+ ตอบกลับกระทู้
หน้า 1/2 1 2 ล่าสุดล่าสุด
#1 - 15
จาก 19 โพส

กระทู้: [2558/03/18] พิธีลงนาม MOU ขสมก. กับ วสท. และนิทรรศการ Behind the scene

 1. #1
  สมัครเมื่อ
  Oct 2010
  โพส
  10,692
  ถูกใจ
  7,937
  โพสถูกใจ 22,600 ครั้ง ใน 6,271 โพส

  BMTA3 [2558/03/18] พิธีลงนาม MOU ขสมก. กับ วสท. และนิทรรศการ Behind the scene

  โครงการร่วมใจเสริมสร้างความปลอดภัย
  ระหว่าง ขสมก. กับ สถาบันด้านยานยนต์
  1. หลักการและเหตุผล

  ขสมก. เป็นกิจการสาธารณูปโภคที่จัดตั้งตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ พ.ศ. 2519 มาตรา 6 มีวัตถุประสงค์ประกอบการขนส่งบุคคลในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ประกอบด้วย จังหวัดนครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร ซึ่งจากในสภาวะปัจจุบันจากการวิเคราะห์ SWOT จุดอ่อนของ ขสมก. คือสภาพรถโดยสารประจำทางเก่า ไม่ปลอดภัยในการเดินทาง และมีรถเสีย รถมีควันดำ เนื่องจากอายุใช้งานส่วนใหญ่ประมาณ 20 ปี

  ดังนั้น ขสมก. เล็งเห็นความสำคัญถึงการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) จึงจัดโครงการร่วมใจเสริมสร้างความปลอดภัยระหว่าง ขสมก. กับ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (วสท.) สถาบันการศึกษาด้านยานยนต์ เพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญ, นักศึกษาจากสถาบันการศึกษาได้มาปรับปรุงประสิทธิภาพการซ่อมบำรุงให้เกิดประสิทธิภาพ ทำให้ผู้ใช้บริการเดินทางถึงจุดหมายปลายทางโดยสวัสดิภาพ  2. วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้รถโดยสารของ ขสมก. มีสภาพดี ปลอดภัยในการเดินทาง
  2. เพื่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างผู้เชี่ยวชาญด้านยานยนต์ มาพัฒนางาน ขสมก.
  3. เพื่อให้นักศึกษาจากสถาบันมีความรู้จากประสบการณ์จริงในการซ่อมบำรุงรถโดยสาร ขสมก.
  4. เพื่อให้เกิดนวัตกรรมใหม่ในรถโดยสาร ขสมก. เช่น รถโดยสารประหยัดพลังงาน อุปกรณ์ควบคุมรถที่ใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ เป็นต้น  3. เป้าหมาย

  ปีที่ 1 การลงนาม MOU ร่วมกับสถาบันมีความรู้ด้านยานยนต์เข้าร่วมโครงการ 1 แห่ง
  ปีที่ 2 การลงนาม MOU ร่วมกับสถาบันการศึกษา หรือสถาบันมีความรู้ด้านยานยนต์เข้าร่วมโครงการ 3 แห่ง
  ปีที่ 3 การลงนาม MOU ร่วมกับสถาบันการศึกษา หรือสถาบันมีความรู้ด้านยานยนต์เข้าร่วมโครงการ 5 แห่ง  4. แนวคิดการดำเนินการ

  1. ขสมก. กับสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ลงนาม MOU ร่วมกัน
  2. ขสมก. กับสถาบันมีความรู้ด้านยานยนต์ ลงนาม MOU ร่วมกัน
  3. สถาบันส่งผู้เชี่ยวชาญมาอบรมให้ความรู้แก่พนักงาน ขสมก.
  4. สถาบันส่งนักศึกษามาฝึกงาน ซ่อมบำรุง ที่เขตการเดินรถที่ 5 ซึ่งเป็นศูนย์ซ่อม ขสมก.
  ซึ่งมีรถธรรมดาครีม-ขาว ยี่ห้อฮีโน่จำนวน 41 คัน และรถปรับอากาศครีมน้ำเงิน ยี่ห้อเบ็นซ์ จำนวน 60 คัน รวม101คัน
  5. สถาบันส่งนักศึกษามาฝึกงาน ตรวจสภาพการซ่อมรถโดยสารของ ขสมก. ในเขตการเดินรถที่ 1-8 ที่จ้างบุคคลภายนอกซ่อมบำรุง จำนวน 2,500 คัน ในปัจจุบัน และการซ่อมรถ NGV ในอนาคต
  6. สถาบันส่งนักศึกษามาเรียนรู้ระบบรถ NGV ฮีโน่ จำนวน 323 คัน เพื่อจะได้มีประสบการณ์ในการซ่อมบำรุงรักษารถ NGV ในอนาคต
  7. สถาบันสามารถนำทฤษฎีมาประยุกต์ใช้กับรถโดยสาร เพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่ในรถโดยสาร เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

  1. ขสมก. มีรถสภาพดีให้บริการ ไม่เสียในเส้นทาง
  2. นักศึกษาเมื่อจบหลักสูตร สามารถทำงานในการซ่อมบำรุงจากบริษัทต่าง ๆ ที่เป็นคู่สัญญากับ ขสมก. และทำงานกับรถเอกชนร่วมบริการ
  3. ประชาชนจะได้รับบริการที่ดีขึ้น

 2. 2 คนถูกใจสิ่งนี้


 3. #2
  สมัครเมื่อ
  Oct 2010
  ที่อยู่
  หมู่บ้านเพนกวิน ดาวนาเม็ก
  โพส
  3,062
  ถูกใจ
  8,642
  โพสถูกใจ 6,107 ครั้ง ใน 1,610 โพส
  เมื่อวันพุธที่ 18 มีนาคม 2558 มีการทำพิธีลงนามความร่วมมือทางด้านวิชาการ และด้านวิศวกรรม
  ระหว่าง องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) กับ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)
  พร้อมทั้งเสวนาด้านวิชาการ เรื่อง "ก้าวใหม่รถเมล์ไทย เพื่อคุณภาพชีวิต ประสิทธิภาพเมือง และสิ่งแวดล้อม"

  ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ถ.เทพลีลา บางกะปิ  (จากซ้ายไปขวา)
  * คุณวิศิษฎ์ วงศาโรจน์
  รองผู้อำนวยการฝ่ายการเดินรถเอกชนร่วมบริการ ขสมก.

  * คุณปราณี ศุกระศร
  กรรมการบริหารกิจการองค์การ
  รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.)

  * ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์
  นายกสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)

  * รศ.สิริวัฒน์ ไชยชนะ
  เลขาธิการ สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)

 4. 4 คนถูกใจสิ่งนี้


 5. #3
  สมัครเมื่อ
  Oct 2010
  ที่อยู่
  หมู่บ้านเพนกวิน ดาวนาเม็ก
  โพส
  3,062
  ถูกใจ
  8,642
  โพสถูกใจ 6,107 ครั้ง ใน 1,610 โพส
  เสวนา “ก้าวใหม่รถเมล์ไทย...เพื่อคุณภาพชีวิต ประสิทธิภาพเมือง และสิ่งแวดล้อม”

  ร่วมเสวนาโดย
  - คุณปราณี ศุกระศร (รักษาการ ผอ.ขสมก.)
  - ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ (นายกสมาคม วสท.)
  - คุณธนรัตน์ ตั้งประจักษ์ภักดี : [MENTION=88]Tar_Tanarat[/MENTION] (ตัวแทนจากชมรมคนรักรถเมล์ Bangkokbusclub.com)

 6. 4 คนถูกใจสิ่งนี้


 7. #4
  สมัครเมื่อ
  Oct 2010
  ที่อยู่
  หมู่บ้านเพนกวิน ดาวนาเม็ก
  โพส
  3,062
  ถูกใจ
  8,642
  โพสถูกใจ 6,107 ครั้ง ใน 1,610 โพส 8. 4 คนถูกใจสิ่งนี้


 9. #5
  สมัครเมื่อ
  Oct 2010
  ที่อยู่
  หมู่บ้านเพนกวิน ดาวนาเม็ก
  โพส
  3,062
  ถูกใจ
  8,642
  โพสถูกใจ 6,107 ครั้ง ใน 1,610 โพส
  นอกจากนั้น เว็บไซต์ Bangkokbusclub.com ได้รับเกียรติจาก ขสมก.
  ให้จัดแสดงนิทรรศการ ในหัวข้อ "Behind the scene ภารกิจปิดทองหลังพระ"
  โดยเนื้อหาของนิทรรศการจะแบ่งเป็น 2 ส่วนใหญ่ๆ
  ส่วนแรก จะแนะนำประวัติ และผลงานของชมรมคนรักรถเมล์
 10. 3 คนถูกใจสิ่งนี้


 11. #6
  สมัครเมื่อ
  Oct 2010
  ที่อยู่
  หมู่บ้านเพนกวิน ดาวนาเม็ก
  โพส
  3,062
  ถูกใจ
  8,642
  โพสถูกใจ 6,107 ครั้ง ใน 1,610 โพส
  9 BUSCLUB PHOTOGRAPHER
  แนะนำช่างภาพรถเมล์ หลากสไตล์ หลายมุมมอง

 12. 4 คนถูกใจสิ่งนี้


 13. #7
  สมัครเมื่อ
  Oct 2010
  ที่อยู่
  หมู่บ้านเพนกวิน ดาวนาเม็ก
  โพส
  3,062
  ถูกใจ
  8,642
  โพสถูกใจ 6,107 ครั้ง ใน 1,610 โพส
  อีกส่วนหนึ่ง เป็นนิทรรศการเกี่ยวกับการซ่อมบำรุง และดูแลรถโดยสาร
  โมเดลรถเมล์ ที่เป็นจุดสนใจของงานนี้


  ภาพรถเมล์ลายใหม่ จากเกมส์ OMSI


 14. 3 คนถูกใจสิ่งนี้


 15. #8
  สมัครเมื่อ
  Oct 2010
  ที่อยู่
  หมู่บ้านเพนกวิน ดาวนาเม็ก
  โพส
  3,062
  ถูกใจ
  8,642
  โพสถูกใจ 6,107 ครั้ง ใน 1,610 โพส
  คุณปราณี ศุกระศร (รักษาการ ผอ.ขสมก.)
  เข้าเยี่ยมชมบูธและถ่ายภาพเป็นที่ระลึก

 16. 4 คนถูกใจสิ่งนี้


 17. #9
  สมัครเมื่อ
  Oct 2010
  ที่อยู่
  หมู่บ้านเพนกวิน ดาวนาเม็ก
  โพส
  3,062
  ถูกใจ
  8,642
  โพสถูกใจ 6,107 ครั้ง ใน 1,610 โพส
  ถ่ายรายการของทีมประชาสัมพันธ์ สนญ.ขสมก.
  บรรยากาศโดยรวม
 18. 4 คนถูกใจสิ่งนี้


 19. #10
  สมัครเมื่อ
  Oct 2010
  ที่อยู่
  หมู่บ้านเพนกวิน ดาวนาเม็ก
  โพส
  3,062
  ถูกใจ
  8,642
  โพสถูกใจ 6,107 ครั้ง ใน 1,610 โพส
  ช่วงตอบคำถามผู้สื่อข่าว

 20. 4 คนถูกใจสิ่งนี้


 21. #11
  สมัครเมื่อ
  Oct 2010
  ที่อยู่
  หมู่บ้านเพนกวิน ดาวนาเม็ก
  โพส
  3,062
  ถูกใจ
  8,642
  โพสถูกใจ 6,107 ครั้ง ใน 1,610 โพส
  ถ่ายภาพเป็นที่ระลึก
  ขอบคุณสำหรับการรับชมครับ

 22. 5 คนถูกใจสิ่งนี้


 23. #12
  สมัครเมื่อ
  Aug 2011
  ที่อยู่
  พระนครบางกอก, กลางสวนบางมด
  โพส
  1,640
  ถูกใจ
  2
  โพสถูกใจ 1,696 ครั้ง ใน 635 โพส
  ขอตั้งข้อสังเกตว่า ดูเป็นโครงการที่งง ๆ นะเนี่ย คืออยากให้เด็กมาดูงานซ่อมรถใหม่ หรืออยากหลอกเด็กให้มาซ่อมรถเก่าเนี่ย???
  ผมไม่ได้แสดงความเห็นให้ใครถูกใจ ผมแค่แสดงความเห็นในสิ่งที่ผมคิด ลองเปิดใจค่อย ๆ คิดตามแล้วเลือกที่จะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย ทุกอย่างอยู่ที่คุณเลือก ไม่ใช่อยู่ที่ผม

 24. #13
  สมัครเมื่อ
  Dec 2010
  โพส
  415
  ถูกใจ
  23
  โพสถูกใจ 643 ครั้ง ใน 213 โพส
  ฝึกงานกับเขต5 โดยให้ฝึกซ่อมฮีโน่แปลงและเบนซ์ปาดาเนะ โอแม่เจ้า งานช้างเลยนะน่ะ

 25. #14
  สมัครเมื่อ
  Oct 2010
  ที่อยู่
  26 - 37 - 143 - 180 - 517 - 554 - 751
  โพส
  5,343
  ถูกใจ
  11,414
  โพสถูกใจ 26,011 ครั้ง ใน 4,341 โพส 26. 4 คนถูกใจสิ่งนี้


 27. #15
  สมัครเมื่อ
  Oct 2010
  ที่อยู่
  26 - 37 - 143 - 180 - 517 - 554 - 751
  โพส
  5,343
  ถูกใจ
  11,414
  โพสถูกใจ 26,011 ครั้ง ใน 4,341 โพส 28. 4 คนถูกใจสิ่งนี้

+ ตอบกลับกระทู้
หน้า 1/2 1 2 ล่าสุดล่าสุด

กฎการโพสข้อความ

 • ท่าน ไม่สามารถ ตั้งกระทู้ใหม่ได้
 • ท่าน ไม่สามารถ ตอบกระทู้ได้
 • ท่าน ไม่สามารถ แนบไฟล์ได้
 • ท่าน ไม่สามารถ แก้ไขข้อความโพสได้
 • BB code สถานะ เปิด
 • Smilies สถานะ เปิด
 • [IMG] สถานะ เปิด
 • HTML สถานะ ปิด