ค. 2557
อู่พระประแดง (ใต้ทางด่วน) - 10 ก.ค. 2557
อู่นครอินทร์ - 15 ก.ค. 2557ลิงค์ไฟล์ PDF
http://www.bmta.co.th/upload/auction/a_07_57.pdf


http://www.bmta.co.th/upload/auction/a_08_57.pdf


http://www.bmta.co.th/upload/auction/a_09_57.pdf