ขสมก.จัดเดินรถไหว้พระ 9 วัดเป็นกรณีพิเศษ วันแม่แห่งชาติ
ผู้จัดการ
11 สิงหาคม 2558


กลุ่มงานประชาสัมพันธ์องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ หรือ ขสมก. จัดการเดินรถ "ไหว้พระ 9 วัดกับ ขสมก." เป็นกรณีพิเศษ ตามแผนการดำเนินงานโครงการด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและส่งเสริมสถาบันครอบครัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558


ทั้งนี้ ขสมก.มีหลักเกณฑ์ให้ผู้ใช้บริการที่มีความประสงค์จะพาแม่เที่ยวตามโครงการ "ไหว้พระ 9 วัด กับ ขสมก." ในวันพรุ่งนี้ (12 ส.ค.) ให้นำหลักฐานแสดงความเป็นแม่และลูกที่ถูกต้องมาแสดง ณ จุดลงทะเบียนเขตการเดินรถที่ 1 อู่บางเขน แม่จะได้รับสิทธิในการใช้บริการฟรี แต่ลูกเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทาง โดยผู้ใช้บริการสามารถสอบถามรายละเอียดเส้นทางได้ที่เขตการเดินรถที่ 1 อู่บางเขน หมายเลขโทรศัพท์ 02-552 -0886 หรือ 081-847-1403http://www.manager.co.th/Home/ViewNews.aspx?NewsID=9580000091000


----------

ข้อมูลจากเพจ "ไหว้พระ"
https://www.facebook.com/ThaiBuddhism/posts/882209568492931


มีเพื่อนๆส่งข้อความมาถามถึงโปรแกรมทำบุญไหว้พระในวันพรุ่งนี้ ซึ่งเป็นวันแม่แห่งชาติ
ผมเลยโทรไปสอบถามทางอู่บางเขนมาให้

ข่าวฝากจาก ขสมก. เขต ๑ อู่บางเขน
โปรแกรมทำบุญไหว้พระที่บริการเพิ่มเติมในวันแม่แห่งชาติ
วันพุธที่ ๑๒ สิงหาคม ตรงกับวันแม่แห่งชาติ ใช้โปรแกรมวันเสาร์ (ยกเว้นชัยภูมิ)
มี ๑๖ เส้นทางคือ สระบุรี นครสวรรค์ หัวหิน ปทุมธานี สุพรรณบุรี๒ จันทบุรี นครนายก พิษณุโลก อุทัยธานี สมุทรสาคร อ่างทอง ฉะเชิงเทรา กาญจนบุรี อยุธยา แม่กลอง และ กรุงเทพฯ

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมพาแม่ทำบุญไหว้พระ โดยลูกจ่ายค่าโดยสารตามปกติ ส่วนคุณแม่ ฟรีค่าโดยสาร
(ไม่รวมค่าเติมน้ำมันเพิ่ม คือถ้าค่าโดยสารตั้งแต่ ๔๒๙ บาทลงมา คุณแม่ฟรี
หากเส้นทางใดเติมน้ำมันเพิ่ม จ่ายเฉพาะส่วนที่เกินครับ)
โดยนำเอกสารเช่นสำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านมาแสดงด้วยนะครับ

...ทุกวันเสาร์ วันอาทิตย์เปิดบริการตามเส้นทางปกติ

...ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.polyboon.com/9wat

...โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม