เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 ขสมก.และ รฟม. ได้มีการทดลองเดินรถเวียน (Shuttle bus)
ระหว่างสถานี MRT เตาปูน - สถานี MRT บางซื่อ เพื่อทดลองจับเวลาเดินรถและสภาพจราจร
และเตรียมความพร้อมก่อนการทดลองให้บริการจริงในวันที่ 6 สิงหาคมนี้

โดยในการเดินรถ จะใช้รถจำนวน 15 คัน โดยวิ่งเป็นขบวนๆ ละ 3 คัน จำนวน 5 ชุด
ความถี่ประมาณ 6-8 นาทีต่อชุด
ซึ่งในวันนี้ จะทดลองโดยใช้รถร้อนฟรีก่อน แล้ววันจริงจะเป็นรถ ปอ. บริการฟรีครับ

วันนี้มีผู้บริหารและพนักงาน ขสมก. รฟม. และ BEM ร่วมทดสอบเดินรถครับ